Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - co to jest i jak może Ci pomóc?

Sprawca wypadku nie posiada OC? Sprawdź jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może Ci pomoc?
Jak sprawdzić ubezpieczenie OC sprawcy w UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Wypadek komunikacyjny może dotknąć każdego. Problem pojawia się w sytuacji, gdy sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia OC. Kto w takiej sytuacji pokryje koszty związane z usunięciem szkody? Poszkodowany kierowca może zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) z wnioskiem o wypłacenie świadczenia. Instytucja ta pomaga także w przypadku, gdy sprawca wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia. Sprawdź, czym dokładnie jest UFG i jaką rolę pełni?

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( UFG )?

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, której zadaniem jest regulacja roszczeń i świadczeń związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników. Oferuje ona pomoc w sytuacji, gdy sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC , jest obywatelem innego kraju czy też nie można go zidentyfikować. Urząd ten pełni także rolę deski ratunkowej dla ubezpieczonych w towarzystwie ubezpieczeń, które ogłosiło upadłość. Można powiedzieć, że gdyby nie UFG to ofiary wypadków byłyby podwójnie poszkodowane w sytuacji niedopełnienia obowiązku posiadania OC przez sprawcę.

Warto również wspomnieć o tym skąd UFG pozyskuje środki na wypłatę świadczeń. Otóż pochodzą one ze składek, które opłacają właściciele pojazdów. Są to osoby, które rozumieją jak ważne jest posiadanie wymaganego ubezpieczenia.

Jaką rolę pełni UFG?

Jak już wspomniano, głównym zadaniem UFG jest wypłacanie odszkodowań ofiarom wypadków, które zostały spowodowane przez kierowców nie mających ważnego ubezpieczenia OC . Swoją pomoc kierują również do nieubezpieczonych rolników. Instytucja wypłaca też środki finansowe tym, którzy brali udział w zdarzeniu, a którego sprawca zbiegł z jego miejsca bądź też pozostaje nieznany. Kolejnym zakresem wsparcia jest pomoc ubezpieczonym w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe w którym wykupili polisę ogłosiło upadłość.

Istotną informacją jest kwota wypłaconych środków. W przypadku odszkodowań z tytułu polisy OC wynosi ona 100% środków, natomiast polis na życie 50% kwoty, jednak nie więcej niż 30 tys. euro.

Poza wsparciem, urząd pełni tez funkcję kontrolną. Sprawdza czy posiadacze aut wykupują obowiązkowe ubezpieczenie OC. Prowadzi bowiem bazę danych z informacjami o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC. Poza numerem umowy znajduje się w niej też numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia pojazdu. Znajomość tych informacji i daty zdarzenia umożliwia sprawdzenie czy w dniu zdarzenia ubezpieczony miał ważne ubezpieczenie OC.

Kiedy możesz skorzystać z pomocy UFG?

UFG zapewnia ochronę poszkodowanych w sytuacji, gdy:

 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości,
 • sprawca nie ma wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona polisa ogłosiło upadłość.

Nieznany sprawca wypadku

UFG chroni poszkodowanych w wypadkach i kolizjach spowodowanych przez kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia i nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Warto pamiętać, że uzyskanie świadczenia wymaga spełnienia pewnych warunków określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Świadczenie może być wypłacone za szkody osobowe i majątkowe. Pierwsze obejmują pełne odszkodowanie w przypadku śmierci czy uszczerbku na zdrowiu i obejmują zadośćuczynienie, koszty leczenia, ale też renty. W przypadku szkód majątkowych ich zakres dotyczy np. zniszczonego pojazdu. Pełne odszkodowanie dotyczy jedynie poważnych zdarzeń drogowych tj. takich, w których uczestnik poniósł śmierć bądź odniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym powyżej 14 dni (wspomniane musi zostać potwierdzone przez lekarza). Należy pamiętać, że Fundusz nie wypłaca pełnego odszkodowania za uszkodzone auto. Co więcej, poszkodowani w wypadku przez nieznanego sprawcę, którzy mają wykupione dobrowolne ubezpieczenie AC, w pierwszej kolejności muszą wnioskować o odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela.

Sprawca wypadku nie miał ważnego OC

UFG bierze na siebie odpowiedzialność również za szkody osobowe i majątkowe, które zostały wyrządzone przez kierowców użytkujących auto bez ważnego OC. W tym przypadku instytucja wypłaca 100% świadczeń zarówno w zakresie wystąpienia szkody na osobie, jak i mieniu. Nie ma tu już takich obostrzeń, jak przy szkodzie wyrządzonej przez niezidentyfikowanego sprawcę. Różnica ta wynika z faktu, że sprawca jest ustalony, stąd też UFG ma od kogo dochodzić roszczeń związanych ze zwrotem wypłaconego odszkodowania.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosiło upadłość

UFG wypłaca odszkodowania i świadczenia z polis na życie w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ogłosił upadłość.

Jak zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Zgłaszając szkodę do UFG nie ma konieczności osobistego odwiedzenia urzędu. Wniosek o wypłatę świadczenia można zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, mającego w ofercie obowiązkowe ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych . Oznacza to, że poszkodowany może dokonać zgłoszenia za pomocą firmy, w której ma wykupione OC.

Istotne jest również to, że:

 • zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia szkody – nie może odmówić poszkodowanemu,
 • ubezpieczyciel rozpoczyna i przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne w trakcie, którego informuje, jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
 • po skompletowaniu dowodów, towarzystwo przesyła je do Funduszu w celu zrealizowania wypłaty odszkodowania,
 • UFG ma 30 dni od momentu otrzymania dokumentów na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.

Warto również wiedzieć, że w sytuacji, gdy sprawcą kolizji lub wypadku jest cudzoziemiec i w momencie zdarzenia nie ma on wykupionej polisy OC, Fundusz wypłaca odszkodowanie tylko poszkodowanym obywatelom polskim.

UFG

Jak sprawdzić ważność polisy OC w UFG?

Chcąc ułatwić kierowcom życie, w 2014 roku Fundusz uruchomił aplikację mobilną „Na wypadek”, która pozwala sprawdzić czy uczestnicy zdarzenia mają wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC . Wystarczy pobrać ją na telefon, by w kilka chwil sprawdzić ważność polisy. Dostarcza ona również praktycznych informacji, dzięki zamieszczeniu instrukcji prawidłowego postępowania na miejscu zdarzenia.

Dostęp do informacji o polisie ubezpieczeniowej jest możliwy także poprzez stronę internetową UFG. Zalogowani na platformie internetowej użytkownicy, mają dostęp do przebiegu ubezpieczenia i szkód, które zostały zgłoszone z polisy OC w ciągu ostatnich 5 lat lub w ramach pełnej historii danych zgromadzonych przez UFG o zakresie od 2004 r. dla ubezpieczenia OC oraz od 2006 r. dla ubezpieczeń AC. Wszystkie dane dostępne na platformie pochodzą z Ośrodka Informacji UFG.

Jakie konsekwencje grożą właścicielom bez ubezpieczenia OC?

Chcąc uszczelnić system obowiązkowym ubezpieczeń komunikacyjnych OC, UFG kontroluje kierowców, którzy uchylają się od obowiązku wykupu polisy. Właściciele pojazdów, którzy nie mają obowiązkowego OC muszą się liczyć z karą finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dni, w czasie których samochód nie był objęty ochroną. Posiadaczowi samochodu osobowego, za brak ubezpieczenia OC powyżej 14 dni, może zostać nałożona kara w wysokości 5200 złotych . Kwota ta jest wyższa w przypadku właścicieli ciężarówek – wynosi ona aż 7800 złotych .

Zaznaczamy również, że w sytuacji, gdy UFG wezwie do wyjaśnień, adresat ma 30 dni na wykazanie, że polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym została przeprowadzona kontrola bądź też udokumentowanie, że z jakiegoś powodu obowiązek posiadania ubezpieczenia OC go nie dotyczył. W przypadku braku odpowiednich dokumentów w określonym czasie musi on wnieść opłatę w wysokości określonej na otrzymanym wezwaniu. Niedotrzymanie terminu powoduje rozpoczęcie egzekucji opłaty karnej przez Urząd Skarbowy.

Podsumowanie:
 • UFG oferuje pomoc w sytuacji, gdy sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC lub jest obywatelem innego kraju. Urząd ten pełni także rolę deski ratunkowej dla ubezpieczonych w towarzystwie ubezpieczeń, które ogłosiło upadłość.
 • Wniosek o wypłatę świadczenia można zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, mającego w ofercie obowiązkowe ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych.
 • Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możesz sprawdzić, czy sprawca wypadku posiada aktualną polisę OC.
 • Odszkodowanie wypłacone przez UFG także mogą być zaniżone. Skorzystaj z dopłaty do odszkodowania, jeśli otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie od UFG.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.