Jak prawidłowo napisać opis wypadku do odszkodowania? Kluczowe informacje

Dowiedź się jak prawidłowo napisać opis wypadku drogowego i co powinien on zawierać. Kiedy potrzebny jest opis wypadku i jaki może mieć on wpływ na wysokość przyznanego nam odszkodowania. Sprawdź jakich błędów podczas tworzenia tego dokumentu należy unikać.

opis wypadku do odszkodowaniaProces przyznawania odszkodowania rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami. Wniosek taki to dla ubezpieczyciela podstawa do określenia zasadności roszczeń, dlatego też musi on zawierać wszelkie potrzebne informacje. Wniosek o odszkodowanie zawiera przedstawienie roszczeń, jak również ich uargumentowanie oraz przedstawienie okoliczności zdarzenia. Aby uzyskać rekompensatę za wszystkie szkody oraz doznane krzywdy, powinien być on szczegółowy, gdyż każda luka pozwala ubezpieczycielowi na odmowę wypłaty odszkodowania.

Problem z odszkodowaniem❓

Jeżeli macie Państwo problem z odszkodowaniem i szukacie pomocy w tej kwestii ▪️▪️▪️

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.
Wspólnie rozważymy w jaki sposób możemy Wam pomóc.
Zadzwoń lub napisz do nas 🙂

Pamiętajcie konsultacja i wstępna analiza jest u nas zawsze bezpłatna i niezobowiązująca ✔️Dlaczego dobry opis wypadku ma kluczowe znaczenie w kontekście ubiegania się o odszkodowanie?

Uszczerbek na zdrowiu następuje w większości przypadków w wyniku wypadku w pracy lub wypadku drogowego. Często mają też miejsce w innych okolicznościach, takich jak wypadek na chodniku, np. po poślizgnięciu się na oblodzonej drodze, lub też w sklepie czy innej placówce. W zależności od okoliczności wydarzenia, mogą być potrzebne różne wzory pisma do ubezpieczyciela, jest jednak kilka podstawowych zasad, które powinny być spełnione w każdym przypadku.

Jedną z podstawowych zasad, jakich należy przestrzegać przy tworzeniu opisu wypadku do odszkodowania, jest szczegółowość. Konkretne, precyzyjne i szczegółowe informacje pozwolą zawrzeć wszystkie dane, jakich wymaga ubezpieczyciel. Niecałkowite czy też pobieżne opisanie sprawy może się niestety przyczynić do zakwestionowania wysokości poniesionych szkód, do zmniejszenia kwoty wypłaconego odszkodowania, lub nawet do odmownej decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Weźmy jako przykład najczęstszy przypadek ubiegania się o odszkodowanie, czyli szkodę doznaną w wyniku wypadku drogowego. Jeśli w opisie wypadku nie uwzględnisz wszystkich szczegółów, ubezpieczyciel może mieć wątpliwości co do czasu i okoliczności powstania uszkodzeń, np. może zaistnieć podejrzenie, że doszło do niego nie wskutek kolizji, ale przed lub po niej. Analogiczne wątpliwości mogą pojawić się również w przypadku niedostatecznego opisu we wniosku o zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Kiedy potrzebny jest opis wypadku?

Zdarzenie drogowe często, ale nie zawsze kończy się telefonem na policję i wezwaniem patrolu. Często sprawca i poszkodowany, zgadzając się co do okoliczności i przebiegu kolizji, oraz co do strony winnej, decydują się nie czekać i nie ryzykować otrzymaniem mandatu za zdarzenie drogowe. Konieczne jest wtedy wspólne spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, a do wypłaty odszkodowania wystarczy opis zdarzenia oraz dane użytkowników pojazdów. Przyda się tutaj gotowy, specjalny formularz, w którym znajduje się miejsce na wszelkie konieczne informacje. Formatki takiego dokumentu wraz z omówieniem poszczególnych pól możesz znaleźć w internecie, m.in. na stronie swojego czy też każdego innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W jakich przypadkach warto jednak zadzwonić na policję? Konieczność powiadomienia policji pojawia się wtedy, gdy jedna lub więcej osób zostało rannych, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, lub też gdy strony nie zgadzają się do przebiegu zdarzenia lub strony winnej. Wtedy dochodzenie policji oraz analiza zdarzenia pozwolą znaleźć faktyczny przebieg i przyczyny wypadku i sprawcę. Spisana zostanie również notatka policyjna oraz protokół z postępowania.

Opis wypadku potrzebny jest ubezpieczycielowi zarówno wtedy, gdy doznałeś szkody w mieniu (np. uszkodzenie samochodu), jak i szkody osobowej. W takich wypadkach należna jest Tobie rekompensata z polisy OC sprawcy zdarzenia. Opis okoliczności zdarzenia jest wymagany do stwierdzenia winy, jak i oszacowania wartości należnego odszkodowania. Im więcej szczegółów w opisie, tym lepiej, i tym szybciej potrwa procedura likwidacji szkody, i tym większa szansa na szybką wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela.

Opis zdarzenia do odszkodowania – w jaki sposób go napisać?

Specjalnie stworzone w tym celu, wyżej wspomniane formatki, zawierają rubryki wskazujące na dane, jakie należy uzupełnić.

Najważniejszym przy tworzeniu opisu wypadku jest wskazanie odpowiedniej, dokładnej daty zdarzenia, zarówno dnia, jak i godziny. Równie szczegółowo należuy wskazać miejsce zdarzenia, zaleca się nawet podanie precyzyjnej lokalizacji. Kolejnymi ważnymi danymi są dane uczestników zdarzenia, a jeśli byli świadkowie – również ich dane.

Dalsza, opisowa część formularza odszkodowania do wypadku powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia i jego okoliczności. Zawrzyj w niej wszystkie szczegóły i informacje, które posiadasz – pamiętaj, im więcej szczegółów w związku z poniesioną szkodą, tym większa szansa na zyskanie odszkodowania i tym szybsza procedura odzyskiwania ewentualnego zaniżonego odszkodowania.

W zależności od rodzaju zdarzenia opis potrzebował będzie innych szczegółów, np. jeśli chodzi o wypadek przy pracy, powinieneś również wpisać zajmowane stanowisko, a w przypadku zdarzenia drogowego, konieczne jest opisanie warunków na drodze, panujących ograniczeń prędkości, stanu nawierzchni itp.

opis wypadku do odszkodowania

Informacje, które powinny być zawarte w prawidłowym opisie zdarzenia drogowego

Błędy formalne, nieścisłości lub też brak informacji w opisie zdarzenia przyczyniają się często do odmowy wypłaty odszkodowania, lub też zmniejszenia przyznanej kwoty rekompensacji. Dlatego też, jak już wspomniano powyżej, niesłychanie ważne jest odpowiednie opisanie okoliczności zdarzenia w taki sposób, by nie pozostawić wątpliwości.

Poniżej wskażemy dane, jakie powinny zostać zawarte w opisie zdarzenia drogowego:

I. Dane wszystkich uczestników zdarzenia

Konieczne jest podanie danych swoich, jak i danych sprawcy wypadku oraz świadków zdarzenia, jeśli tacy są, i jeśli zgodzili się na udostępnienie swoich danych. Potrzebne dane to:

 • imię i nazwisko,
 • wskazanie powiązania ze zdarzeniem (poszkodowany / uczestnik / sprawca / świadek),
 • adres zamieszkania,
 • PESEL,
 • numer kontaktowy.

II. Dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu

Potrzebne ubezpieczycielowi dane dla odpowiedniego oszacowania szkód to:

 • marka i model pojazdu,
 • rok produkcji,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN.

Oprócz tych danych powinno się również zawrzeć opis orientacyjny stanu technicznego pojazdu / pojazdów. Jeśli występowały przed zdarzeniem uszkodzenia, należy je opisać. W przypadku zauważenia korozji lub uszkodzeń lakieru, niedostatecznie napompowanych opon, niedokręconych kół, dziwnych odgłosów mogących świadczyć o awarii, mocno zabrudzonych szyb i innych, które mogły by mieć wpływ na zdarzenie, również powinieneś je opisać. Być może wspomniane okoliczności nie miały wpływu na zdarzenie, jednak osądzi to policja lub sąd – warto o tym wspomnieć.

Pamiętaj, że jeśli została wezwana policja, policjanci również spiszą dane uczestników i pojazdów – w takim wypadku, aby zdobyć te dane, możesz również otrzymać je z notatki policyjnej / protokołu ze zdarzenia.

III. Lokalizacja zdarzenia

W zależności od tego, gdzie miało miejsce zdarzenie, potrzebne będą różne informacje.

Jeśli doszło do niego na terenie zabudowanym, należy podać nazwę ulicy oraz numer pobliskiego budynku bądź też charakterystyczne znaki czy punkty. Pomoże to w ustaleniu pierwszeństwa oraz zasad panujących na drodze.

Jeśli do zdarzenia doszło zaś w terenie niezabudowanym, w opisie zawrzyj numer drogi oraz kilometr trasy (są to liczby podane na najbliższym słupku drogowym). Możesz też dodać opis pobocza, oraz, jeśli inne okoliczności mogły mieć wpływ na zdarzenie, np. rosnące w pobliżu drzewa czy lampy, również opisz je w dokumencie.

IV. Czas zdarzenia – data i godzina

Data i godzina zdarzenia mogą mieć znaczenie w kilku różnych kontekstach:

 • po pierwsze, dokładne ich wskazanie mogą być pomocne przy poszukiwaniu kamer monitoringu, które zarejestrowały znaczenie, oraz konkretnego nagrania
 • to również ważne w kontekście natężenia ruchu. Weryfikacja zasadności roszczeń oraz okoliczności zdarzenia może zależeć od tego, czy miało ono miejsce w godzinach szczytu czy na pustej drodze
 • jeśli zaś na drodze znajdują się znaki drogowe obowiązujące w konkretnych godzinach, lub też przepisy, np. ograniczenia prędkości czy oznakowanie o buspasie, konkretna godzina pomoże określić przyczynę zdarzenia oraz sprawcę

V. Okoliczności zdarzenia

Na zdarzenie lub też powiększenie rozmiaru szkody wpływ mogą mieć również inne czynniki. Należy zatem również umieścić je w opisie zdarzenia, jeśli istnieje podejrzenie ich wpływu. Należą do nich m.in.:

 • warunki atmosferyczne,
 • stan techniczny drogi,
 • warunki drogowe,
 • elementy przyrody (np. drzewo, zwierzę, spadająca gałąź),
 • elementy innych samochodów (np. spadający ładunek z ciężarówki),
 • inne czynniki zewnętrzne.

Konieczne jest również opisanie zachowania wszystkich uczestników zdarzenia, zwłaszcza poszkodowanego i sprawcy. W opisie zdarzenia uwzględnij poniższe informacje:

 • początek oraz cel podróży Twojej i drugiego uczestnika ruchu,
 • sposób poruszania się po drodze, jeśli odbiegał od normy (np. jazda zygzakiem, nieostrożna jazda),
 • prawidłowa bądź zbyt szybka jazda w stosunku do panujących warunków na drodze,
 • włączenie kierunkowskazu lub jego brak,
 • poślizg, jeśli miał miejsce,
 • próba hamowania lub jej brak.

W przypadku udziału pieszego w zdarzeniu, również ważne jest jego zachowanie. Jeśli np. był pod wpływem alkoholu lub wbiegł na jezdnię, również warto o tym napisać. Oczywiście obowiązująca zasada ograniczonego zaufania świadczy o tym, że mimo wszystko z kierowcy nie zostanie zdjęta całkowita wina.

VI. Okoliczności zdarzenia

Skutki zdarzenia, czyli doznane szkody oraz urazy, również powinny zostać zawarte w dokumencie dla ubezpieczyciela. O tym przeczytasz więcej w poniższym akapicie.

Opis wypadku a wysokość odszkodowania

Stan zdrowia i doznane urazy również powinny zostać opisane we wniosku, a także odpowiednio udokumentowane. Możesz zatem dołączyć takie dokumenty, jak:

 • protokół powypadkowy
 • notatkę sporządzoną przez policję ze zdarzenia
 • oświadczenia lekarskie
 • rachunki potwierdzające koszty leczenia, rehabilitacji

Pamiętaj też, że skutkami wydarzenia są zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne. Szkody, jakie przedstawisz, mogą dotyczyć m.in. czasowego lub całkowitego braku zdolności do pracy, kosztów transportu, konieczności przyuczenia się do nowego zawodu, dostosowania samochodu czy domu do potrzeb poszkodowanego. Równie istotne będą doznane krzywdy na psychice, jeśli np. w wyniku wypadku konieczne było podjęcie terapii czy leczenia psychiatrycznego.

Możesz ubiegać się również od zadośćuczynienie – we wskazanej przez Ciebie kwocie. Jest to dość skomplikowana kwestia, ponieważ przepisy prawne nie wskazują na konkretne wysokości zadośćuczynień, i w zasadzie decyzja o przyznaniu lub nie zadośćuczynienia należy do ubezpieczyciela. Dlatego też szczegółowy opis skutków zdarzenia jest tak ważny, i powinieneś przedstawić w nim wszystkie szczegóły tego, w jaki sposób wpłynęło ono negatywnie na Twoje codzienne funkcjonowanie oraz życie: zarówno tuż po wypadku, jak i w późniejszym czasie.

Jakie błędy najczęściej popełniane są przy pisaniu opisu zdarzenia do odszkodowania?

Aby procedura likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia przebiegła szybko i bez zbędnych komplikacji, warto odpowiednio skonstruować Opis zdarzenia do odszkodowania. Wystarczy bowiem drobny błąd, brak lub nieścisłość, by ubezpieczyciel domagał się przedłożenia dodatkowych dokumentów, lub nawet odmówił bądź zmniejszył odszkodowanie.

Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu opisu zdarzenia do odszkodowania przedstawiamy poniżej:

 • brak wskazanego miejsca zdarzenia, oraz dokładnego czasu
 • ogólny, mało konkretny opis zdarzenia, bez przedstawienia okoliczności mu towarzyszących, co uniemożliwia ubezpieczycielowi zapoznanie się z przebiegiem zdarzenia
 • ze względu na ogólnikowy opis brak możliwości przypisania bezpośredniej winy za spowodowanie zdarzenia
 • brak danych lub podpisów

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.