Odmowa wypłaty odszkodowania OC / AC, co robić?

Powody i sposoby odwołania od odmowy wypłaty odszkodowania OC lub AC

wycena dopłaty do odszkodowania W ostatnich latach coraz częściej możemy usłyszeć o próbach wyłudzenia odszkodowania.
Proceder ten generuje coraz większe koszty dla zakładów ubezpieczeń i dlatego starają się jak najlepiej zabezpieczyć przed tego typu praktykami.
Niestety ubezpieczyciele także popełniają błędy i czasem ofiarą tych środków bezpieczeństwa może stać się uczciwy kierowca.

Powody odmowy wypłaty odszkodowania OC


Przede wszystkim należy poznać powód odmowy wypłaty odszkodowania.
Najczęstszymi powodami odmowy ze strony ubezpieczyciela są:

odmowa odszkodowania z przebiegu zdarzenia na drodze nie mogło dojść do uszkodzeń opisanych w protokole szkody.
W skrócie uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji zupełnie nie współgrają z przebiegiem wypadku lub zaistnienie opisanej kolizji wydaje się mało prawdopodobne.

odmowa odszkodowania w wyniku kolizji doszło do uszkodzeń tylko jednego auta
W sytuacji, kiedy uszkodzony zostaje pojazd, którego kierowca starał się uniknąć zderzenia z innym autem i np. wypadł z jezdni

odmowa odszkodowania uszkodzenia są zbyt duże i nie mogły powstać w wyniku opisanej kolizji

Powody odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC


Powodów odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC jest znacznie więcej i są one zawarte w warunkach umowy AutoCasco, jednak niewielu kierowców zagłębia się w lekturę zapisów zawieranej polisy. A to duży błąd i niejednokrotnie niemiłe rozczarowanie po szkodzie!

Tutaj nie ma sztywnych reguł określających, w jakich przypadkach otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania i zasady te mogą różnić się między firmami ubezpieczeniowymi.

Najczęstszym jednak powodem jest rażące niedbalstwo lub celowe działanie poszkodowanego.

Najczęstszymi powodami odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC są:

odmowa odszkodowania ac alkohol prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

odmowa odszkodowania ac alkohol ucieczka z miejsca wypadku

odmowa odszkodowania świadome uszkodzenie auto zostało świadomie i celowo uszkodzone

odmowa odszkodowania brak prawa jazdy kierowca nie posiada prawa jazdy

odmowa odszkodowania brak prawa jazdy pojazd nie posiada aktualnych badań techniczych

odmowa odszkodowania brak prawa jazdy w przypadku kradzieży jest to pozostawienie kluczyków w pojeździe lub ogólnodostępnym miejscu ( np. w kurtce w poczekalni )

Pojęcie rażącego niedbalstwa jest czasem niesłusznie powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia.

Odmowa - i co dalej?

Ostatecznym i najbardziej radykalnym działaniem jest skierowanie sprawy do sądu.
Jednak zanim zdecydujemy się na taki krok, warto złożyć merytoryczne odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeń .
Ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź na nasze odwołanie i jeśli podtrzyma swoją wcześniejszą decyzję,
kolejnym krokiem może być złożenie skargi do Rzecznika Finansowego.
Przeanalizuje on sprawę i oceni czy naruszone zostały prawa lub interesy poszkodowanego. Może on wskazać poszkodowanemu przysługujące mu prawa i sposoby działania, skierować sprawę do pozasądowego postępowania, zwrócić się do tego podmiotu o ponowne rozpatrzenie, może także zwrócić się o zbadanie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy dopłaty do odszkodowania , nawet jeśli otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania.