Jakie masz prawa gdy dojdzie do wypadku na imprezach masowych?

Impreza masowa zawsze niesie za sobą dużą odpowiedzialność i olbrzymie zaplecze logistyczne, które musi przygotować jej organizator. Niestety w wielu przypadkach, jest to traktowane po macoszemu pomimo faktu, że prawo dość mocno reguluje kwestie organizacji tego typu eventów. Ten artykuł wyjaśnia przede wszystkim czym jest impreza masowa oraz jakie są prawa ich uczestników oraz co należy zrobić w momencie, kiedy dojdzie do wypadku.

wypadki na imprezach masowych Imprezy masowe zazwyczaj organizuje się w celu zapewnienia rozrywki. Kto z nas nie lubi koncertów, kto z nas nie cieszy się na myśl o kolejnym evencie czy meczu ulubionej drużyny piłkarskiej. Należy jednak również pamiętać o tym, że imprezy masowe, to także olbrzymie wyzwanie pod względem logistycznym. A problem bezpieczeństwa jeżeli chodzi o wydarzenia o charakterze masowym, zwykle pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś tragicznego w skutkach zdarzenia.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Czym tak właściwie jest impreza masowa?

Zanim przejdziemy do dokładniejszej analizy tematu, powinniśmy najpierw zastanowić się nad tym czym tak właściwie jest impreza masowa. Otóż, pod pojęciem imprezy masowej rozumiemy imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe, a także masowe imprezy sportowe, w których z definicji uczestnicy bardzo duża liczba ludzi.

Jak wskazuje polskie prawo, do imprez masowych nie zaliczamy imprez organizowanych:

 • W szkołach oraz placówkach oświatowych, jeżeli impreza jest organizowana przez organ nimi zarządzający ( szkolna dyskoteka nie jest imprezą masową, konwent organizowany w szkole przez ludzi, którzy nie są związani z daną placówką wypełnia z kolei znamiona imprezy masowej );
 • W teatrach, operach, kinach, muzeach, bibliotekach, filharmoniach etc.;
 • W ramach współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży;
 • Dla sportowców niepełnosprawnych;
 • Imprezy o charakterze zamkniętym organizowane przez pracodawców, dla pracowników;
 • Ogólnodostępne i nieodpłatne imprezy o charakterze rekreacji ruchowej;

Imprezy masowe – jakie przepisy określają ich bezpieczeństwo?

Podstawowym dokumentem, który określa bezpieczeństwo imprez masowych, jest ustawa z 20 marca 2009 roku. W świetle omawianych przepisów, za bezpieczeństwo imprezy masowej, za które w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej organizator, oznacza w głównej mierze spełnienie przez niego wymogów, które dotyczą:

 • Ochrony porządku publicznego;
 • Bezpieczeństwa osób, które biorą udział w danej imprezie masowej;
 • Zabezpieczenia imprezy pod kątem medycznym;
 • Zapewniania odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z wykorzystywanymi w tym obiekcie instalacjami i urządzeniami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przeciwpożarowych oraz sanitarnych;

Warto w tym momencie odnotować, że za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada nie tylko jej organizator, ale również wójt czy burmistrz miasta, policja, straż pożarna, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny itd.

wypadki spowodowane przez drony

Jakie są rodzaje zagrożeń podczas imprez masowych?

Każda impreza artystyczno-masowa niesie za sobą wiele różnych zagrożeń. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • Różnego rodzaju awarie (np. instalacji elektrycznej);
 • Pożary, które są spowodowane nieostrożnością użytkowników danej imprezy masowej;
 • Katastrofy takie jak np. zawalenie się dachu czy sceny;
 • Działalność przestępczą, która jest wymierzona w uczestników danej imprezy masowej np. kradzieże, oszustwa itd.
 • Napady i włamania;
 • Ataki terrorystyczne;
 • Przejawy niebezpiecznego i agresywnego zachowania wśród użytkowników danej imprezy masowej;

Jak widać imprezy masowe niosą za sobą naprawdę sporo zagrożeń, które organizator musi wziąć pod uwagę. Obecnie organizatory, tego typu eventów starają się przykładać jak najwięcej wagi do tego, żeby dana impreza masowa była bezpieczna, nie mniej jednak wypadki nadal się zdarzają.

Jakie prawa przysługują uczestnikom imprez masowych?

Każda osoba, która bierze udział w imprezie masowej, ma prawo do uzyskania odszkodowania za wszelkie poniesione szkody, takie jak na przykład uszkodzenie ciała czy też mienia. Osoby te mogą również rościć o zadośćuczynienie, za doznane krzywdy.

Ponadto, należy również zauważyć, że uczestnicy imprez masowych, którzy mają wykupiona polisę NNW, mogą na jej podstawie ubiegać się o przyznanie należnych im środków do rekompensaty za poniesione szkody. Nawet jeżeli impreza nie niesie znamion imprezy masowej, to jej uczestnicy mogą i tak ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód. W momencie zakupienia biletu na dane wydarzenie, dochodzi do zawarcia umowy między organizatorem, a uczestnikiem imprezy i to właśnie ta umowa, pozwala nam na dochodzenie roszczeń. To w gestii organizatora leży zadbanie o zakup między innymi, potrzebnego ubezpieczenia.

Jak dochodzić roszczeń, gdy dojdzie do wypadku na imprezie masowej?

Jeżeli dojdzie do wypadku podczas imprezy masowej, a organizator odmawia nam wypłaty odszkodowania na drodze polubownej, to powinniśmy wszcząć postępowanie sądowe.

Jako osoby poszkodowane, zawsze powinniśmy walczyć o przysługujące nam prawa. Oczywiście kluczowe w takiej sytuacji będą, odpowiednie dowody, takie jak na przykład zeznania świadków, obdukcja lekarska itd. W przypadku, kiedy organizator imprezy masowej, nie chce wypłacić nam należnego odszkodowania, to dobrym pomysłem będzie skorzystanie z usług prawników, zwłaszcza tych, którzy specjalizują się właśnie w prawie odszkodowawczym.

Odszkodowanie za wypadek na imprezie sylwestrowej

Odszkodowanie za wypadek na imprezie sylwestrowej

Przykładowa sprawa tego typu dotyczyła imprezy sylwestrowej, która została zorganizowana przez władze danej gminy. Niestety organizatorzy nie zadbali należycie o bezpieczeństwo imprezy w skutek czego, wiele pijanych osób odpalało petardy w sposób niezgodny z instrukcją.

Jeden z takich pocisków, trafił uczestnika imprezy w oko, doprowadzając do trwałego uszkodzenia wzroku. Uczestnik imprezy zgłosił roszczenie do sądu i w rezultacie za poniesione szkody oraz trwały uszczerbek na zdrowiu, otrzymał on odszkodowanie w wysokości 25 000 zł. Jak widać, warto walczyć o swoje prawa.


Jakie masz prawa gdy dojdzie do wypadku na imprezach masowych – najczęściej zadawane pytania

Ostatnim elementem, który omawiamy w tym artykule, są najczęściej zadawane pytania związane z tematyką wypadków na imprezach masowych. Pytania, wraz z krótkimi odpowiedziami na nie, znajdują się poniżej.

Na czym tak właściwie polega ochrona imprez masowych?

Ochrona imprezy masowej polega przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ilości pracowników, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników danego wydarzenia. Liczba takich osób jest ściśle uzależniona, od rozmiaru samej imprezy.

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo imprez masowych?

Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada w głównej mierze oczywiście jej organizator, ale nie tylko on. Zapewnienie bezpieczeństwa danej imprezy, leży również w gestii władz miasta, służb bezpieczeństwa itd.

Jakie warunki musi spełniać organizator imprezy masowej?

Podstawowym warunkiem, który jest stawiany każdemu organizatorowi imprezy masowej jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Zgodę na organizację imprezy masowej, wydaje wójt, burmistrz plus prezydent miasta. A wniosek należy złożyć do urzędu na minimum 30 dni przed planowanym terminem organizacji wydarzenia.

Czy impreza masowa musi być ubezpieczona?

Oczywiście, że tak. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( OC ) organizatorów imprez masowych, to polisa, którą musi wykupić każdy organizator tego typu wydarzenia.

Podczas imprezy masowej doznałem uszczerbku na zdrowiu, do kogo powinienem bądź powinnam skierować swoje roszczenia w sprawie odszkodowania?

Oczywiście powinniśmy je kierować do organizatora imprezy. To on jest odpowiedzialny, za należyte zabezpieczenie danego wydarzenia. Jeżeli więc dojdzie do wypadku w skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia imprezy masowej, to wtedy, mamy prawo zażądać od organizatora, wypłaty odszkodowania, za poniesione przez nas szkody. Faktem jest, że w takich sytuacjach organizatory często starają się unikać odpowiedzialności tak mocno, jak tylko mogą. Nie mniej jednak, nie możemy dać się spławić. Musimy walczyć o przysługujące nam świadczenie.

Co obejmuje zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej?

Zasadniczo każdy organizator imprezy masowej, odpowiada za jej odpowiednie zabezpieczenie pod kątem medycznym co obejmuje między innymi zespoły wyjazdowe, patrole ratownicze czy punkty pomocy medycznej. Każdy organizator imprezy masowej, jest zobligowany do zapewnienia wyżej wymienionych usług.

To wszystkie pytania, na które chcieliśmy udzielić odpowiedzi w tym tekście. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś wątpliwości, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą Take Care Polska. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania oraz pomożemy w uzyskaniu odszkodowania.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.