Odszkodowanie za wypadek w pracy za granicą - jak i kiedy można uzyskać?

Poniżej uzyskasz najważniejsze informacje dotyczące odszkodowania za wypadek przy pracy za granicą. Jakie świadczenia możesz uzyskać, kiedy może się o nie ubiegać i jakie dokumenty będą Ci potrzebne.

odszkodowanie za wypadek w pracy za granicąWiele osób decyduje się na pracę za granicą. Zdecydowanie jest to rozwiązanie, które dla wielu z nas staje się szansą na lepsze jutro. Często jednak, kiedy podejmujemy decyzję o podjęciu zatrudnienia za granicą, to nie zastanawiamy się nad jedną, istotną kwestią. Mianowicie nad tym, w jaki sposób możemy zabezpieczyć się przed skutkami wypadku w pracy za granicą. W tym artykule odpowiemy na pytanie czy mogą Państwo liczyć na odszkodowanie za wypadek w pracy za granicą.

Masz problem z odszkodowaniem za wypadek w pracy za granicą?

Jakie świadczenia przysługują za wypadek w pracy za granicą?

Wypadek przy pracy za granicą z pewnością należy do grupy jednych z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakie mogą nas spotkać. Przepisy w różnych krajach różnią się od siebie i inaczej wyglądają również procedury związane z zgłaszaniem danego zdarzenia do odpowiednich służb. Jednak jak mówi prawo UE, pracownik innego kraju członkowskiego ma prawo do tych samych świadczeń powypadkowych, co obywatel kraju w którym poszkodowany pracuje.

Najważniejsze jest jednak to, żeby po wypadku od razu zgłosić się do pracodawcy. Wtedy możliwe będzie szybkie wdrożenie kroków pozwalających na uzyskanie odpowiedniego świadczenia. Wypadki przy pracy za graniczną to specyficzna grupa zdarzeń, ale osobie poszkodowanej oprócz odszkodowania przysługują również następujące roszczenia:

 • Zwrot kosztów leczenia
 • Zwrot kosztów utraconych dochodów
 • Renta (jeżeli wypadek zakończył się trwałym kalectwem lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu)
 • Świadczenia pielęgnacyjne
 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Kiedy można starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą?

Istnieje kilka podstawowych sytuacji, w który poszkodowany pracownik może walczyć o uzyskanie odszkodowania za doznane krzywdy w wyniku wypadku poniesionego przy pracy za granicą. Mowa tutaj o sytuacjach w których:

 • Gdy do wypadku doszło w wyniku działań (lub ich zaniechania) bądź zaniedbań pracodawcy lub współpracownika
 • Gdy u pracownika wystąpił poważny uszczerbek na zdrowiu
 • Gdy poszkodowany po wypadku nie może podjąć zatrudnienia
 • Gdy od wypadku minęły nie więcej niż trzy lata
 • Gdy pracownik nie był zatrudniony w sposób legalny (tak, osoby zatrudnione na czarno również mogą liczyć na odszkodowanie)

Zasadniczo jedyna sytuacja, kiedy pracownik nie może liczyć na odszkodowanie, to kiedy do wypadku doszło w całości z jego winy. Na przykład kiedy próbował on wykonywać swoje obowiązki będąc pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

Jak mogę starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą?

Po pierwsze nie panikować. Nawet, jeżeli nie są Państwo obywatelami danego kraju, to prawo i tak stoi po stronie pracownika. Należy więc niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu pracodawcę. Powinien on mieć wykupioną polisę OC, gdyż jest ona wymagana obecnie w niemal wszystkich państwach unijnych. Swoje kroki powinni także Państwo skierować do instytucji, które specjalizują się w tego typu przypadkach. Należy pamiętać, że pomimo faktu, że są Państwo obywatelami Polski, to sprawa i wszystkie związane z nią roszczenia będą prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w kraju w którym podjęli Państwo zatrudnienie. Nie zmienia to jednak faktu, że osoba, która doznała krzywdy w wyniku wypadku poniesionego przy pracy za granicą, może ubiegać się również o odszkodowanie w Polsce.

Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy?

Jeżeli zależy Państwu na uzyskaniu odszkodowania za wypadek przy pracy za granicą, to konieczne będą odpowiednie dokumenty, które potwierdzą zarówno leczenie jak i konsekwencje danego zdarzenia. Kluczowa dokumentacja obejmuje:

 • Rachunki za zakup lekarstw, przyborów medycznych oraz rehabilitację
 • Dokumentację medyczną, a także historię choroby
 • Dokumenty, które potwierdzają zatrudnienie oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne itd.
 • Udokumentowanie kosztów dojazdów do placówek medycznych
 • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz inne dowody (jak np. zeznania świadków), które ułatwią dochodzenie roszczeń

Im więcej dokumentów zgromadzi pracownik, tym większa będzie szansa na uzyskanie satysfakcjonującego świadczenia.

Odszkodowanie za wypadek w pracy za granicą – przykłady

W naszym wpisie dotyczącym odszkodowania za wypadek przy pracy za granicą, chcielibyśmy przedstawić Państwu również przykłady kilku sytuacji, w których polscy pracownicy dostali odszkodowanie za takie zdarzenie. Pozwoli to na pełne zrozumienie tego, na co mogą Państwo liczyć w takim przypadku.

odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą - przykład

Poślizgnięcie w Wielkiej Brytanii

Pan Amadeusz pracował w Wielkiej Brytanii już od 3 lat. Sumiennie wykonywał on swoje obowiązki i płacił składki. Niestety podczas codziennego wykonywania swoich obowiązków służbowych, poślizgnął się ona na umytej i niezabezpieczonej przez sprzątaczkę podłodze i przewrócił się łamiąc przy tym lewą rękę.

Ostatecznie, kontuzja nie była zbyt poważna. Nie mniej jednak za poniesione szkody otrzymał on odszkodowanie w wysokości 10 000 zł.

odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą - przykład

Wypadek tirem w Niemczech

Pan Mariusz był kierowcą tira pracującym na rzecz firmy zlokalizowanej w Niemczech. Niestety na skutek nierozważnego działania kierowcy samochodu osobowego, Pan Mariusz musiał zjechać do rowu w celu uniknięcia kolizji. Pojazd ciężarowy przewrócił się, a Pan Mariusz złamał kręgosłup co posadziło go na wózek inwalidzki i pozbawiło jakiejkolwiek możliwości wykonywania swojej dotychczasowej pracy zarobkowej.

Pan Mariusz otrzymał dożywotnią rentę za 100 % niezdolność do pracy w wyniku wypadku a wartość tej renty to ponad 5000 zł miesięcznie. Ponadto otrzymał on również odszkodowanie za poniesione szkody i zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, łącznie suma świadczeń przekroczyła równowartość 100 tysięcy złotych.

odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą - przykład

Wypadek na budowie w Holandii

Pan Adam był budowlańcem pracującym w Holandii. Niestety spożywał alkohol również w czasie pracy. Podczas wykonywania obowiązków na rusztowaniu, pan Adam nie tylko nie miał należytych zabezpieczeń (jak kask), ale miał również ponad 2 promile alkoholu we krwi.

Pan Adam spadł z rusztowania i złamał obie nogi. Niestety nie otrzymał odszkodowania, gdyż wypadek był w całości jego winą.


Jak widać, za wypadek przy pracy za granicą można otrzymać pokaźne odszkodowanie. Muszą Państwo pamiętać o swoich prawach i walczyć o przysługujące Państwu świadczenia.

Odszkodowanie za wypadek w pracy za granicą – najczęściej zadawane pytania

Ostatnią kwestią, którą chcemy poruszyć w tym artykule, są najczęściej zadawane pytania w kontekście odszkodowania za wypadek za granicą.

Kiedy mam prawo do odszkodowania za wypadek w pracy za granicą?

Prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy za granicą, uzyskają wszyscy poszkodowania, który doznali szkody podczas pracy za granicą nie ze swojej winy. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania jest z reguły ubezpieczyciel pracodawcy.

Jakie odszkodowanie można otrzymać za wypadek przy pracy za granicą?

Pracownik, który doznał szkody na skutek wypadku przy pracy poniesionego za granicą, może otrzymać odpowiednie odszkodowanie, a także świadczenia takie jak: zwrot kosztów leczenia, świadczenie pielęgnacyjne, rentę, zwrot kosztów utraconych dochodów oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Oczywiście rodzaje świadczeń i ich wysokość są zależne od rozmiaru poniesionych szkód i typu wypadku.

Jak wysokie jest odszkodowanie za wypadek przy pracy w Niemczech?

Chorobowe, które możemy otrzymać z niemieckiej kasy wypadkowej wynosi aż 80% regularnej pensji brutto pracownika. Podczas gdy chorobowe z niemieckiej kasy chorych to 70% regularnej pensji brutto.

Ile wynosi 1 procent uszczerbku na zdrowiu w Niemczech bądź w innych krajach UE?

Zasadniczo kwota odszkodowania jest ustalana na podstawie ogólnej sumy ubezpieczenia. Innymi słowy ubezpieczony otrzymuje stosowny procent od jej wysokości. Więc przykładowo, jeżeli polisa NW wynosi 200 000 euro, to za 1 procent uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 2000 euro.

Jeżeli wciąż mają Państwo jakieś wątpliwości bądź pytania w zakresie odszkodowania za wypadek w pracy za granicą, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy Państwu w uzyskaniu odszkodowania oraz odpowiemy na wszystkie zadane pytania.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.