Oświadczenie sprawcy wypadku / kolizji - wzór

Jak napisać oświadczenie o kolizji?
Poniżej znajdziesz gotowe oświadczenie sprawcy kolizji do pobrania w formacie pdf lub doc.

oświadczenie sprawcy wypadkuKiedy doszło do kolizji ( uszkodzone są tylko pojazdy ), a sprawca przyznaje się do winy, większość kierowców decyduje się na udokumentowanie zdarzenia spisując oświadczenie sprawcy kolizji. Jest to jak najbardziej możliwe i w pełni wystarczające rozwiązanie.

Jednak ważne jest, aby wiedzieć, co powinien zawierać taki dokument, a najlepiej posiadać przy sobie kopię oświadczenia sprawcy.

take care polska odszkodowania

Oświadczenie sprawcy kolizji do pobrania:

Oświadczenie sprawcy kolizji .doc

Oświadczenie sprawcy kolizji .pdf


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Wypadek a kolizja lub stłuczka - czym się różnią?

W przypadku zdarzenia drogowego często używamy określeń wypadek drogowy oraz kolizja drogowa. Nie są to jednak równoznaczne pojęcia i nie powinniśmy ich używać zamiennie. Z prawnego punktu widzenia są to dwie różne sytuacje. Czy wiesz, na czym polega różnica pomiędzy nimi...?

Kolizja drogowa jest to zdarzenie, które spowodowało uszkodzenia pojazdów, ale w którym nie ma poszkodowanych, czyli rannych lub zabitych. Zazwyczaj w takich zdarzeniach szkody pojazdów nie są znaczne, i często dotyczą np. obtarć samochodu, zarysowań czy wgnieceń. Kolizja bywa również często nazywana stłuczką drogową. W przypadku kolizji nie ma konieczności wzywania policji, jeśli winny przyznaje się do zdarzenia i obie strony chcą jedynie spisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Jeśli mówimy o wypadku drogowym, to jest to zdarzenie, podczas którego zostały poszkodowane osoby, czyli są ranni lub zabici. Obowiązkowe jest wtedy wezwanie policji na miejsce zdarzenia i nie wystarczy spisanie oświadczenia. Zabronione jest zaś przestawianie uszkodzonych pojazdów, aby umożliwić policji odtworzenie wypadku i określenie winnych.

Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju zdarzenia drogowego, z jakim masz do czynienia, możesz skontaktować się z policją.

Oświadczenie sprawcy kolizji - co powinno zawierać?

Oświadczenie sprawcy stłuczki to najważniejszy dokument do zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela sprawcy.

Musi on zawierać wszystkie niezbędne informacje i być jak najbardziej precyzyjny, aby nie pozostawiał żadnych wątpliwości co przebiegu zdarzenia i winy sprawcy na dalszym etapie likwidacji szkody.

Oprócz oświadczenia sprawcy należy wykonać też dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń obu pojazdów, ewentualnie spisać dane świadków kolizji.

Elementy, które oświadczenie powinno zawierać to:

 • dane kierujących (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz właścicieli pojazdów – jeśli kierującym nie był właściciel
 • jednoznaczne wskazanie kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym
 • dane pojazdów uczestniczących w kolizji ( numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model i typ pojazdu )
 • dane polisy OC sprawcy ( numer polisy ubezpieczeniowej, nazwę ubezpieczyciela ), ale najważniejsze to sprawdzić jej ważność ( można to zrobić online na stronie UFG )
 • datę, miejsce i dokładny czas zdarzenia
 • dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia, z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego, do których nie dostosował się sprawca, a były one przyczyną stłuczki. Należy sporządzić rysunek pomocniczy, jak poruszały się i gdzie znajdowały pojazdy przed, podczas oraz po kolizji
 • opis zakresu i stopnia zniszczeń samochodów. Warto wykonać rysunek pomocniczy oraz wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzeń na miejscu zdarzenia
 • jeśli w wyniku stłuczki uszkodzeniu uległy przedmioty znajdujące się w autach, należy opisać ich uszkodzenia wraz z dokumentacją fotograficzną
 • dane świadków kolizji wraz z ich podpisami
 • i najważniejsze, czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej

Istotnych elementów oświadczenia jak widać jest całkiem dużo i w stresującej sytuacji, jaką niewątpliwie jest kolizja z innym pojazdem, można zapomnieć o którymś z nich.
Dlatego zachęcamy do pobrania i wydrukowania kilku kopii, aby w razie potrzeby spisać wszelkie ważne informacje.

W przypadku, gdy sprawca ucieknie z miejsca wypadku, należy zapamiętać przede wszystkim numer rejestracyjny pojazdu, markę, kolor oraz jak wyglądała osoba kierująca pojazdem... i oczywiście niezwłocznie powiadomić policję.

oświadczenie sprawcy wypadku

Spisanie oświadczenia sprawcy szkody w praktyce

Nawet niewielki błąd kierowcy może skutkować stłuczką. Zwłaszcza w zgiełku miasta, gdzie panuje duży ruch w godzinach szczytu, ale także na nużących drogach pomiędzy miastami czy na parkingach. Zmęczenie, stres, niedostateczny poziom koncentracji czy też czynniki zewnętrzne szybko mogą przyczynić się do powstania zdarzenia drogowego. Skutkiem jest stłuczka, wgniecenia, obtarcia samochodu czy uszkodzenie lakieru nawet przy stosunkowo niskich prędkościach pojazdów. Jak postępować w przypadku kolizji, czyli zdarzenia w którym doszło do uszkodzenia pojazdu ale życiu i zdrowiu ludzi nie zagroziło niebezpieczeństwo?

Przede wszystkim, konieczne jest usunięcie pojazdów z miejsca kolizji, tak by nie przeszkadzać w ruchu drogowym. Najlepiej szybko dogadać się z uczestnikami zdarzenia co do miejsca i zjechać na boczną uliczkę lub pobliski parking. Dzięki temu ruch uliczny nie będzie zatamowany, a uczestnicy stłuczki spokojnie będą mogli porozmawiać o okolicznościach zdarzenia i spisać oświadczenie.

Konieczne jest również przeanalizowanie sytuacji i określenie sprawcy kolizji. Nie zawsze początkowo poczuwa się on do winy, jednak gdy w toku rozmowy uda się dotrzeć do przyczyny stłuczki, powinno zostać spisane oświadczenie sprawcy kolizji. Dzięki temu poszkodowany będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Oświadczenie takie polega na przyznaniu się do winy i zgodzie na poniesienie konsekwencji. Pamiętajmy jednak, że spisanie takiego oświadczenia nie oznacza, że sprawa automatycznie przekazana będzie do ubezpieczyciela. W niektórych sytuacjach, przy drobnych stłuczkach, np. parkingowych, nie pojawiają się żadne widoczne szkody jak zarysowania czy obtłuczenia, ze względu na bardzo niską prędkość pojazdów podczas zdarzenia. Warto jednak spisać protokół stłuczki, w razie gdyby w krótkim czasie od zajścia znaleziono jakieś ukryte uszkodzenia – np. rozszczelnienie chłodnicy. To pozwoli w późniejszym czasie ubiegać się o odszkodowanie.

Czasem też, jeśli mamy do czynienia z drobnymi uszkodzeniami, praktykowane jest również pokrycie kosztów naprawy bezpośrednio przez sprawcę stłuczki. Pozwala to uniknąć dodatkowych formalności, a także zachowanie zniżek do ubezpieczenia przez sprawcę kolizji. W takim wypadku należy na oświadczeniu nanieść odpowiednią adnotację, a także poświadczyć przekazanie przez sprawcę określonej sumy pieniężnej.

Oświadczenie sprawcy kolizji – kiedy warto je sporządzić?

Jeśli wszyscy uczestnicy kolizji nie mają wątpliwości co do winy i sprawcy stłuczki, nie jest konieczne wzywanie policji. Załatwienie sprawy bez wzywania patrolu policji z pewnością będzie szybsze, ponieważ funkcjonariusze często stawiają się po upływie nawet kilku godzin, z powodu dużej liczby wezwań. Jeśli zatem zależy Wam na czasie, wystarczy spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Poszkodowany dzięki temu przyspieszy likwidację szkody u towarzystwa ubezpieczeniowego i wypłatę odszkodowania z OC sprawcy, zaś sprawca nie poniesie dodatkowych kosztów mandatu, i nie otrzyma punktów karnych za spodowowanie kolizji.

Gdzie zgłosić oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji sporządza się w celu udokumentowania, kto jest jej sprawcą, aby można było później dochodzić odszkodowania z OC sprawcy. Podpis sprawcy pod oświadczeniem oznacza, że przyznaje się on do winy i zgadza się na wypłacenie poszkodowanemu pieniędzy ze swojej polisy OC.

Niestety możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której sprawca nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC. Czy oznacza to, że poszkodowany nie otrzyma pieniędzy...? Na szczęście nie. W takim przypadku szkodę możesz zgłosić do dowolnego ubezpieczyciela, zaś najwygodniejszą opcją będzie zgłoszenie jej do swojego ubezpieczyciela.

A co się dzieje, gdy Twoje zgłoszenie wraz z oświadczeniem trafi do odpowiedniego ubezpieczyciela? Rozpoczyna się procedura likwidacji szkody, której pierwszym krokiem jest ustalenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe okoliczności zdarzenia. Ubezpieczyciel weryfikuje również kompletność dostarczonej dokumentacji oraz weryfikuje powstałe uszkodzenia. Gdy sprawa jest już jasna, ubezpieczyciel tworzy kosztorys naprawy pojazdu. Pieniądze mogą być wypłacone albo bezpośrednio dla poszkodowanego, albo też przekazane w celu naprawy auta do warsztatu samochodowego (jest to tzw. rozliczenie bezgotówkowe lub rozliczenie warsztatowe).

Kiedy samo oświadczenie sprawcy kolizji to za mało?

W przypadku stłuczki, która nie była groźna, nie doszło do poważnych uszkodzeń, a strony zgadzają się do winnego i doszły do porozumienia, sporządzając oświadczenie sprawcy kolizji, sprawa jest prosta i nie powinno być problemów z szybką wypłatą odszkodowania. Wymagane jest jedynie potwierdzenie przez sprawcę okoliczności kolizji oraz jego winy – w tym celu towarzystwo ubezpieczeniowe skontaktuje się z nim telefonicznie lub za pomocą pisma. Dzięki temu towarzystwo ubezpeczeniowe może zweryfikować prawdziwość otrzymanego od poszkodowanego oświadczenia.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których sprawca, choć pierwotnie przyznał się do winy i podpisał oświadczenie sprawcy kolizji, wycofa się z potwierdzenia takich okoliczności. Przyczyny bywają różne – być może przemyślał sprawę na spokojnie i stwierdził, że wina jednak nie leżała po jego stronie, a być może chce zapobieg wypłacie odszkodowania, które spowodowałoby utratę jego zniżek ubezpieczeniowych. Aby uzyskać odszkodowanie w takiej sytuacji, warto posiłkować się innymi dowodami: np. zdjęciami z miejsca zdarzenia, nagraniami z monitorinku czy zeznaniami świadków, jeśli tacy się znaleźli.

Kiedy należy wezwać policję do kolizji na parkingu?

Udokumentowanie kolizji za pomocą oświadczenia jest bardzo wygodnym i szybkim sposobem na przysłowiowe "załatwienie sprawy".

Istnieją jednak okoliczności, kiedy do zdarzenia drogowego należy wezwać policję, najczęstsze przypadki to:

 • drugi kierowca wydaje się być nietrzeźwy
 • ktoś z uczestników kolizji ucierpiał na zdrowiu
 • sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia
 • wersje obu uczestników przebiegu zdarzenia różnią się ( nikt nie chce przyznać się do winy )
 • mamy wątpliwości co do autentyczności dokumentów drugiego uczestnika
 • sprawca kolizji nie posiada aktualnej polisy OC. Tutaj nie ma takiego wymogu, ale warto to zrobić.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Twoje odszkodowanie z OC/AC zostało zaniżone?
Zakład ubezpieczeń nie zmienia stanowiska mimo prób odwołania?
Nie chcesz prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń? Sprzedaj nam swoją szkodę!

Dowiedź się na czym polega dopłata do odszkodowania!

Wyślij nam kosztorys swojej szkody, a my dokonamy bezpłatnej analizy i wycenimy, za ile możemy odkupić Twoje odszkodowanie.
Dopłacamy do odszkodowań do 3 lat wstecz!

Napisz do nas kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.