Odszkodowanie z OC sprawcy? Dopilnuj formalności

CO WARTO WIEDZIEĆ, ABY OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE

jak otrzymać auto zastępcze Prawie każdy użytkownik drogi brał udział lub był świadkiem wyżej nadmienionych okoliczności. Komu przysługuje wypłata odszkodowania, co zrobić aby polisa OC mogła nam pomóc?

Niezależnie od tego czy występujemy w roli poszkodowanego pasażera, kierowcy, pieszego, motocyklisty, rowerzysty, przysługuje nam odszkodowanie, należy jednak podkreślić że najważniejszą kwestią jest wtedy polisa OC.

Ubezpieczenie OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) w przypadku szkody osobom trzecim chroni nas przede wszystkim od wysokich kosztów które zazwyczaj wiążą się z niszczeniem mienia i utraty dóbr.

Polisa OC w przypadku ewentualnej kolizji zapewnia poszkodowanemu wypłatę gotówki z polisy sprawcy, bądź ma gwarancję naprawy wyrządzonych szkód. Dodatkowo jeśli kalkulacja szkody przekroczy wartośc posiadanej polisy, sprawca zdarzenia jest zmuszony do zapłacenia pozostałych stratat z własnego budżetu.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy?


- poszkodowany kierowca bądź pasażer a także świadkowie zdarzenia (piesi, rowerzyści), którzy ucierpieli w wyniku zdarzenia
- osoby bliskie poszkodowanego, który poniósł śmierć w wyniku zdarzenia komunikacyjengo (zdarzenie nie wynikło z jego winy).

CO ROBIĆ JEŚLI JUŻ MASZ WYPADEK ?

1. Składasz wniosek do zakładu ubezpieczeniowego o likwidację szkody, ale sprawcy zdarzenia komunikacyjnego. Najlepiej jeśli wcześniej skontaktujesz się z ich konsultantem telefonicznie i on poinformuję Cię jak to zrobić.

2. Drugim wariantem jaki może zawierać polisa ubezpieczeniowa OC jest bezpośrednia likwidacja szkody (jeśli Twoja polisa zawiera taki wariant) przez firmę, w której to Ty posiadasz ubezpieczenie OC (ubezpieczyciel już na własną rękę rozliczy się firmą ubezpieczeniową sprawcy).

Likwidacja szkody z OC sprawcy


NAJWAŻNIESZE INFORMACJE JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O ODSZKODOWANIE Z OC POLISY, KTÓRY SKŁADAMY O FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ SPRAWCY

- imię i nazwisko sprawcy zdarzenia
- pesel
- numer polisy sprawcy
- marka oraz numery rejestracyjne pojazdów, które brały udział w zdarzeniu
- data, miejsce oraz opis okoliczności w jakich nastąpiło zdarzenie (jasny i precyzyjny)
- skala doznanej szkody zarówno na pojeździe jak i na ciele
- zeznania świadków zdarzenia

Dodatkowo możemy dodać do naszego wniosku zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia.
W przypadku jeśli była wzywana policja, pogotowie ratunkowe również należy poinformować o tym ubezpieczyciela oraz dołączyć stosowną dokumentację do wnisoku. To jest:

* notatkę policyjną
* dokumentację medyczną

Firma ubezpieczeniowa jest zobligowana do pokrycia również kosztów leczenia w wyniku powstałych obrażeń, dlatego warto gromadzić wszelkie faktury i rachunki z tym związane ( leki, rehabilitacja). Uwzględnia się tu również urazy w psychice które mają istotny wpływ na funkcjonowanie poszkodowanego (opis życia sprzed i po wypadku).

Pamietaj, aby zawsze mieć pod ręką wzór takiego pisma o zdarzeniu komunikacyjnym, które w istotnym momecie może być bardzo pomocne !

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)


Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że na polskim rynku funkcjonuje tzw. bezpośrednia likwidacja szkód (BLS). W skrócie funkcjonuje ona na tej zasadzie, że poszkodowany kierowca nie musi zgłaszać się do ubezpieczyciela sprawcy po odszkodowanie z OC. Może to załatwić poprzez zakład ubezpieczeń, w którym sam ma polisę OC.Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodownaie od własnego ubezpieczyciela, zaś firmy rozliczą się między sobą. Jest to korzystne rozwiązanie w sytuacji, kiedy np. mamy ubezpieczenie u zanego ubezpieczyciela, zaś sprawca kolizji posiada polisę w firmie, która np. nie posiada stacjonarnych oddziałów lub ma wątpliwą reputację.Sama wartość odszkodowania nie różni się znacząco ( zwykle niestety jest ona zaniżona ), jednak sam proces likwidacji szkody może przebiegać znacznie sprawniej.

Warto jednak wiedzieć jakie ograniczenia ma BLS. Do głównych wyłączeń zaliczyć można:

* szkody wyrządzone na osobach
* szkody, których wartość jest większa niż 30 tys. zł
* kolizje, w których uczestniczą więcej niż 2 pojazdy
* szkody poza granicami Polski

Są to wyłączenia, które ma większość zakładów ubezpieczeń, jednak każde towarzystwo ma swoją politykę w tym zakresie.

Kiedy wystarczy oświadczenie sprawcy, a kiedy lepiej wezwać policję?


Nie zawsze kiedy mamy doczynienia ze stłuczką czy kolizją jest wymagane wzywanie policji.
Wystarczy wtedy, aby strony spisały stosowne oświadczenie i uruchomi się procedura wypłąty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.

Kiedy jednak należy wezwać policję?:

- uczestnicy zdarzenia mają odmienne zdanie co do winy i okoliczności w jakiej doszło do kolizji drogowej
- w przypadku wątpliwości co to trzeźwości uczestików zdarzenia
- kiedy są poszkodowani
- wcześniej na miejsce została wezwana straż pożarna, służby medyczne
- jeden z kierowców nie posiada ważnej polisy OC, dokumentu tożsamości

Przydatne dokumenty: - oświadczenie sprawcy kolizji - plik .doc