Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny to silnie stresujące i nieprzyjemne zdarzenie drogowe. Nie dość, że niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia i życia, to jeszcze wiąże się z wieloma formalnościami związanymi z uzyskaniem odszkodowania komunikacyjnego. Godne odszkodowanie za szkodę komunikacyjną pozwoli nam sprawnie i profesjonalnie naprawić nasze auto i sprawić, że szybciej zapomnimy o kolizji.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem komunikacyjnym?

odszkodowania komunikacyjne

Co to jest odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne jest to świadczenie pieniężne, które wypłacone może być osobie poszkodowanej, (nie będącej sprawcą zdarzenia) jeśli doznała szkody osobowej lub rzeczowej w wypadku lub kolizji drogowej. Inaczej mówiąc, jest to finansowa rekompensata za doznane szkody wskutek zdarzenia.

Aby otrzymać rekompensatę, należy wykazać i uargumentować powstałe szkody, gdyż odszkodowanie pieniężne należy się wyłącznie za faktycznie poniesione koszty w wyniku zdarzenia.

Komu przysługują odszkodowania komunikacyjne z OC?

Odszkodowanie za szkody komunikacyjne z OC sprawcy przysługują każdemu poszkodowanemu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego ( z wyjątkiem sprawcy wypadku ).

Do wypłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu szkody komunikacyjnej zobowiązany jest ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Jeżeli kierowca, który spowodował kolizję nie posiada polisy OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jakie świadczenia możliwe są do zyskania w ramach odszkodowania komunikacyjnego?

Szkody poniesione w wypadku drogowym mogą przyjąć różną formę. Poszkodowany w może w ramach odszkodowania ubiegać się o rekompensatę następujących strat:

  • zwrot koszów naprawy uszkodzonego w wypadku pojazdu
  • zwrot kosztów leczenia oraz wizyt lekarskich lub pielęgniarskich
  • zwrot kosztów rehabilitacyjnych
  • zwrot kosztów leczenia szpitalnego
  • zwrot kosztów zakupu leków i opatrunków
  • zwrot kosztów zakupu przyrządów rehabilitacyjnych
  • zwrot kosztów na zwiększone w wyniku wypadku specjalistyczne potrzeby żywieniowe lub rehabilitacyjne
  • zwrot kosztów za dodatkową opiekę, specjalisty lub osoby z rodziny
  • zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
  • wyrównanie utraconych dochodów, jeśli takie miały miejsce

Często niestety okazuje się, że proponowana przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania nie jest wystarczająca i nie pokrywa wyżej wymienionych poniesionych wydatków. Mówimy wtedy o tzw. zaniżeniu odszkodowania komunikacyjnego. W takim wypadku poszkodowany może skorzystać z bezpłatnej telefonicznej konsultacji, w celu otrzymania darmowej analizy przypadku. Nasi specjaliści, po zapoznaniu się ze sprawą, wskażą, o jaką kwotę można się ubiegać, i czy rzeczywiście odszkodowanie zostało zaniżone.

To bardzo wygodna opcja, ponieważ zapewniamy minimum formalności oraz udziału poszkodowanego w procesie dochodzenia zaniżonego odszkodowania.

W jaki sposób i u kogo powinien poszkodowany dochodzić roszczeń przy odszkodowaniu komunikacyjnym?

To, w jaki sposób należy dochodzić odszkodowania komunikacyjnego, zależy od wielu czynników, zwłaszcza od tego, do kogo je kierujemy. Należy rozróżnić dwa przypadki:

1. Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego bezpośrednio od sprawcy

Jeśli chcemy dochodzić odszkodowania powypadkowego bezpośrednio od sprawcy, sprawa powinna zostać skierowana do sądu, gdzie możemy dochodzić swoich roszczeń.

2. Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego u ubezpieczyciela sprawcy

W przypadku skierowania swoich roszczeń do ubezpieczyciela sprawcy, pierwszym krokiem będzie zgłoszenie szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu. Ma on obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, kończące się zawsze jego decyzją. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia odszkodowania, warto dalej walczyć o swoje, najpierw pisząc do ubezpieczyciela odwołanie, a następnie kierując sprawę do sądu lub udając się do specjalistycznej kancelarii zajmującej się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych.

Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu komunikacyjnym?

W praktyce uzyskanie należnego nam wysokiego odszkodowania za szkodę komunikacyjną nie jest łatwe i czasami wymaga długich negocjacji z ubezpieczycielem lub skierowania sprawy na drogę sądową.

Dlatego Take Care Polska - firma świadcząca usługi odzyskiwania odszkodowań komunikacyjnych z przyjemnością pomoże Ci w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń proponuje zbyt niskie odszkodowanie za szkody komunikacyjne.

Wnikliwie przeanalizujemy Twoją sprawę i obiektywnie ocenimy szanse na uzyskanie należnej wysokości zadośćuczynienia oraz postaramy się, abyś otrzymał zwrot kosztów poniesionych w wyniku wypadku. Poza odszkodowaniem samochodowym dołożymy starań, aby otrzymali Państwo zwrot kosztów holowania pojazdu, wynajmu auta zastępczego oraz wszelkich wydatków poniesionych na rehabilitację, leki oraz inne formy wsparcia niezbędne w powrocie do zdrowia.

Możemy poinstruować Cię jak prowadzić spór z firmą ubezpieczeniową lub zaproponujemy Ci dodatkowe odszkodowanie w formie dopłaty do odszkodowania. Dopłata do odszkodowania to najlepsza forma współpracy dla osób, które nie chcą uczestniczyć w dalszym procesie odszkodowawczym i cenią sobie gwarantowaną kwotę dodatkowego odszkodowania.

Jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy i czasu na walkę o zaniżone odszkodowanie warto skorzystać z pomocy doświadczonego partnera.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na próby odwołania?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące