Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty – jak uzyskać wysokie świadczenie?

Poniżej dowiesz się kto i w jakich okolicznościach jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za potrącenie rowerzysty. Dowiesz się także na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć oraz poznasz sytuacje kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.

odszkodowanie za potrącenie rowarzystyCiężko znaleźć gorsze wypadki niż potrącenia pieszych oraz rowerzystów. Są to wypadki komunikacyjne, których skutki zwykle są bardzo poważne. Bardzo często kończą się one śmiercią osoby poszkodowanej. Musimy pamiętać o tym, że odpowiedzialność cywilna kierowcy pojazdu mechanicznego zarówno w przypadku potrącenia rowerzysty oparta jest na tzw. zasadzie ryzyka. Zasada ta opiera się na założeniu, że osoba, która eksploatuje niebezpieczne dla otoczenia narzędzie lub urządzenie (w tym przypadku samochód), powinna ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe dla innych osób, nawet jeżeli osoba nie jest winna. W praktyce daje to szansę osobom poszkodowanym na uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku w uzasadnionych przypadkach. Jednocześnie przepis ten sprawia, że bardzo rzadko będziemy świadkami sytuacji w której to rowerzysta zostanie uznany za winnego. W tym artykule opiszemy wszystkie aspekty związane z odszkodowaniem za potrącenie rowerzysty oraz przedstawimy na co możemy liczyć jeżeli jesteśmy ofiarami potrącenia.

Masz problem z odszkodowaniem za potrącenie?

Kto jest odpowiedzialny za wypadek z udziałem rowerzysty – kierowca czy rowerzysta?

Jest to niewątpliwie ciekawe pytanie. Zasadniczo rowerzysta, który porusza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nigdy nie ponosi odpowiedzialności za swój wypadek. Bowiem to kierowca pojazdu (niekoniecznie samochodu) jest odpowiedzialny do wypłacenia odszkodowania za potrącenie poszkodowanego rowerzysty. Należy jednak pamiętać o tym, że istnieją odstępstwa od tej reguły.

Odpowiedzialność kierowcy pojazdu może być wyłączona w sytuacji, w której poszkodowany jest w stu procentach winien spowodowania wypadku, bądź kiedy odpowiedzialność za zdarzenie ciąży na osobie trzeciej lub gdy do zdarzenia doszło w wyniku działania siły wyższej takiej jak np. silne zjawisko atmosferyczne jak grad czy burza. Ponadto należy również pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak przyczynienie czyli kiedy rowerzysta w pewnym zakresie jest odpowiedzialny za zaistniałe zdarzenie.

Taka sytuacja to na przykład potrącenie rowerzysty na przejściu na pieszych (nie powinien się on tam w ogóle znaleźć) lub gdy poruszał się on w nocy bez potrzebnego oświetlenia roweru. Przyczynienie jest o tyle ciekawym zjawiskiem, że zasadniczo określane jest ono przez sąd w procentach i o te procenty, zostaje pomniejszone odszkodowanie, które jest wypłacane na poczet poszkodowanego rowerzysty.

Operując na przykładzie:

potrącenie rowerzysty - przyczynienie

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty - przyczynienie 50%

Sąd ustalił że rowerzysta przyczynił się w 50% do wypadku i zasądził odszkodowanie w wysokości 50 000 zł, to poszkodowany otrzyma jedynie 25 000 zł czyli połowę tej sumy.

Wspominamy o tym, ponieważ wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że rowerzysta nigdy nie jest winny wypadku i jeżeli np. zostanie potrącony na przejściu dla pieszych, to zawsze winę ponosi kierowca. Jak widać, sytuacje są różne i to sąd musi je rozpatrzyć.

Pamiętajcie jednak, że w zdecydowanej większości przypadków, to kierowca zwykle odpowiada za wypadek gdyż rowerzysta jako niechroniony w żaden sposób uczestnik ruchu (podobnie zresztą jak pieszy), otaczany jest przez przepisy specjalną opieką.


Kto wypłaca odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty?

W zdecydowanej większości przypadków odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty jest wypłacane z OC sprawcy czyli od zakładu ubezpieczeń pod który podlega dany pojazd. Jest to najlepsza sytuacja gdyż w tym przypadku nie ma ryzyka niewypłacalności z czym możemy spotkać się w momencie, kiedy winna jest osoba prywatna. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty odszkodowania poszkodowanemu w wypadku rowerzyście (bądź też jego rodzinie, jeżeli na skutek wypadku doszło do śmierci poszkodowanego), oraz wszystkich świadczeń odszkodowawczych.

Ponadto odszkodowanie dla poszkodowanego rowerzysty należy się również w sytuacji, kiedy kierowca zdecydował się uciec z miejsca zdarzenia lub jego pojazd nie posiadał ważnej polisy OC. Wtedy za wypłatę potrzebnych świadczeń odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie potrąconemu rowerzyście z UFG. Następnie UFG może domagać się zwrotu kosztów odszkodowania od kierowcy. Warto przy tym jednocześnie zauważyć, że za wypadek mogą być odpowiedzialni nie tylko kierowcy samochodów, ale również:

 • Inni rowerzyści, którzy doprowadzili do zderzenia
 • Pieszy, który w danej sytuacji ponosi całkowitą winę za spowodowanie zdarzenia
 • Zarząd dróg, który nie zadbał należycie o nawierzchnię
 • Inny podmiot czyli np. firma remontująca drogę, która nie zabezpieczyła w należyty sposób miejsca wykonywania robót
 • Właściciel zwierzęcia czyli np. psa, który doprowadził do wypadku

Niestety, ale patrząc z praktycznego punktu widzenia, dla rowerzysty najlepszym wyjściem jest wypadek, którego sprawcą był kierowca, zarząd dróg bądź inny podmiot. O wiele łatwiej bowiem jest uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy niż od osoby prywatnej takiej jak pieszy, właściciel psa czy inny rowerzysta, który rzadko ma wykupioną polisę na rower. Warto jednak zauważyć, że odszkodowanie z OC sprawcy, to nie jedyne świadczenie jakie może nam przysługiwać w tej sytuacji.

Czasami, wypadek rowerowy może być również wypadkiem przy pracy, a wtedy jednorazowe odszkodowanie dla rowerzysty wypłaci również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

potrącenie rowarzysty

Na jakie świadczenia może liczyć rowerzysta, który został potrącony przez samochód – czy odszkodowanie z polisy OC to jedyna opcja?

Rowerzysta, który został poszkodowany na skutek potrącenia przez samochód bądź inny pojazd mechaniczny takich jak motocykl, może ubiegać się do wypłaty odszkodowania za doznaną krzywdę od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzenie osobie poszkodowanej całości strat majątkowych, zdrowotnych i psychicznych, które powstały na skutek zdarzenia. Zasadniczo, poszkodowany w ramach odszkodowania może otrzymać:

 • Zwrot wszystkich kosztów poniesionych na leczenie oraz rehabilitację (również psychiczną, jeżeli wypadek wywołał u rowerzysty traumę)
 • Odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (telefon, laptop, okulary, odzież etc.)
 • Zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz wydatków poniesionych na dojazd do placówek medycznych i rehabilitacyjnych
 • Pokrycie kosztów naprawy sprzętu rowerowego
 • Odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia, jeżeli wypadek zmusił rowerzystę do przejścia na chorobowe, bądź jego skutki były na tyle poważne, że rowerzysta musiał przejść na rentę lub zmienić zawód

Ponadto rowerzysta ma również prawo do tak zwanej renty odszkodowawczej, jeżeli na skutek wypadku doszło u rowerzysty do trwałego uszkodzenia ciała lub długotrwałego rozstroju zdrowia, który rzutuje na całe życie osoby poszkodowanej. Podsumowując, poszkodowany może ubiegać się o rentę, jeżeli:

 • Doszło do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej
 • Zwiększeniu uległy potrzeby życiowe osoby poszkodowanej
 • Zmniejszeniu uległy potencjalne widoki poszkodowanego na przyszłość

W celu uzyskania odszkodowania za wypadek rowerowy, musimy przedstawić szereg zebranych dowodów, do których zaliczamy między innymi:

 • Faktury za zakupione leki i wizyty lekarskie
 • Faktury za paliwo, naprawę roweru etc.
 • Zdjęcia zniszczonych rzeczy
 • Zwolnienia lekarskie ZLA
 • Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów
 • Zaświadczenie lekarza orzecznika

Dokumentów jest naprawdę sporo, więc jeżeli mają Państwo problem z ich zebraniem to koniecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy w skompletowaniu dokumentów i uzyskaniu wysokiego odszkodowania, które wynagrodzi Państwu bądź członkom waszej rodziny, wszystkie poniesione krzywdy.

Na jak dużą kwotę odszkodowania może liczyć rowerzysta, który został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym?

Jeżeli chodzi o wysokość  zadośćuczynienia i odszkodowania po potrąceniu rowerzysty przez samochód, to kwota jest zależna od poniesionej w wyniku wypadku krzywdy. Jest to pojęcie bardzo szerokie i skomplikowane, gdyż każdy wypadek jest inny i dla każdej osoby (chociażby ze względu na jej płeć i wiek), krzywda jest pojęciem względnym i jest różnie oceniania.

To do towarzystwa ubezpieczeniowego i sądu należy obowiązek ustalenia kwoty zadośćuczynienia w wysokości, która pozwoli na złagodzenie wszystkich cierpień fizycznych oraz psychicznych, które zostały poniesione przez osobę poszkodowaną w wypadku. Im większe cierpienie, tym większe zadośćuczynienie, ale to do osoby poszkodowanej należy obowiązek złożenia stosownych dowodów, które jasno wykażą, jak duże szkody poniosła dana osoba. Oczywiście podstawą do roszczeń tego typu jest dokumentacja medyczna i fotograficzna, a także notatki policyjne z miejsca zdarzenia.

Niezależnie od sytuacji, jedno możemy stwierdzić na pewno. Wypadki z udziałem rowerzystów (oraz pieszych) to jedne z najtrudniejszych spraw w których kwoty odszkodowań zaczynają się od kilku tysięcy złotych, a dochodzą nawet do kilkuset tysięcy w przypadku bardzo poważnych zdarzeń. Tak wysoka kwota roszczeń wynika w głównej mierze z tego, że zarówno rowerzyści jak i piesi, to uczestnicy ruchu, którzy nie są w żaden sposób chronieni, a fizyka jest nieubłagana. Nawet niewielkie uderzenie przy prędkości 30 km/h może być dla takiej osoby fatalne w skutkach. Zwłaszcza, że człowiek waży kilkadziesiąt kilogramów, a samochód osobowy około dwie tony.

Kwota każdego roszczenia jest oczywiście indywidualna i zależy od danej sprawy, a o jej wysokości w głównej mierze decyduje dokładna analiza dokumentacji medycznej. Zasada jest prosta, im większe obrażenia ciała, tym większe odszkodowanie. Rowerzysta u którego doszło np. do złamania miednicy czy żebra otrzyma znacznie większą kwotę zadośćuczynienia niż ten, który w wyniku wypadku doznał jedynie niewielkich potłuczeń.

Jednakże należy uczciwie wspomnieć o tym, że ocena wysokości zadośćuczynienia, zwłaszcza w takich sprawach nie jest ani sprawą łatwą ani tym bardziej oczywistą i często poszkodowani nie są zadowoleni z wysokości otrzymanego roszczenia. Prawdą jest również to, że o wiele wyższe odszkodowanie uda nam się uzyskać, jeżeli będzie nas reprezentować profesjonalna kancelaria. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Firmy ubezpieczeniowe są nastawione przede wszystkim na zysk. Jeżeli więc widzą niedoświadczoną osobę, to zrobią wszystko, żeby zaniżyć kwotę zadośćuczynienia bądź w ogóle odmówić jego wypłaty. Profesjonalny pełnomocnik zna takie zagrywki i jeżeli będzie musiał, to skieruje sprawę na drogę sądową.

Przykładowe odszkodowania za potrącenie rowerzysty to:

 • Odszkodowanie za złamanie uda: 40 000 zł
 • Odszkodowanie za uraz śledziony: 50 000 zł
 • Odszkodowanie za złamanie nogi: 10 000 zł
 • Odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 20 000 zł

W jakiej sytuacji rowerzysta nie otrzyma odszkodowania z OC kierowcy?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zwykle w przypadku potrącenia rowerzysty przez kierowcę pojazdu mechanicznego (takiego jak samochód), kierowca odpowiada za szkodę wyrządzoną rowerzyście na zasadzie ryzyka. Przepis ten ma chronić rowerzystów oraz pieszych przed wypadkami, gdyż są oni niechronioną grupą uczestników ruchu. Innymi słowy, kierowca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że pojawiają się przesłanki, że rowerzysta jest w stu procentach winny danej sytuacji.

Wspominamy o tym, ponieważ popularnym błędem w myśleniu rowerzystów jest to, że to kierowca jest zawsze winny wypadku. To nieprawda, do wypadku może dojść z wyłącznej winy rowerzysty (klasyczne wymuszenie pierwszeństwa i inne sytuacje w których kierowca nie miał szans na uniknięcie kolizji), to nie tylko nie będą mu przysługiwać żadne roszczenia, ale ponadto kierowca pojazdu mechanicznego może zmusić rowerzystę do zapłaty za poniesione szkody takie jak zarysowanie samochodu etc. Jeżeli rowerzysta nie jest ubezpieczony, to w takiej sytuacji, będzie on musiał zapłacić kierowcy samochodu odszkodowanie z własnej kieszeni.

Jak wygląda sytuacja w przypadku potrącenia rowerzysty na przejściu dla pieszych?

Jak wskazują przepisy ruchu drogowego, każdy rowerzysta, który chce pokonać przejście dla pieszych, jest zobowiązany do zejścia z pojazdu i przeprowadzenia go przez przejście. Wtedy taka osoba traktowana jest jako pieszy. Oczywiście, przepis ten dotyczy jedynie przejść dla pieszych, a nie przejazdów dla rowerów. Niestety, wielu rowerzystów ignoruje ten zapis i po prostu wjeżdżają rowerem na przejście dla pieszych co prowadzi do wypadków. Kto w takiej sytuacji odpowiada za wypadek?

Tutaj pojawia się problem, gdyż odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy ona od danej sytuacji. Zwykle jednak zasądza się współwina, ponieważ obaj uczestnicy ruchu, łamią przepisy (rowerzysta jedzie po pasach zamiast po nich przejść, a kierowca nie zachowuje ostrożności przy przejściu dla pieszych). Dlatego też zwykle uznaje się, że w takiej sytuacji rowerzysta przyczynił się w 50% do wypadku. W niektórych sytuacjach, rowerzysta zostaje uznany za jedynego winnego np. kiedy z dużą prędkością wjedzie pod koła prawidłowo poruszającego się samochodu. Musimy również pamiętać o tym, że w niektórych sytuacjach, rowerzysta ma prawo przejechać przez pasy na swoim rowerze. Przykład?

Kiedy opiekuje się on dzieckiem poniżej wieku lat 10, które również porusza się rowerem. Przepisy są ważne i musimy ich przestrzegać. Jednak kierowcy zawsze powinni ostrożnie podjeżdżać do każdego przejścia dla pieszych. Nie bez powodu mówi się o tym, że to właśnie kierowcy samochodów muszą myśleć za wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Dwutonowy pojazd to niebezpieczne narzędzie i nawet uderzenie przy niewielkiej prędkości, może skończyć się tragicznie. Musimy więc uważać.

Czy rowerzysta który nie ma kasku, może liczyć na odszkodowanie za wypadek na rowerze?

Jest to ciekawy temat, ponieważ jak wskazuje polskie prawo, rowerzysta nie jest zobowiązany do noszenia kasku w czasie jazdy rowerem. Temat ten jednak wyjątkowo często przewija się w mediach w kontekście rozważań na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niezależnie od naszej indywidualnej opinii, faktem jest to, że noszenie kasku rowerowego nie jest obowiązkowe. To czy ten przepis powinien zostać zmieniony to kwestia sporna, a ludzie dzielą się na dwa obozy.

Zwolennicy uważają, że jazda w kasku zwiększy bezpieczeństwo na drogach z kolei przeciwnicy twierdzą, że kask niewiele zmieni. Naszym zdaniem, każdy rowerzysta powinien zakładać kask, a co ważniejsze, rodzice powinni dbać o to, żeby ich dzieci zawsze miały na sobie ten szalenie przydatny element wyposażenia, kiedy wybierają się w przejażdżkę rowerową. Spójrzmy prawdzie w oczy, porządny kask rowerowy może po prostu uratować nam życie. Urazy głowy są szalenie niebezpieczne. Uderzenie potylicą w twardy asfalt lub krawężnik, może zakończyć się zgonem. Dlatego apelujemy, żeby zakładali Państwo kask na głowę.

Z drugiej strony musimy zwrócić uwagę na fakt, że brak kasku nie pozwala ubezpieczycielowi na zmniejszenie przyznanego nam świadectwa, a co ważniejsze, ubezpieczyciel nie może odmówić nam wypłaty odszkodowania powołując się na brak kasku.

Mało tego, odszkodowanie dla rowerzysty, który jedzie bez kasku jest zwykle o wiele wyższe, gdyż urazy są znacznie poważniejsze. Jednakże, wychodzenie z założenia, że jeżdżenie bez takiego zabezpieczenia to dobry pomysł, gdyż dostanę dzięki temu większe odszkodowanie, to naprawdę zła decyzja. Do urazów głowy musimy podchodzić naprawdę poważnie.

Każdy, nawet pozornie niegroźny może w najlepszym przypadku zakończyć się wstrząsem mózgu, a w najgorszym zaś śmiercią. Pęknięcie podstawy czaszki to zgon na miejscu i nawet szybka reakcja zespołu medycznego nic tu nie da. Rower i pieniądze to rzecz nabyta, raz je mamy a raz nie. Zdrowie i życie jest tylko jedno. Rzucanie go na szale w tak nierozważny sposób, to nie jest dobry pomysł. Nalegamy więc, żeby zawsze zakładali Państwo kaski, zwłaszcza na głowę waszych dzieci. Nawet, jeżeli ma to być tylko krótka przejażdżka. Przezorny, zawsze ubezpieczony.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty – najczęściej zadawane pytania

W podsumowaniu zebraliśmy najważniejsze pytania dotyczące potrącenia rowerzystów i udzieliliśmy na nie krótkich odpowiedzi.

Czy w przypadku potrącenia rowerzysty winą obarczany jest zawsze kierowca samochodu?

Wbrew pozorom nie. Zdarzenia te rozpatrywane są na zasadzie ryzyka i w zdecydowanej większości to kierowca samochodu jest winien wypadku. Jednak nie zawsze tak jest. Rowerzysta może również przyczynić się do powstania zdarzenia drogowego. Jeżeli wina leży tylko i wyłącznie po stronie rowerzysty (a takie zdarzenia również się zdarzają), to kierowca samochodu (pod warunkiem, że to udowodni), nie będzie musiał płacić odszkodowania.

Czy kierowca samochodu może dostać odszkodowanie od sprawcy wypadku, którym jest rowerzysta?

Zwykle tak, zwłaszcza kiedy rowerzysta ma wykupioną polisę OC, wtedy sprawa jest bardzo prosta i odszkodowanie zostanie po prostu wypłacone z jego polisy. Jednakże nie ma się co oszukiwać, zdecydowana większość rowerzystów nie posiada polisy OC. Kierowca może jednak otrzymać odszkodowanie ze swojej polisy AC, następnie ubezpieczyciel w ramach tak zwanego regresu wystąpi do rowerzysty, o zwrot poniesionych kosztów. Innym sposobem jest założenie sprawy z powództwa cywilnego. Zasadniczo jednak, uzyskanie odszkodowania od rowerzysty, który spowodował wypadek, to zadanie bardzo trudne w większości przypadków.

Czy rowerzysta musi mieć wykupioną polisę OC?

Polskie prawo nie wymaga od rowerzystów posiadania polisy OC. Jednakże, jej wykupienie to naprawdę dobry pomysł. Polisa OC na rower jest o wiele tańsza niż ta, którą wykupujemy do samochodu. Ubezpieczenie OC dla rowerzysty można wykupić już za 50 zł, a oszczędzi nam ono naprawdę wielu problemów. Niestety w Polsce rozwiązanie to, nadal nie jest zbyt popularne, a szkoda.

Czy rowerzysta może otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie roweru?

Jak najbardziej, nawet jeżeli jemu samemu nic się nie stało, ale kierowca samochodu zniszczył rower, to wtedy może on otrzymać odszkodowanie za zniszczony sprzęt.

Jakie są konsekwencje potrącenia rowerzysty na pasach?

Bardzo duże. Po pierwsze odszkodowanie wypłacone z OC z reguły będzie bardzo wysokie, ponieważ rowerzyści w takich sytuacjach zwykle ponoszą bardzo ciężkie obrażenia. Mówimy więc o odszkodowaniu w kwocie dziesiątek tysięcy złotych. Jednak to nie jedyne kłopoty dla kierowcy. W zależności od obrażeń poniesionych przez rowerzystę, kierowcę samochodu czekają poważne konsekwencje. W najgorszym przypadku czeka go sprawa sądowa oraz utrata prawa jazdy. W poważniejszych przypadkach do tego może dojść również kara pozbawienia wolności. Najgorsze jest jednak to, że w tego typu wypadkach, rowerzyści często tracą życie.

Ile wynosi odszkodowanie za potrącenie rowerzysty?

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty jest zawsze wypłacane z OC sprawcy zdarzenia i jest ono zależne od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest stopień poniesionych obrażeń, a drugim zaś to czy osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody. Odszkodowanie jest pomniejszane o stopień przyczynienia. Przykładowo sąd uznał, że poszkodowanemu należy się 20 000 zł odszkodowania za poniesione obrażenia jednak w 50% przyczynił się on do wypadku. Dlatego też ostatecznie otrzymał on tylko 10 000 zł odszkodowania. Zasadniczo odszkodowania w sprawach związanych z potrąceniem rowerzysty są różne. Zaczynają się one od kilku tysięcy złotych, a kończą na kwotach przekraczających milion złotych.

Jak opisać wypadek na rowerze w celu uzyskania odszkodowania?

Opis zdarzenia musi być jak najdokładniejszy. Powinny się w nim znaleźć informacje o czasie, miejscu zdarzenia oraz okolicznościach wypadku. Ważne jest podanie jak największej ilości szczegółów, również tych związanych z obrażeniami, jakie poniósł rowerzysta. Dokumentacja medyczna od lekarza również jest istotna. Jeżeli mają Państwo problem ze skompletowaniem potrzebnej dokumentacji, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy Państwu w uzyskaniu wysokiego odszkodowania za wypadek na rowerze.

Co grozi za śmiertelne potrącenie rowerzysty?

Jeżeli to kierowca jest sprawcą, a pokrzywdzony rowerzysta odniósł obrażenia ciała trwające dłużej niż 7 dni to kierowcy zostanie postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 § 1 kodeksu karnego za co grozi do trzech lat więzienia.

Czy za potrącenie rowerzysty kierowca traci prawo jazdy?

To zależy od sytuacji. Jeżeli sytuacja będzie poważna, to sąd może orzec zarówno czasowy jak i stały zakaz prowadzenia pojazdów.

Co grozi za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu?

Jest to dość skomplikowana kwestia gdyż w Polsce często zdarza się natknąć na rowerzystę, będącego pod wpływem alkoholu. Rząd, chcąc walczyć z problemem alkoholizmu, zdecydował się na zaostrzenie przepisów dotyczących prowadzenia roweru pod wpływem alkoholu. Minimalny mandat za jazdę pod wpływem alkoholu na rowerze to 1000 zł. Jazda w stanie nietrzeźwości to mandat w wysokości 2500 zł. Oczywiście wszystko zależy od tego ile alkoholu rowerzysta ma we krwi. W najgorszym przypadku rowerzysta może otrzymać mandat w wysokości 5000 zł, a także karę aresztu nawet do 30 dni. Innymi słowy jazda rowerem pod wpływem alkoholu to naprawdę zły pomysł.

Mamy nadzieje, że informacje, które przedstawiliśmy w powyższym wpisie będą dla Państwa pomocą.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek rowerzysty, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania w należnej wysokości.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.