Odszkodowanie za wypadki w szkole – co warto wiedzieć?

W tym wpisie odpowiemy na pytania związane z wypadkami w szkole. Kto za nie odpowiada, kiedy i od kogo możemy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w szkole, na zajęciach WF oraz w drodze do szkoły.

Odszkodowanie za wypadki w szkole Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy w czasie zajęć w szkole dochodzi do wypadku. Mogą to być zarówno lekcje wychowania fizycznego, jak i chemii, fizyki czy techniki. To samo dotyczy przerw, które dzieci spędzają na korytarzach szkolnych lub na boisku. Co zrobić w sytuacji, gdy dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, a dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu? Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowanie za wypadek w szkole?

Masz problem z odszkodowaniem za wypadek w szkole?

Kiedy możemy uznać, że wypadek miał miejsce w szkole?

O wypadku w szkole możemy mówić w sytuacji, kiedy do zdarzenia doszło podczas trwania zajęć lekcyjnych. Opieka szkoły nad dzieckiem rozpoczyna się w momencie, kiedy dociera ono na pierwszą lekcję i kończy się wtedy, kiedy dziecko opuszcza szkołę po zakończeniu zajęć. W tym czasie szkoła zobowiązana jest do tego, aby zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

Oczywiście duże znaczenie ma to, gdzie doszło do wypadku. Najmniej wątpliwości budzą sytuacje, kiedy do zdarzenia doszło na terenie szkoły – na przykład na sali lekcyjnej lub na boisku.

Zgodnie z prawem opieka szkoły nad dzieckiem obowiązuje również podczas wycieczek czy zajęć plenerowych. W każdym przypadku charakter zajęć, imprez czy wycieczek poza terenem szkoły powinien być dostosowany do wieku dzieci i stopnia ich rozwoju.

Kto odpowiada za wypadki w szkole?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego:

Kto odpowiada za wypadki w szkole?

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (...).


To, kto będzie odpowiadał za wypadki w szkole, zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli do wypadku dojdzie podczas lekcji, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje pracownik szkoły, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że to właśnie szkoła – a dokładniej ten konkretny nauczyciel – poniesie odpowiedzialność. Nie jest to jednak regułą, dlatego każda szkoda wymaga dokładnej analizy.

Czy szkoła powinna być ubezpieczona?

Bez wątpienia posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia może być dla szkoły bardzo korzystnym rozwiązaniem. Nie bez powodu coraz więcej placówek dydaktycznych decyduje się na wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia OC. Pozwala ono na uniknięcie konieczności wypłacania odszkodowania z budżetu szkoły, kiedy dojdzie do wypadku. Koszty związane z odszkodowaniem ponosi bowiem ubezpieczyciel, choć oczywiście każda sytuacja wymaga tutaj indywidualnego rozpatrzenia.

Odszkodowanie za wypadki w szkole

Od pewnego czasu coraz bardziej popularne staje się specjalne ubezpieczenie dla nauczycieli. OC nauczyciela może okazać się bardzo przydatne w momencie, kiedy poszkodowany będzie dochodził roszczeń bezpośrednio od nauczyciela. Bardzo często zdarza się, że to nauczyciele są obwiniani przez rodziców za różnego typu wypadki i zdarzenia. W niektórych przypadkach rodzice tacy chcą dochodzić wypłaty odszkodowania. Zdecydowanie więc każdy nauczyciel powinien rozważyć wykupienie takiego ubezpieczenia.

Kiedy należy się odszkodowanie za kontuzję podczas lekcji WF?

Do wypadków w szkole najczęściej dochodzi podczas zajęć wychowania fizycznego. Nic w tym dziwnego – dzieci w trakcie WF są bardzo aktywne, a przy tym korzystają z różnego typu sprzętu czy ćwiczą na świeżym powietrzu.

Odpowiedzialność za dzieci w trakcie zajęć ponosi nauczyciel wychowania fizycznego. Osoba taka musi podjąć wszystkie środki ostrożności, włącznie ze sprawdzeniem sprzętu czy poinformowaniem uczniów o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać.

Kwestie odpowiedzialności za wypadki podczas WF budzą jednak wiele wątpliwości, dlatego każda sytuacja badana jest indywidualnie. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy do zdarzenia dochodzi z wyłącznej winy ucznia – na przykład dlatego, że ignoruje polecenia nauczyciela.

Przykład:

Kontuzja na lekcji WF

Kontuzja podczas lekcji WF

W trakcie zajęć z wychowania fizycznego Jaś zaczął skakać przez skrzynię. Nauczyciel poinformował ucznia, że nie ma tego robić, ponieważ podczas tamtej lekcji uczniowie grali w siatkówkę, a skoki mogą być niebezpieczne – szczególnie bez żadnego nadzoru. Niestety, Jaś, nic sobie z tego nie robiąc, wykonał jeszcze jeden skok. Tym razem nie miał tyle szczęścia. Wylądował na ziemi na tyle niefortunnie, że doszło do poważnego urazu barków i górnej części pleców.

Oczywiście nauczyciel zapewnił chłopcu niezbędną pomoc, jednak jednocześnie uznał, że nie ponosi odpowiedzialności za wypadek. Kwestia odszkodowania pozostała nierozwiązana, w związku z czym sprawa trafiła do sądu. Po zapoznaniu się z zeznaniami świadków, a także z nagraniami z sali gimnastycznej, sąd uznał, że nauczyciel nie ponosi winy za powstałą szkodę.


Wypadek w drodze do szkoły – co z odszkodowaniem?

Pewne wątpliwości mogą budzić sytuacje, w których do wypadku doszło poza terenem szkoły. To, czy w przypadku takiego zdarzenia możliwe będzie uzyskanie odszkodowania, zależy przede wszystkim od ogólnych warunków ubezpieczenia. Niektóre typy ubezpieczeń zapewniają rekompensatę również w tych sytuacjach, gdy do wypadku doszło w drodze do szkoły lub w drodze powrotnej ze szkoły. Wybór takiego ubezpieczenia może być bardzo dobrym rozwiązaniem.

Zgodnie z obowiązującym prawem, nauczyciele i opiekunowie muszą zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę na terenie placówki dydaktycznej w czasie trwania zajęć. Nie zawsze jednak odpowiedzialność za wypadki ponosi szkoła. Jeśli dziecko przebywa na terenie szkoły dobrowolnie i robi to poza godzinami lekcyjnymi, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. To samo dotyczy wypadków, do których doszło poza godzinami lekcyjnymi, czyli wtedy, kiedy nauczyciel nie sprawował nad dzieckiem opieki.

Przykład:

Wypadek w drodze do szkoły

Wypadek w drodze do szkoły

12-letnia Kasia wyruszyła do szkoły o godzinie 7:00, wybierając tę samą drogę, co każdego dnia. Pamiętając o zasadach wpajanych przez rodziców, przed przejściem dla pieszych rozejrzała się uważnie, a następnie weszła na ulicę. Zza zakrętu nagle wyjechał rozpędzony samochód, którego dziewczynka nie mogła zauważyć. Na szczęście Kasia miała dużo szczęścia, ponieważ jedyną konsekwencją wypadku była złamana lewa noga.

Po konsultacji medycznej okazało się, że koszty leczenia będą nieco wyższe, z uwagi na konieczność przeprowadzenia kilkumiesięcznej rehabilitacji. Fizjoterapia miała zapewnić dziewczynce szybki powrót do zdrowia. Rodzice zaczęli zastanawiać się, czy mogą liczyć na odszkodowanie, skoro do wypadku doszło w drodze do szkoły. Na szczęście posiadali oni odpowiednie ubezpieczenie szkolne, wykupione prywatnie w firmie ubezpieczeniowej. Okazało się, że polisa obejmowała także wypadki w drodze do szkoły. Dzięki wysokiemu ubezpieczeniu mogli oni zapewnić Kasi regularną rehabilitację. Już po trzech miesiącach dziewczynka znowu mogła swobodnie chodzić i biegać.


Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek w szkole?

Wysokość odszkodowania – nie tylko w przypadku wypadku w szkole, ale też innych rodzajów szkód – ustalana jest indywidualnie. Wyjątkiem mogą być specjalne rodzaje ubezpieczenia, oferowane przez szkoły. Na ogół zawierają one szczegółową informację na temat tego, na jakie odszkodowanie może liczyć dziecko w razie złamania nogi, ręki czy innego wypadku.

Istotne jest jednak to, aby kwota odszkodowania pozwalała na podjęcie działań, które pozwolą na przywrócenie stanu sprzed wypadku. Jeśli ucierpiało dziecko, konieczne może być skorzystanie z różnych metod leczenia czy fizjoterapii. W sytuacji, gdy uzyskane odszkodowanie jest zbyt niskie, warto rozważyć skorzystanie z usług firm, które zapewniają pomoc podczas ubiegania się o wyższą rekompensatę finansową.

Czym jest ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów. Ma ono na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a także szansy na uzyskanie odszkodowanie w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku.

Wbrew powszechnym opiniom, ubezpieczenia szkolne oferowane przez szkoły na początku roku szkolnego nie są obowiązkowe. Oznacza to, że rodzice nie są zobowiązani do zawierania takich umów ubezpieczeniowych. Niestety, w wielu przypadkach umowy takie nie należą do korzystnych, między innymi z uwagi na niskie kwoty odszkodowań, które rzadko pozwalają na przeprowadzenie pełnego procesu leczenia i rehabilitacji. Z pewnością przed podjęciem decyzji warto wnikliwie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Ciekawą alternatywą dla ubezpieczeń oferowanych w szkołach może być wykupienie polisy bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym. Wybór ofert ubezpieczenia szkolnego jest bardzo szeroki, a ich ceny są niezwykle korzystne. Oczywiście i w tym przypadku warto dokładnie zapoznać się ze szczegółami oferty, aby zapewnić dziecku jak najszerszą ochronę.

Jakie są obowiązki nauczyciela w razie wypadku w szkole?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach szczegółowo reguluje kwestię obowiązków nauczyciela w razie wypadku w szkole. Jak czytamy w rozporządzeniu, w razie wypadku nauczyciel lub pracownik szkoły ma obowiązek zapewnienia poszkodowanemu odpowiedniej opieki, a także sprowadzenia fachowej pomocy medycznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości musi on udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Wypadek w szkole – jakie są procedury?

Niezależnie od tego, do jakiego wypadku doszło, pracownik szkoły musi poinformować o tym fakcie rodziców lub opiekunów poszkodowanego, a także pracownika służby BHP, społecznego inspektora pracy, radę rodziców oraz odpowiedni organ prowadzący szkołę i placówkę.

Jeśli doszło do wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego, należy również powiadomić prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jeżeli natomiast miało miejsce zatrucie, pracownik szkoły musi poinformować o tym fakcie państwowego inspektora sanitarnego.

Jakie są klasyfikacje wypadków w szkole?

Podstawowa klasyfikacja wypadków w szkole jest następująca:

  • wypadki lekkie – chodzi tu o wszystkie sytuacje, kiedy uszkodzenie ciała jest niewielkie. Mogą to być zadrapania lub siniaki,
  • wypadki ciężkie – w tym przypadku uszkodzenie ciała jest poważniejsze. Mowa tu między innymi o złamaniach czy ciężkich urazach,
  • wypadki śmiertelne – są to wszystkie wypadki, gdzie w ciągu sześciu miesięcy od zdarzenia nastąpiła śmierć poszkodowanego.

Oczywiście kwestia tego, czy dany wypadek można uznać za lekki, czy może za ciężko, nie zawsze jest oczywista, szczególnie jeśli doszło do oparzenia czy zatrucia. Zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi, nie ma jednak konieczności dokonywania samodzielnej klasyfikacji.

Ile mamy czasu na zgłoszenie wypadku w szkole?

Niezależnie od rodzaju wypadku, warto jak najszybciej zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej. Oczywiście kwestia ta jest szczegółowo regulowana przez OWU. Może to być na przykład siedem lub 14 dni. Warto jednak pamiętać, że im szybciej zgłoszona zostanie szkoda, tym wcześniej ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie – jeśli oczywiście będzie to zasadne.

Odszkodowanie za wypadki w szkole

Obecnie firmy ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, tworząc rozwiązania, które pozwolą na szybkie i wygodne zgłoszenie szkody. Mogą to być intuicyjne formularze wypełniane online. Inną możliwością jest telefoniczne zgłoszenie szkody.

Jaka dokumentacja jest niezbędna?

W przypadku powstania szkody należy przekazać ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne dokumenty. Pozwolą one na dokładne zbadanie sprawy oraz na ustalenie, czy w danej sytuacji poszkodowanemu przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Wśród najważniejszych dokumentów wymienić należy przede wszystkim całą uzyskaną dokumentację medyczną. Jeśli konieczne było wezwanie służb ratunkowych, ubezpieczycielowi należy przekazać odpowiedni protokół lub inny dokument, który potwierdzi interwencję pogotowia lub policji. Przydatne mogą okazać się różnego typu zdjęcia, a także nagrania ze szkolnego monitoringu, jeśli uda się je uzyskać. W wielu przypadkach pomocne będą również zeznania świadków – przede wszystkim nauczyciela, który sprawował opiekę nad dzieckiem w czasie wypadku.

Oczywiście warto skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokumenty będą potrzebne. Z pewnością pozwoli to na przyspieszenie całej procedury związanej z wypłatą odszkodowania.

Odszkodowanie za wypadki w szkole – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wynosi odszkodowanie za wypadek w szkole?

Kwota odszkodowania uzależniona jest od kilku czynników, między innymi od sumy ubezpieczenia, od jego zakresu oraz od tego, jak poważna jest szkoda. W większości przypadków kwota ta ustalana jest indywidualnie.

Ile czeka się na odszkodowanie ze szkoły?

W większości przypadku odszkodowania wypłacane są w ciągu 30 dni od dnia powstania szkody. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy termin ten ulega wydłużenia, na przykład wtedy, kiedy ubezpieczyciel nie jest w stanie oszacować rozmiarów szkody w tym czasie.

Czy rodzic zapłaci odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez ucznia?

Zdarzają się sytuacje, kiedy to uczeń doprowadza do powstania szkody. W takiej sytuacji może okazać się, że rodzice będą zobowiązani do wypłacenia odszkodowania – na przykład innemu uczniowi, który został poszkodowany. Warto zabezpieczyć się na taką okoliczność, decydując się na wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia.

Kto odpowiada za ucznia na wagarach?

Zgodnie z prawem, za ucznia, który opuści teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych, nadal odpowiada szkoła. Nie oznacza to jednak, że szkoła będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania, jeśli uczeń na wagarach ulegnie wypadkowi. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

Słowem podsumowania...

Każdy rodzic powinien mieć świadomość, że ryzyko wypadku w szkole jest stosunkowo wysokie. Właśnie dlatego warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie, choć niekoniecznie musi to być polisa oferowana przez szkołę. Dobre ubezpieczenie pozwoli na uzyskanie odszkodowania w sytuacji, kiedy na przykład konieczne będzie podjęcie leczenia i rehabilitacji. Warto szczegółowo porównać różne oferty ubezpieczeń, aby wybrać to, które będzie najbardziej korzystne.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.