Odmowa wypłaty odszkodowania OC / AC, co robić?

Powody i sposoby odwołania od odmowy wypłaty odszkodowania OC lub AC

odmowa wypłaty odszkodowaniaW ostatnich latach coraz częściej możemy usłyszeć o próbach wyłudzenia odszkodowania.
Proceder ten generuje coraz większe koszty dla zakładów ubezpieczeń i dlatego starają się jak najlepiej zabezpieczyć przed tego typu praktykami.
Niestety ubezpieczyciele także popełniają błędy i czasem ofiarą tych środków bezpieczeństwa może stać się uczciwy kierowca.

Powody odmowy wypłaty odszkodowania OC

Przede wszystkim należy poznać powód odmowy wypłaty odszkodowania.
Najczęstszymi powodami odmowy ze strony ubezpieczyciela są:

  • z przebiegu zdarzenia na drodze nie mogło dojść do uszkodzeń opisanych w protokole szkody. W skrócie uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji zupełnie nie współgrają z przebiegiem wypadku lub zaistnienie opisanej kolizji wydaje się mało prawdopodobne,
  • w wyniku kolizji doszło do uszkodzeń tylko jednego auta. W sytuacji, kiedy uszkodzony zostaje pojazd, którego kierowca starał się uniknąć zderzenia z innym autem i np. wypadł z jezdni,
  • uszkodzenia są zbyt duże i nie mogły powstać w wyniku opisanej kolizji.

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy AC

Powodów odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC jest znacznie więcej i są one zawarte w warunkach umowy AutoCasco, jednak niewielu kierowców zagłębia się w lekturę zapisów zawieranej polisy. A to duży błąd i niejednokrotnie niemiłe rozczarowanie po szkodzie!

Tutaj nie ma sztywnych reguł określających, w jakich przypadkach otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania i zasady te mogą różnić się między firmami ubezpieczeniowymi.

Najczęstszym jednak powodem jest rażące niedbalstwo lub celowe działanie poszkodowanego.

Najczęstszymi powodami odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC są:

  • prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • ucieczka z miejsca wypadku
  • auto zostało świadomie i celowo uszkodzone
  • kierowca nie posiada prawa jazdy
  • pojazd nie posiada aktualnych badań techniczych
  • w przypadku kradzieży jest to pozostawienie kluczyków w pojeździe lub ogólnodostępnym miejscu ( np. w kurtce w poczekalni )

Pojęcie rażącego niedbalstwa jest czasem niesłusznie powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia.

Odmowa odszkodowania - i co dalej?

Ostatecznym i najbardziej radykalnym działaniem jest skierowanie sprawy do sądu.
Jednak zanim zdecydujemy się na taki krok, warto złożyć merytoryczne odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeń.
Ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź na nasze odwołanie i jeśli podtrzyma swoją wcześniejszą decyzję,
kolejnym krokiem może być złożenie skargi do Rzecznika Finansowego.
Przeanalizuje on sprawę i oceni czy naruszone zostały prawa lub interesy poszkodowanego. Może on wskazać poszkodowanemu przysługujące mu prawa i sposoby działania, skierować sprawę do pozasądowego postępowania, zwrócić się do tego podmiotu o ponowne rozpatrzenie, może także zwrócić się o zbadanie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy dopłaty do odszkodowania, nawet jeśli otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania.