Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy – kiedy i w jakiej wysokości zostanie przyznane?

Sprawdź o jakie świadczenia oraz odszkodowanie za wypadek w drodze do lub z pracy można się ubiegać. Jaka jest jego wysokość oraz od kogo należy się o nie ubiegać?

odszkodowanie za wypadek w drodze do lub z pracy Wypadek, który przydarzy Ci się w drodze do lub z pracy, to szczególna sytuacja. Pracownik, który ulegnie takiemu wypadkowi, ma prawo do otrzymania odpowiednich świadczeń. Jakie to świadczenia i w jakich sytuacjach zostaną przyznane? Sprawdź więcej informacji w poniższym artykule.

Masz problem z odszkodowaniem za wypadek w drodze do lub z pracy?

Co to jest wypadek w drodze do pracy?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy to nagłe zdarzenie, do którego przyczyniły się zewnętrzne warunki. To zdarzenie, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca zatrudnienia. Drogę do lub z pracy jest zdefiniowana ustawą i jest to:

  • najkrótsza bądź komunikacyjnie najdogodniejsza droga
  • nieprzerwana lub przerwana droga, o ile przerwa jest uzasadniona w granicach potrzeb
  • droga z miejsca wykonywania zatrudnienia do miejsca zamieszkania lub odwrotnie

Przepisy nie określają dokładnie początku i końca drogi do lub z miejsca zatrudnienia. Droga z domu do pracy początek ma, gdy pracownik przekroczy drzwi swojego domu/mieszkania, a koniec, przekroczy bramę miejsca zatrudnienia.

W drugą stronę, droga z pracy do domu zaczyna się po opuszczeniu bramy zakładu pracy i kończy się, gdy pracownik przekroczy drzwi domu lub mieszkania.

Co należy zrobić po wypadku w drodze do pracy?

Przede wszystkim, jeśli przytrafił Ci się wypadek w drodze z lub do pracy, należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę. Aby możliwe było ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy, wypełnia się specjalną kartę wypadku w drodze do lub z pracy.

Obowiązek ten leży po stronie pracodawcy, i ma on na to 14 dni. Do tego dokumentu dołączyć on musi również oświadczenie pracownika o wypadku i jeśli to możliwe, dowody pochodzące od służb badających zdarzenie (jeśli obecna była policja, straż pożarna lub zespół ratowników medycznych z karetki pogotowia).

Wypadek w drodze z lub do pracy – kiedy należy się odszkodowanie?

Jeśli chodzi o wypadek w drodze do pracy lub z pracy, pracownikowi nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Takie odszkodowanie przysługuje według przepisów przy zajściu okoliczności wypadku przy pracy (np. doznania urazu czy złamania).

Jeśli jednak doszło do wypadku w drodze do pracy lub z pracy, warto sprawdzić, czy poszkodowany nie jest objęty u pracodawcy tzw. grupowym ubezpieczeniem. Czasem bowiem takie ubezpieczenia przewidują odszkodowanie również za szkodę powstałą w wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Jeśli tak, należy wówczas zgłosić się do ubezpieczyciela lub osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenia od strony pracodawcy.

W zależności od przypadku, czasem o odszkodowanie i zadośćuczynienie będzie można ubiegać się również od sprawcy wypadku, który go spowodował (np. gdy był to wypadek komunikacyjny), lub też od zarządcy drogi, jeśli to warunki drogowe są za niego odpowiedzialne. sprawcy wypadku czy zarządcy drogi (np. jeśli wypadek zdarzył się na śliskiej, niezabezpieczonej nawierzchni ).

Za wypadek w drodze z lub do pracy, poszkodowanemu należy się wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Przy takich sytuacjach warto jest zatem zawsze zgłosić zdarzenie pracodawcy. Po ustaleniu okoliczności i potwierdzeniu, że rzeczywiście wypadek miał miejsce w drodze do/z pracy, przysługiwać będą bowiem poszkodowanemu wyższe świadczenia.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a odszkodowanie i świadczenia z ZUS

Jeżeli wypadek w drodze do pracy lub z pracy spowodował niezdolnością poszkodowanego do pracy, czyli wystawione zostało pracownikowi zwolnienie lekarskie, przysługują mu pewne świadczenia z ZUS.

Gdy cała sytuacja po dochodzeniu okoliczności i przyczyn zdarzenia zostanie uznana za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% należnego wynagrodzenia przez:

  • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, jeśli pracownik ukończył 50. rok życia.

Co jednak, gdy zwolnienie chorobowe jest dłuższe niż przytoczony powyżej okres? Po przekroczeniu limitu, jeśli pracodawca zgłosił na dzień 30 listopada poprzedniego roku do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 pracowników, wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje ZUS. Jeśli jednak pracodawca jest płatnikiem zasiłków, na nim ciąży obowiązek wypłacania świadczenia pracownikom. Maksymalny czas wypłaty 100% zasiłku chorobowego wynosi 182 dni.

Po przekroczeniu 182 dni zasiłku, w przypadku dalszej niezdolności do pracy, pracownik może ubiegać się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego. Kiedy się ono należy? Gdy poszkodowany nadal nie może przystąpić do pracy, jednak leczenie oraz rehabilitacja mogą umożliwić mu powrót do obowiązków służbowych. Takie świadczenie rehabilitacyjne wypłacane będzie przez cały okres leczenia i rehabilitacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Pierwsze 3 miesiące oznaczają wypłatę świadczenia w wysokości 90% podstawy zasiłku chorobowego, zaś kolejne 9 miesięcy: 75%.

Jeśli wypadek w drodze do lub z pracy spowodował obrażenia, które nie pozwalają mu wrócić do pracy, wtedy kwalifikuje się on do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Decyduje o tym lekarz orzecznik ZUSu, który wydaje ocenę niezdolności do pracy.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.