Odszkodowania za wypadki w domach opieki - jak i od kogo uzyskać??

W poniższym wpisie postanowiliśmy przygotować poradnik o prawach i odszkodowaniach za nieodpowiednie traktowanie lub wypadek w domu opieki. Jeżeli członkowie naszej rodziny doświadczyli nieodpowiedniej opieki w domu seniora lub doznali uszczerbku na zdrowiu psychicznym jak i fizycznym w wyniku wypadku w domu opieki - warto wiedzieć od kogo uzyskać odszkodowanie.

Odszkodowania za wypadki w domach opieki Domy opieki, to fantastyczne rozwiązania, ale niestety dość często tylko w teorii. Pozwalają nam one bowiem za odpowiednią opłat, przekazać starszego członka naszej rodziny (często wymagającego nieustannej pomocy pielęgniarki), do miejsca w którym powinien on bądź ona mieć zapewnione wszelkie wygody, pomoc medyczną oraz warunki, które pozwolą na spokojne przeżycie starości.

Nie mniej jednak, podjęcie decyzji o oddaniu członka naszej rodziny ( dziadka, babci, wujka ) do domu opieki, nigdy nie jest sprawą prostą. Do głowy przychodzą nam zapewne wątpliwości, a jedną z największych jest pytanie brzmiące: czy mogę liczyć na to, że mój członek mojej rodziny, otrzyma należytą opiekę, za którą przecież płacę duże pieniądze? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęstsze pytania i rozwiać wątpliwości dotyczące odpowiedzialności domu seniora za mieszkańców oraz ewentualnych odszkodowań za wypadki w domu opieki.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Jakie są obowiązki pracowników domów opieki względem ich mieszkańców?

Pierwszym punktem, który wymaga omówienia w tym temacie, są obowiązki pracowników domów opieki względem osób je zamieszkujących. Należy zauważyć, że pracownicy tego typu miejsc, muszą wykonać niezwykle ciężkie zadania zarówno opiekuńcze jak i administracyjne. Faktem jest również to, że brak staranności w wykonywaniu tych obowiązków, może skutkować szkodą na rzecz osób, które owy dom zamieszkują. Do najważniejszych zadań pracowników domów opieki zaliczamy:

 • Dbanie o higienę osobistą mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy nie są w stanie dbać o nią na własną rękę;
 • Dbanie o odpowiednio prowadzoną dokumentację w taki sposób, aby nie dochodziło do błędów administracyjnych;
 • Zapewnienie należytej opieki medycznej oraz lekarstw, zawsze kiedy jest to wymagane;
 • Zapewnienie odpowiedniej ilości pokarmu oraz płynów w taki sposób aby u osób zamieszkujących dom opieki nie doszło do niedożywienia czy odwodnienia u mieszkańca domu opieki;
 • Posiadanie odpowiedniego i co ważniejszego sprawnego sprzętu, który pozwala na podnoszenie bądź przewożenie osoby starszej i/lub chorej, minimalizując przy tym ryzyko potencjalnego uszkodzenia ciała;
 • Zapewnienie należytej czystości zarówno ubrań jak i pościeli;
 • Zapobieganie w miarę możliwości niebezpiecznym upadkom, które mogłyby doprowadzić do złamań czy urazów, tak niebezpiecznych dla zdrowia osób w podeszłym wieku;
 • Leczenie wszelkich odleżyn i owrzodzeń, a także zapewnienie odpowiedniej pielęgnacji pacjentom;
 • Dbanie o czystość i porządek na terenie placówki;

Jak widać pracownicy domów opieki zdrowotnej mają sporo zadań do wykonania. Nie oznacza to jednak, że mogą do nich podchodzić bez należytej staranności.

Jakie są najczęstsze przyczyny oraz typy zaniedbań, z którymi mamy do czynienia w domach opieki?

Zasadniczo przyczyn jak i rodzajów zaniedbań z którymi możemy się spotkać w domach opieki, może być naprawdę wiele. Dlatego też dobrym pomysłem będzie wyodrębnienie tych, które zdarzają się zdecydowanie najczęściej.

 • Wrzody i odleżyny – jeżeli chodzi o zaniedbania w domach opieki, to z tym typem spotkamy się zdecydowanie najczęściej. Zarówno wrzody jak i odleżyny mogą powstać na skutek szeregu zaniedbań. Pierwszym może być zastosowanie nieodpowiedniego opatrunku na przykład po złamaniu. Odleżyny z kolei powstają, kiedy osoba starsza przez zbyt długi czas leży w jednej pozycji. To właśnie one często świadczą o tym, że w danym domu opieki dochodzi do szeregu zaniedbań. Warto tutaj jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że odleżyny są bardzo bolesne, a w dodatku niezwykle trudne do wyleczenia. Niektóre z nich mogą nawet nigdy do końca się nie zagoić. Mogą one również często prowadzić do poważnej infekcji organizmu.
 • Urazy oraz złamania na skutek upadku bądź nieodpowiedniego przenoszenia pacjenta – jest to druga kategoria zaniedbań z którymi niezwykle często mamy do czynienia, właśnie w domach opieki. Podopieczni domów opieki są narażeni na urazy bądź złamania w sytuacjach kiedy nie posiadają oni odpowiednich akcesoriów potrzebnych do poruszania się; kiedy nie są w wystarczający sposób pilnowani przez pracowników domu opieki; kiedy pracownicy obchodzą się z pacjentem w sposób nieodpowiedni. Nie zawsze jednak taki wypadek jest wyłączną winą pracownika. Zdarza się bowiem, że pomimo należytej staranności w wykonywaniu czynności opiekuńczych i tak może dojść do wypadku, który będzie skutkował poważnym urazem.
 • Błędy przy wydawaniu recept i lekarstw – trzeci typ często pojawiających się zaniedbań i ze wszystkich tutaj wymienionych, zdecydowanie najgroźniejszy. Pamiętać należy bowiem o tym, że pomyłki podczas wydawania recept czy lekarstw mogą prowadzić do poważnych, często zagrażających życiu pacjenta, konsekwencji. Do takich sytuacji dochodzi zwykle na skutek: zaniedbań w prowadzeniu dokumentacji medycznej podopiecznego, podanie osobie starszej złego leku, postawienie przez służbę zdrowia błędnej diagnozy, która prowadzi do przepisania nieodpowiednich dla danego pacjenta leków.

Często powtarzające się zaniedbania to również jak wskazują statystyki: przemoc słowna i psychiczna, odwodnienie i niedożywienie, a także urazy spowodowane zaniedbaniem bądź przemocą w stosunku do mieszkańca domu opieki.

Co uważa się zaniedbanie w domu opieki?

Zaniedbanie w domu opieki, to zasadniczo zaniedbanie przez pracowników placówki przestrzegania oraz spełniania standardów, które prawo polskie nakłada na tego typu miejsca. Takie zaniedbanie może przybierać różne formy, a my możemy podać placówkę jak i jej pracowników do sądu, jeżeli do takiego zaniedbania rzeczywiście doszło. Powrót do zdrowia starszego pacjenta jest zawsze czasochłonny i niezwykle bolesny.

Dlatego też rozpoczęcie sprawy o odszkodowanie przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za opiekę to dobry pomysł. Odszkodowanie za zaniedbania medyczne tego typu pokaże powiem właścicielom jak i pracownikom tego typu przybytków, że muszą oni spełniać, najwyższe standardy w zakresie oferowanych usług.

Jakie odszkodowanie można uzyskać z tytułu zaniedbania w domu opieki?

Tutaj pojawia się mały problem, gdyż sprawy tego typu, zawsze są niezwykle skomplikowane. Nie mniej jednak w ocenie większości prawników, członkowie rodziny osoby starszej, która została w jakikolwiek sposób poszkodowana podczas swojego pobytu w domu opieki mogą zgłaszać się po takie roszczenia jak odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta od ośrodka, w którym dana osoba przebywa.

Taki dom opieki powinien rzecz jasna być ubezpieczony, to wypadek, zaniedbania personelu, przemoc etc. zgłaszamy bezpośrednio do przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, który powinien rozpocząć postępowanie likwidacyjne szkody. Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, bądź jeżeli dom opieki nie jest ubezpieczony, to wtedy nasze kroki kierujemy bezpośrednio do sądu.

Zaniedbania takie jak odleżyny, przemoc fizyczna itd. udowadnia się relatywnie łatwo (ze względu na charakterystyczne ślady itd.). Problem pojawia się jeżeli dojdzie do wypadku czyli np. nasza babcia przewróciła się podczas swojego pobytu w domu opieki i złamała nogę. Z reguły w takiej sytuacji, tego typu ośrodki nie poczuwają się do odpowiedzialności za tego typu zdarzenie i to my musimy udowodnić, że gdyby ośrodek sprawował należytą opiekę nad babcią, to do wypadku by nie doszło.

Innymi słowy udowadniamy nie tylko winę samego ośrodka, ale również jego pracowników. Jest to możliwe. Jeżeli członek waszej rodziny został poszkodowany w jakikolwiek sposób w domu opieki, to zapraszamy do kontaktu z nami. Pomożemy w uzyskaniu należytego Państwu i członkom Państwa rodziny, świadczenia.

Odszkodowania za wypadki w domach opieki – najczęściej zadawane pytania

Ostatnim elementem, który chcemy omówić w tym artykule, są najczęściej zadawane pytania w związku z tematem wypadków i zaniedbań, z którymi mamy do czynienia w domach opieki. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak takie sprawy mogą być ciężkie zwłaszcza dla psychiki osoby poszkodowanej jak i członków jej rodziny. Dlatego też zebraliśmy najczęściej powtarzające się pytania w jednym miejscu.

Jakie są typowe oznaki zaniedbania pacjenta przebywającego w domu opieki?

Do typowych oznak zaniedbania zaliczamy między innymi rozcięcia oraz siniaki, odleżyny, wyraźne zmiany w zachowaniach rezydenta domu opieki oraz problemy z higieną osobistą. Zwłaszcza u pacjentów, którzy sami nie są w stanie zadbać o swoją higienę.

Co kwalifikuje nas do rozpoczęcia sprawy sądowej, przeciwko domowi opieki?

Jeżeli wypadek wydarzył się na przestrzeni ostatnich trzech lat, jeżeli do wypadku doszło z winy pracowników domu opieki i jeżeli osoba starsza doznała szkody w skutek zdarzenia (pod które zaliczamy również zaniedbanie), to mogą Państwo zgłosić sprawę do sądu.

Jakie odszkodowanie możemy otrzymać?

Za takie zdarzenie można otrzymać zarówno odszkodowanie, rentę jak i zadośćuczynienie, a typ oraz wartość świadczenia będzie zależna od rodzaju oraz rozmiaru poniesionych przez osobę starszą obrażeń.

Czy winny pracownik zostanie ukarany?

Sprawy odszkodowawcze z natury nie dotyczą ukarania sprawcy, lecz zakładamy je po to, żeby określić jakiego bólu i szkód doznała dana osoba, po to żeby wypłacić odszkodowane adekwatne do rozmiaru poniesionego cierpienia. Osobę taką można jednak ukarać w innym postępowaniu sądowym.

Kto ponosi odpowiedzialność za tego typu sytuacje?

Z reguły za zaniedbania medyczne tego typu odpowiadają zarówno pracownicy jak i sama placówka. Wiele domów opieki posiada jednak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co jest niewątpliwie dobrym pomysłem z ich strony.

Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania w związku z tym tematem, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Służymy pomocą, a jeżeli zostali Państwo poszkodowani w wypadku podczas obowiązkowego wyjazdu integracyjnego, to pomożemy w uzyskaniu należytego odszkodowania.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.