Kolizja parkingowa – najważniejsze informacje oraz oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu ( doc, pdf )

Dowiedź się na czym polega stłuczka na parkinu, jak postępować, gdy znamy sprawcę oraz kiedy sprawca nie jest znany. Jak zachować się, jeśli szkoda parkingowa powstała z naszej winy lub naszego pasażera. Jaki mandat możemy otrzymać za spowodowanie kolizji na parkingu?

Kolizja parkingowa Sklepy, centra handlowe, osiedla, placówki edukacyjne czy medyczne oraz wiele innych to miejsca, które często posiadają spore parkingi. Niestety często ze względu na spory ruch, wąskie miejsca parkingowe oraz drogi, jak i niejasności co do pierwszeństwa przejazdu, zdarzają się tam bardzo częste, drobne i w większości przypadków niegroźne zdarzenia drogowe. Jak postępować w takiej sytuacji? Czy w przypadku kolizji parkingowej obowiązują takie same zasady, jak na drogach publicznych? Czy możemy otrzymać za takie zdarzenie mandat karny? Dowiedz się wszystkiego o kolizjach na parkingu i szkodach parkingowych w poniższym artykule.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Czym jest kolizja parkingowa i czym różni się od stłuczki na drodze?

Należy pamiętać, że stłuczka na parkingu wcale nie rządzi się innymi prawami i jest zdarzeniem drogowym jak każde inne. Dlatego też sposób postępowania przy kolizji parkingowej powinien być analogiczny jak w przypadku zdarzenia na drodze publicznej. Również w tym przypadku poszkodowanych obejmuje ochrona ubezpieczeniowa i mogą oni ubiegać się o rekompensatę z polisy OC sprawcy bądź też z wykupionej polisy AC. Jedynym aspektem, jakim może różnić się szkoda parkingowa od szkody na drodze, jest udział policji w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Może być on różny w zależności od rodzaju parkingu, na którym doszło do zdarzenia.

Jak postępować przy stłuczce parkingowej?

Przy stłuczce parkingowej możemy mieć do czynienia (jak i w przypadku innych zdarzeń drogowych) z dwoma rodzajami sytuacji: gdy znany jest sprawca zdarzenia, oraz gdy jest on nieznany. Jak postępować w tych dwóch przypadkach, oraz w sytuacji, gdy to Ty spowodowałeś szkodę, sprawdzisz poniżej.

Stłuczka parkingowa - co zrobić, gdy znany jest sprawca?

Jeśli po stłuczce parkingowej sprawca zostawił do siebie namiary, lub też poczekał na Ciebie, sprawca jest znany i sprawa powinna zostać szybko i sprawnie załatwiona. To najbardziej optymistyczny scenariusz zarówno dla poszkodowanego, jak i dla sprawcy. Konieczne będzie spisanie oświadczenia o uszkodzeniu auta na parkingu, które znajdziesz w naszym artykule: Oświadczenie sprawcy kolizji do pobrania. Jeśli jednak ani poszkodowany, ani sprawca nie posiadają w aucie wydrukowanego formularza, nic nie szkodzi, oświadczenie można również spisać ręcznie. Co powinno ono zawierać...?

  • datę i miejsce powstania szkody
  • opis okoliczności zdarzenia
  • opis powstałych uszkodzeń
  • wskazanie sprawcy oraz jego dane
  • dane poszkodowanego
  • dane samochodów sprawcy i poszkodowanego – numery rejestracyjne, numery polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego

Warto również na miejscu zdarzenia zrobić zdjęcia, zwłaszcza, gdy jesteś poszkodowanym – kwestia ustalenia okoliczności zdarzenia przez ubezpieczyciela oraz wypłaty odszkodowania z pewnością będzie wtedy szybsza.

Kto powinien zgłosić szkodę do ubezpieczyciela – poszkodowany czy sprawca? Taki obowiązek leży po stronie poszkodowanego. Aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie z OC sprawcy, pamiętaj o dołączeniu spisanego oświadczenia oraz zdjęć z miejsca zdarzenia.

Stłuczka parkingowa - co zrobić, gdy sprawca jest nieznany?

Niestety często mamy do czynienia z sytuacją, w której sprawca nie zaczekał ani nie zostawił do siebie namiarów. Nie możesz w tym wypadku spisać wraz z nim oświadczenia o szkodzie. Jak postępować w takim przypadku i jak zgłosić powstanie szkody...?

Konieczne będzie z pewnością wezwanie policji. Na miejscu możesz również poszukać świadków zdarzenia oraz rozejrzeć się, czy parking był monitorowany. Z pewnością ułatwi to ustalenie sprawcy szkody parkingowej.

Jeśli jednak świadków ani monitoringu nie ma, bądź też nagrania z monitoringu nie obejmują danego miejsca lub nie uchwyciły zdarzenia, wykrycie sprawcy rzadko kiedy będzie możliwe. Poszkodowany nie może zatem liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy i pozostaje nam naprawa pojazdu z własnej kieszeni, bądź też skorzystanie z ubezpieczenia AC, jeśli takie zostało oczywiście wykupione.

Kolizja parkingowa

Stłuczka parkingowa z mojej winy - jak się zachować?

A co jeśli to Ty jesteś sprawcą kolizji na parkingu? Pamiętaj – nigdy nie uciekaj z miejsca zdarzenia! Może to przynieść nieprzyjemne konsekwencje nie tylko dla poszkodowanego, ale również dla Ciebie. Świadkowie, monitoring lub inne poszlaki mogą doprowadzić policję do ustalenia Twojej tożsamości. W takim wypadku zostaniesz ukarany mandatem, a także, choć ubezpieczyciel pokryje wyrządzoną przez Ciebie szkodę z polisy OC, będzie mógł zastosować wobec Ciebie tzw. roszczenie zwrotne, czyli inaczej regres ubezpieczeniowy. Jednym słowem – zażąda od Ciebie zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu.

Jeśli zaś czekasz, a poszkodowany nadal się nie pojawia, oczywiście nie musisz zostawać na miejscu nieskończenie długo! Jeśli spieszysz się lub minęło już trochę czasu, możesz również zostawić poszkodowanemu swoje dane kontaktowe. Zwróć jednak uwagę na to, by dane były zabezpieczone, przed ewentualnym deszczem czy też wiatrem. Możesz np. włożyć kartkę zawiniętą w foliowy woreczek za wycieraczkę, lub też udać się do obsługi sklepu czy centrum handlowego i poprosić o nadanie komunikatu i wywołanie właściciela samochodu.

Szkoda na parkingu a mandat karny?

Jeśli chodzi o oświadczenie poszkodowanego i sprawcy czy sposób postępowania w przypadku stłuczki parkingowej, wszystko przebiega tak jak w przypadku zdarzenia na drodze. Jednak jeśli chodzi o mandat karny, sytuacja może nieco się różnić. Zdarzenie parkingowe może, ale nie musi oznaczać ukarania sprawcy mandatem karnym, a zależy to od rodzaju parkingu. Istnieją parkingi oznaczone znakiem „strefa ruchu” – na nich obowiązywać będą standardowe zasady ruchu drogowego, jak w przypadku drogi publicznej. Tutaj rola policji w określeniu okoliczności zdarzenia będzie jednakowa jak w przypadku zdarzenia na drodze.

Jednak możemy spotkać się także z parkingami niebędącymi drogami wewnętrznymi, tzn. podlegającymi zarządcy parkingu. Jakie obowiązują w takim przypadku zasady...? Jeśli nastąpiło zdarzenie na parkingu i sprawca nie ujawnia się lub zbiegł, policja nie ma prawa nikogo ukarać mandatem i wszcząć postępowania określania winy sprawcy. Oczywiście w przypadku poważnych wypadków z zagrożeniem życia lub zdrowia, gdy są poszkodowani lub mamy do czynienia z nietrzeźwym kierowcą, policja jak najbardziej ma prawo wystawić mandat, skierować sprawę do sądu czy szukać sprawcy, jednak w przypadku drobnej stłuczki na parkingu nie mamy do czynienia z wykroczeniem, a jedynie złamaniem regulaminu parkingu. Niestety dla poszkodowanego, w takim wypadku szkoda nie może zostać pokryta z OC sprawcy – wydatki będą musiały być pokryte z ubezpieczenia AC poszkodowanego, jeśli ma takowe wykupione, lub też z jego własnej kieszeni.

Szkoda parkingowa spowodowana przez pasażera

Miejsca parkingowe zazwyczaj są ciasne i dlatego często może zdarzyć się, że szkoda zostanie spowodowana przez pasażera, np. gdy ten wysiadając, zarysuje drzwiami samochód zaparkowany obok. To również sytuacja, którą powinniśmy załatwić zgodnie z prawem i zgłosić do właściciela samochodu oraz do zakładu ubezpieczeń, by nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje.

Choć jeszcze niedawno ubezpieczyciele odmawiali wypłaty odszkodowania za szkodę spowodowaną przez pasażera, to 15 listopada 2018r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł odpowiedzialność kierowcy za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią, czyli pasażera. W związku z tym, ubezpieczenie OC sprawcy, czyli kierowcy pojazdu, będzie obejmowało sytuację spowodowania szkody przez pasażera. Ubezpieczyciel kierowcy jest zobligowany do pokrycia szkody parkingowej spowodowanej przez pasażera.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie z OC lub AC,
zakład ubezpieczeń nie zmienił swojego stanowiska mimo Twojego odwołania,
a Ty nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń...

Sprawdź na czym polegają dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.