Odszkodowanie OC a faktury za naprawę

Ubezpieczyciel oczekuje udokumentowania kosztów naprawy auta - czy może to zrobić?

kolizja bez oc Wielu poszkodowanych, którzy nie zgadzają się z decyzją zakładu ubezpieczeń co do kwoty należnego im odszkodowania i zgłaszają reklamację co do tej decyzji, spotyka się z odpowiedzią zakładu ubezpieczeń mówiącą, że otrzymają wnioskowaną przez nich kwotę, ale pod warunkiem przedstawienia faktur potwierdzających poniesione koszty naprawy pojazdu.

Czy takie praktyki stosowane przez ubezpieczyciela są dozwolone, czy jest mają one na celu tylko zniechęcić poszkodowanego do dalszego dochodzenia wyższego odszkodowania? Wybierając kosztorysową metodę ustalania wysokości szkody poszkodowany nie ma obowiązku przedstawiania faktur dokumentujących koszty naprawy uszkodzonego pojazdu.
Poszkodowany ma jedynie obowiązek wykazania zakresu uszkodzeń, nie zaś dokumentowania poniesionych nakładów na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji.

Co więcej obowiązek zakładu ubezpieczeń co do wypłaty należnego odszkodowania powstaje już w momencie samej kolizji.

Poszkodowany nie ma obowiązku naprawy auta, nie mówiąc już o przedstawianiu faktur za jego naprawę.

Celem wypłaty odszkodowania z OC sprawcy jest zrekompesowanie kierowcy poniesionych szkód. Cel na jaki te środki zostaną wykorzystane nie powinien interesować ubezpieczyciela.

Reasumując wypłata kwoty należnego odszkodowania nie może być uzależniona od udokumentowania poniesionych kosztów naprawy pojazdu.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy i wyceny dopłaty do odszkodowania.