Odszkodowanie z OC sprawcy - co można otrzymać?

Dowiedź się jakie świadczenia obejmuje polisa OC sprawcy wypadku i jak się o nie ubiegać

odszkodowanie z oc Ubezpieczenie OC kierowców pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe. Ubezpieczenie to ma służyć ochronie interesów osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia drogowego, którego sprawcą jest inny kierowca.

Polisa OC ma zadanie pokrywać wszystkie straty i szkody związane z uszkodzeniem mienia i zdrowia będące wynikiem wypadku lub kolizji.

Pomimo tego że wśród kierowców wiedza na temat odszkodowania z OC sprawcy jest coraz większa, to jednak w dalszym ciągu pojawia się sporo wątpliwości odnośnie tego co pokrywa ubezpieczenie z OC sprawcy wypadku. Część z nich zamierzamy wyjaśnić poniżej.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Co pokrywa odszkodowanie z OC sprawcy?

Temat odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy budzi wiele kontrowersji. Między innymi z powodu konfliktu interesów. Towarzystwa ubezpieczeniowe chcą wypłacać jak najniższe, często wręcz zaniżone odszkodowania, natomiast poszkodowanym zależy na otrzymaniu odszkodowania w jak największej wysokości.

Aby było to możliwe, warto wiedzieć za co odszkodowanie z OC może być wypłacone. Zatem zaczynamy!

1. Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego pojazdu z polisy OC

W wypadkach komunikacyjnych najczęściej uszkodzeniu ulegają pojazdy mechaniczne. Ich naprawa, zależnie od skali uszkodzenia może kosztować od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu lub więcej.

Aby należne odszkodowanie otrzymać, należy prawidłowo udokumentować zdarzenie, m.in. starannie sporządzając oświadczenie sprawcy wypadku, tworząc dokumentację fotograficzną lub wzywając na miejsce policję. Następnie szkodę należy zgłosić towarzystwu ubezpieczeniowemu, w którym sprawca zdarzenia posiada polisę OC. Cały proces likwidacji szkody przejmuje wówczas ubezpieczyciel.

Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego pojazdu z OC

Warto jednak pilnować własnego interesu na każdym etapie tego procesu, szczególnie podczas oględzin uszkodzonego pojazdu, tak aby wszystkie zniszczone podzespoły zostały uwzględnione w protokole szkody.

Poszkodowany może wybrać jeden z dwóch sposobów rozliczenia odszkodowania:

odszkodowanie z oc sprawcy - metoda kosztorysowa wypłata odszkodowania w gotówce – jest to tak zwany wariant kosztorysowy.
Likwidator na podstawie oględzin uszkodzonego pojazdu szacuje koszt jego naprawy i przedstawia poszkodowanemu kosztorys naprawy. Wysokość odszkodowania z tego dokumentu nazywana jest kwotą bezsporną i zostaje przesłane na konto bankowe kierowcy. Od Ciebie zależy czy przeznaczysz je na faktyczną naprawę pojazdu czy zagospodarujesz w inny sposób.

Decydując się na kosztorysową metodę rozliczenia szkody, warto sprawdzić przyjęte przez likwidatora stawki robocizny i ceny części zamiennych. Czy dotyczą one części oryginalnych, czy może tańszych zamienników. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie o zaniżonym odszkodowaniu z OC sprawcy , opisujemy tam praktycznie wszystkie zabiegi mające na celu oszacowanie jak najniższego odszkodowania. Polecamy lekturę.

odszkodowanie z oc sprawcy - metoda bezgotówkowa Likwidacja bezgotówkowa – czyli tak zwany wariant serwisowy .
W tym przypadku poszkodowany oddaje pojazd do naprawy do wybranego przez siebie serwisu, na przykład ASO. Podpisuje tam stosowane upoważnienia i oświadczenia, które pozwalają warsztatowi na rozliczenie szkody bezpośrednio z ubezpieczycielem, na podstawie przygotowanego przez siebie i zaakceptowanego przez TU kosztorysu oraz faktur za naprawę.

Jest to bardzo wygodny sposób rozliczenia szkody, który pozwala na faktyczne naprawienie samochodu zgodnie z technologią producenta oraz na oryginalnych częściach zamiennych.

2. Zwrot kosztów za wynajęcie samochodu zastępczego

Naprawa pojazdu uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego, najczęściej oznacza brak własnego środka transportu. Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie bez samochodu. Dojazdy do pracy, dowożenie dzieci do szkoły, zakupy i mnóstwo innych rzeczy, do wykonania których samochód jest nam niezbędny.

Aby móc w dalszym ciągu normalnie funkcjonować, odszkodowanie z OC sprawcy wypadku pokrywa również zwrot kosztów wynajęcia samochodu zastępczego .

Należy przy tym pamiętać, że powinien to być pojazd równoważnej klasy z tym, który posiadamy i który został uszkodzony. Jeśli zatem nasz samochód klasyfikowany jest w segmencie B, również auto zastępcze powinno być z tego samego segmentu. Samochód zastępczy może Ci zapewnić ubezpieczyciel, warsztat w którym bezgotówkowo likwidujesz szkodę lub znaleziona przez Ciebie wypożyczalnia samochodów. Coraz więcej takich firm współpracuje z TU w zakresie dostarczania samochodów zastępczych z odszkodowania OC.

Więcej informacji na powyższy temat znajdziesz w naszym innym artykule o aucie zastępczym z OC sprawcy.

3. Koszty holowania z ubezpieczenia OC sprawcy

Pojazd, który w wyniku uszkodzenia nie może samodzielnie poruszać się po drogach (zabrany przez policję dowód rejestracyjny), musi zostać odholowany do serwisu lub pod dom klienta. Koszt wynajęcia lawety pomocy drogowej może sięgać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, jeśli wypadek miał miejsce poza miejscem zamieszkania poszkodowanego. Kto pokrywa ten koszt? Oczywiście ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia pokrywa koszty holowania uszkodzonego pojazdu.

holowanie z ubezpieczenia OC sprawcy

Aby móc wygodnie skorzystać z usług pomocy drogowej, warto już na miejscu zdarzenia skontaktować się z TU sprawcy wypadku i poinformować o zaistniałej sytuacji. Pracownik infolinii alarmowej na pewno zapyta czy pojazd poszkodowanego jest na chodzie, czy wymaga holowania. Jeśli nie może poruszać się o własnych siłach, zorganizuje dla nas lawetę pomocy drogowej. Będzie ona poinformowana o bezgotówkowym sposobie rozliczenia szkody.

Co w przypadku, kiedy nie uda Ci się skontaktować z infolinią ubezpieczyciela i lawetę musisz wezwać na własny koszt? W takim przypadku zapłacisz za tę usługę z własnej kieszeni. Pamiętaj jednak o zabraniu faktury za tą usługę. W procesie likwidacji szkody przedstawisz ją ubezpieczycielowi, który na jej podstawie zwróci ci poniesione wydatki na holowanie .

4. Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Niewątpliwie szkoda na pojeździe wpływa na utratę jego wartości handlowej . Dotyczy to szczególnie nowych samochodów, w których utrata wartości rynkowej jest najwięszka.

Sam fakt wykonania naprawy zgodnie z technologią producenta nie świadczy o tym, że do utraty wartości samochodu nie doszło. Nie jest to już pojazd bezwypadkowy, co w oczach potencjalnych kupców znacznie obniża jego atrakcyjność, a co za tym idzie i cenę.

Aby dochodzić odszkodowania z powodu utraconej wartości handlowej pojazdu, należy zgłosić takie roszczenie towarzystwu ubezpieczeniowemu. Odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej można dochodzić wyłącznie wobec samochodów osobowych, których wiek nie przekracza 6 lat. A co z samochodami starszymi?

W takich przypadkach można dochodzić zwrotu utraty wartości handlowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( mały przebieg, świetny stan techniczny, auto bezwypadkowe, eksponat itp.).

Warto również pamiętać o tym, że zwrot za utraconą wartość handlową może być wypłacony tylko wtedy, kiedy nie miała miejsca szkoda całkowita. Oznacza to, że naprawa pojazdu musi być ekonomicznie uzasadniona ( koszt naprawy nie może przekraczać wartości pojazdu w chwili sprzed zdarzenia ).

5. Zwrot utraconych korzyści

W wyniku zdarzenia drogowego ucierpieć może nie tylko pojazd, ale również jego kierowca lub pasażerowie. Efektem obrażeń może być czasowa niezdolność do pracy. To z kolei oznacza utratę części lub całości dochodu.

Poszkodowany może wówczas dochodzić od ubezpieczyciela wypłaty utraconych korzyści finansowych . Może to być np. 20% z wynagrodzenia, którego pozostałą część (80%) pokrywa ZUS – w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Osoby samo zatrudnione i prowadzące działalność gospodarczą mogą udokumentować utracone korzyści finansowe np. średnio miesięcznymi dochodami na przestrzeni minionego roku. Na tej podstawie możliwe jest obliczenie szacowanych strat, spowodowanych niezdolnością do pracy.

6. Zwrot kosztów leczenia z OC sprawcy

Chyba każdy wie jak kosztowne jest leczenie się w Polsce. Dotyczy to zarówno wizyt lekarskich, rehabilitacji oraz cen kupowanych leków. Dlaczego osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym, powinna te koszty pokrywać z własnej kieszeni, jeśli to nie ona jest sprawcą? Oczywiście nie ma takiej konieczności.

Poszkodowany może żądać zwrotu wszystkich kosztów leczenia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Należy je dokumentować fakturami, rachunkami, a także kompletować pełną dokumentację medyczną potwierdzająca obrażenia, uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia.

7. Zadośćuczynienie za krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne

Nie ulega wątpliwości że dla wielu osób zdarzenia drogowe może być traumatycznym przeżyciem. Tak silnym, że odciska znaczące piętno na całym życiu i uniemożliwia dotychczasowe funkcjonowanie. Efektem takiego zdarzenia może być strach przed prowadzeniem pojazdu, stany lękowe, depresja i inne choroby psychiczne oraz problemy emocjonalne.

Zadośćuczynienie może również zostać wypłacone za trwały uszczerbek na zdrowiu i ból, którego poszkodowany doświadczał podczas leczenia i rehabilitacji.

Przykładowe sytuacje, w których można uzyskać zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC sprawcy obejmują:

  • ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu i ciele, powstały w czasie wypadku
  • ograniczona możliwość samodzielnego funkcjonowania
  • cierpienie doznane podczas leczenia i rehabilitacji
  • utrata dotychczasowych perspektyw na resztę życia ( np. niemożność realizowania sportowych pasji w wyniku paraliżu )

Dla wyżej wymienionych przypadków, będziemy mówić o zadośćuczynieniu, a nie odszkodowaniu. Odszkodowanie jest bowiem wypłacane za faktycznie poniesione straty, natomiast zadośćuczynienie za ból, cierpienie i utracone w przyszłości korzyści.

8. Renta – wyrównawcza i tymczasowa

Jak ma sobie radzić osoba, która w wypadku lub kolizji doznała tak dużego uszczerbku na zdrowiu, że nie może podjąć dotychczasowej lub jakiejkolwiek innej pracy? Jej potrzeby życiowe muszą oczywiście być w jakiś sposób zabezpieczone.

W takiej sytuacji należy wystąpić o wypłatę renty wyrównawczej lub tymczasowej do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Poniżej wyjaśniamy na czym polegają te formy wsparcia:

  • Renta wyrównawcza – jak sama nazwa wskazuje, ma ona wyrównać utracone dochody. Przykładowo jeśli przed wypadkiem zarabiałeś 4000 złotych, a po wypadku ZUS wypłaca Ci rentę 2500 złotych, to brakujące 1500 złotych powinien ci wypłacać ubezpieczyciel.
  • Renta tymczasowa – wypłacana jest przez okres czasowej niezdolności do pracy, np. czas potrzebny na rehabilitację.

9. Odszkodowanie za pozostałe straty

Od ubezpieczyciela można również dochodzić odszkodowania za straty na mieniu, które znajdowało się wewnątrz pojazdu i zostało uszkodzone w zdarzeniu .

Może to być telefon komórkowy, laptop, a nawet niewykorzystany bilet na samolot, którym nie mogliśmy polecieć bo zostaliśmy poszkodowani w drodze na lotnisko lub zaplanowany i opłacony wyjazd na wakacje, z którego nie skorzystaliśmy z powodu urazu ciała.

Jak widać odszkodowanie z polisy OC sprawcy nie kończy się tylko na pokryciu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, a obejmuje wiele innych aspektów.

Kiedy w wyniku wypadku obrażeń doznają uczestnicy zdarzenia drogowego, odszkodowanie lub zadośćuczynienie może zostać wypłacone z kilku powodów, zaś jego kwota może sięgać setek tysięcy złotych.

Dlatego apelujemy! Jeśli prowadzisz pojazd, który nie ma zawartej obowiązkowej polisy OC zastanów się kilka razy. W razie wypadku możesz narazić się na ogromne koszty.

Jak długo trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Terminy na wypłatę odszkodowania z OC są jasno sprecyzowane w artykule 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Mówią one o dwóch terminach: 30 oraz 90 dni.

termin wypłaty odszkodowania 30 dni 30 dni na wypłatę odszkodowania – osoba poszkodowana, ubiegająca się o odszkodowanie z OC sprawcy, powinna je otrzymać w terminie 30 dni, liczonych od dnia zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

termin wypłaty odszkodowania 90 dni 90 dni na wypłatę odszkodowania – jeżeli towarzystwu ubezpieczeniowemu nie uda się ustalić wszystkich okoliczności zdarzenia lub potwierdzić odpowiedzialności sprawcy wypadku w w/w terminie 30 dni, może wydłużyć czas wypłaty odszkodowania do 90 dni. W tym jednak przypadku zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować poszkodowanego o zaistniałych okolicznościach, wpływających na wydłużenie czasu zakończenia postępowania.

Oczywiście czas 90 dni nie jest ostateczny i może się okazać że na odszkodowanie z OC sprawcy będzie trzeba poczekać jeszcze dłużej. Tak będzie np. w przypadku gdy toczy się postępowanie sądowe lub wyjaśniające i sprawa nie może być zakończona w ciągu 3 miesięcy.

Do jakich kwot ponosi odpowiedzialność ubezpieczyciel?

Poszkodowany może dochodzić pokrycia poniesionych strat i uzyskania zadośćuczynienia za nie. Towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność do następujących wartości:

  • straty na mieniu – do 1 miliona euro
  • straty na zdrowiu – do 5 milionów euro

Oznacza to, że bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia, możemy dochodzić odszkodowania z OC do maksymalnie w/w kwot. Co się jednak stanie, jeśli poniesione przez nas straty będą wyższe?

Wówczas o wypłatę odszkodowania powyżej tych kwot powinniśmy bezpośrednio pozwać sprawcę i od niego dochodzić pokrycia reszty strat.

Jakie problemy pojawiają się podczas wypłaty odszkodowania?

Podczas procesu mającego na celu oszacowanie i wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku mogą pojawić się liczne problemy. Poniżej omówimy te z nich, na które najczęściej skarżą się poszkodowani.

1. Przedłużający sie termin wypłaty odszkodowania

Przeciąganie terminu likwidacji szkody i wypłaty należnego nam odszkodowania dość często spotyka naszych klientów. Zgodnie z ustawą ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.
W przypadku, gdy termin ten nie zostaje zachowany poszkodowany może żądać odsetek za zwłokę oraz domagać się przedstawienia okoliczności, które miały wpływ na przedłużenie likwidacji szkody.
Odsetki za zwłokę są wypłacane przez firmę ubezpieczeniową dość sporadycznie, jednak mogą zmobilizować ją do jak najszybszej wypłaty odszkodowania.

2. Odmowa wypłaty odszkodowania

Najczęstszymi powodami odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy jest zbyt duży rozmiar szkód w stosunku do przebiegu zdarzenia lub uszkodzenia pojazdu nie pasują do opisu kolizji.

3. Zaniżanie wysokości odszkodowania

Niesłuszne zaniżanie przyznanego nam odszkodowania to najczęściej pojawiający się problem dotyczący odszkodowań komunikacyjnych. Tutaj konieczne jest złożenie odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń. Jeśli ubezpieczyciel nie zmieni swojego stanowiska należy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, a w ostateczności skierowanie sprawy do sądu.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na próby odwołania?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?

Sprzedaj nam swoją szkodę!

Wyślij nam kosztorys swojej szkody, a my dokonamy bezpłatnej analizy i wycenimy, za ile możemy kupić Twoje odszkodowanie.
Skupujemy odszkodowania do 3 lat wstecz!

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.