Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy

Przydarzył Ci się wypadek drogowy nie z Twojej winy? W takiej sytuacji myśli się przede wszystkim o bezpieczeństwie i zdrowiu. Kiedy już opanujesz emocje, zacznij starać się o należne Ci odszkodowanie powypadkowe. Czym ono jest, kto może je uzyskać i jakie warunki trzeba w tym celu spełnić?.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem powypadkowym OC / AC?

odszkodowanie powypadkowe


Co to jest odszkodowanie powypadkowe?

Zanim przejdziemy do wyjaśniania praktycznych kwestii dotyczących odszkodowań powypadkowych, zastanówmy się nad samą definicją tego pojęcia. Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie, które jest należne kierowcy poszkodowanemu przez innego uczestnika ruchu drogowego odpowiedzialnego za wyrządzenie szkód lub będącego ich bezpośrednim sprawcą.

Krótko mówiąc, odszkodowanie powypadkowe to świadczenie udzielane poszkodowanemu z tytułu zniszczeń lub obrażeń wynikających z winy innego kierowcy. Jest ono wypłacane z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy, którym obowiązkowo objęty jest każdy samochód zarejestrowany w Polsce. Jeżeli sprawca nie posiada aktualnego OC odszkodowanie powypadkowe jest wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Odszkodowanie powypadkowe:
 • należy się poszkodowanemu w ruchu drogowym,
 • jest wypłacane z OC sprawcy, o ile został on ustalony,
 • jeżeli sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC; odszkodowanie powypadkowe wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kto może uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Jeżeli w trakcie zgodnego z przepisami poruszania się pojazdem po drogach publicznych Twoje auto zostało uszkodzone z winy innego kierowcy, należy Ci się odszkodowanie wypłacane z jego polisy OC. Aby je otrzymać, musi być spełniony jeden z dwóch warunków:

 • sprawca przyznaje się do winy,
 • winę sprawcy ustaliła policja lub sąd.

O ile sprawca posiada aktualne OC dla swojego auta, odszkodowanie powypadkowe zostanie wypłacone z jego polisy. Jeśli jednak pomimo obowiązku wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawca nim nie dysponuje, rekompensata za wyrządzone szkody będzie przekazana poszkodowanemu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ten zaś będzie starał się odzyskać wypłaconą kwotę od sprawcy.

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby odszkodowanie powypadkowe zostało wypłacone, jest ustalenie sprawcy. Jeśli przyznaje się on do spowodowania zdarzenia drogowego, wystarczy spisać oświadczenie stwierdzające jego przebieg i wskazujące winowajcę. Z kolei w przypadku braku porozumienia pomiędzy kierowcami jedynym rozwiązaniem pozostaje wezwanie policji, której zadaniem jest ustalenie sprawcy lub skierowanie sprawy do sądu.

Jako osoba poszkodowana postaraj się również o dokładną dokumentację i odtworzenie przebiegu wypadku. Zrób dokładne i dobrze oświetlone zdjęcia pojazdów biorących udział w zdarzeniu i miejsce, w którym do niego doszło. W miarę możliwości pozyskaj dane kontaktowe do świadków mogących potwierdzić rzeczywisty przebieg incydentu. Posiadając kompletne dowody, znacznie łatwiej będzie Ci uzyskać odszkodowanie powypadkowe.

Pamiętaj o:
 • ustaleniu sprawcy,
 • wykonaniu dokumentacji zdjęciowej miejsca zdarzenia,
 • pozyskaniu danych kontaktowych do świadków wypadku.

Jakie mogą być problemy z uzyskaniem odszkodowania powypadkowego?

Jeśli sprawca przyznaje się do winy, dokumentacja jest kompletna, a zeznania świadków nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do przebiegu zdarzenia to najpewniej poszkodowany otrzyma odszkodowanie. Nie oznacza to jednak przyznania odszkodowania powypadkowego w odpowiedniej wysokości, która pozwala na pokrycie powstałych w wyniku wypadku szkód. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc ograniczać koszty swojej działalności, zaniżają kwoty odszkodowań, a nawet odmawiają ich wypłacenia ( gdy tylko znajdą powód, aby to zrobić ).

W jaki sposób towarzystwa zaniżają odszkodowania powypadkowe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują wiele zabiegów, aby wypłacić jak najniższe odszkodowanie. Oto najczęściej stosowane w tym celu mechanizmy:

 • sztuczne redukowanie kosztów roboczogodziny pracy warsztatu naprawczego,
 • obniżenie rzeczywistej wartości pojazdu,
 • nieuwzględnianie części szkód,
 • zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych,
 • amortyzowanie wartości podzespołów,
 • nieuzasadnione orzeczenie szkody całkowitej.

Poza tym firmy często bezzasadnie przedłużają i komplikują procedury w taki sposób, aby kierowca zgodził się na zaniżony kosztorys, mając poczucie, że walka z dużą i dobrze zorganizowaną instytucją jest z góry skazana na porażkę. To błąd! Jako poszkodowany możesz skutecznie walczyć o swoje interesy, aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe w odpowiedniej wysokości. Jak to zrobić?

Pomoc w uzyskaniu wysokiego odszkodowania powypadkowego

Rzeczywiście, wysyłanie wniosków, pisanie kolejnych pism odwoławczych, korespondowanie z towarzystwem, a w ostateczności rozpoczęcie i prowadzenie postępowania sądowego może być ponad Twoje siły. To zrozumiałe, tym bardziej że firmy ubezpieczeniowe dysponują sztabem specjalistów i ogromnym kapitałem, więc słusznie wydają się trudnym przeciwnikiem. Dlatego w walce o odpowiednio wysokie odszkodowanie powypadkowe warto mieć u boku fachowców, którzy wiedzą, jak uzyskać należną Ci kwotę.

Współpracując z Take Care Polska, masz gwarancję uzyskania kwoty, która pozwala na usunięcie szkód i przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Profesjonalizm, wysoka skuteczność działania, uczciwe i przejrzyste warunki – wszystko to zachęca do skorzystania z usług naszej kancelarii odszkodowawczej.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące