Likwidacja szkody z OC sprawcy. Dopilnuj formalności

CO WARTO WIEDZIEĆ, ABY OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE

likwidacja szkody OC Prawie każdy użytkownik drogi brał udział lub był świadkiem wyżej nadmienionych okoliczności. Komu przysługuje wypłata odszkodowania, co zrobić aby polisa OC mogła nam pomóc?

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Niezależnie od tego czy występujemy w roli poszkodowanego pasażera, kierowcy, pieszego, motocyklisty, rowerzysty, przysługuje nam odszkodowanie z OC sprawcy, należy jednak podkreślić że najważniejszą kwestią jest wtedy polisa OC.

Ubezpieczenie OC ( ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ) w przypadku szkody osobom trzecim chroni nas przede wszystkim od wysokich kosztów które zazwyczaj wiążą się z niszczeniem mienia i utraty dóbr.

Polisa OC w przypadku ewentualnej kolizji zapewnia poszkodowanemu wypłatę gotówki z polisy sprawcy, bądź ma gwarancję naprawy wyrządzonych szkód. Dodatkowo jeśli kalkulacja szkody przekroczy wartość posiadanej polisy, sprawca zdarzenia jest zmuszony do zapłacenia pozostałych strat z własnego budżetu.

Każdy wypadek czy nawet drobna kolizja są dla jego uczestników stresującym przeżyciem i dlatego wielu kierowców zapomina o ważnych formalnościach, które zaczynają się już na miejscu zdarzenia.
Bardzo ważne, aby dopilnować wszystkich istotnych formalności, których zaniedbanie może skomplikować dalszy proces likwidacji szkody komunikacyjnej oraz ewentualne dochodzenie odszkodowania ( w razie otrzymania zaniżonej kwoty lub odmowie wypłaty ).

W dalszej części omówimy najważniejsze kwestie związane z likwidacją szkody z OC sprawcy bez udziału policji. Powiemy także, kiedy należy wezwać patrol na miejsce wypadku.

Likwidacja szkody rozpoczyna się już na miejscu kolizji

Wielu poszkodowanych uważa, że proces likwidacji szkody rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu do zakładu ubezpieczeń i zaniedbuje formalności ( lub robi to w pośpiechu ), których należy dopilnować już na miejscu szkody.

Takie założenie może mieć przykre konsekwencje w co najmniej dwóch przypadkach:

 • zakłady ubezpieczeń procesując sprawy zgłoszone, czy to z polisy OC sprawcy, czy AutoCasco analizują okoliczności zdarzenia i dlatego musisz zadbać o jak najlepsza dokumentację z miejsca zdarzenia. Aby w razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony ubezpieczyciela co do okoliczności czy też Twojej roli w kolizji, posiadać "mocne" argumenty potwierdzające Twoje stanowisko.
 • kiedy już opadną emocje, sprawca może zmienić zdanie i stwierdzić, że to jednak nie on jest winowajcą wypadku.

Dlatego namawiamy, aby już na miejscu kolizji:

 • wykonać dokładną dokumentację fotograficzną uszkodzeń obu pojazdów oraz samego miejsca wypadku ( ślady hamowania, ułożenie pojazdów po szkodzie )
 • zebrać dane świadków stłuczki i wpisać je do oświadczenia sprawcy kolizji
 • starannie spisać oświadczenie sprawcy kolizji

Temat oświadczenia sprawcy kolizji jest na tyle istotny, że poświęciliśmy na jego omówienie osobny artykuł wraz ze wzorem do pobrania.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy?


likwidacja szkody - naprawa pojazdu przede wszystkim właściciel uszkodzonego pojazdu ma prawo domagać się pokrycia kosztów naprawy auta

likwidacja szkody - poszkodowani poszkodowany kierowca bądź pasażer a także świadkowie zdarzenia (piesi, rowerzyści), którzy ucierpieli w wyniku zdarzenia

likwidacja szkody - śmierć poszkodowanego osoby bliskie poszkodowanego, który poniósł śmierć w wyniku zdarzenia komunikacyjengo (zdarzenie nie wynikło z jego winy).

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Kolejnym krokiem ( kiedy już znasz dane sprawcy, jego numer polisy i posiadasz podpisane przez niego oświadczenie ) jest zgłoszenie powstałej szkody.

Masz dwie możliwości:

1. Składasz wniosek do zakładu ubezpieczeniowego o likwidację szkody, ale sprawcy zdarzenia komunikacyjnego. Najlepiej jeśli wcześniej skontaktujesz się z ich konsultantem telefonicznie i on poinformuję Cię jak to zrobić.

2. Drugim wariantem jaki może zawierać polisa ubezpieczeniowa OC jest bezpośrednia likwidacja szkody (jeśli Twoja polisa zawiera taki wariant) przez firmę, w której to Ty posiadasz ubezpieczenie OC ( ubezpieczyciel już na własną rękę rozliczy się firmą ubezpieczeniową sprawcy ).

Odszkodowanie z OC - zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O ODSZKODOWANIE Z OC POLISY, KTÓRY SKŁADAMY DO FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ SPRAWCY

 • imię i nazwisko sprawcy zdarzenia
 • pesel
 • numer polisy sprawcy
 • marka oraz numery rejestracyjne pojazdów, które brały udział w zdarzeniu
 • data, miejsce oraz opis okoliczności w jakich nastąpiło zdarzenie (jasny i precyzyjny)
 • skala doznanej szkody zarówno na pojeździe jak i na ciele
 • zeznania świadków zdarzenia


Dodatkowo możemy dodać do naszego wniosku zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia.
W przypadku jeśli była wzywana policja, pogotowie ratunkowe również należy poinformować o tym ubezpieczyciela oraz dołączyć stosowną dokumentację do wniosku. To jest:

 • notatkę policyjną
 • dokumentację medyczną

Firma ubezpieczeniowa jest zobligowana do pokrycia również kosztów leczenia w wyniku powstałych obrażeń, dlatego warto gromadzić wszelkie faktury i rachunki z tym związane ( leki, rehabilitacja). Uwzględnia się tu również urazy w psychice które mają istotny wpływ na funkcjonowanie poszkodowanego (opis życia sprzed i po wypadku).

Pamiętaj, aby zawsze mieć pod ręką wzór takiego pisma o zdarzeniu komunikacyjnym, które w istotnym momencie może być bardzo pomocne !

Jak zgłosić szkodę do najpopularniejszych ubezpieczycieli

Poniżej prezentujemy sposoby zgłoszenia szkody OC komunikacyjnej oraz zdrowotnej do najpopularniejszych zakładów ubezpieczeń takich jak: PZU, AXA, Warta, Link4 oraz Ergo Hestia

Sposób zgłoszenia szkody do PZU

 • formularz na stronie internetowej
 • kontakt z infolinią
 • komunikator Messenger
 • droga pocztowa
 • wizyta w oddziale lub u agenta

Wymagane informacje i dokumenty do zgłoszenia szkody PZU

 • numer polisy OC sprawcy
 • informacje o uczestnikach zdarzenia
 • oświadczenie sprawcy kolizji lub notatka policyjna
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • informacje o zdarzeniu drogowym

Sposób zgłoszenia szkody do AXA

 • czat na stronie www
 • kontakt poprzez infolinię
 • drogą pocztowa
 • zgłoszenie w formie mailowej

Wymagane informacje i dokumenty do zgłoszenia szkody AXA

 • numer polisy OC sprawcy
 • informacje na temat uczestników wypadku
 • oświadczenie sprawcy kolizji lub notatka policyjna
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • informacje o zdarzeniu
 • ewentualnie zdjęcia uszkodzeń

Sposób zgłoszenia szkody do Warta

 • formularz zamieszczony na stronie internetowej
 • za pośrednictwem infolinii
 • tradycyjną drogą pocztowa
 • zgłoszenie w formie mailowej
 • komunikator Messenger

Wymagane informacje i dokumenty do zgłoszenia szkody Warta

 • numer polisy OC sprawcy
 • informacje dotyczące uczestników kolizji lub wypadku
 • oświadczenie sprawcy kolizji lub notatka z policji
 • dowód rejestracyjny samochodu
 • informacje o kolizji lub wypadku

Sposób zgłoszenia szkody do Link4

 • formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela
 • za pośrednictwem infolinii
 • tradycyjną drogą pocztowa

Wymagane informacje i dokumenty do zgłoszenia szkody Link4

 • numer polisy OC sprawcy
 • numer konta do wypłaty odszkodowania
 • oświadczenie z miejsca zdarzenia lub dane uzyskane od policji
 • dowód rejestracyjny swojego samochodu

Sposób zgłoszenia szkody do Ergo Hestia

 • formularza online na stronie Ergo Hestia
 • za pośrednictwem infolinii
 • pisemnie tradycyjną pocztą

Wymagane informacje i dokumenty do zgłoszenia szkody Ergo Hestia

 • numer polisy OC sprawcy
 • dyspozycję do wypłaty odszkodowania
 • spisane ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu lub dane uzyskane od policji
 • dowód rejestracyjny poszkodowanego samochodu

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że na polskim rynku funkcjonuje tzw. bezpośrednia likwidacja szkód (BLS). W skrócie funkcjonuje ona na tej zasadzie, że poszkodowany kierowca nie musi zgłaszać się do ubezpieczyciela sprawcy po odszkodowanie z OC. Może to załatwić poprzez zakład ubezpieczeń, w którym sam ma polisę OC.Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie od własnego ubezpieczyciela, zaś firmy rozliczą się między sobą. Jest to korzystne rozwiązanie w sytuacji, kiedy np. mamy ubezpieczenie u znanego ubezpieczyciela, zaś sprawca kolizji posiada polisę w firmie, która np. nie posiada stacjonarnych oddziałów lub ma wątpliwą reputację.Sama wartość odszkodowania nie różni się znacząco ( zwykle niestety jest ona zaniżona ), jednak sam proces likwidacji szkody może przebiegać znacznie sprawniej.

Warto jednak wiedzieć jakie ograniczenia ma BLS. Do głównych wyłączeń zaliczyć można:

 • szkody wyrządzone na osobach
 • szkody, których wartość jest większa niż 30 tys. zł
 • kolizje, w których uczestniczą więcej niż 2 pojazdy
 • szkody poza granicami Polski

Są to wyłączenia, które ma większość zakładów ubezpieczeń, jednak każde towarzystwo ma swoją politykę w tym zakresie.

Kiedy wystarczy oświadczenie sprawcy, a kiedy lepiej wezwać policję?

Nie zawsze kiedy mamy do czynienia ze stłuczką czy kolizją jest wymagane wzywanie policji.
Wystarczy wtedy, aby strony spisały stosowne oświadczenie i uruchomi się procedura wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.

Kiedy jednak należy wezwać policję?:

 • uczestnicy zdarzenia mają odmienne zdanie co do winy i okoliczności w jakiej doszło do kolizji drogowej
 • w przypadku wątpliwości co to trzeźwości uczestników zdarzenia
 • kiedy są poszkodowani
 • wcześniej na miejsce została wezwana straż pożarna, służby medyczne
 • jeden z kierowców nie posiada ważnej polisy OC, dokumentu tożsamości

Zgłosiłem szkodę - co dalej?

Po zgłoszeniu i zarejestrowaniu Twojej szkody przez firmę ubezpieczeniową, zwykle w ciągu kilku dni pojawia się rzeczoznawca.

Spotkanie z nim ma na celu ocenę skali uszkodzeń pojazdu oraz sporządzenie protokołu szkody. Na tym etapie bardzo istotne jest, aby w dokumentacji będącej wynikiem oględzin ujęte były wszystkie uszkodzenia pojazdu.

Jeśli masz podejrzenia, że istnieją zniszczenia wymagające demontażu elementów karoserii lub inne ukryte usterki będące skutkiem kolizji ( np. zawieszenia ), koniecznie poinformuj o tym pracownika zakładu ubezpieczeń.

Pamiętaj, aby przed przybyciem rzeczoznawcy nie demontować niczego samodzielnie i nie dokonywać żadnych napraw.

Następnie rzeczoznawca przekazuje protokół do ubezpieczyciela, a ten na jego podstawie sporządza kosztorys naprawy pojazdu.

Dokument ten powinieneś otrzymać drogą mailową lub pocztą ( w zależności od ustaleń na wcześniejszym etapie likwidacji szkody ), zaś kilka dni później decyzję wypłaty odszkodowania.

Przelew środków oszacowanego odszkodowania jest ostatnim etapem likwidacji szkody metodą kosztorysową. Otrzymane odszkodowanie jest kwotą bezsporną, od której masz prawo się odwołać ( masz na to 3 lata od daty wydania decyzji ).

Zwykle cały proces likwidacji szkody trwa nie dłużej niż 30 dni łącznie z wypłatą odszkodowania.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na próby odwołania?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?

Sprawdź na czym polega odkup odszkodowania

Wyślij nam kosztorys swojej szkody, a my dokonamy bezpłatnej analizy i wycenimy, za ile możemy odkupić Twoje odszkodowanie.
Odkupujemy odszkodowania do 3 lat wstecz!

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
take care polska odszkodowania

Oświadczenie sprawcy kolizji do pobrania:

Oświadczenie sprawcy kolizji .doc

Oświadczenie sprawcy kolizji .pdf


Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.