Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Nie wiesz czy należy Ci się zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby? Dowiedź się kiedy przysługuje i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby Utrata bliskiej osoby, zwłaszcza w wypadku samochodowym, to tragiczne doświadczenie. Warto wiedzieć, że rodzina osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, kierowca, lub pieszy a nie była sprawcą zdarzenia, może starać się o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę i naruszenie dobra osobistego. Kto dokładnie i w jakiej sytuacji może uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

W jakim przypadku można ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Wiele osób używa wymiennie słów: zadośćuczynienie i odszkodowanie, a zgodnie z przepisami prawa są to dwa odrębne pojęcia. Zadośćuczynienie to świadczenie, którego wypłata ma złagodzić różnego rodzaju krzywdy, czyli cierpienia psychiczne, o charakterze wewnętrznym. Jego celem jest wyrównanie szkód, które pojawiły się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia szkodzącego, jak i tego, które może się pojawić w przyszłości. Do wspomnianych krzywd jest zaliczana śmierć bliskiej osoby. Istotne, że może ono zostać wypłacone tylko raz za:

  • pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej,
  • wywołany szok i zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny,
  • poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu,
  • ogólne cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego, które są następstwem śmierci osoby bliskiej.

Kto może starać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Zapisy kodeksu cywilnego, określają, że zadośćuczynienie za doznaną krzywdę można otrzymać tylko raz, jednak w przepisach nie ma zapisu, kto dokładnie może zostać uznany za najbliższego członka rodziny. Przyjęło się, że są to małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci. W zależności od sytuacji, z wnioskiem mogą wystąpić też osoby nie będące oficjalnie członkami rodziny, ale pozostające w zażyłych relacjach ze zmarłymi. Do tej grupy są zaliczani: konkubenci, przyrodnie rodzeństwo, macocha, ojczym czy też dzieci przyjęte na wychowanie. Współcześnie związki nieformalne nie są już czymś nieakceptowanym przez społeczeństwo. Spory na tym tle niejednokrotnie były już rozstrzygane przez Sąd Najwyższy. Uznano, że pojęcie bliskości to nie tylko więzi prawne, ale też więzi emocjonalne. Stąd też o kręgu osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby decyduje rzeczywisty układ osób najbliższych, a nie tylko pokrewieństwo.

Uzyskanie pozytywnej decyzji o wypłacie środków jest jednak poprzedzone dokładną analizą emocjonalną, którą przeprowadza m.in. sąd.

Ile można otrzymać zadośćuczynienia? Jak jest szacowana jego wysokość?

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w każdej sytuacji jest inna i co ważne, nie jest uzależniona od sytuacji materialnej zmarłego. Otrzymane świadczenie ma złagodzić cierpienia wywołane utratą najbliższej osoby, stąd też do oszacowania wartości szkody bierze się pod uwagę poczucie osamotnienia, wstrząs psychiczny czy cierpienie moralne wywołane śmiercią.

Każda śmierć jest niewyobrażalną stratą duchową, której nie da się przeliczyć na pieniądze. Świadczenie to powinno być jednak odpowiednio wysokie, by nie jej nie umniejszać.

Jakie dokumenty są wymagane do zgłoszenia?

Zgłoszenie roszczenia odbywa się na podstawie przedłożenia konkretnych dowodów. To na osobie żądającej wypłaty środków spoczywa ciężar udowodnienia, że jest ono mu należne. Niestety, ubieganie się o świadczenie nie jest łatwe - może okazać się procesem trudnym i długotrwałym. Stąd też, warto skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów.

We wniosku muszą znaleźć się dokumenty potwierdzające winę sprawcy i odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym był ubezpieczony pojazd sprawcy. Istotne jest także udokumentowanie pokrewieństwa z poszkodowanym. Kluczową rolę odgrywają też dokumenty potwierdzające bliskie relacje np. opis stosunków, jakie je łączyły, ewentualne plany na przyszłość czy też rolę, jaką osoba poszkodowana pełniła w życiu osoby roszczącej. Wszystkie przedłożone materiały powinny pomóc wykazać, że śmierć bliskiej osoby negatywnie wpłynęła na życie wnioskodawcy.

Warto pamiętać, że na to na podstawie tych dokumentów jest podejmowana decyzja o wysokości zadośćuczynienia.

Gdzie zgłosić roszczenie?

Osoba domagająca się wypłaty zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby musi złożyć wniosek do ubezpieczyciela bądź bezpośrednio sprawcy zdarzenia. Osobą odpowiedzialną jest oczywiście sprawca, jednak w przypadku wykupienia ubezpieczenia OC, towarzystwo wypłatę środków bierze na siebie. W sytuacji, gdy sprawca nie jest znany czy też nie zawarł stosownego ubezpieczenia, świadczeń można dochodzić z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jaki jest termin zgłoszenia?

Wniosek o wypłatę zadośćuczynienia można złożyć w ciągu 3 lat od momentu uzyskania informacji o szkodzie i sprawcy wypadku. Jeśli jednak wskutek zdarzenia ginie człowiek, czyli mamy do czynienia z przestępstwem, czas ten ulega wydłużeniu i wynosi 20 lat. Z uwagi na długi okres na zgłoszenie szkody, nie warto od razu po śmierci bliskiej osoby rozpoczynać procesu. Idealnie, jeśli dokumenty te zostaną złożone w momencie, gdy najbliżsi będą czuć się na siłach, a powrót do przykrej sytuacji nie będzie w nich wywoływał negatywnych emocji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zadośćuczynieniu z OC sprawcy — skorzystaj z pomocy naszego doradcy.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.