Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Dowiedź się jaki jest termin wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela i co zrobić, gdy zakład ubezpieczeń opóźnia jego wypłatę. Kiedy jest możliwe opóźnienie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela?

termin wypłacania odszkodowania


Udział w zdarzeniu drogowym to dla każdego spora dawka nerwów i stresu. Trudno się zresztą dziwić, samochód jest często jednym z najdroższych zakupów w naszym życiu, dlatego też z taką dozą staranności dbamy o nasz pojazd. Po to również stworzona została polisa OC, której zadaniem jest pokrycie kosztów naprawy naszego pojazdu, jeżeli dojdzie do stłuczki w wyniku działań innego kierowcy. Z kolei polisa AC chroni nas przed innymi zdarzeniami, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia naszego pojazdu ( także z naszej winy ).

Problem z odszkodowaniem❓

Jeżeli macie Państwo problem z odszkodowaniem i szukacie pomocy w tej kwestii ▪️▪️▪️

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.
Wspólnie rozważymy w jaki sposób możemy Wam pomóc.
Zadzwoń lub napisz do nas 🙂

Pamiętajcie konsultacja i wstępna analiza jest u nas zawsze bezpłatna i niezobowiązująca ✔️


Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, zastanawiamy się często, ile czasu trzeba będzie czekać na odszkodowanie. Nic dziwnego, w końcu poniesione w związku ze zdarzeniem dodatkowe koszty często mocno odbijają się na naszym portfelu...

Warto wiedzieć, że niestety terminowe wypłacanie odszkodowania często bywa istotnym problemem. Na szczęście odpowiednie przepisy regulują obowiązki i terminy dla ubezpieczyciela. W poniższym artykule sprawdzimy, kiedy możesz spodziewać się rekompensaty od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ile czasu ma towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowania?

Wszystko zależy od tego, z jakiej polisy chcemy uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę:

Termin wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy

W przypadku, gdy odszkodowanie ma zostać wypłacone z polisy OC sprawcy, czas wypłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania jest regulowany Ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Mianowicie ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub osobę do tego upoważnioną.

Istnieją jednak przypadki, w których wyjaśnienie sprawy i uregulowanie odszkodowania nie jest możliwe w takim terminie. Zgodnie z prawem w sytuacjach, w których ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie jest oczywiste, odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia sprawy i okoliczności zdarzenia, jednak nie później niż 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub osobę do tego upoważnioną. Ten termin może ulec zmianie, jeśli określenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, lub też określenie wysokości rekompensaty jest uzależnione od wyroki postępowania sądowego, karnego lub cywilnego.

Jeśli jednak w sprawie i ustaleniu okoliczności zdarzenia oraz odpowiedzialności ubezpieczyciela nie ma żadnych wątpliwości, tak jak już wspomnieliśmy powyżej, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Jeśli ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania w tym terminie, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym poszkodowanego lub osobę uprawnioną oraz przedstawić przyczyny takiej sytuacji i uargumentować opóźnienie. Bezsporna część odszkodowania zawsze jednak musi być wypłacona terminowo.

Termin wypłaty odszkodowania z wykupionej polisy AC

W przypadku odszkodowania w wyniku zdarzenia drogowego, o które wnioskujesz do ubezpieczyciela, u którego wykupiona została polisa AC, również ma miejsce jednakowy termin wypłaty rekompensaty, mianowicie 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Warto również wiedzieć, że ubezpieczyciele mają prawo określenia własnych zasad i terminów wypłacania odszkodowania, pod warunkiem, że nie będą one mniej korzystne dla poszkodowanego niż zasady zapisane w kodeksie cywilnym.

Opóźnienie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela – kiedy jest możliwe?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, w niektórych przypadkach ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu niż przewidziane 30 dni, by ustalić swoją odpowiedzialność, lub też by doprecyzować okoliczności zdarzenia i ustalić wysokość odszkodowania. Może on wtedy przedłużyć termin wypłaty środków, jednak nadal obowiązują go przepisy prawne. Zgodnie z ustawą, musi wtedy wypłacić rekompensatę w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnił wszystkie okoliczności zdarzenia, przy zachowaniu oczywiście należytej staranności w dochodzeniu. Nigdy termin wypłaty poszkodowanemu odszkodowania nie może przekroczyć jednak 90 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego lub osobę do tego uprawnioną zawiadomienia o szkodzie.

Istnieje jeden przypadek, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest objęte powyższymi terminami. Mianowicie, nie będą one go obowiązywać, jeśli ustalenie jego odpowiedzialności jest uzależnione od wyroku w toczącym się postępowaniu sądowym, karnym lub cywilnym. Tutaj niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wyrok odpowiedniego sądu, gdyż dopiero wydanie prawomocnego orzeczenia sądowego z orzeknięciem odpowiedzialności ubezpieczyciela pozwoli poszkodowanemu żądać wypłaty odszkodowania.

Jakie obowiązki ma ubezpieczyciel kiedy nie jest w stanie wypłacić odszkodowania w przeciągu 30 dni?

Niestety, ale często dochodzi do sytuacji gdy sprawa wpływająca do ubezpieczyciela nie jest do końca oczywista. Dlatego też ustawodawca przewidział sytuacje, gdy likwidacja szkody trwa dłużej niż 30 dni i jest to możliwe za każdym razem, kiedy pracownik firmy uzna, że sprawa wymaga dalszego rozpatrzenia. Jednak nie zwalnia to ubezpieczyciela z pewnych obowiązków.

Nie tylko musi on powiadomić poszkodowanego pisemnie, ale musi również wyjaśnić przyczynę opóźnienia wypłaty odszkodowania za zdarzenie drogowe oraz poinformować osobę poszkodowaną o planowanym terminie zakończenia sprawy.

termin wypłaty odszkodowania - przykład

Operując na przykładzie

1 lutego doszło do zdarzenia w którym poszkodowana została pani Ania. Na miejsce wezwano policję, gdyż sprawca nie przyznawał się do winy.

15 lutego pani Ania otrzymała informację od firmy ubezpieczeniowej, że ubezpieczyciel oczekuje na dokumenty od policji i że odszkodowanie zostanie wypłacone najpóźniej w terminie 90 dni.

Ostatecznie pani Ania otrzymała odszkodowanie 15 kwietnia. Innymi słowy wszystko przebiegło zgodnie z procedurami.


Jak możesz postąpić, gdy ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Jeśli powyżej wymienione terminy nie zostały zachowane i poszkodowany nie otrzymał rekompensaty w odpowiednim czasie, a nie toczy się w sprawie postępowanie sądowe wyjaśniające odpowiedzialność ubezpieczyciela, możesz dochodzić wypłaty przyznanego odszkodowania, powiększonego o odsetki ustawowe. W takim wypadku musisz skierować oficjalne pismo do towarzystwa ubezpieczeniowego. Powinno znaleźć się w nim wskazanie terminu, w jakim świadczenie powinno zostać wypłacone, oraz oświadczenie, że już on upłynął. Następnie zażądaj naliczenia i wypłaty ustawowych odsetek. Warto wiedzieć, że takie odsetki naliczane mogą być już od pierwszego dnia opóźnienia.

Ubezpieczyciel powinien niezwłocznie odpowiedzieć na otrzymane wezwanie i wypłacić poszkodowanemu przyznane odszkodowanie wraz z odsetkami. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel nadal nie chce wypłacić odszkodowania, lub też nie odpowie na wysłane do niego pismo, możesz udać się po pomoc do Rzecznika Finansowego. Ten stanie się wsparciem prawnym oraz mediatorem w dalszych rozmowach z ubezpieczycielem.

Jakie są odsetki za nieterminową wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela?

Nie jest to powszechna wiedza, ale warto pamiętać o tym, że jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, masz prawo ubiegać się o świadczenie powiększone o tak zwane odsetki ustawowe.

Aby je uzyskać musisz napisać pismo do ubezpieczyciela, w którym wskaż na to, że termin wypłaty świadczenia za poniesioną szkodę minął i zażądaj naliczenia oraz wypłacenia przysługujących odsetek. Co ciekawe odsetki można naliczyć już od pierwszego dnia opóźnienia.

Ponadto, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobligowane bezzwłocznie zareagować na otrzymane wezwanie, to jest wypłacić odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli tego nie zrobi, to przysługuje Ci prawo kontaktu z Rzecznikiem Finansowym, który powinien pośredniczyć w rozmowach z ubezpieczycielem.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie z OC lub AC,
zakład ubezpieczeń nie zmienił swojego stanowiska mimo Twojego odwołania,
a Ty nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń...

Sprawdź na czym polegają dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.