Dochodzenie odszkodowania w sądzie – najważniejsze informacje

Dowiedź się kiedy skierować i jak przebiega dochodzenie odszkodowania w sądzie.
Jak długo będzie trwała sprawa i ile kosztuje dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej?

dochodzenie odszkodowania w sądzie Wykupując ubezpieczenie u znanego towarzystwa ubezpieczeniowego, większość z nas jest przekonana, że w razie problemów będzie można liczyć na odpowiednie traktowanie, a oferowana przez ubezpieczyciela stabilna umowa i dobre warunki to tzw. „pewniak”. Mało kto spodziewa się odmowy wypłaty odszkodowania, lub też zaniżenia należnej kwoty. Niestety, w praktyce często co prawda otrzymamy odszkodowanie, jednak będzie ono zaniżone...

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Otrzymałem zaniżone odszkodowanie - co dalej?

Po otrzymaniu takiego zaniżonego odszkodowania nic dziwnego, że większość z nas nie poddaje się i chce zawalczyć o swoje. Pierwszym krokiem zazwyczaj jest odwołanie się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli jednak ubezpieczyciel da odpowiedź odmowną na odwołanie, masz prawo skierować sprawę do sądu. Przy wygranej - towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobligowane do wypłaty należnej sumy wskazanej przez sąd. Jeśli jednak nie uda Ci się wygrać sprawy, po Twojej stronie zostanie opłacenie kosztów sądowych. Do tego stracony czas i nerwy...

Jak zatem wygląda skierowanie sprawy do sądu, i czy to się w ogóle opłaca? A jeśli jak, to kiedy, jak odbywa się taki proces, i ile kosztuje? I czy są jeszcze inne rozwiązania, zamiast wniesienia pozwu sądowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dalszej części tego wpisu.

Kiedy skierować sprawę do sądu?

Sprawę do sądu kierujemy w ostateczności, a więc po odwołaniu od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego (i otrzymaniu negatywnej odpowiedzi) oraz po ewentualnej interwencji Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy to instytucja, która zbada Twoją sprawę i w razie wykrycia nieprawidłowości może rozpocząć procedurę skargową w towarzystwie ubezpieczeniowym. Niestety, nawet jeśli rzecznik przychyli się do Twoich roszczeń i wystawi pozytywną opinię, ubezpieczyciel nie jest prawnie zobligowany do wypełnienia jego zaleceń.

Przy składaniu pozwu sądowego, zawsze należy mieć na uwadze, że wcale nie masz pewności wygranej. Biegli sądowi i sąd niekoniecznie przychylą się do Twojej wersji i niekoniecznie uznają Cię za osobę poszkodowaną. Co więcej, nawet jeśli uda Ci się wygrać, na pieniądze od towarzystwa możesz trochę poczekać. Do sądu najlepiej kierować zatem sprawy, w których kwota ubezpieczenia ewidentnie została zaniżona (najlepiej, gdy Twoje wątpliwości zostaną potwierdzone przez Rzecznika Finansowego i / lub prawnika lub specjalistę w zakresie dochodzenia swoich praw odnośnie ubezpieczeń).

Jak długo będzie trwała sprawa?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż czas trwania zawsze zależny jest od rodzaju i charakteru sprawy oraz wielu innych czynników. Niestety Polska jest krajem, w którym średnia oczekiwania na wyrok sądowy wynosi stosunkowo długo. Czas oczekiwania na samo wniesienie sprawy (po złożeniu pozwu i opłaceniu kwoty wpisowego) to, w zależności od sądu, okres 1 – 6 miesięcy. Do tego należy dodać czas procesu. Cały proces sądowy może się składać z kilku rozpraw, zazwyczaj od trzech do pięciu. W ich trakcie przesłuchiwani są świadkowie, biegli oraz strony procesu. Sam proces to zatem kolejne (co najmniej) kilka miesięcy, zazwyczaj trwa to ok. pół roku. Od złożenia pozwu i opłacenia wpisowego do uzyskania wyroku sądu może zatem minąć kilka miesięcy, ale okres ten może wydłużyć się (sprawa może trwać nawet ponad rok).

Ile kosztuje dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej?

Koszty procesu to kilka składowych. Pierwsza z nich to opłata sądowa wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu, jednak wynosząca nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Opłata ta wnoszona jest w momencie wniesienia do sądu pisma. Gdy wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić w momencie składania pozwu, sąd określa tymczasową opłatę wynoszącą od 30 do 1000 zł, po to by wysokość opłaty ostatecznej podać w wyroku. Sąd może zwolnić osobę fizyczną z opłaty, jeśli wykaże ona, że nie jest w stanie jej ponieść bez uszczerbku finansowego na utrzymanie rodziny. Należy również policzyć opłaty na rzecz opinii biegłych sądowych (zazwyczaj kilkaset złotych) oraz pełnomocnictwo skarbowe (17 zł). Należy wliczyć również koszt adwokata, oraz, w razie przegranej, koszt pokrycia kosztów sądowych i (na wniosek pozwanego i za zgodą sądu) koszt pełnomocnika przeciwnej strony. To samo na szczęście tyczy się wygranej – można wnosić wtedy o zwrot kosztów od strony przeciwnej. Jak zatem wygląda podsumowanie kosztów procesu sądowego? Każdorazowo należy liczyć co najmniej kilka tysięcy złotych.

Czy warto zatem kierować wniosek do sądu?

Niestety, nigdy nie mamy całkowitej pewności wygranej sprawy. Ale nie oznacza to, że nie ma sytuacji, w których nie warto kierować wniosku do sądu. Warto, jeżeli sprawa się kwalifikuje (tzn. stan faktyczny i prawny sprzyjają poszkodowanemu), a po zasięgnięciu opinii profesjonalistów (np. z kancelarii adwokackiej lub radcowskiej) wywnioskujesz, iż występuje spore prawdopodobieństwo wygranej, ponieważ ubezpieczyciel w sposób ewidentny zaniżył kwotę odszkodowania.

Do którego sądu kierować pozew?

Jeśli zdecydujesz się złożyć sprawę do sądu, kolejne istotne pytanie brzmi do jakiego? Pozew składamy w sądzie rejonowym (lub okręgowym, jeżeli wartość sporu przekracza 75 000 zł). Podstawowa zasada mówi, że pozew składa się do sądu, w którego okręgu jest pozwany (ubezpieczający) ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę. Jednak w przypadku roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia wprowadzono spore udogodnienie: sprawę można wytoczyć również, składając pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczonego, poszkodowanego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Listę sądów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy istnieją inne sposoby na odzyskanie odszkodowania?

Skierowanie sprawy do sądu bywa czasem ryzykowne. Biegli i sąd nie zawsze przychylą się do wniosku złożonego jedynie na podstawie subiektywnego poczucia pokrzywdzenia. Przeanalizuj dokładnie swoją sytuację i zastanów się, czy szanse są duże. Najlepiej skorzystać w tym przypadku z pomocy doświadczonego profesjonalisty. Wniosek do sądu należy kierować wtedy, gdy sprawa się kwalifikuje – czyli zarówno stan prawny, jak i faktyczny sprzyjają osobie poszkodowanej.

Jeśli jednak proces sądowy to dla Ciebie zbyt duże ryzyko, możesz skorzystać z dopłaty do odszkodowania. To dobry sposób na uzyskanie należnych pieniędzy i pokrycie kosztów naprawy wyrządzonej szkody. Skorzystanie z dopłaty do odszkodowania to szybsza droga uzyskania należności, a także nie niesie za sobą żadnego ryzyka.

Pamiętaj, że aby wybrać opcję dopłaty do odszkodowania, muszą być spełnione następujące warunki:
 • posiadają umiejętności pozwalające na samodzielne przeprowadzenie naprawy,
 • zamierzają naprawić pojazd przy użyciu używanych części zamiennych,
 • planują tylko częściowo przywrócić samochód do stanu sprzed szkody.


Skorzystanie z dopłaty do odszkodowania to często najlepsza z możliwych opcji. Nie tylko nie podejmujesz zbędnego ryzyka, ale również szybko i skutecznie możesz zawalczyć o wypłatę pieniędzy. Eliminujesz stres związany z procesem sądowym oraz spore koszty. Dodatkowo nie wymaga to od Ciebie godzin ślęczenia nad papierkami - większość formalności załatwimy za Ciebie! Aby ułatwić nam kalkulacje dotyczące wysokości dopłaty, wyślij nam kosztorys naprawy samochodu sporządzony przez zakład ubezpieczeń.

Podsumowanie:
 • Skierowanie sprawy do sądu to ostateczność. Najlepiej zróbmy to po nieudanym odwołaniu od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego oraz po ewentualnej interwencji Rzecznika Finansowego.
 • Od momentu złożenia pozwu do uzyskania wyroku sądu może upłynąć kilka miesięcy. Jednak czas ten zwykle się wydłuża (uzyskanie należnego odszkodowania może trwać nawet ponad rok).
 • Na koszty dochodzenia odszkodowania w sądzie składa się kilka opłat, są to:
  • opłata sądowa wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu
  • opłaty na rzecz opinii biegłych sądowych (zazwyczaj kilkaset złotych)
  • koszt adwokata
  • kwota pokrycia kosztów sądowych - w razie przegranej
  • koszt pełnomocnika przeciwnej strony - w razie przegranej
 • Pozew składamy w sądzie rejonowym (lub okręgowym, jeżeli wartość sporu przekracza 75 000 zł). W sprawach o odszkodowanie pozew można złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczonego lub zakładu ubezpieczeń.
 • Jeśli proces sądowy to dla Ciebie zbyt duże ryzyko, możesz skorzystać z dopłaty do odszkodowań.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.