Dyspozycja wypłaty odszkodowania. Druk oświadczenia do pobrania.

Co to jest i jak napisać dyspozycję wypłaty odszkodowania. Pobierz wzór druku ( doc, pdf )

dyspozycja wypłaty odszkodowania Dyspozycja wypłaty odszkodowania jest jednym z wymaganych dokumentów podczas likwidacji szkody czy to za uszkodzone auto czy szkody zdrowotnej.

Jeśli w dokumentacji szkody brakuje tego druku lub jest on niewłaściwie wypełniony, to wypłata odszkodowania może zostać wstrzymana. Dlatego, aby jak najszybciej otrzymać bezsporną kwotę odszkodowania należy starannie wypełnić ten druk.

Uzupełnienie oświadczenia dyspozycji wypłaty odszkodowania jest już ostatnim krokiem do uzyskania odszkodowania. Zwykle wymagane będzie już po wydaniu decyzji o wypłacie odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?


Dyspozycja wypłaty odszkodowania: w jakich okolicznościach jest potrzebna?

Po zgłoszeniu wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela, przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego i pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe, potrzebna jest dyspozycja wypłaty odszkodowania. W przypadku jej braku, może zostać bowiem wstrzymana wypłata świadczenia poszkodowanemu. Jak to zrobić? Na szczęście przesłanie takiego pisma nie jest skomplikowane i to zaledwie formalność.

Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Prawidłowo wypełniona dyspozycja powinna zawierać następujące dane:

  • dane osoby poszkodowanej ( imię, nazwisko, adres )
  • dane kontaktowe do poszkodowanego ( numer telefonu, adres email ). Co prawda te dane są opcjonalne, ale warto też je umieścić
  • data i miejsce sporządzenia
  • numer szkody, której dotyczy dyspozycja
  • nazwa banku oraz numer konta, na które ma zostać przelane odszkodowanie
  • dane właściciela konta bankowego ( imię, nazwisko, adres, opcjonalnie pesel )

Kto jest upoważniony do odbioru odszkodowania?

Jako poszkodowany możemy w oświadczeniu wskazać konto bankowe innej osoby lub firmy, na które zostanie wpłacone odszkodowanie.
Należy też podać jej imię, nazwisko, adres oraz numer pesel. Jeśli odbiorcą ma być firma to nazwę, adres i numer regon.

Jeżeli wypłatę odszkodowania chcemy otrzymać na nasze konto podajemy tam swoje dane oraz numer rachunku.

Dokument należy podpisać i wysłać do zakładu ubezpieczeń. Można to zrobić tradycyjnym listem poleconym ( najlepiej z potwierdzeniem nadania ), drogą e-mailową ( jeśli ubezpieczyciel dopuszcza taką możliwość ) lub dostarczyć do stacjonarnej placówki firmy ubezpieczeniowej.

Na co zwrócić uwagę, składając dyspozycję wypłaty odszkodowania?

Niestety często okazuje się, że firma ubezpieczeniowa, choć pozytywnie rozpatrzyła wniosek roszczeniowy, zaniżyła odszkodowanie. Oznacza to przyznanie zbyt niskiego świadczenia, np. bez uwzględnienia części kosztów leczenia, z zaniżeniem wartości części do wymiany, bez uwzględnienia utraty wartości handlowej pojazdu itp. Jeśli właśnie z takim przypadkiem masz do czynienia, i uważasz, że Twoje odszkodowanie zostało zaniżone, zwróć szczególną uwagę na dokumenty, które otrzymasz do podpisania.

Przykładowo, często ubezpieczyciel może przysłać do Ciebie pismo z dyspozycją wypłaty odszkodowania wraz z ugodą. Podpisując taki dokument, zrzekasz się praw do ubiegania o wyższe odszkodowanie przed sądem poprzez zawarcie ugody z ubezpieczycielem i zgodę na przedstawioną przez niego propozycję. Otrzymałeś takie pismo i zastanawiasz się, co z nim zrobić...?

W takim przypadku nie podpisuj tego dokumentu. Zamiast tego napisz do ubezpieczyciela oświadczenie z dyspozycją wypłaty odszkodowania, z podkreśleniem, że dyspozycja ta dotyczy jedynie bezspornej części świadczenia. W ten sposób część sporna nadal pozostanie możliwa do dochodzenia. Przykładowo, jeśli ubezpieczyciel zaproponował wycenę szkody na 2 000zł, lecz według Ciebie realny koszt likwidacji szkody wyniesie 5 000zł, wyślij dyspozycję wypłaty odszkodowania części bezspornej, równocześnie załączając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wraz z uzasadnieniem. Jeśli takie pismo nie poskutkuje i ubezpieczyciel nadal będzie obstawał przy swojej wycenie, możesz założyć sprawę sądową.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania PZU: jak wygląda formularz?

Jak stworzyć dyspozycję wypłaty odszkodowania PZU i co powinniśmy tam zawrzeć? Sprawdź poniżej!

  • Tytuł - np. Oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania
  • Numer szkody
  • Seria i numer polisy, za którą PZU zobowiązane będzie wypłacić świadczenie
  • Treść - np. Wnoszę o wypłatę odszkodowania z tytułu przedmiotowej szkody na poniższy rachunek bankowy:...

Wystarczy takie krótkie oświadczenie, po którego otrzymaniu PZU w ciągu 14 dni ma obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z otrzymaną od poszkodowanego dyspozycją.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na Twoje próby dochodzenia swoich praw?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?
Jeśli 3 razy odpowiedziałeś TAK to odkup odszkodowania jest rozwiązaniem Twojego problemu!

Dowiedź się na czym polega usługa skupu odszkodowań!

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.