Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny to silnie stresujące i nieprzyjemne zdarzenie drogowe. Nie dość, że niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia i życia, to jeszcze wiąże się z wieloma formalnościami związanymi z uzyskaniem odszkodowania komunikacyjnego. Godne odszkodowanie za szkodę komunikacyjną pozwoli nam sprawnie i profesjonalnie naprawić nasze auto i sprawić, że szybciej zapomnimy o kolizji.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem komunikacyjnym?

odszkodowania komunikacyjne

Co to jest odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne jest to świadczenie pieniężne, które wypłacone może być osobie poszkodowanej, (nie będącej sprawcą zdarzenia) jeśli doznała szkody osobowej lub rzeczowej w wypadku lub kolizji drogowej. Inaczej mówiąc, jest to finansowa rekompensata za doznane szkody wskutek zdarzenia.

Aby otrzymać rekompensatę, należy wykazać i uargumentować powstałe szkody, gdyż odszkodowanie pieniężne należy się wyłącznie za faktycznie poniesione koszty w wyniku zdarzenia.

Komu przysługują odszkodowania komunikacyjne z OC?

Odszkodowanie za szkody komunikacyjne z OC sprawcy przysługują każdemu poszkodowanemu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego ( z wyjątkiem sprawcy wypadku ).

Do wypłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu szkody komunikacyjnej zobowiązany jest ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Jeżeli kierowca, który spowodował kolizję nie posiada polisy OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jakie świadczenia możliwe są do zyskania w ramach odszkodowania komunikacyjnego?

Szkody poniesione w wypadku drogowym mogą przyjąć różną formę. Poszkodowany w może w ramach odszkodowania ubiegać się o rekompensatę następujących strat:

  • zwrot koszów naprawy uszkodzonego w wypadku pojazdu
  • zwrot kosztów leczenia oraz wizyt lekarskich lub pielęgniarskich
  • zwrot kosztów rehabilitacyjnych
  • zwrot kosztów leczenia szpitalnego
  • zwrot kosztów zakupu leków i opatrunków
  • zwrot kosztów zakupu przyrządów rehabilitacyjnych
  • zwrot kosztów na zwiększone w wyniku wypadku specjalistyczne potrzeby żywieniowe lub rehabilitacyjne
  • zwrot kosztów za dodatkową opiekę, specjalisty lub osoby z rodziny
  • zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
  • wyrównanie utraconych dochodów, jeśli takie miały miejsce

Często niestety okazuje się, że proponowana przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania nie jest wystarczająca i nie pokrywa wyżej wymienionych poniesionych wydatków. Mówimy wtedy o tzw. zaniżeniu odszkodowania komunikacyjnego. W takim wypadku poszkodowany może skorzystać z bezpłatnej telefonicznej konsultacji, w celu otrzymania darmowej analizy przypadku. Nasi specjaliści, po zapoznaniu się ze sprawą, wskażą, o jaką kwotę można się ubiegać, i czy rzeczywiście odszkodowanie zostało zaniżone.

To bardzo wygodna opcja, ponieważ zapewniamy minimum formalności oraz udziału poszkodowanego w procesie dochodzenia zaniżonego odszkodowania.

W jaki sposób i u kogo powinien poszkodowany dochodzić roszczeń przy odszkodowaniu komunikacyjnym?

To, w jaki sposób należy dochodzić odszkodowania komunikacyjnego, zależy od wielu czynników, zwłaszcza od tego, do kogo je kierujemy. Należy rozróżnić dwa przypadki:

1. Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego bezpośrednio od sprawcy

Jeśli chcemy dochodzić odszkodowania powypadkowego bezpośrednio od sprawcy, sprawa powinna zostać skierowana do sądu, gdzie możemy dochodzić swoich roszczeń.

2. Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego u ubezpieczyciela sprawcy

W przypadku skierowania swoich roszczeń do ubezpieczyciela sprawcy, pierwszym krokiem będzie zgłoszenie szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu. Ma on obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, kończące się zawsze jego decyzją. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia odszkodowania, warto dalej walczyć o swoje, najpierw pisząc do ubezpieczyciela odwołanie, a następnie kierując sprawę do sądu lub udając się do specjalistycznej kancelarii zajmującej się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych.

Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu komunikacyjnym?

W praktyce uzyskanie należnego nam wysokiego odszkodowania za szkodę komunikacyjną nie jest łatwe i czasami wymaga długich negocjacji z ubezpieczycielem lub skierowania sprawy na drogę sądową.

Dlatego Take Care Polska - firma świadcząca usługi odzyskiwania odszkodowań komunikacyjnych z przyjemnością pomoże Ci w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń proponuje zbyt niskie odszkodowanie za szkody komunikacyjne.

Wnikliwie przeanalizujemy Twoją sprawę i obiektywnie ocenimy szanse na uzyskanie należnej wysokości zadośćuczynienia oraz postaramy się, abyś otrzymał zwrot kosztów poniesionych w wyniku wypadku. Poza odszkodowaniem samochodowym dołożymy starań, aby otrzymali Państwo zwrot kosztów holowania pojazdu, wynajmu auta zastępczego oraz wszelkich wydatków poniesionych na rehabilitację, leki oraz inne formy wsparcia niezbędne w powrocie do zdrowia.

Możemy poinstruować Cię jak prowadzić spór z firmą ubezpieczeniową lub zaproponujemy Ci dodatkowe odszkodowanie w formie dopłaty do odszkodowania. Dopłata do odszkodowania to najlepsza forma współpracy dla osób, które nie chcą uczestniczyć w dalszym procesie odszkodowawczym i cenią sobie gwarantowaną kwotę dodatkowego odszkodowania.

Jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy i czasu na walkę o zaniżone odszkodowanie warto skorzystać z pomocy doświadczonego partnera.

Jakie świadczenia można uzyskać w przypadku odszkodowania komunikacyjnego?

Wszystko zależy od okoliczności danego zdarzenia jak i jego skutków, świadczenia mogą być różne i nie muszą wcale obejmować tylko jednorazowego odszkodowania powypadkowego. Każda sytuacja jest inna i musi być rozpatrywana.

Poszkodowany może na przykład ubiegać się o rentę jeżeli w wyniku wypadku doszło u niego do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Można również domagać się odszkodowania za poniesioną krzywdę czyli np. jeżeli zdarzenie wywoła traumę psychiczną u poszkodowanego. Nalegamy, żeby skontaktowali się Państwo z nami, jeżeli są Państwo ofiarami takiego zdarzenia. Zapoznamy się ze sprawą i wyjaśnimy na jakie świadczenia mogą Państwo liczyć w danej sprawie.

odszkodowania komunikacyjne

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Nie jest to zadanie trudne. Wystarczy bowiem, że zgłosimy zdarzenie w danej firmie ubezpieczeniowej w której sprawca zdarzenia wykupił swoją polisę OC. Musimy złożyć wniosek oraz wszystkie dodatkowe dokumenty, które potwierdzą między innymi rodzaj oraz rozmiar doznanych szkód.

Często jednak likwidacja szkody nie przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jeżeli spotkamy się z odmową bądź przyznana przez zakład ubezpieczeń kwota będzie zbyt niska, to wtedy zapraszamy do kontaktu z naszą firmą Take Care. Pomożemy w rozwiązaniu tego problemu.

Kiedy odszkodowanie komunikacyjne się przedawnia?

Wiele osób o tym o dziwo zapomina, a jest to niezwykle istotna kwestia. Zasadniczo roszczenia za odszkodowania komunikacyjne przedawniają się po upływie 3 lat od dnia zajścia zdarzenia. Jeżeli jednak szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego, to wtedy czas na zgłoszenie roszczenia wynosi 20 lat. Jednak wyznajemy zasadę, że o swoje powinniśmy ubiegać się jak najszybciej. Po co czekać? Zwłaszcza jeżeli chodzi o przysługujące nam, pieniądze.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny - przykład

Omawianie teorii może być problematyczne. Dlatego też przedstawimy jedną z praktycznych sytuacji poniżej:

odszkodowanie komunikacyjne - przykład

Odszkodowanie komunikacyjne - potrącenie

Omawianie teorii może być problematyczne. Dlatego też przedstawimy jedną z praktycznych sytuacji. Poszkodowana osoba, pani Ewa brała udział w wypadku komunikacyjnym. Kierowca potrącił ją na pasach, przez które kobieta przechodziła prawidłowo. U kobiety doszło niestety do bardzo poważnych obrażeń, złamanie miednicy, kości ramienia, prawej kości piszczelowej, strzałkowej, a także do złamania prawej kości udowej. Jak łatwo można się domyślić tak potężne obrażenia, wpłynęły na całe jej życie. Kobieta musiała przejść liczne operacje oraz zabiegi rehabilitacyjne. Pomimo wieloletniej walki kobieta porusza się nadal o kulach, a w momencie wypadku miała ona 75 lat. Stan zdrowia osoby poszkodowanej, zarówno fizyczny jak i psychiczny nie może w żaden sposób rokować pozytywnie na przyszłość. Wymaga ona bowiem codziennej pomocy oraz opieki ze strony osób trzecich czyli członków rodziny, pielęgniarzy itd.

Kobieta po kilku bataliach sądowych otrzymała odszkodowanie w wysokości 120 000 zł. Jak widać warto walczyć o swoje. Możemy bowiem uzyskać bardzo duże odszkodowanie. Jednak najważniejsze jest nasze zdrowie.

Odszkodowania komunikacyjne - najczęściej zadawane pytania

Ostatnim elementem, na który pragniemy zwrócić uwagę w tym artykule są najczęściej zadawane pytania w kontekście odszkodowań komunikacyjnych. Prawdą jest bowiem, że tematyka ta jest niezwykle rozbudowana i skomplikowana. Wiele osób zastanawia się nad wieloma kwestiami związanymi z tym tematem.. Dlatego też postanowiliśmy zebrać najważniejsze z pytań i umieścić je w tym tekście.

W jakim przypadku OC nie pokryje szkody?

Jest to zdecydowanie najczęściej zadawane pytanie. A należy pamiętać, że takich wyłączeń jest kilka. Do najważniejszych należy zaliczyć ucieczkę z miejsca zdarzenia, doprowadzenie do kolizji pojazdem, który kierowca posiadał w wyniku przestępstwa, prowadzenie samochodu pod wpływem substancji odurzających czy prowadzenie pojazdu przez osobę bez potrzebnych uprawnień.

Osoba która doprowadziła do szkody nie miała polisy OC. Czy zatem nie dostanę odszkodowania?

Nic bardziej mylnego. Nawet jeżeli sprawca zdarzenia nie ma polisy OC lub jeżeli jego polisa nie będzie ważna (bo na przykład był pijany), to nas to nic nie obchodzi jako osobę poszkodowaną. Dostaniemy odszkodowanie z Funduszu Gwarancyjnego (jeżeli sprawca nie miał ważnej polisy OC) bądź ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie i potem zarówno on jak i Fundusz Gwarancyjny będą domagać się zwrotu kosztów od sprawcy zdarzenia.

Ile można dostać odszkodowania komunikacyjnego?

Jak mówi ustawa o ubezpieczeniach maksymalna kwota zadośćuczynienia wypłaconego z OC sprawcy w przypadku szkód osobowych to 5210 000 Euro oraz 105000 Euro w przypadku szkód majątkowych.

Jak długo widnieje szkoda w OC?

Również często poruszana kwestia związana ze zniżkami i stawkami za naszą polisę OC. Zasadniczo towarzystwa ubezpieczeniowe monitorują historię szkodowości z ostatnich 5 lat. Wniosek jest więc prosty. Lepiej unikać jakichkolwiek szkód na drodze, jeżeli nie chcemy płacić więcej za OC.

Czego nie pokrywa OC?

Polisa OC nie dotyczy na przykład utraty gotówki, biżuterii czy papierów wartościowych znajdujących się w pojeździe. Nie pokrywa szkód za skażenie i zanieczyszczenie środowiska czy szkód kiedy do sytuacji doszło w przypadku kiedy właścicielem pojazdu poszkodowanego i sprawczego

Co zrobić jeżeli wycena szkody jest za niska?

Niestety jest to jedno z najczęściej pojawiających się pytań. Towarzystwom ubezpieczeniowym w końcu zależy przede wszystkim na zysku. Co więc zrobić, kiedy ubezpieczyciel zaniży wycenę szkody? Możesz zarówno samodzielnie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela jak i zgłosić się do profesjonalnych firm specjalizujących się w tego typu sprawach. Takich jak na przykład Take Care. Z chęcią pomożemy w uzyskaniu odpowiedniej kwoty odszkodowania, która będzie satysfakcjonująca.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na próby odwołania?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące