Odmowa wypłaty doszkodowania OC

Powody i sposoby odwołania od odmowy wypłaty odszkodowania

bls jak to działa W ostatnich latach coraz częściej możemy usłyszeć o próbach wyłudzenia odszkodowania.
Proceder ten generuje coiraz większe koszty dla zakładów ubezpieczeń i dlatego starają się jak najlepiej zabezpieczyć przed tego typu praktykami.
Niestety ubezpieczyciele także popełniają błędy i czasem ofiarą tych śrdków bezpieczeństwa może stać się uczciwy kierowca.

Powody odmowy wypłaty odszkodowania


Przede wszystkim należy poznać powód odmowy wypłaty odszkodowania.
Najczęstszymi powodami odmowy ze strony ubezpieczyciela są:

odmowa odszkodowania z przebiegu zdarzenia na drodze nie mogło dojść do uszkodzeń opisanych w protokole szkody
W skrócie uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji zupełnie nie współgrają z przebiegiem wypadku lub zaistnienie opisanej kolizji wydaje się mało prawdopodobne.

odmowa odszkodowania w wyniku kolizji doszło do uszkodzeń tylko jednego auta
W sytuacji kiedy uszkodzony zostaje pojazd, którego kierowca starał się uniknąc zderzenia z innym autem i np. wypadł z jezdni

odmowa odszkodowania uszkodzenia są zbyt duże i nie mogły powstać w wyniku opisanej kolizji

Odmowa - i co dalej?

Ostatecznym i najbardziej radykalnym działaniem jest skierowanie sprawy do sądu.
Jednak zanim zdecydujemy się na taki krok warto złożyć merytoryczną reklamację decyzji zakładu ubezpieczeń.
Ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź na nasze odwołanie i jeśli podtrzyma swoją wcześniejszą decyzję,
kolejnym krokiem może być złożenie skargi do Rzecznika Finansowego.
Przeanalizuje on sprawę i oceni czy naruszone zostały prawa lub interesy poszkodowanego. Może on wskazać poszkodowanemu przysługujące mu prawa i sposoby działania, skierować sprawę do pozasądowego postępowania, zwrócić się do tego podmiotu o ponowne rozpatrzenie, może także zwrócić sie o zbadanie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy dopłaty do odszkodowania , nawet jeśli otrzymałeś odmowę wypłaty doszkodowania.