Odszkodowanie dla pasażera wypadku - kiedy się należy i jaka jest jego wysokość?

Sprawdź w jakim przypadku pasażer wypadku otrzyma odszkodowanie, jak wyliczana jest jego wysokość. Dowiesz się także kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty oraz czym jest zasada winy i ryzyka i na jakiej zasadzie kierowca odpowiada za wypadek.

odszkodowanie dla pasażera wypadku Mało kto wie o tym, że odszkodowanie komunikacyjne za wypadek drogowy należy się również pasażerom sprawcy wypadku. Komu przysługuje takie odszkodowanie, ile wyniesie i w jaki sposób się o nie ubiegać? Te oraz inne informacje znajdziesz w artykule poniżej.

Masz problem z odszkodowaniem dla pasażera wypadku?

Komu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Jeszcze do niedawna stopień pokrewieństwa pomiędzy pasażerem a sprawcą sprawiał, że towarzystwa ubezpieczeniowe zdecydowanie odmawiały wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Jak sytuacja wygląda aktualnie...?

Pasażerowi, jako osobie podróżującej samochodem, ale nie mającej wpływu na jazdę, przysługują niemal wszystkie świadczenia czy rekompensaty w przypadku doznania krzywdy. Również w przypadku, gdy to bliska mu osoba była kierowcą, choć do niedawna było inaczej. Dzięki decyzji Sądu Najwyższego, rekompensatę może otrzymać każdy pasażer, nawet współwłaściciel pojazdu.

W najgorszym z możliwych scenariuszu, czyli śmierci pasażera, bliskim mu osobom również należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy, nawet gdy należy on do rodziny.

Na czym polega zasada winy i ryzyka i na jakiej zasadzie kierowca odpowiada za wypadek?

Zgodnie z polskim prawem, w związku z wypadkiem drogowym wyróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności: z zasady winy, oraz z zasady ryzyka.

Z zasadą ryzyka mamy do czynienia wtedy, gdy wypadek nie nastąpił z winy kierowcy, ten zaś działał zgodnie z prawem i przepisami. Ponieważ takie zdarzenie powoduje konsekwencje dla pasażera, takie jak uszkodzenia ciała, stłuczenia, złamania i inne obrażenia, pasażer może domagać się od kierowcy (który prowadząc pojazd, ponosi ryzyko) odszkodowania.

Nie w każdym jednak przypadku kierowca odpowiada za szkody pasażera na zasadzie ryzyka. Dzieje się tak, w poniższych sytuacjach:

 • gdy kierowca wykonuje przejazd w związku z pracą
 • gdy pomiędzy kierowcą a pasażerem doszło do umowy (również ustnej)
 • gdy pasażer ponosi część kosztów przejazdu, np. zwrot za koszty paliwa, bilet komunikacji miejskiej, opłata za przejazd itp

odszkodowanie dla pasażera wypadku Jeśli jednak mamy do czynienia ze sprzecznym z prawem i przepisami działaniem kierowcy, np. niedostosowaniem prędkości czy jazdą pod wpływem alkoholu, ma tu zastosowanie zasada winy, która uniemożliwia kierowcy wyłączenie odpowiedzialności. Sprawcy zdarzenia nie przysługuje wtedy żadne odszkodowanie, jedynie osobom poszkodowanym.

O czym często nie wiemy w kontekście odszkodowań dla pasażerów?

 • Autostopowicz, któremu zaoferowano darmowy przejazd samochodem, również może ubiegać się z OC sprawcy (kierowcy) o odszkodowanie.
 • Spokrewnione lub pozostające w bliskich relacjach z kierowcą osoby będące pasażerami, często nie występują o odszkodowanie, bojąc się nieprzyjemności czy otrzymania pieniędzy bezpośrednio z kieszeni sprawcy zdarzenia – to błąd, ponieważ odszkodowanie pokryte zostanie z wykupionej polisy OC sprawcy.

Wysokość odszkodowania dla pasażera z OC

Wysokość odszkodowania, jak i zadośćuczynienia dla pasażera zależy od wielu czynników i nie jest kwotą z góry ustaloną. Odszkodowanie z OC zależy bowiem od okoliczności, doznanych urazów i obrażeń, jak również kosztów leczenia czy innych związanych ze zdarzeniem, które musiał ponieść pasażer.

Warto pamiętać o tym, że odszkodowanie ma na celu pokrycie strat, jakie poniósł poszkodowany w wyniku zdarzenia: zarówno w trakcie i tuż po wypadku, jak i w późniejszym czasie. Większe straty oznaczają wyższe odszkodowanie.

Obrażenia fizyczne doznane przez pasażera oceniane są procentowo, zaś im większe, tym wyższa będzie kwota odszkodowania, ponieważ kwotę określoną w warunkach ubezpieczenia mnoży się właśnie przez procent uszczerbku na zdrowiu. To jednak nie jedyna rekompensata, o jaką ubiegać się może pasażer. Jeśli poniósł w związku ze zdarzeniem poniżej wymienione koszty, również może domagać się o:

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz pobytu w ośrodkach medycznych lub rehabilitacyjnych,
 • zwrot kosztów transportu do placówek medycznych,
 • rentę, m.in. z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • zadośćuczynienie za doznane fizyczne i psychiczne krzywdy,
 • odszkodowanie za zniszczone w wyniku wypadku mienie, jak np. telefon, odzież, lub inne wartościowe przedmioty, po przedstawieniu paragonu lub faktury za ich zakup.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania pasażerowi?

Choć pasażerom zawsze przysługuje odszkodowanie, w wyjątkowych sytuacjach, gdy zostanie określona współodpowiedzialność pasażera za wypadek, ubezpieczyciel może obniżyć kwotę odszkodowania lub nawet odmówić całkowicie jego wypłaty. Co zaliczamy do takich sytuacji...?

 • zachowanie pasażera, które przyczyniło się do spowodowania wypadku, np. niespodziewane szarpnięcie za kierownicę,
 • brak zapiętych pasów bezpieczeństwa,
 • pasażer był świadom, że kierowca wiezie go pod wpływem alkoholu lub też spożywali go wspólnie.

Dodatkowa polisa NNW = dodatkowe odszkodowanie

Jeśli wykupiona została polisa NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), wszystkie osoby poszkodowane mogą domagać się od swojego ubezpieczyciela wypłaty dodatkowego odszkodowania, niezależnie od tego, czy zostało ono już otrzymane z OC sprawcy.

Pamiętajmy, że obowiązkowe jest jedynie wykupienie polisy OC w przypadku posiadania samochodu, zaś NNW nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Takie ubezpieczenie dotyczy pasażerów, oraz kierowców. Dlaczego warto się ubezpieczyć dodatkowo, zaś polisa NNW staje się coraz częściej zakupywana...? Wszystko dzięki rosnącej świadomości swoich praw, a także potrzebie ochrony i zabezpieczenia finansowego. Polisa OC nie gwarantuje bowiem żadnego świadczenia dla samego sprawcy, nawet jeśli do zdarzenia doszło nieumyślnie. Dodatkowa polisa NNW to poszerzenie ochrony wszystkich uczestników zdarzenia, które obejmuje m.in.:

 • uraz kierowcy poza swoim pojazdem, np. podczas postoju czy tankowania
 • uraz podczas rozładunku / załadunku pojazdu
 • uraz podczas naprawy pojazdu, np. po zatrzymaniu się na poboczu w przypadku awarii pojazdu
 • uraz podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu, np. poślizgnięcia się na oblodzeniu
 • uraz w trakcie naprawy usterki samochodu w drodze

Jaka jest wysokość odszkodowania z NNW?

Kwota rekompensaty zależy od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z jakimi ubezpieczający zapoznaje się przed podpisaniem polisy. Znajduje się w nich tabela, dokładnie wskazująca urazy oraz przysługujące im kwoty odszkodowania. Jak już wspomniano powyżej, ubezpieczyciel określa procent uszczerbku na zdrowiu doznany przez uczestnika zdarzenia, a następnie procent ten mnożony jest przez sumę ubezpieczenia. Jak to wygląda w praktyce?

Przykładowo, jeśli stwierdzone zostanie 20% uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany otrzyma 20% sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zależy od wariantu polisy, ale zwykle jest niewysoka i wynosi maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych.

Zarówno kierowca, który spowodował szkodę, wszyscy pasażerowie, jak i kierowca będący sprawcą, może ubiegać się o rekompensatę za doznane obrażenia z NNW, jeśli wykupił taką dodatkową polisę. Oczywiście nie wpływa to na jego prawo do odszkodowania z OC w pełnej kwocie.

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC nie obejmuje sprawcy wypadku, zaś NNW już tak, dlatego też warto rozważyć takie dodatkowe rozszerzenie. Kierowca również może odnieść obrażenia i ponieść w związku z nimi wysokie koszty. Dodatkowo, kierowca ma także możliwość ubezpieczenia siebie na kwotę wyższą niż inni pasażerowie.

Rekompensata w przypadku odszkodowania komunikacyjnego przysługuje każdemu pasażerowi, niezależnie od tego, czy podróżował w samochodzie sprawcy, czy poszkodowanego. O odszkodowanie, w zależności od okoliczności zdarzenia, można ubiegać się z OC kierowcy, z którym pasażer podróżował, oraz z ubezpieczenia OC sprawcy z drugiego pojazdu biorącego w nim udział.

Kierowca, który posiada wykupione ubezpieczenie NNW, ma prawo do dodatkowych świadczeń, również odszkodowania. Aby w pełni poznać mechanizmy odszkodowań i zabezpieczyć się w najlepszy możliwy sposób, a także uzyskać najlepsze rezultaty przy dochodzeniu zaniżonego odszkodowania, warto poradzić się kancelarii odszkodowawczej, która posiada doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.