Bezsporna kwota odszkodowania

Czym jest bezsporna kwota odszkodowania, ile czasu ma ubezpieczyciel na jej wypłatę i czy należy ją przyjąć?

bezsporna kwota odszkodowania

Co to jest bezsporna kwota odszkodowania?

Bezsporna kwota odszkodowania to kwota, jaką proponuje nam zakład ubezpieczeń w związku ze zgłoszoną szkodą. Wysokość kwoty bezspornej zawarta jest w decyzji wypłaty odszkodowania. Jest to kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu bez jakiejkolwiek interwencji z jego strony. Bezsporna kwota odszkodowania jest zwykle zaniżona. Dlatego można powiedzieć, że jest tylko częścią całkowitego należnego nam odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty kwoty bezspornej, zaś poszkodowany nie może odmówić jej przyjęcia. Co ważne przyjęcie tej sumy nie zamyka drogi do dalszego dochodzenia wyższego odszkodowania.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę kwoty bezspornej?

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty kwoty bezspornej w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, gdzie wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i ustalenie odpowiedzialności nie jest możliwe w ciągu ustawowego terminu. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia sprawcy i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Także i w takiej sytuacji ustawodawca ustalił maksymalny wydłużony termin wypłaty odszkodowania - jest to 90 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkiem od tej zasady jest toczące się postępowanie karne lub cywilne, od którego uzależnione jest ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Każde przekroczenie ustawowego 30-dniowego terminu wypłaty kwoty bezspornej ubezpieczyciel musi uzasadnić.

Czy przyjęcie kwoty bezspornej zamyka drogę do dalszego dochodzenia wyższego odszkodowania?

Przyjęcie bezspornej kwoty odszkodowania nie zamyka drogi do dalszego domagania się wyższego odszkodowania. Jedynym przypadkiem, aby tak się stało jest podpisanie ugody z firmą ubezpieczeniową. Co więcej poszkodowany nie może odmówić przyjęcia tej kwoty. Ma za to prawo złożyć odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń i domagać się wyższego odszkodowania, jeżeli uzna że jego wysokość zaproponowana przez zakład ubezpieczeń jest niezadowalająca.

Podsumowanie:
  • Kwota bezsporna to propozycja wysokości odszkodowania, której nie może podważyć ubezpieczyciel
  • Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę kwoty bezspornej
  • Poszkodowany nie może odmówić przyjęcia tej sumy, ale nie zamyka mu to drogi do dalszego dochodzenia wyższego odszkodowania

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.