Zaniżone odszkodowanie OC /AC

Miałeś kolizje nie ze swojej winy, sprawca przyznaje się do spowodowania wypadku.
Twoje auto zostanie naprawione z OC sprawcy, otrzymasz auto zastępcze na czas naprawy Twojego samochodu, prosta sprawa....
Niestety w rzeczywistości nie do końca tak to wygląda.

Ubezpieczyciele bardzo często stosują praktyki, które mają doprowadzić do wypłaty jak najniższego odszkodowania, zaniżonego odszkodowania.
Poniżej przedstawiamy najczęstsze sposoby na obniżenie wypłaty odszkodowania.

Zaniżenie ceny ze względu na wiek auta

Podczas kalkulacji kosztów naprawy auta, towarzystawa ubezpieczeniowe zaniżają ceny cześci ze względu na wiek auta. Wynikiem takich działań może być sytuacja, w której poszkodowany otrzymuje za lusterko do auta 200zł, chociaż w sklepie ta cześć kosztuje 500zł. W efekcie kierowca musi dołożyć różnicę z własnej kieszeni lub kupić części używane ( zwykle niewiadomego pochodzenia ).

Zdarzają się przypadki, że nawet w 2-3 letnich autach stosowana jest znaczna amortyzacja.

Ograniczyć ten proceder miały wytyczne KNF z 2015 roku. Czy jednak tak się stało?
Jak się okazuje nie do końca, zmieniła się tylko forma i nazwa czynnika obniżającego wysokość odszkodowania.

Obecnie coraz częściej można znaleźć w kosztorysie rzekomy rabat jaki można otrzymać na nowe części.
Jednak zwykle nie poparte jest to żadną konkretną ofertą, poza tym poszkodowany ma prawo sam wybrać dostawcę częsci.
Dodatkowo, zgodnie z przepisami ubezpieczyciel może dokonać potrącenia ceny części zamiennej tylko wtedy, gdy wykaże, że zastosowanie nowego i oryginalnego elementu spowodowało zwiększenie wartości rynkowej samochodu, co jest praktycznie niemożliwe, gdyż auto powypadkowe, nawet naprawione jest zwykle tańsze niż samochód bezwypadkowy.

W przypadku większych szkód zakłady ubezpieczeń dążą do zakwalifikowania szkody jako całkowitej. Osiągają to poprzez wprowadzenie jak największej ilość korekt obniżających wartość pojazdu przez kolizją. Jak wiemy jeśli szacowany koszt naprawy auta przewyższa jego wartość rynkową, szkoda jest kwalifikowana jako całkowita, co przy większej skali uszkodzeń dla zakładu ubezpieczeń jest zwyczajnie korzystniejsze.

Obniżenie ceny ze względu na zużycie

Ubezpieczyciele zaniżają wartość części ekspolatacyjnych np: opon, elementów układu hamulcowego, wydechowego, zawieszenia, akumaltora.
Wartość tych elementów w kosztorysie obniżona jest nawet o 50%.
Ponadto, jak pokazuje praktyka amortyzacja jest stosowana nie tylko na elementy podlegające zużyciu podczas eksploatacji.

Stosowanie zamienników zamiast częsci oryginalnych

Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają w kosztorysie najtańsze zamienniki często fatalnej jakości, zamiast części oryginalnych, nawet jeśli takie uległy uszkodzeniu.

Wykaz cześci zamiennych jest osobną rubryką w każdym kosztorysie szkody, tam wyszczególnione są elementy do wymiany.
Każdy element może być oryginałem lub zamiennikiem, jak to rozpoznać?

1. Po nazwie producenta - jeśli producent inny niż koncern samochodowy to jest to zamiennik.
2. Po oznaczeniu grupy części:
   - grupa O : części oryginalne, serwisowe. Kategoria cześci zamiennych, która jest rekomendowana przez producentów. Produkowane przez koncern samochodowy lub jego rekomendowanych podwykonawców. Odznaczają się widocznym logiem producenta - to są części oryginalne.
   - grupa Q : części o tych samych parametrach technicznych. Co do technologii produkcji jest taka sama jak dla koncernu, jednak logo znajdujące się na częściach jest wyłącznie realnego producenta, nie producenta auta. Dostępność zarówno w popularnych sieciach sklepowych jak i hurtowniach - to już jest zamiennik nieoryginalny.
   - grupa P : to grupa uwzględniająca elementy o podobnej jakości, mogące stanowić alternatywę. Nie są jednak dostarczane na pierwszy montaż - jest to zamiennik gorszej jakości niż Q.
   - grupa Z : typowe zamienniki, nie uwzględnione w innych wyżej wymienionych grupach - zamienniki najsłabszej jakości.

Absulutnie nie twierdzimy, że części nieoryginalne są zupełnie "do niczego", ale narzucanie ich stosowania przy naprawie szkody z OC sprawcy jest niedopuszczalne i poszkodowany ma prawo do zastosowania w swoim aucie podzespołów oryginalnych. Tylko za zgodą poszkodowanego zakład ubezpieczeń ma prawo użyć zamienników w kosztorysie naprawy auta lub w przypadku kiedy przed kolizją w aucie zamontowany był zamiennik.

Żądanie faktur za naprawę

Częsta odpowiedź ubezpieczyciela na próbę odwołania: "tak, uwzględnimy części oryginalne pod warunkiem przedstawienia faktur potwierdzających dokonane naprawy przy użyciu części oryginalnych".
W praktyce poszkodowany nie ma obowiązku przedstawiania tychże faktur. Wysokość należnego odszkodowania jest szacowana na podstawie cen rynkowych, jakie obowiązywały w dniu szkody. Poza tym kierowca nie ma obowiązku naprawy auta, a tym bardziej jeszcze przed oszacowaniem należnej mu kwoty.

Zaniżone odszkodowanie - robocizna

Praktycznie w każdej kalkulacji szkody stawka za godzine pracy zakładu blacharsko-lakierniczego jest znacząco zaniżana... nawet do 40-50 zł, jak i czas naprawy.

Zaniżone odszkodowanie - utrata wartości handlowej

Ubezpieczyciel zwykle nie uwzględnia faktu, że auto powypadkowe ma niższą wartość przy sprzedaży.
Ponadto nie informuje o mozliwości ubiegania się o to dodatkowe odszkodowanie.

Nieuprawnione orzekanie szkody całkowitej

Towarzystwa ubezpieczeniowe niekiedy bezpodstawnie orzekają szkodę całkowitą. Później zaś ubezpieczyciel zaniża wartość samochodu przed wypadkiem i zawyża wartość wraku. Właściciel polisy zostaje z wrakiem auta, którego nie sprzeda za oszacowaną przez TU kwotę.

Brak auta zastępczego

Czy TU zaproponowało Ci mozliwość korzystania z auta zastępczego na czas naprawy Twojego auta? ... zapewnie nie.
W praktyce masz prawo do korzystania z samochodu zastępczego z polisy OC sprawcy, i to z auta tej samej klasy co Twój samochód.

Niekończąca się wymiana korespondencji

Dość częsta praktyka, szczególnie ubezpieczycieli direct. Piszesz odwołanie, bądź kolejne już pismo i otrzymujesz odpowiedź po miesiącu. Sama wymiana korespondencji potrafi przeciągać się... miesiącami i ma na celu zniechęcenie Cię do walki o swoje godne odszkodowanie.

Kombinacja powyższych działań może znacząco obniżyć wartość oszacowanego w kosztorysie odszkodowania, niejedokrotnie zupełnie uniemożliwiając kierowcy naprawę auta bez dopłacania z własnej kieszeni.
Praktyki te są jednak niedopuszczalne i należy domagać się rzetelnej kalkulacji kosztów naprawy naszego auta.

Odkup i dopłaty do odszkodowań OC/AC

Jeśli wyczerpałeś już wszystkie polubowne metody dochodzenia zaniżonego odszkodowania, a obawiasz się długotrwałego postępowania sądowego lub potrzebujesz szybko środków finansowych na naprawę swojego auta skorzystaj z dopłaty do odszkodowania.

Skup odszkodowań?

W przypadku szkody z OC sprawcy kosztorysu wykonanego przez firmę ubezpieczeniową oraz decyzji o przyznaniu i przekazaniu określonej w kosztorysie kwoty odszkodowania.
W przypadku szkody z AutoCasco dodatkowo potrzebujemy skanu polisy AC, która zawiera wariant ubezpieczenia.

Pełna listę wymaganych dokumentów znajdziesz w zakładce PYTANIA.

Nie stanowi to problemu. Możemy pomóc Ci w pozyskaniu tych dokumentów, skontaktuj sie z nami, aby dowiedzieć się więcej.
Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Skontaktuj sie z nami, my wycenimy Twój przypadek zupełnie za DARMO i bez ŻADNYCH zobowiązań.
Pieniądze otrzymasz niezwłocznie po podpisaniu z naszą firmą umowy. Możemy wypłacić Ci gotówkę od ręki, przelać pieniądze na podany numer konta albo dokonać przekazu pocztowego na wskazany adres.
Po uzgodnieniu warunków odkupu:

nasz agent pojedzie to spotkanie w dogodnym dla klienta miejscu (dom albo praca) w ciągu 2 dni roboczych - jeśli zdecydujesz się na spotanie z agentem

lub

wyslemy do Ciebie umowę w dwóch egzemplarzach w ciągu 24 godz. - jeśli zdecydujesz się na umowę drogą korespondencyjną. Następnie Ty odsyłasz podpisany egzemplarz do naszej siedziby.