Kolizja ze sprawcą bez OC

Jak przeprowadzić likwidację szkody z UFG i otrzymać należne odszkodowanie

kolizja bez oc Teoretycznie w świetle obowiązujących w Polsce przepisów, każdy pojazd powinien mieć wykupioną obowiązkową polisę OC. Teoria ma jednak to do siebie, że jest tylko teorią.
Szacuje się, że po naszych drogach jeździ ok 200 tysięcy pojazdów nieubezpieczonych. Zatem ryzyko kolizji z takim pojazdem jest całkiem spore.
Warto wiedzieć jak się zachować i jakich formalności dopilnować, aby likwidacja szkody powstałej na skutek wypadku z autem bez ubezpieczenia OC przebiegła jak najsprawniej.

Likwidacja szkody - przebieg


Dla poszkodowanego wbrew pozorom likwidacja szkody w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie ma OC, nie różni się znacząco od zwykłej procedury, w której naprawę auta pokryją środki z polisy OC sprawcy.

Ustawodawca przewidział taką mozliwość i powołał instytucję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), której zadaniem jest wypłata odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez kierowców bez ważnej polisy OC.

Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie AC, to jesteś zobowiązany do skorzystania z tej właśnie polisy. UFG zaś zrekompensuje utracone zniżki w AC, czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

My jednak skupimy się na przypadku, kiedy poszkodowany polisy AC nie posiada.

W sytuacji kiedy sprawca kolizji nia ma wykupionej polisy OC warto wezwać policję. Dlaczego jest to ważne? Co prawda odszkodowanie poszkodowanemu wypłaci UFG, jednak sumę tą finalnie i tak pokrywa sprawca kolizji. Kiedy kierowca, który nie posiada obowiązkowej polisy uświadomi sobie ten fakt, może on zmienić zdanie i nie przyznawać się do spowodowania wypadku. Notatka policyjna jest w takim wypadku mocnym dowodem w ewentualnej sprawie sądowej. Dodatkowo spisz osobne oświadczenie o braku polisy OC sprawcy kolizji, to usprawni proces likwidacji szkody z udziałem UFG.

Następnie należy zgłosić szkodę do dowolnie wybranej firmy ubezpieczeniowej ( np. do tej, w której sam posiadasz polisę OC ). Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie, dokonać likwidacji szkody i końcowy wniosek o wypłatę odszkodowania przekazać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten zaś ponownie weryfikuje zgromadzoną dokumentację i dokonuje wypłaty odszkodowania.

Termin wypłaty odszkodowania


Należne Ci odszkodowanie powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od daty przekazania dokumentów .
W przypadku kiedy dokumentacja zawiera nieścisłości lub jest niekompletna termin ten może ulec wydłużeniu. Wtedy UFG ma 14 dni na wypłatę odszkodownia licząc od daty wyjaśnienia nieporozumień.

Podsumowanie


sprawca bez polisy OC Na miejsce kolizji najlepiej wezwij policję.

likwidacja szkody UFG Weź od sprawcy oświadczenie o nieposiadaniu polisy OC.

kolizja bez oc sprawcy Jeżeli posiadasz polisę AC zgłoś się do swojego ubezpieczyciela ( masz obowiązek likwidacji takiej szkody z własnego AC, jeśli je posiadasz ).

brak polisy oc Jeśli nie masz AC zgłoś się do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego – ma obowiązek rozliczyć szkodę z UFG w Twoim imieniu i wypłacić odszkodowanie.

odszkodowanie UFG Na pieniądze będziesz czekać do 30 dni.

Likwidacja szkody UFG a dopłaty do odszkodowań


Z własnych doświadczeń możemy stwiedzić, że wypłaty odszkodowań z ufg też mogą być zaniżone.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy i wyceny odkupu odszkodowania , nawet jeśli podmiotem dokonującym wypłaty odszkodowania jest UFG.