Wniosek o odszkodowanie – wzór, druk ( doc, pdf ) z omówieniem. Sprawdź, jak go napisać!

Jak powinien wyglądać wniosek i jakie informacje zawierać i do kogo go skierować? Jak napisać wniosek o odszkodowanie z ZUS?

wniosek o odszkodowanie Osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jak uzyskać takie odszkodowanie? Przede wszystkim, należy złożyć odpowiedni wniosek o odszkodowanie u towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił polisę OC. Każdy wypadek jest zarówno dla poszkodowanego, jak i dla sprawcy bardzo stresujący.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Niemałe znaczenie ma też fakt, że nieczęsto zdarzają się nam takie sytuacje, dlatego też mało kto wie, jak postępować. Dlatego też pomocny może okazać się poniższy artykuł, w którym sprawdzisz, jak się zachować, jakie czynności należy podjąć bezpośrednio po wypadku oraz później, w kontaktach z ubezpieczycielem. Dowiesz się tutaj, jak napisać wniosek o odszkodowanie oraz jak wygląda wzór takiego wniosku. Jeśli masz dodatkowe pytania, zawsze możesz skorzystać z pomocy naszych doradców, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, znają się na wszystkich czynnościach na każdym etapie likwidacji szkody i z chęcią pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości.Jak powinien wyglądać wniosek o odszkodowanie i jakie informacje powinien zawierać?

Sporządzając wniosek o odszkodowanie, należy zawrzeć w nim komplet informacji, co pozwoli na szybkie postępowanie i możliwie szybką wypłatę odszkodowanie. Jak powinien wyglądać wzór wniosku o odszkodowanie i co zawierać?

 • Pierwszy element, który powinien znaleźć się w górnej, prawej stronie wniosku to miejscowość oraz data. Ubezpieczycielowi da to możliwość sprawdzenia ewentualnego przedawnienia sprawy.
 • Niżej, po lewej stronie, należy zamieścić dane osobowe osoby składającej wniosek (w większości przypadków będą to dane poszkodowanego bądź też osoby uprawnionej do składania wniosku w jego imieniu): imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer kontaktowy.
 • Poniżej danych, po prawej stronie, należy podać adresata wniosku, czyli dane towarzystwa ubezpieczeniowego lub innego podmiotu, do którego kierowany jest wniosek. W znacznej większości będą to dane ubezpieczyciela, u którego sprawca wykupił polisę OC. Zawrzyj tam nazwę (lub imię i nazwisko) oraz adres.
 • Po wstępie czas na główną treść wniosku. W przypadku wniosku o odszkodowanie w wyniku wypadku komunikacyjnego należy zamieścić w niej informacje o: danych sprawcy (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz numer jego polisy ubezpieczeniowej, jeżeli taką posiada) oraz danych osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, adres zamieszkania).
 • Następnie opisz cel oraz przyczynę złożenia wniosku o odszkodowanie, na przykład: „Odnosząc się do zdarzenia drogowego z dnia (…) które miało w miejscowości (…) na drodze (...), wnoszę o wypłatę poniższych świadczeń:”.
 • Kolejno należy wymienić świadczenia, o które wnioskodawca się ubiega. Poza rekompensatą za szkody pojazdy mogą to być również inne zadośćuczynienia, np. pokrycie kosztów leczenia, holowania itp.
 • Pod główną treścią wniosku, po prawej stronie należy odręcznie podpisać wniosek.
 • Pod podpisem, z lewej strony należy wypisać listę załączników.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie z ZUS?

Choć nie ma oficjalnego wzoru wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, i nie ma możliwości pobrania żadnego formularza ze stron internetowych ZUS lub PIP, stworzone zostały wytyczne, co powinien zawierać wniosek. Przy jego tworzeniu powinniśmy pamiętać, aby zawarte tam były:

 • data złożenia wniosku
 • data zdarzenia, czyli wypadku przy pracy
 • dane poszkodowanego lub też osoby uprawnionej odszkodowania
 • dane płatnika składek (pracodawcy, firmy)
 • wskazanie odpowiedniego oddziału ZUS
 • wykaz dołączonych załączników
 • informacja, w jaki sposób odszkodowanie powinno zostać przekazane poszkodowanemu (np. przelewem wraz z podaniem numeru konta, przekazem pocztowym wraz z podaniem adresu itp.)

W treści wniosku powinna zostać zawarta podstawa prawna, a więc można użyć poniższego zdania: „Zgodnie z § 1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974), składam wniosek o skierowanie mnie na badania lekarskie do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem wypadku przy pracy oraz o wypłatę jednorazowego odszkodowania”

Jak złożyć taki wniosek o wypłatę świadczeń? Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, przedkładając wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami. Można również taki wniosek wysłać pocztą, a dla pewności odebrania go przez pracownika ZUS, najlepiej zrobić to za pomocą listu poleconego, za potwierdzeniem odbioru.

Wniosek o odszkodowanie – do kogo go skierować?

Choć kierowanie wniosku o odszkodowanie zazwyczaj kojarzy nam się z przedstawianiem go ubezpieczycielowi, zapisy Kodeksu cywilnego i inne regulacje prawne mówią również o tym, że można takie wnioski kierować bezpośrednio do podmiotów, które odpowiedzialne są za zdarzenie. Takimi podmiotami mogą być np.:

 • pracodawca – gdy chcemy ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy albo na okoliczność choroby zawodowej, która powstała na wskutek wykonywania obowiązków służbowych
 • szpital – gdy chcemy ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej, lub za zaniedbania w trakcie hospitalizacji
 • lekarz – gdy chcemy ubiegać się o odszkodowanie błąd w sztuce lekarskiej bezpośrednio u danego lekarza, lub za nieprawidłowo postawioną diagnozę
 • deweloper – gdy chcemy ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienia w oddaniu nieruchomości lub usterki, powstałe już po odbiorze lokalu
 • inni usługodawcy, niezależnie od grupy zawodowej – mogą to być przedstawiciele działalności jednoosobowych lub też duże firmy, np. linie lotnicze czy firmy kurierskie

Przy składaniu takich wniosków i ubieganiu się o odszkodowanie, przy wskazaniu kwoty do rekompensaty pamiętajmy jednak, że w przypadku mienia, wartość wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć wartości tego mienia (np. naprawa samochodu nie może przekroczyć jego rynkowej wartości). Zasada ta jednak nie jest stosowana przy ubezpieczeniach osobowych , a odszkodowania z polisy na życie lub w związku z NNW nie posiada określonej górnej kwoty odszkodowania. W przypadku posiadania kilku ubezpieczeń, wypłata odszkodowania przez jednego z ubezpieczyciela wcale nie oznacza, że nie możemy ubiegać się o środki z pozostałych ubezpieczeń, a dodatkowo dochodzić odszkodowania od sprawcy.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na próby odwołania?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?
Dowiedź się na czym polega i skorzystaj z odkupu odszkodowania!

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.