Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.
Wzór odwołania od wyceny szkody ( doc, pdf ) do pobrania

Jak napisać odwołanie od wyceny szkody z OC? Omówienie + wzór odwołania od wyceny szkody do pobrania ( doc, pdf ). Wzór jest uniwersalny, może został użyty jako odwołanie od decyzji PZU oraz każdego innego ubezpieczyciela.

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Otrzymałeś kosztorys i decyzję z zakładu ubezpieczeń za uszkodzone z polisy OC sprawcy?
Kwota, która widnieje w kosztorysie jest zbyt niska, aby przywrócić pojazd do stanu sprzed wypadku?

Problem zaniżonych odszkodowań dotyka większości poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych. Zakłady ubezpieczeń starają się wypłacać jak najniższe odszkodowania, jednak kierowcy mają prawo nie zgadzać się na zaproponowaną przez nich wysokość. Jeśli i Twoje odszkodowanie jest zbyt niskie, warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Co więcej, jako poszkodowany masz pełne prawo, aby nie zgadzać się z wyceną ubezpieczyciela, domagać się godnego odszkodowania i napisać w tym celu odwołanie od decyzji PZU.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem, a odwołanie nie przyniosło efektów?


Co to jest odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń?

Na początku warto wspomnieć co to właściwie jest za dokument? Odwołanie od wyceny szkody to jeden z wariantów przysługujący poszkodowanym w przypadku, kiedy mamy podejrzenie, że przyznana wysokość świadczenia jest zaniżona lub źle oszacowana przez ubezpieczyciela.

Zapewne wiele osób zastanawia się, czy warto wdawać się w polemikę z ubezpieczycielem i czy jest szansa na jakiekolwiek negocjacje? Na pewno warto, ale musimy pamiętać o tym , iż ich skuteczność jest stosunkowo niska. Niestety jako poszkodowani jesteśmy od razu na przegranej pozycji z ubezpieczycielem, ponieważ zarówno wydanie decyzji wypłaty odszkodowania, jak i późniejsze jego podważenie w odwołaniu rozpatruje ten sam podmiot.

Wiadomym jest zatem, że nie będzie łatwo mu zakwestionować wydanego w tej sprawie stanowiska oraz liczyć na obiektywne ponowne rozpatrzenie sprawy.

Mimo wszystko zachęcamy do odwołania od decyzji firmy ubezpieczeniowej . Jest to pierwszy krok w procesie odzyskiwania zaniżonego odszkodowania.

Odwołanie w sprawie odszkodowania najlepiej wnieść w formie pisemnej lub elektronicznej ( jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe udostępnia taką formę ).

Ile masz czasu na złożenie odwołania?

Jeśli chodzi o odszkodowania za uszkodzone podczas kolizji auto, czas na reklamację to 3 lata, licząc od ostatniej decyzji zakładu ubezpieczeń.

Wydaje się to że ten czas jest dość długi, jednak nie warto aż tak długo czekać.
Trzeba mieć świadomość, że zakład ubezpieczeń na każde nasze pismo ma co najmniej 30 dni, aby się do niego ustosunkować.
Czasem korespondencja potrafi wydłużyć się do kilku reklamacji i odpowiedzi.

Zgodnie z art. 819 § 3 k.c. w wypadku ubezpieczenia OC termin roszczeń poszkodowanego wobec towarzystwa ubezpieczeniowego o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem okresu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania

Zgodnie z brzmieniem art. 4421 § 1 k.c. roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Przez pojęcie zdarzenia wyrządzającego szkodę należy rozumieć moment czasu, w którym ustaje działanie (zaniechanie) osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę.

Złożenie odwołania i odpowiedź firmy ubezpieczeniowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń, ale warto miec na uwadze, że tylko pierwsze odwołanie ma wpływ na termin przedawnienia.

Jakie informacje powinno zawierać odwołanie od decyzji PZU?

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń nie ma sztywnej i niezmiennej formy, ale powinno zawierać niezbędne elementy, co należy zawrzeć w reklamacji:

  • dane adresowe poszkodowanego i zakładu ubezpieczeń
  • ponownie przedstawmy swoje argumenty, szczególnie te które wskazują na błędne rozumowanie likwidatora, który wydał naszą decyzję
  • koniecznie pamiętajmy, aby podać numer szkody i jej datę
  • jakie są nasze roszczenia względem towarzystwa ubezpieczeniowego
  • uargumentuj swoje stanowisko i racje innymi wyrokami sądowymi
  • pismo odwoławcze musi być podpisane przez poszkodowanego

Jak napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń?

Aby nasze odwołanie przyniosło zamierzony efekt, warto napisać je w sposób profesjonalny i szczegółowy, oparty na "liczbach".

W kwestiach formalnych można skorzystać z dowolnego szablonu odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeń ( do pobrania na końcu tego artykułu ).
Jednak najistotniejsza część to uzasadnienie swoich racji.

Najlepiej juz do pierwszego pisma dołączyć kosztorys niezależnego rzeczoznawcy. Co prawda nie jest on wiążący dla zakładu ubezpieczeń i generuje pewne koszty dla kierowcy, jednak przekona on ubezpieczyciela, że jesteśmy świadomi jaki powinien być rzeczywisty koszt naprawy naszego auta.

W piśmie warto opisać najistotniejsze różnice w obu kosztorysach ( ubezpieczyciela i niezależnego rzeczoznawcy ). Zapewne będą to stawki roboczogodzin oraz koszty zakupu nowych części, ale także zmianę kwalifikacji niektórych podzespołów z naprawy na wymianę co znacznie zmieni wartość odszkodowania.

Jak poradzić sobie z uargumentowaniem swojego stanowiska i podważeniem decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego?


Uzasadnienie swoich racji i przedstawienie dowodów w naszej sprawie często dla wielu poszkodowanych stanowi barierę nie do pokonania. Dlaczego?

Większość z nas nie ma doświadczenia w tej materii ani nie wie gdzie szukać pomocy. Na początku warto dokładnie zapoznać się z treścią decyzji wypłaty odszkodowania oraz argumentami, jakie podał zakład ubezpieczeń, analizując wszystkie aspekty poruszanych w niej zagadnień.

Najłatwiej będzie nam przytoczyć swoje kontrargumenty w stosunku do racji, jakie w decyzji przytoczył likwidator szkody. Dość powszechnie się zdarza, że zaniżenie wypłaconej kwoty odszkodowania wynika z nieuwzględnienia wszystkich uszkodzonych elementów, lub ich wycena jest zaniżona.

Najczęściej mamy do czynienia z zaniżeniem i zastosowaniem w kosztorysach wyceny tańszych zamienników, amortyzacji części.
Nagminnie spotykamy się z sytuacją gdzie zakład ubezpieczeń stwierdza, że powstałe usterki powstały już przed wypadkiem. Dużym problemem jest także zaniżanie kosztów robocizny w warsztatach samochodowych.

Bardzo dobrym posunięciem przemawiającym na naszą korzyść jest dołączenie do takiego odwołania dokumentacji szkodowej: zdjęcia samochodu, faktury, bardzo pomocna może okazać się opinia niezależnego rzeczoznawcy.

Jeśli zaniżono odszkodowanie za szkodę całkowitą?

Czyli taką, której koszt naprawy pojazdu jest wyższy niż jego wartość rynkowa. Tutaj warto szczególnie zwrócić uwagę, na jaką kwotę został wyceniony nasz pojazd ( wycena wartości rynkowej pojazdu ) i w przypadku zastrzeżeń przedstawienie jego realnej wartości. Możemy tutaj na przykład przedstawić kilka internetowych aukcji lub poprosić o pomoc rzeczoznawce samochodowego.

W jakiej formie złożyć odwołanie od wyceny szkody?

Jeśli zakład ubezpieczeń posiada swoją placówkę w naszej miejscowości ( jak np. PZU ) to najlepiej złożyć pismo wraz z załącznikami osobiście. W przeciwnym wypadku należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru.
Warto także skany dokumentów wysłać drogą elektroniczną. Połączenie tych dwóch sposób to najskuteczniejszy sposób korespondencji.

Ile czasu ma zakład ubezpieczeń by odpowiedzieć na odwołanie

Co do zasady zakład ubezpieczeń ma 30 dni na ustosunkowanie się do naszej reklamacji, czas ten może zostać wydłużony do 60 dni, ale musi nas o tym poinformować i uzasadnić wydłużenie terminu. Dłuższy termin odpowiedzi ma zastosowanie tylko, kiedy sprawa jest skomplikowana.

Dalsze dochodzenie swoich praw

Zakłady ubezpieczeń dość często podtrzymują swoje stanowisko w sprawie naszego odszkodowania, informując jednocześnie o możliwości dochodzenia odszkodowania w sądzie lub zwróceniem się do Rzecznika Finansowego.
Jednak jak pokazują nasze doświadczenia najskuteczniejszą metodą jest skierowanie sprawy do sądu.

Jeśli nie chcesz kierować sprawy na drogę sądową, masz też możliwość skorzystania z usługi odkupu odszkodowania .

Czy warto napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Oczywiście, że tak! Przemawia za tym przede wszystkim argument braku kosztów, jakie niesie ze sobą reklamacja składana przez poszkodowanego. Składając odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie ponosimy kosztów finansowych w postaci pozwu sądowego, obrońcy, biegłego jak to ma miejsce w przypadku postępowania sądowego.

Jeśli odpowiednio skutecznie uzasadnimy swoje rację i niesłuszność decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego podczas likwidacji szkody, tym nasze nasze na wygraną są większe. Pamiętajmy, iż odwołanie od decyzji nie zmienia przedłużenia terminu przedawnienia.

Pocieszające jest również to, iż Rzecznik Finansowy udostępnił dane, z których wynika że 2015 roku aż 26% reklamacji zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Twoje odszkodowanie komunikacyjne lub zdrowotne zostało zaniżone?
Zakład ubezpieczeń odrzuca wszelkie próby odwołania?
Nie chcesz prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń? Sprzedaj nam swoje zaniżone odszkodowanie!

Sprawdź na czym polega dopłata do odszkodowania!

Wyślij nam kosztorys swojej szkody, a my dokonamy bezpłatnej analizy i wycenimy, za ile możemy odkupić Twoje odszkodowanie.
Dopłacamy do odszkodowań do 3 lat wstecz! Napisz do nas na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.