Odszkodowanie za złamane żebra - kiedy i skąd przysługuje?

W tym wpisie opisujemy, w jaki sposób mogą uzyskać Państwo odszkodowanie z tytułu złamania żeber. Dowiesz się także skąd można je otrzymać i ile wynosi kwota odszkodowania.

odszkodowanie za złamane żebroZłamanie żeber, to jedna z poważniejszych kontuzji jakie mogą nas spotkać. Nieleczone może doprowadzić nawet do trwałego kalectwa bądź śmierci, a jednocześnie zdarza się nader często. Wypadki samochodowe, bójki, upadki z wysokości, a nawet źle przeprowadzona resuscytacja mogą doprowadzić do poważnego urazu klatki piersiowej. Jednocześnie uraz żebra to bardzo bolesne przeżycie, które często eliminuje nas z życia prywatnego i zawodowego.

Masz problem z odszkodowaniem za złamane żebra?

Jak dochodzi do złamania żebra i jakie są tego objawy?

Zasadniczo żebra to bardzo istotny element naszego ciała. Pełnią one różne zadania, ale najważniejsze jest to, że są one swoistą klatką, która chroni nasze narządy wewnętrzne, to jest płuca i serce przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto, żebra pełnią też bardzo ważną funkcję w przebiegu całego procesu oddychania. Złamanie żebra jest poważnym urazem, którego nie możemy w żaden sposób ignorować. Zwykle dochodzi do niego na skutek urazu klatki piersiowej to jest jej przygniecenia, upadku z wysokości czy na skutek silnego uderzenia (podczas bójki czy wypadku samochodowego). Co ciekawe, czasem dochodzi również do tak zwanych złamań zmęczeniowych, które występują u osób pracujących fizycznie lub tych, które zawodowo uprawiają sport. Na szczęście, objawy złamanego żebra są dość jednoznaczne i zaliczamy do nich:

 • Ruchomość żebra
 • Duży miejscowy obrzęk
 • Zasinienie w miejscu, w którym znajdują się żebra
 • Ból w miejscu w którym doszło do wystąpienia urazu
 • Spłycenie oddechu wynikające z dolegliwości bólowych podczas próby zaczerpnięcia oddechu. Kiedy bierzemy wdech, klatka piersiowa zaciska się, co powoduje bardzo ostry ból.
 • Nasilenie bólu podczas skrętu tułowia, kaszlu, kichania, a nawet podczas śmiania się czy rozmowy

Jakie odszkodowanie należy się za złamane żebro?

Odszkodowanie za złamane żebro to świadczenie o charakterze kompensacyjnym, które reguluje art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego (KC) mówiący o tym, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Za złamane żebro można dostać również tak zwane zadośćuczynienie, które związane jest ze szkodą niematerialną to jest krzywdą (bólem i cierpieniem) a opisuje to art. 445 § 1 KC w którym stwierdzono, że w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Innymi słowy zadośćuczynienie powinno pokrywać takie aspekty jak pogorszenie standardów życia, problemy psychiczne wywołane traumą (np. w wyniku wypadku samochodowego) itd.

Podsumowując, rekompensata za złamanie żebra obejmuje takie elementy jak:

 • Jednorazowe świadczenie odszkodowawcze, pokrywające koszty poniesionej krzywdy
 • Zwrot kosztów leczenia oraz związanych z nimi wydatkami, do których zaliczamy między innymi wydatki poniesione na pobyt w szpitalu, dojazd do placówki medycznej, wydatki które są związane z rehabilitacją, koszta zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego (takie jak wózki inwalidzkie czy kule), koszty opieki i pielęgnacji chorego poniesione przez osoby trzecie, wydatki na opiekę psychiatryczną, wydatki na leki itd.
 • Zwroty utraconych dochodów za okres kiedy poszkodowany nie był zdolny do pracy bądź nie mógł prowadzić potwierdzonej działalności gospodarczej
 • Zapłatę z góry za potencjalne koszty związane z leczeniem, jeżeli wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna, za którą poszkodowany musi od razu zapłacić. Może on wnosić o wyłożenie z góry pieniędzy na potrzebny cel
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy. Gdzie przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę wysokość uzyskiwanych wcześniej dochodów z tytułu pracy zarobkowej bądź prowadzonej działalności gospodarczej. Renta z tytułu niezdolności do pracy obejmuje również takie elementy jak wszelkie dodatkowe dochody uzyskiwane przez poszkodowanego np. w pracach dorywczych czy na samo zatrudnieniu
 • Rentę z uwagi na zwiększone potrzeby życiowe. Przyznawana jest ona w momencie, kiedy poszkodowany na skutek wypadku będzie ponosił dodatkowe, stałe koszty utrzymania do których zaliczamy między innymi konsultacje medyczne, wydatki na zakup niezbędnych leków, a także koszty poniesione na dalszą rehabilitację złamanego żebra
 • Rentę z uwagi na tytuł zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość. Może się to wydawać odrobinę niejasne. Zasadniczo chodzi tutaj o to, że poszkodowany na skutek urazu stracił szansę na swój dalszy rozwój zawodowy

Jak widać opcji jest naprawdę wiele, wciąż jednak pozostaje pytanie, komu przysługuje odszkodowanie za taki uraz i w jakich sytuacjach warto ubiegać się o takie świadczenie?

O odszkodowanie za złamane żebro można starać się w momencie, w przypadku:

Prawo do odszkodowań lub świadczeń za złamane żebro przysługuje osobom, które:

 • są objęte ubezpieczeniem społecznym – w sytuacjach opisanych przez ustawy. ZUS oraz KRUS obejmuje wypadki w pracy;
 • są objęte ubezpieczeniem dowolnym – chodzi tutaj o ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (to jest NW oraz NNW), a także ubezpieczenie na życie
 • zostały poszkodowane nie z własnej winy na skutek działań (przez działanie rozumiemy również zaniechanie) osób trzecich, zgodnie z zasadami, które opisuje polskie prawo. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłacane jest np. z OC sprawcy zdarzenia, z jego prywatnych środków pieniężnych czy z prywatnych środków firmy odpowiedzialnej za powstanie danej szkody

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie wyżej opisane kwestie już na pierwszy rzut oka mogą wyglądać bardzo skomplikowanie. Dlatego też, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomożemy w uzyskaniu wysokiego świadczenia za złamane żebro oraz przeprowadzimy was przez wszystkie zawiłości prawne związane z tym tematem.

odszkodowanie za złamanie zebra

Ile mogę otrzymać odszkodowania za złamanie żeber?

Z pewnością jedną z najbardziej istotnych kwestii jest to, ile tak właściwie pieniędzy można otrzymać z tytułu odszkodowania. Zasadniczo, na kwestie tą wpływ ma naprawdę wiele czynników.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów, które rzucą nieco światła na to, na jakie pieniądze mogą Państwo liczyć w takiej sytuacji:

 • Zapalenie kości mostka lub żeber na skutek urazu (30 000 – 60 000 zł);
 • Uszkodzenie co najmniej dwóch żeber (gdzie doszło do zniekształcenia klatki piersiowej) (10 000 – 30 000 zł);
 • Uszkodzenie co najmniej dwóch żeber ( gdy doszło do zmiany pojemności życiowej płuc i/lub do zniekształcenia klatki piersiowej ) (25 000 – 70 000 zł);
 • Uszkodzenie mostka (jeżeli doszło do zniekształceń) (15 000 – 30 000 zł);

Jak można wyraźnie zauważyć, kwoty odszkodowań są naprawdę duże. Oczywiście, informacje które przedstawiliśmy powyżej mają jedynie charakter poglądowy. Każda sytuacja i każde zdarzenie różnią się bowiem od siebie i niosą rozmaite konsekwencje. Nie mniej jednak, wyżej przedstawione kwoty pokazują ile mniej więcej pieniędzy można otrzymać w przypadku złamania żeber.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania za złamane żebro?

Uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania zdrowotnego nie jest sprawą prostą. Należy bowiem pamiętać o tym, że aby odszkodowanie zostało wypłacone, musimy jako osoby poszkodowane bądź członkowie jej rodziny przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty oraz materiały, które poszkodowany wraz z wnioskiem musi dostarczyć do danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ważne jest to, żeby dostarczyć jak najwięcej materiałów i dokumentacji zwłaszcza tej, która opisuje cały przebieg dotychczasowego procesu leczenia.

Zaliczamy do tego między innymi:

 • Wyniki badań oraz historię przebiegu choroby
 • Opinie lekarzy i specjalistów
 • Rachunki oraz faktury dotyczące poniesionych kosztów w związku z odniesionymi obrażeniami
 • Karty informacyjne (obdukcja itd.) pochodzące z oddziałów ratunkowych
 • Wypisy oraz skierowania na dalsze leczenie
 • Fotografie urazów, które są niezwykle istotne zwłaszcza, kiedy doszło do rozległych urazów ( obejmujących np. całą powierzchnię klatki piersiowej )
 • Jeżeli wnosimy o zadośćuczynienie potrzebna nam będzie również opinia biegłego psycholog raz i/lub psychiatry

Zdajemy sobie sprawę z tego, że skompletowanie wszystkich tych dokumentów jest nie tylko skomplikowane, ale może również być męczące, zwłaszcza jeżeli jesteśmy ofiarami wypadku i poświęcamy większość naszego czas na proces rekonwalescencji. Dlatego też nasza kancelaria służy pomocą. Zajmiemy się złożeniem odpowiedniego wniosku, tak aby mogli Państwo uzyskać należne odszkodowanie bądź zadośćuczynienie.

Kiedy nie dostanę odszkodowania za złamanie żeber?

Samo uszkodzenie kości żeber nie jest jeszcze podstawą do wypłaty odszkodowania. Każda polisa ubezpieczeniowa w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), ma jasno określone przypadki, kiedy ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania (i ma do tego pełne prawo). Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle nie wypłacają odszkodowań, jeżeli do złamania żeber doszło na skutek:

 • Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających
 • Jeżeli braliśmy udział w bójkach lub w protestach ( nie dotyczy to sytuacji, kiedy zostaliśmy pobici, a nie byliśmy prowodyrem zdarzenia )
 • Jeżeli prowadziliśmy pojazd bez wymaganych uprawnień ( brak prawa jazdy )

Odszkodowanie za złamanie żeber – przykłady

Poniżej prezentujemy kilka przykładów odszkodowań za złamania żeber, które pokażą na co można liczyć w takich przypadkach.

odszkodowanie za złamane żebra - autobus miejski

Przykład 1 - upadek w autobusie miejskim

Pan Mateusz jechał autobusem miejskim, kiedy kierowca musiał gwałtownie się zatrzymać. Pan Mateusz na skutek działania siły odśrodkowej przewrócił się i złamał dwa żebra.

Dostał odszkodowanie z własnej polisy NNW, a także zgłosił się do towarzystwa ubezpieczeniowego, od którego pochodziło odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pan Mateusz otrzymał 8000 zł zadośćuczynienia oraz dodatkowe 1000 zł na pokrycie kosztów leczenia.


odszkodowanie za złamane żebra - pobyt w sanatorium

Przykład 2 - upadek podczas pobytu w sanatorium

Pani Amelia podczas pobytu w sanatorium potknęła się na śliskiej podłodze i upadła, łamiąc sobie przy tym żebra. Ustalono, że Pani Amelia doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 10%.

Za stan podłogi odpowiada placówka. Na skutek wyroku sądu pani Amelia otrzymała zadośćuczynienie w wysokości 10 000 zł.


odszkodowanie za złamane żebra - upadek w domu

Przykład 2 - upadek w domu

Pan Amadeusz schodził po schodach, kiedy poślizgnął się i upadł. Wypadek był w całości jego winą, jednak pan Amadeusz posiadał polisę NNW.

Okazało się, że u poszkodowanego doszło do złamania jednego żebra. Otrzymał on 5000 zł tytułem zadośćuczynienia za złamanie żebra ze swojej polisy NNW.


Jak widać sytuacje są różne i w zdecydowanej większości przypadków możemy obiegać się o odszkodowanie tytułem złamanego żebra. Oczywiście przykłady można mnożyć. Takich historii jest naprawdę wiele, ale ciekawostką niech będzie fakt, że w zdecydowanej większości przypadków, osoby poszkodowane dostają naprawdę duże świadczenia pieniężne za złamanie żeber.

Wynika to w sposób bezpośredni z faktu, że jest to jedno z najpoważniejszych złamań, jakie możemy doznać. Ma ono niebagatelny wpływ na nasze życie, a w skrajnych przypadkach, może nawet skutkować zgonem osoby poszkodowanej. Pomijając już kwestię samego odszkodowania, pragniemy zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię. Nigdy nie ignorujcie bólu klatki piersiowej. Jeżeli podejrzewacie, że doszło u was do złamania żebra, to niezwłocznie udajcie się do lekarza. Jest to kontuzja, która w sposób bezpośredni zagraża waszemu życiu i nie można jej bagatelizować.

Odszkodowanie za złamanie żeber – najczęściej zadawane pytania

Ostatnią kwestią, którą chcemy poruszyć w tym temacie, są najczęściej zadawane pytania związane z kwestią złamania żeber oraz potencjalnym odszkodowaniem.

W jaki sposób ustalana jest wysokość odszkodowania?

Zasadniczo złamanie kości żeber podobnie jak uszczerbek na zdrowiu za każdym razem ustalany jest indywidualnie w oparciu o przedstawione dokumenty. Każde złamanie oraz uraz, a także szkody psychiczne etc. podlegają innej wycenie odszkodowawczej. Wszystko zależy od wielu czynników takich jak rodzaj złamania, długość rekonwalescencji, utrata dochodów, utrata możliwości zarobkowania, urazy psychiczne.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Takie dokumenty powinniśmy złożyć tak szybko, jak to tylko możliwe. Jednakże często wysokość odszkodowania ustalana jest po zakończeniu leczenia, kiedy łatwo można określić stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto warto zauważyć, że ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę świadczenia od dnia w którym otrzymał on zgłoszenie o zaistniałej sytuacji.

Co w sytuacji kiedy ubezpieczyciel odmówił bądź zaniżył wysokość świadczenia odszkodowawczego?

Grunt to się nie poddawać. Muszą Państwo pamiętać o tym, że od każdej decyzji ubezpieczyciela możecie się odwołać. Możecie również wnioskować o ponowne przeliczenie wysokości należnego świadczenia. Jeżeli znów dojdzie do odmowy, to wtedy można udać się do Rzecznika Finansowego, do sądu lub skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej.

Spadłem ze schodów w swoim własnym domu. Wypadek to w całości moja wina, czy zatem przysługuje mi odszkodowanie?

To zależy. Odszkodowanie w takiej sytuacji otrzymamy w sytuacji, kiedy posiadamy polisę NW oraz NNW czyli ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków bądź ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli nie posiadamy takiej polisy, to niestety, ale nie przysługuje nam żadne odszkodowanie. Dlatego też, mając to na uwadze, radzimy wykupić sobie taką polisę. Jak mówi stare przysłowie, przezorny zawsze ubezpieczony.

Jak dużo pieniędzy otrzymam za złamanie żeber?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. W naszym tekście zawarliśmy kilka przykładów odszkodowań, jakie poszkodowane osoby otrzymały za złamane żebra. Jednak jak już wspomnieliśmy wcześniej, na wysokość odszkodowania oraz zadośćuczynienia wpływ ma wiele czynników. Każda sprawa jest indywidualną historią, która wymaga rozpatrzenia. Dlatego też zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Przeanalizujemy dokładnie sprawę i oszacujemy jak wysokie odszkodowanie Wam się należy.

Mamy nadzieje, że tekst przedstawiony powyżej, rozwiał większość wątpliwości. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź zależy wam na uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia, to zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Zajmiemy się dla Was tą sprawą.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.