Odszkodowanie za złamaną nogę lub rękę – ile i od kogo można otrzymać?

W jaki sposób i kiedy warto starać się o odszkodowanie za złamanie nogi lub ręki? Kiedy i ile możesz zyskać? W jakich przypadkach ZUS oraz prywatny ubezpieczyciel mogą odmówić wypłaty świadczenia za złamanie?

odszkodowanie za złamaną nogęIstnieje kilka sposobów na zyskanie odszkodowania za złamanie nogi lub ręki. Pierwszym z nich jest uzyskanie jednorazowego odszkodowania od ZUS, na podstawie wniosku. Jeśli posiadasz prywatne lub grupowe ubezpieczenie dodatkowe, również z takiej polisy możesz ubiegać się o wypłatę świadczeń. Może być to polisa ubezpieczenia na życie z NNW lub też ubezpieczenie turystyczne związane z wyjazdem.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem za złamanie nogi lub ręki?

Odszkodowanie z ZUS za złamaną nogę lub rękę – jaka jest wysokość świadczenia?

Wniosek o odszkodowanie za złamaną nogę lub rękę do ZUS może złożyć każda osoba, która w wypadku przy pracy stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy oraz jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym. Złamanie nogi zaliczane jest jako niezdolność do pracy. Ubezpieczony może uzyskać 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu (% uszczerbku określany jest przez komisję). Obecnie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy to zatem 1033 zł za każdy 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Pamiętajmy, że jak wspomniano już wcześniej, takie odszkodowanie z ZUS będzie tylko jednorazową wypłatą świadczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie za złamanie nogi lub ręki z prywatnego ubezpieczenia dodatkowego?

Jeżeli wykupiłeś prywatne ubezpieczenie zdrowotne z NNW lub ubezpieczenie na życie, jest także możliwość uzyskania odszkodowania za złamanie nogi lub ręki z takiej polisy. Jaka będzie wysokość rekompensaty w takim przypadku? Zadośćuczynienie uzyskasz proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na zdrowiu, zaś kwota zależna jest od wykupionej sumy ubezpieczenia. W tej sytuacji świadczenie może zostać wypłacone jednorazowo (tak jak w przypadku odszkodowania z ZUS) lub też otrzymasz comiesięczne wypłaty przez określony w umowie z ubezpieczycielem czas. Wszystkie szczegóły należy sprawdzić w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), dołączonych do polisy.

Aby uzyskać odszkodowanie za złamanie nogi bądź ręki z dodatkowo wykupionego, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć wniosek do ubezpieczyciela. Do wniosku takiego koniecznie dołącz dokumentację, która potwierdzi uszczerbek na zdrowiu. W przypadku ubezpieczenia grupowego wykupionego przez zakład pracy, z roszczeniem zgłoś się do pracodawcy. To on samodzielnie załatwi formalności z towarzystwem ubezpieczeniowym

Ubieganie się o odszkodowanie z ZUS nie oznacza, że nie możesz się już ubiegać o dodatkowe odszkodowanie z polisy prywatnej. Bez problemu możesz bowiem skumulować obydwa te świadczenia.

Kiedy nie uzyskasz odszkodowania...? Wymogiem do zyskania świadczenia w przypadku prywatnej lub grupowej polisy jest spełnienie warunków OWU. Jeśli wymogi nie zostaną spełnione, ubezpieczyciel ma prawo odmowy wypłaty odszkodowania. Przykładowo, jeśli do złamania nogi dojdzie pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, lub też jeśli do złamania dojdzie podczas wykonywania czynu zabronionego, lub czynności podwyższonego ryzyka wykluczonych z polisy, odszkodowanie nie będzie się należało. Przed złożeniem wniosku o ubezpieczenie, jak również przed podpisaniem polisy, zawsze dokładniej zapoznaj się z OWU. To tam znajdziesz listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje, w których rekompensata nie zostanie wypłacona.

Jak otrzymać odszkodowanie za złamanie nogi lub ręki z ubezpieczenia turystycznego?

Jeżeli masz wykupione ubezpieczenie turystyczne z NNW, możesz w przypadku złamania nogi lub ręki podczas wyjazdu turystycznego również z tej polisy ubiegać się o świadczenie. Oczywiście tak jak w innych przypadkach, z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone będą wszystkie te przypadki, które zapisane są w OWU. Przykładem takiej aktywności będzie jazda na nartach lub snowboardzie po nieoznakowanych trasach. Ubezpieczenie turystyczne oprócz NNW, które gwarancuje odszkodowanie, zazwyczaj zawiera także pokrycie kosztów leczenia, zwłaszcza w przypadku wyjazdów zagranicznych.

Postępowanie powinno być adekwatne jak w przypadku ubiegania się o rekompensatę z ubezpieczenia na życie. Po wypełnieniu wniosku oraz zebraniu potrzebnych dokumentów, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i przedstawić mu roszczenia.

odszkodowanie za złamaną rękę

Złamana noga a świadczenie z polisy OC sprawcy wypadku?

Złamanie nogi spowodowane przez osoby trzecie lub w wyniku niewłaściwego działania podmiotów trzecich również uprawnia Cię do zyskania odszkodowania. Co więcej, zyskujesz wtedy szersze możliwości. Jakie to są przypadki? Możesz skorzystać z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku np. gdy złamanie jest skutkiem zdarzenia na drodze ( jest to odszkodowanie powypadkowe ), takiego jak wypadek komunikacyjny, jak również gdy złamanie jest skutkiem upadku na nieodświeżonym chodniku lub śliskiej nawierzchni w sklepie.

W takim przypadku możesz ubiegać się również o dodatkowe odszkodowanie związane z kosztami leczenia, kosztami leków lub kosztami rehabilitacji. Kolejną możliwością jest tu ubieganie się o odszkodowanie ze względu na obniżenie jakości życia. Oczywiście poszkodowany ma również opcję ubiegania się o zadośćuczynienie za poniesione szkody moralne.

Jak długo będziesz czekał na odszkodowanie za złamanie nogi lub ręki?

Czas, który obliguje ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania, zależy oczywiście od warunków w polisie i tak:

  • ZUS: po złożeniu wniosku ZUS w ciągu 14 dni musi ustosunkować się do Twojego żądania. W przypadku decyzji pozytywnej i przyznania świadczenia, na wypłatę odszkodowania z ZUS musisz odczekać do 30 dni od wydania decyzji.
  • Ubezpieczenia prywatne: wszystko zależy tutaj od warunków, jakie zostały zawarte w umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zazwyczaj jest to 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Aby przyspieszyć czas decyzji ZUS’u lub ubezpieczyciela prywatnego, koniecznie pamiętaj o tym, by już za pierwszym razem dołączyć poprawnie wypełniony wniosek ze wszystkimi danymi, jak i wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wersję zdarzeń oraz poniesione szkody. Do takich dokumentów należą m.in. wypis ze szpitala, rachunki za leczenie lub rehabilitację i leki itp. W zależności od wybranej polisy, masz różne możliwości ubiegania się o odszkodowanie i różne formy rekompensaty. Warto ubiegać się o odszkodowanie, które Ci się należy – w końcu właśnie dlatego się ubezpieczamy!


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.