Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – najważniejsze informacje

Tutaj dowiesz się w jakich przypadkach i o co można się ubiegać w ramach odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, gdzie zgłosić szkodę i jak złożyć wniosek o odszkodowanie oraz jak wyliczana jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu Choć zawsze mamy nadzieję, że nie spotka nas żadna sytuacja zagrażająca życiu lub zdrowiu, niestety bardzo często czy to w pracy, czy w domu, czy w innym miejscu możemy doznać uszczerbku na zdrowiu. Warto zabezpieczyć się chociaż od finansowej strony, aby w razie takiej sytuacji, nie dokładać sobie jeszcze więcej zmartwień!

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu to zaburzenie normalnych czynności ciała – czy to jednego narządu, czy też całego układu. Zaburzenie to powoduje trwałą dysfunkcję, spadek sprawności i wydolności danego układu bądź narządu. Zdarzenie, które spowodowało uszczerbek, aby doszło do wypłaty odszkodowania, nastąpić musiało w wyniku nieszczęśliwego i nieświadomego wypadku lub też innego zdarzenia, które objęte jest odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, zgodnie z warunkami podpisanej polisy.

W jakich przypadkach i o co można się ubiegać w ramach odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Jeśli jesteś ubezpieczony w ramach następstw nieszczęśliwych wypadków i doznałeś uszczerbku na zdrowiu, jeśli przedłożysz odpowiednie dokumenty medyczne potwierdzające ten fakt, należy Ci się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Pamiętaj, że jeśli do takiego zdarzenia dojdzie w pracy, oprócz z polisy, którą nabyłeś prywatnie, możesz ubiegać się również o dodatkową wypłatę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu oraz uszkodzonego narządu lub układu, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam pieniądze zgodnie z tabelą, którą zawsze znajdziesz w OWU polisy.

Jakie koszty mogą być pokrywane przez ubezpieczyciela? Będą to koszty leczenia, również szpitalnego, zarówno te, jakie się odbyły, jak i te dopiero planowane; koszty rehabilitacji i leków, w tym sprzętu ortopedycznego, jeśli jest on potrzebny, koszty opieki i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji, koszty transportu, jeśli odbył się do placówek medycznych oraz rehabilitacyjnych, a także, jeśli to konieczne i poszkodowany nie może wykonywać dotychczasowej pracy – koszty przekwalifikowania zawodowego.

Poszkodowany może także ubiegać się o rekompensatę kosztów z tytułu innych poniesionych szkód – takie są rozpatrywane zazwyczaj indywidualnie, w zależności od przypadku. Zawsze odbywa się to na podstawie opinii powoływanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe komisji lekarskiej, która po oględzinach dokumentacji, oraz często po badaniu pacjenta, określa procentowo stopień uszczerbku na zdrowiu.

Gdzie zgłosić szkodę i jak złożyć wniosek o odszkodowanie?

Zgłoszenie szkody w odpowiedniej formie to warunek konieczny do otrzymania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Na stronie swojego ubezpieczyciela, lub też w placówce, znajdziesz specjalny druk zgłoszenia szkody. Wypełnij go i zgłoś się do ubezpieczyciela. Z pewnością przyda się również dołączenie kopii z potwierdzeniem zgodności z oryginałem opisu okoliczności wypadku (np. protokołu policji), protokół BHP w przypadku zdarzenia w pracy, a także kopii wszelkiej dokumentacji w sprawie, w tym medycznej oraz rehabilitacyjnej. Przygotuj również dokument tożsamości, w celu jej potwierdzenia u ubezpieczyciela.

Całą dokumentację możesz złożyć osobiście lub też wysłać listem poleconym czy z wykorzystaniem specjalnego formularza dostępnego na stronie ubezpieczyciela. Przed dostarczeniem dokumentacji, warto skontaktować się telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem, aby mieć pewność kompletności dokumentacji oraz sposobu, w jaki należy ją dostarczyć.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Ile procent uszczerbku na zdrowiu za różne uszkodzenia ciała i jak wyliczana jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Zanim zakupisz polisę, koniecznie przeczytaj dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), od których zależeć będą potem wypłacane świadczenia. Są to dokładne wytyczne wskazujące konkretne uszczerbki lub sytuacje oraz kwotę lub zakres kwot, jakie mogą być wypłacone. Pamiętaj, że im wyższa polisa, tym więcej pieniędzy otrzymasz, a co za tym idzie – stać Cię będzie na lepsze leczenie czy rozwiązanie problemu. Choć niektóre sytuacje wydają Ci się na pierwszy rzut oka nieprawdopodobne, niestety wypadki chodzą po ludziach, warto dlatego zabezpieczyć się na każdym froncie...

Przykładowa tabela OWU:

 • Uszkodzenia głowy
  • Zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie - 80% uszczerbku na zdrowiu
  • Padaczka z napadami - 10-40% uszczerbku na zdrowiu
  • Zaburzenia neurologiczne ze znacznymi zmianami charakterologicznymi - 50-80% uszczerbku na zdrowiu
  • Bóle głowy po urazie - 1-5% uszczerbku na zdrowiu
 • Uszkodzenia twarzy
  • Utrata zęba - 1-3% uszczerbku na zdrowiu
  • Utrata szczęki lub żuchwy - 15-50% uszczerbku na zdrowiu
 • Uszkodzenie wzroku
  • Utrata oka - 40% uszczerbku na zdrowiu
  • Przewlekłe zapalenie spojówek - 2-10% uszczerbku na zdrowiu
 • Uszkodzenie szyi
  • Uszkodzenie przełyku z częściowymi trudnościami w odżywianiu - 8-20% uszczerbku na zdrowiu
  • Uszkodzenie krtani uniemożliwiające mówienie - 90-100% uszczerbku na zdrowiu

Kto ocenia stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu ocenia lekarz, wystawiając orzeczenie lekarskie. Bez takiego orzeczenia uzyskanie świadczenia jest w zasadzie niemożliwe. Na podstawie lekarskiego orzeczenia, specjaliści z towarzystwa ubezpieczeniowego, bazując na tabeli OWU, wyliczają należne odszkodowanie. Takie ustalenia odbywają się często po konsultacjach z konsultantami medycznymi powołanymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wysokość uszczerbku na zdrowiu wyliczana jest po zakończeniu leczenia lub też po zakończeniu zleconej przez lekarza rehabilitacji. Jeśli jednak leczenie będzie trwało dłużej, należy zrobić to przed upłynięciem roku od zdarzenia.

Orzeczenia wydawane są na podstawie dokumentacji medycznej, oraz dokumentacji dotyczącej wypadku (np. protokołu BHP czy protokołu policyjnego), a także na podstawie badania przeprowadzanego przez lekarza orzecznika.

Na jakie świadczenia możemy liczyć za trwały uszczerbek na zdrowiu?

Zazwyczaj świadczeniem rekompensującym osobie poszkodowanej uszczerbek na zdrowiu jest odszkodowanie, czyli jednorazowa wypłata świadczenia określona na podstawie OWU. Jednak w zależności od przypadku, może być to również zadośćuczynienie lub dożywotnia albo tymczasowa renta. Taka renta przysługuje osobom poszkodowanym, które w wypadku utraciły częściową bądź trwałą zdolność do pracy. Możliwe jest również otrzymanie zadośćuczynienia, w przypadku gdy nastąpiły krzywdy moralne, utrata dochodu bądź też konieczność zawodowego przekwalifikowania się.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.