Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności   
ROZUMIEM

Klauzula informacyjna RODO - Take Care Polska sp. z o.o.

Firmie Take Care Polska Sp Z O.O z siedzibą w Kielcach przy ul Staszica 1/103 25-008 Kielce Nip:657-291-91-67, szczególnie zależy na ochronie danych osobowych osób, których dane w ramach tej działalności przetwarzamy oraz przekazujemy. Dane osobowe dotyczące Państwa, jak i wszelkie dane osobowe, które przekazali Państwo firmie Take Care Polska Sp Z O.O , podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku RODO uprzejmie informuję, że:

- Take Care Polska Sp Z O.O. z siedzibą w Kielcach jest administratorem I współadministratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz przekazywane w celu:

- wykonywania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu ustalenia oraz dochodzenia Państwa roszczeń (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
- wypełnienia ciążących na Take Care Polska Sp Z O.O. z siedzibą w Kielcach obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- ustalenia oraz dochodzenia roszczeń wynikających ze współpracy pomiędzy Take Care Polska Sp Z O.O. z siedzibą w Kielcach a klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- osobami, którym mogą być ujawnione oraz przekazane i przetworzone Państwa dane osobowe są podmioty świadczące na rzecz Take Care Polska Sp Z O.O. z siedzibą w Kielcach usługi prawne, usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi druku, pocztowe, kurierskie, a także organy podatkowe oraz nasi pracownicy. A także firmy z, którymi współpracujemy przy podpisywaniu umowy cesji wierzytelności jeśli sami nie kupujemy prawa do szkody Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz przekazywane w celu:
-znalezienia lepszej oferty niż nasza (może się zdarzyć tak, że firma z którą współpracujemy oraz świadczymy usługi z pozyskiwaniem klientów, którzy mieli wypadek I chcą sprzedać prawo do szkody może zaproponować większą kwotę niż nasza firma za odkup szkody cesją wierzytelności)
-przekazania danych od państwa jest dobrowolne dla naszej firmy i informujemy, że możemy przekazać albo przetworzyć dane Państwa do firm z którymi współpracujemy(....) jeśli kwota jest większa niż to co my możemy zaproponować, a kwota państwu odpowiada I jest satysfakcjonująca w celu sporządzenia przez firmę z którą współpracujemy umowy cesji wierzytelności(Umowy są przygotowywane przez pracowników Take Care Polska Sp Z O.O ,ale może zdarzyć się sytuacja gdzie umowę będzię przygotowywał współpracownik firmy z którą Take Care Polska współpracuje I klient wyraża dobrowolnie zgodę na przekazanie oraz przetworzenie danych jego w celu sporzązenie ww umowy cesji,jeśli nie wyraża zgody musi pisemnie poiformować o tym pracowników Take Care Polska Sp Z .O.O adres korespondencyjny znajduję poniżej),żeby później móc ją wysłać do Państwa kurierem albo pocztą w celu podpisania umowy I sfinalizowania transakcji
- Państwa dane mogą ale nie muszą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
- Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane oraz przekazywane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego.

W związku z przetwarzaniem oraz przekazywaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do Państwa danych osobowych;
- sprostowania Państwa danych osobowych;
- usunięcia Państwa danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa podatkowego oraz zawarcia umowy pomiędzy nami. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości współpracy.

Nie korzystamy z automatycznych systemów, które zbierają dane osobowe lub na podstawie których buduje się profile osoby, czy analizuje takie profile. Żadne dokonywane przez nas działania nie odbywają się z wyłączeniem czynnika ludzkiego. Osobiście decydujemy o wszystkich działaniach skierowanych z naszej strony do Państwa. Tym samym nie będziecie Państwo podlegali procesowi podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu wywołującym wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływający.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż jesteśmy administratorem I współadministratorem przekazanych przez Państwa informacji dotyczących innych osób, ale nie jesteśmy zobowiązani informować tych osób o przetwarzaniu oraz przekazywaniu ich danych osobowych. Dane te pozostają w poufności, oczywiście z wyłączeniem ujawnienia ich,przekazania czy przetwarzania w toku postępowania (w pozwie i dalszych pismach procesowych) wszczętego zgodnie z łączącą nas umową oraz umową pomiędzy firmami z którymi współpracujemy przy zawieraniu umowy cesji wierzytelności Jednak te dane również są objęte przez nas środkami technicznymi i organizacyjnymi mającymi na celu bezpieczne ich przetwarzanie.

Informujemy również, że można kontaktować się z nami w formie pisemnej, kierując korespondencję na adres: Take Care Polska Sp Z O.O. Ul Staszica 1/103 25-008 Kielce

W związku z ochroną danych osobowych i ustawą RODO, prowadzenie dalszej korespondencji i kontaktu za pośrednictwem adresu e-mailowego kontakt@take-care.com.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie danych przez TAKE CARE POLSKA SP. ZO.O. z siedzibą w Kielcach przy ul. Staszica 1/103, 25-008 Kielce podmiotom gospodarczym, różnym spółkom oraz osobom trzecim w celu znalezienia jak najlepszej oferty oraz jeśli będzie potrzeba sporządzenia i sfinalizowania umowy cesji wierzytelności nie koniecznie z firmą Take Care Polska Sp Z O.O. z siedzibą w Kielcach tylko z innymi podmiotami z którymi pośredniczy oraz współpracuje Take Care Polska Sp Z O.O. z siedzibą w Kielcach.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa TAKE CARE POLSKA SP. ZO.O. z siedzibą w Kielcach przy ul. Staszica 1/103, 25-008 Kielce.

TAKE CARE POLSKA SP. ZO.O. z siedzibą w Kielcach przy ul. Staszica 1/103, 25-008 Kielce: informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o zaprzestanie dalszej korespondencji oraz o informację zwrotną jeżeli pierwsza wiadomość ma zostać usunięta.

Z poważaniem,
TAKE CARE POLSKA sp. z o.o.
NIP: 6572919167
KRS: 0000572328