Odszkodowanie od pijanego sprawcy wypadku - jak je uzyskać?

Wielu poszkodowanych nie wie jak zachować się i od kogo uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca wypadku jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Tutaj dowiesz się jak uzyskać odszkodowanie w przypadku wypadku z udziałem pijanego kierowcy. Poznasz też konsekwencje, jakie grożą za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz za spowodowanie wypadku.

odszkodowanie za pogryzienie przez psa W przypadku kolizji lub wypadku drogowego, który powstał z winy sprawcy prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zgodnie z prawem ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Potem jednak towarzystwo ubezpieczeniowe występuje do sprawcy z roszczeniem regresowym. Dotyczy to nie tylko samego odszkodowania, ale również renty alimentacyjnej dla dzieci ofiar w przypadku wypadków śmiertelnych.

Masz problem z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę?

Pijany kierowca - czyli kto?

Polskie prawo wyróżnia dwie sytuacje z udziałem kierowcy pod wpływem alkoholu:

  • Prowadzenie po spożyciu alkoholu, gdy kierowca ma od 0,2 do 0,5 promila we krwi lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu
  • Prowadzenie w stanie nietrzeźwości, gdy kierowca ma ponad 0,5 promila we krwi lub ponad 0,25 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu

Nie powinno się zatem prowadzić pojazdu w sytuacjach, gdy potencjalny kierowca ma we krwi więcej niż 0,2 promila lub gdy alkomat wskazuje więcej niż 0,1 mg na 1 dm3 w wydychanym powietrzu. Im zaś wyższy wynik, tym groźniejsza sytuacja i tym surowsze mogą być skutki.

Jakie są konsekwencje / kary dla pijanego kierowcy, który spowodował wypadek?

Kierowanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków to nie tylko stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych, ale również poważne konsekwencje. Kara dla kierowcy prowadzącego pojazd po wypiciu alkoholu zależy od ilości alkoholu znajdującej się we krwi. Polskie prawo wyróżnia prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości. Od tego, w jakim stanie będzie kierowca, zależy wymiar kary. Jakie będą dla kierowcy konsekwencje w każdym z wymienionych przypadków?

  • Kierowanie samochodem po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem. Za takie wykroczenie karą będą punkty karne, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
  • Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości jest już przestępstwem, stąd też o wiele surowsze kary. Należy do nich utrata punktów karnych, wysoka grzywna od 5000 zł wzwyż, zakaz prowadzenia pojazdu od 1 roku do 15 lat. W niektórych przypadkach także kara więzienia lub ograniczenia wolności. Grzywna nałożona na kierowcę prowadzącego w stanie nietrzeźwości ustalana jest przez sędziego i wynosi od 10 do nawet 540 stawek dziennych.

Oczywiście, jeśli pijany kierowca spowoduje kolizję lub wypadek drogowy, dochodzą do tego również inne konsekwencje:

  • przy wypadku drogowym bez ofiar śmiertelnych, kierowca zostanie pozbawiony wolności do 4,5 roku, a także otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat i grzywnę w wysokości do 60 000 zł
  • przy wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osób poszkodowanych, kierowca zostanie pozbawiony wolności od 2 do 12 lat, otrzyma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę w wysokości do 60 000 zł
  • jeśli dojdzie do katastrofy lądowej z ofiarami śmiertelnymi, kierowca zostanie pozbawiony wolności od 3 do 12 lat, otrzyma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę w wysokości do 60 000 zł

odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Czy szkody wyrządzone przez pijanego kierowcę zostaną pokryte z polisy OC/AC?

Kierujący pojazdem po pijanemu, który spowoduje szkody na rzecz osób trzecich i spowodował szkodę na rzecz innej osoby musi również liczyć się z konsekwencjami nałożonymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie należy mu się odszkodowanie AC, ponieważ prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Taki zapis odnotowany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego ubezpieczyciela.

Choć osoby poszkodowane otrzymają odszkodowania z polisy OC wykupionej przez takiego kierowcę, potem ubezpieczyciel będzie wymagał od niego spłaty wypłaconych pieniędzy na podstawie tzw. regresu ubezpieczeniowego.

Kiedy poszkodowany otrzyma odszkodowanie z polisy OC pijanego sprawcy wypadku?

Jeśli sprawca wypadku prowadzący pod wpływem alkoholu lub narkotyków ma ważne ubezpieczenie OC, ubezpieczyciel natychmiastowo wypłaci poszkodowanym odszkodowanie oraz roszczenia. Później zaś będzie domagał się od sprawcy zwrotu środków w ramach regresu ubezpieczeniowego.

Jeśli sprawca nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, również w takim wypadku poszkodowany nie musi martwić się o wypłatę roszczeń. Szkody zostaną pokryte z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Także w tej sytuacji, ubezpieczyciel będzie później domagał się od sprawcy zwrotu środków w ramach regresu ubezpieczeniowego.

Odszkodowanie a kolizja pod wpływem alkoholu nie z mojej winy

Jazda pod wpływem alkoholu niekoniecznie oznacza sprastwo wypadku. Co w sytuacji, jeśli do wypadku doprowadził inny, trzeźwy uczestnik ruchu drogowego? W takiej sytuacji pijany kierowca jest poszkodowanym, i jeśli doznał strat, może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC trzeźwego sprawcy. Nie oznacza to jednak, iż nie poniesie on żadnych konsekwencji!

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu również zostanie wzięte pod uwagę, zaś kierujący po pijanemu musi liczyć się z konsekwencjami. Taka osoba zostanie ukarana za jazdę po spożyciu alkoholu lub też jazdę w stanie nietrzeźwości. Zaś ubezpieczyciel, u którego trzeźwy sprawca miał wykupioną polisę OC będzie starał się udowodnić, że pijany kierowca przez brak trzeźwości również częściowo odpowiada za wypadek. Jeśli ubezpieczycielowi uda się zebrać odpowiedni materiał dowodowy, odszkodowanie wypłacone poszkodowanemu może zostać pomniejszone.

Na jakie odszkodowanie mogą liczyć dzieci poszkodowanego w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę?

W sytuacji, gdy wypadek był śmiertelny i zginęli w nim rodzice, ich dzieci mogą liczyć na odszkodowanie. Na przykład w postaci jednorazowego zadośćuczynienia z tytułu śmierci rodziców. Mogą również ubiegać się o wypłatę renty, która umożliwi im utrzymanie się na podobnym poziomie, jaki zapewniali im rodzice.

Jeśli wypadek nie był śmiertelny, ale rodzic poszkodowany w wypadku pozostaje w stanie wegetatywnym, to z ubezpieczenia OC sprawcy pokryte zostaną koszty jego leczenia, rehabilitacji i koniecznej, codziennej opieki.

Pijany pasażer - kto wypłaci odszkodowanie?

Jeśli niespodziewane lub agresywne zachowanie pijanego pasażera wpłynie na wypadek np. zdekoncentruje kierowcę lub też pijany pasażer będzie próbował wyrwać kierowcy z rąk kierownicę, to pasażer będzie odpowiedzialny za szkody powstałe podczas wypadku.

To pasażer będzie wtedy obciążony roszczeniami poszkodowanych w wypadku osób, w tym również kierowcy.

Może zdarzyć się też, że wina pasażera będzie tylko częściowa. Wtedy nastąpi procentowy podział winy przez ubezpieczyciela, zaś kwota odszkodowania, za jaką odpowiedzialny jest pasażer, będzie częściowo obniżona.

Dlaczego nie warto prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu?

Spożywanie alkoholu i prowadznie po nim pojazdu zawsze wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla spożywającego oraz osób trzecich, zwłaszcza na drodze: zagrożeni są wtedy kierowca, pasażerowie, jak i inni uczestnicy ruchu drogowego.

Nawet jedno piwo czy jedna lampka wina spożyte przed prowadzeniem pojazdu, może okazać się tragiczne w skutkach. Konsekwencjami będą nie tylko grzywna, pozbawienie wolności i zakaz prowadzenia pojazdów, ale przede wszystkim szkody osób trzecich oraz poczucie winy związane ze spowodowaniem u nich uszczerbku na zdrowiu lub wręcz ich śmierci.

Cały powyższy wpis możemy podsumować w trzech słowach - piłeś? nie jedź!


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.