Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – ZUS, PZU

W poniższym wpisie dowiesz się co to jest i co obejmuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu, gdzie starać się o odszkodowanie, jak złożyć wniosek o odszkodowanie i ile wynosi odszkodowanie za pobyt w szpitalu i operację?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy Nikt z nas nie życzy sobie pobytu w szpitalu, jednak życiowe sytuacje i losowe okoliczności czasem nas do tego zmuszają. Czy to w wyniku przewlekłej choroby, czy urazu – każdy pobyt wiąże się zazwyczaj z bólem, stresem i cierpieniem, często również dodatkowymi opłatami oraz niezdolnością do pracy. Warto wiedzieć, ze przy długotrwałym leczeniu szpitalnym często mamy możliwość zyskania odszkodowania. Sprawdźmy, jak to wygląda w przypadku świadczenia z ZUS oraz zakładu ubezpieczeń np. PZU!

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem za pobyt w szpitalu i operację?

Co to jest i co obejmuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu i operację?

Odpowiednie ubezpieczenie umożliwi w przypadku hospitalizacji otrzymanie rekompensaty. Jest to świadczenie, które ubezpieczyciel wypłaca z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jeśli powstał on w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Takie świadczenie nie wyklucza oczywiście otrzymywania zasiłku chorobowego, które jest regulowane innymi przepisami. Zasiłek chorobowy w przypadku przebywania chorego w szpitalu wynosi 70% wynagrodzenia.

Czym jest zatem ubezpieczenie pobytu w szpitalu? Jest to jedna z opcji rozszerzających polisę na życie. Jest to opcja dodatkowa, poza zasiłkiem chorobowym przyznawanym przez ZUS (wymienionymi powyżej 70%). Ta opcja staje się coraz popularniejsza, gdyż niestety wypadki chodzą po ludziach, warto więc być przygotowanym na każdą losową ewentualność.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu z ZUS

Tak jak pisaliśmy powyżej, pierwszą instytucją, z jaką powinien skontaktować się chory oraz pracodawca, jest ZUS. Ubezpieczenie chorobowe jest bowiem obowiązkowe w przypadku osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę. Do podstawowych świadczeń społecznych zaliczamy zasiłek chorobowy. Poza nielicznymi wyjątkami, dla których taki zasiłek wynosi 80% podstawy uposażenia, zazwyczaj wynosi on 70%. Zasiłek otrzymywany z ZUS zatem jest jedynie niewielką rekompensatą z powodu braku możliwości uzyskania wynagrodzenia za pracę. Nie zawsze jest to jednak wystarczające, dlatego też wiele osób decyduje się na podpisanie umowy dodatkowego ubezpieczenia.

Gdzie starać się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Jeśli rozszerzyłeś swoją polisę o ubezpieczenie pobytu w szpitalu, możesz ubiegać się w przypadku hospitalizacji o odszkodowanie. Bardzo często pracodawcy podpisują umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, umożliwiając pracownikom na zasadzie ubezpieczenia grupowego uzyskanie takiego dodatkowego ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie. Możesz również takie ubezpieczenie nabyć indywidualnie, niezależnie od pracodawcy. Często takie świadczenia pokrywają nie tylko odszkodowanie za hospitalizację i operację, ale także koszty późniejszego leczenia oraz rehabilitacji, jeśli jest wymagana.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za pobyt w szpitalu i operację?

Wniosek o odszkodowanie za hospitalizację należy złożyć po tym, jak skończy się hospitalizacja. Powinieneś zgłosić się do ubezpieczyciela, u którego wykupiona jest polisa. Wiele ubezpieczalni umożliwia zgłoszenie wniosku przez internet, wykorzystując odpowiedni formularz oraz załączając dokumenty dotyczące leczenia (m.in. potwierdzające pobyt w szpitalu) i wszelkie inne, jakie są potrzebne. Możesz również formularz wydrukować i zanieść go do ubezpieczyciela osobiście, bądź wysłać pocztą. Informacje, na temat jak możesz zgłosić swój wniosek, zawsze znajdziesz w polisie.

Ile wynosi odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Kwota odszkodowania, jakie otrzymasz, jest uzależniona od wysokości składki, jaką opłacasz, czyli od wybranego wariantu polisy. Podpisując polisę z ubezpieczycielem, udostępniona zostaje Ci również tabela dostępna w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w której określone są powody hospitalizacji i kwoty należne za pobyt w szpitalu (za każdy dzień). Często ubezpieczyciel zastrzega, że odszkodowanie wypłacone zostanie po spędzeniu w szpitalu większej niż określona ilość dni (zazwyczaj 2,3).

Od czego zależy wysokość odszkodowania za pobyt w szpitalu?

Tak jak napisano powyżej, zależy to głównie od rodzaju zawartej polisy, a także od ilości dni spędzonych w szpitalu. Zazwyczaj za każdy dzień hospitalizacji przysługuje kilkadziesiąt złotych. Wszystko zawarte jest w OWU – warto zatem dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed podpisaniem polisy. Czasem ubezpieczyciel wypłaca wyższe kwoty, gdy doszło do wypadku w pracy, lub też, gdy pobyt jest np. dłuższy niż dwa tygodnie. Niektóre polisy wyłączają pewne rodzaje placówek medycznych – np. placówki leczenia uzależnień, placówki rehabilitacyjne bądź szpitale prywatne.

Jaki jest okres karencji przy ubezpieczeniu za pobyt w szpitalu?

Często ubezpieczyciel zastrzega w polisie okres karencji. Co to jest? Jest to czas, liczony od dnia podpisania polisy, który musi minąć, by osoba ubezpieczona mogła ubiegać się o odszkodowanie. Oznacza to, że przez pewien okres (maksymalnie kilku miesięcy, w zależności od umowy) ubezpieczony płaci składkę, ale odszkodowanie nie będzie mu jeszcze przysługiwać. Dlaczego ubezpieczyciele wprowadzają takie zapisy? Ma to na celu ochronienie ich przed sytuacją, w której polisa byłaby zakupiona przed planowanym pobytem w szpitalu, jedynie w celu uzyskania pieniędzy.

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za pobyt w szpitalu?

W zależności od zawartej umowy, możemy spotkać się z wyłączeniami z polisy, czyli sytuacjami, w których nie otrzymamy odszkodowania. Może być to np. hospitalizacja, która wynika z wypadku podczas uprawiania sportów wyczynowych (które obarczone są dużym ryzykiem, jednak tacy sportowcy mogą wykupić dodatkowe, zazwyczaj dużo droższe ubezpieczenie). Wypłaty odszkodowania nie zyskamy również, jeśli do wypadku dojdzie pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Podsumowanie:
  • Podstawowe świadczenie za pobyt w szpitalu otrzymasz z ZUS
  • Jeśli posiadasz polisę rozszerzoną o pobytu w szpitalu i operację - zgłoś się do swojego ubezpieczyciela
  • Zgłoszenie o odszkodowanie za pobyt w szpitalu należy złożyć po zakończeniu hospitalizacji
  • Kwota odszkodowania jest uzależniona od polisy jaką posiadasz
  • Odszkodowania nie otrzymasz, jeśli do wypadku dojdzie pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.