Odszkodowanie za złamany obojczyk - jak je uzyskać i ile wynosi?

W poniższym wpisie dowiesz się jak uzyskać odszkdoowanie za złamy obojczyk. Sprawdzisz także ile można otrzymać takiego odszkodowania oraz ile czasu trwa wypłata świadczenia.

odszkodowanie za złamany obojczyk W czasie wypadków komunikacyjnych dochodzi do różnych poważnych urazów. Jednym z bardziej niebezpiecznych jest złamany obojczyk. Zwykle towarzyszą mu duży ból i duży dyskomfort, ponieważ chory ma ograniczone możliwości poruszania rękoma. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może jednak uzyskać odszkodowanie za złamany obojczyk. Jak to zrobić?

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem za złamany obojczyk?

Złamanie obojczyka - dlaczego do niego dochodzi podczas wypadku?

Złamany obojczyk jest klasyfikowany do urazów klatki piersiowej.

Dlaczego w ogóle dochodzi do takich obrażeń?

Niestety, to konsekwencja działania zabezpieczenia, jakim są pasy. Chronią kierowców i pasażerów przed groźnymi uszkodzeniami ciała, nierzadko przed śmiercią, ale mogą również powodować urazy jak właśnie złamanie obojczyka. To, co prawda, poważne zdarzenie, alevnie zagraża życiu poszkodowanego.

Jakie są objawy urazu obojczyka?

To przede wszystkim opuchlizna i duży ból. Poszkodowany ma wyraźny problem z poruszaniem rękami. Ponadto mogą pojawić się mdłości oraz zamroczenie. Niestety, złamanie obojczyka po jego zrośnięciu wymaga rehabilitacji. Obojczyk pełni bowiem istotną funkcję w ochronie pęczka naczyniowo-nerwowego, który sam w sobie jest niezwykle delikatny.

Leczenie złamanego obojczyka obywa się zwykle bez ingerencji chirurga i bez operacji. Miejsce złamania zostaje unieruchomione do czasu zrośnięcia kości. Trwa to od 4 do 6 tygodni. Jeśli jednak złamanie jest skomplikowane, potrzebny jest zabieg chirurgiczny.

Jakie odszkodowanie za złamany obojczyk w czasie wypadku komunikacyjnego?

W przypadku urazu doznanego w czasie wypadku komunikacyjnego odszkodowanie może wiązać się z różnymi rodzajami świadczeń dla poszkodowanych, którzy doznali złamania obojczyka. Oczywiście konieczne jest udowodnienie ubezpieczycielowi, że poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu. Wtedy przyznane odszkodowanie powinno być na tyle duże, aby zrekompensować w pełni wszystkie wydatki związane nie tylko z naprawą pojazdu, ale i z leczeniem. Takie odszkodowanie powinno uwzględniać także straty moralne (zdarzenia związane z wypadkiem, które niekorzystnie wpływają na zdrowie psychiczne).

To, ile odszkodowania otrzyma poszkodowany, zależy od doznanego uszczerbku na zdrowiu i od przedstawionej dokumentacji medycznej.

Odszkodowanie może obejmować takie świadczenia jak:

 • jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów opieki lekarskiej, a także zakupu sprzętu i urządzeń medycznych
 • zwrot kosztów za dojazdy na zabiegi medyczne, do apteki, konsultacji lekarskich itp.
 • zaliczka na poczet usług medycznych czy rehabilitacji, gdy poszkodowany musi je opłacić z góry
 • zadośćuczynienia za poniesione straty moralne

Może się zdarzyć, że w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowany dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Co w takiej sytuacji?

odszkodowanie za złamany obojczyk

Tutaj sprawa jest poważniejsza, ponieważ poszkodowanej osobie w świetle polskich przepisów przysługuje wtedy renta. To istotne świadczenie, ponieważ często taka osoba nie może pracować i zarabiać na życie ani nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej. Renta staje się wtedy źródłem utrzymania. Także skomplikowane złamanie obojczyka może uniemożliwić szybki powrót do pracy. Może tak być w wyniku komplikacji po złamaniu kości obojczyka, ale również sam obojczyk może nie zrosnąć się prawidłowo.

Wtedy uraz może być podstawą o przyznania jednego z poniższych świadczeń zgodnie z art. 444 Kodeksu cywilnego:

 • renta z tytułu utraty częściowej lub całkowitej zdolności do pracy
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych
 • renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość (np. uraz powoduje ograniczenie rozwoju zawodowego)

Należy podkreślić, że odszkodowanie może także przysługiwać z takich polis jak NNW komunikacyjne i NNW w życiu prywatnym. Nie każdy je jednak posiada, bo to ubezpieczenie dobrowolne. Co ciekawe, czasami odszkodowanie z NNW może uzyskać również sprawca wypadku, pod warunkiem że taka opcja została wymieniona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

W przypadku złamania obojczyka zarówno poszkodowanym, jak i sprawcy może przysługiwać specjalne świadczenie rehabilitacyjne z ZUS-u. Takie środki są wypłacane najwcześniej 182 dni od dnia wypadku. Należy jednak pamiętać, że świadczenie z ZUS-u jest przyznawane, gdy poszkodowany jest niezdolny do pracy, ale dzięki rehabilitacji może odzyskać pełnię zdrowia i znowu zacząć zarabiać.

Złamany obojczyk - jak uzyskać odszkodowanie?

Aby uzyskać odszkodowanie za złamany obojczyk w wyniku wypadku drogowego, konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji i złożenie jej w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel opiera się właśnie na tej dokumentacji, obliczając kwotę odszkodowania i wybierając rodzaj świadczenia.

Z tego właśnie powodu niezbędne jest skompletowanie dokumentów i informacji jak najbardziej szczegółowych, które potwierdzą uraz obojczyka, a także przebieg leczenia już zakończonego lub nadal kontynuowanego. Warto pamiętać, że poszkodowany ma aż 3 lata na ubieganie się o odszkodowanie, potem roszczenie o odszkodowanie ulega przedawnieniu. Dokumentacja składana u ubezpieczyciela w przypadku złamania obojczyka powinna zawierać:

 • historię choroby - wszystkie opinie lekarzy i wypisy ze szpitali, informacje o leczeniu i rokowaniach na przyszłość
 • udokumentowane koszty leczenia - trzeba dołączyć wszelkie faktury i rachunki
 • udokumentowane koszty przejazdów do placówek leczniczych i szpitali, a także na rehabilitację
 • opinię psychologiczną (konieczne przy ubieganiu się o odszkodowanie za straty moralne)
 • dokumentację fotograficzną urazu

Zgłoszenie roszczeń za złamany obojczyk - ile jest czasu?

Czas na złożenie wniosku z roszczeniami za złamany obojczyk w wyniku wypadku komunikacyjnego nie jest nieograniczony. Należy o tym pamiętać. Zależy to tak naprawdę od okoliczności. Jeśli wypadek został uznany za wykroczenie, wtedy poszkodowany ma 3 lata na złożenie wniosku o odszkodowanie, licząc od dnia, gdy dowiedział się o sprawcy i szkodzie. Ten okres nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od wypadku.

Gdy jednak wypadek został uznany za przestępstwo, wtedy możliwość uzyskania odszkodowania wzrasta aż do 20 lat, licząc od dnia zdarzenia. Natomiast na odszkodowanie z polisy NNW poszkodowany ma 3 lata. Jeśli chodzi o osobę niepełnoletnią, to ma ona co najmniej 2 lata od uzyskania pełnoletności na złożenie wniosku o odszkodowanie. Złamany obojczyk to bolesny uraz, który wymaga długiego leczenia i znacznie ogranicza aktywność ruchową poszkodowanego. Jeśli taki uraz nastąpił w wyniku wypadku komunikacyjnego, można się starać o wypłatę odszkodowania, a w najcięższych przypadkach może przysługiwać nawet renta.

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 roku w Polsce doszło do ponad 21 tys. wypadków drogowych. Co prawda to mniej niż rok wcześniej, ale i tak dużo. W tych zdarzeniach zginęły 1883 osoby, ale aż niemal 25 tys. osób zostało rannych. Typowe obrażenia podczas zderzenia samochodu to złamanie kręgosłupa szyjnego, złamanie miednicy i złamanie obojczyka. W tym artykule skoncentrowaliśmy się na ostatnim przypadku.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.