Brak przeglądu a wypłata odszkodowania OC i AC

Miałeś stłuczkę pojazdem bez przeglądu technicznego? Czy wpłynie to na nasze odszkodowanie?

kolizja samochodem bez przeglądu Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zarejestrowany i dopuszczony do ruchu samochód musi posiadać ważne badania techniczne.
W razie kontroli drogowej funkcjonariusz policji może zatrzymać dowód rejestracyjny auta. Otrzymamy wtedy czasowe pozwolenie na poruszanie się autem ( ważne jest ono 7 dni ).

W tym czasie masz obowiązek udać się na stację diagnostyczną, wykonać przegląd techniczny i odebrać zaświadczenie o pozytywnym wyniku, które uprawnia Cię do jazdy przez 30 dni. Po okazaniu tego zaświadczenia dowód rejestracyjny odbierzesz w Wydziale Komunikacji. Znowu musisz udać się na stację diagnostyczną po pieczątkę z nową datą przeglądu.

Poruszając się autem bez aktulanego przeglądu technicznego ryzykujemy także otrzymaniem mandatu w zakresie 20-500 zł. Jednak zwykle kończy się na upomnieniu.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Brak przeglądu a odszkodowanie OC

A co w przypadku, kiedy pojazd bez ważnego badania technicznego uczestniczy w kolizji?

Odszkodowanie z OC sprawcy zostanie wypłacone pomimo braku przeglądu.

Zakres ubezpieczenia z obowiązkowej polisy OC gwarantuje właścicielowi pojazdu, że w razie kolizji z jego winy odszkodowanie i tak zostanie wypłacone poszkodowanemu.
Zakład ubezpieczeń może zwrócić się do sprawcy o zwrot poniesiony kosztów tylko w przypadku, kiedy stan auta miał istotny wpływ na spowodowanie kolizji. Ubezpieczyciel musiałby to udowodnić.

Jedynymi przypadkami kiedy polisa OC nie ochronic sprawcy kolizji są:

  • ucieczka z miejsca wypadku,
  • jazda „pod wpływem” alkoholu lub innych środków odurzających,
  • celowe wyrządzenie szkody,
  • brak uprawnień do prowadzenia pojazdu,

W takim przypadku poszkodowany i tak otrzyma należne mu odszkodowanie, jednak ubezpieczyciel zwróci się do sprawcy kolizji o zwrot pieniędzy.

Zasady wypłat jak i warunki zakresu ochrony OC opisane są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i są identyczne dla każdego zakładu ubezpieczeń.

Brak przeglądu a odszkodowanie z polisy AC

W przypadku odszkodowania z własnej polisy AC wypłata odszkodowania przy braku aktualnego badania technicznego uzależniona jest od przyjętych w polisie warunków, na jakich ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność.

Większość ubezpieczycieli odmówi wypłaty odszkodowania jeśli auto nie posiada aktualnych badań technicznych, a jego stan techniczy miał wpływ na powstanie i zakres szkody.
Czyli jeśli badania techniczne naszego pojazdu nie są aktualne, ale jego stan techniczny jest poprawny i nie miał wpływu na powstanie szkody to odszkodowanie zostanie nam wypłacone.

Istnieje jednak grupa zakładów ubezpieczeń, która nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego.
Czyli brak przeglądu równa się odmowie wypłaty odszkodowania z polisy AC.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.