Czy warto zawrzeć ugode z ubezpieczycielem?

CZY I JAK NAJLEPIEJ ZAWRZEĆ UGODĘ Z UBEZPIECZYCIELEM

szkoda całkowita kiedy Zapewne niejednokrotnie będąc poszkodowanym w trakcie wypłaty odszkodowania spotkałeś się ze strony Ubezpieczyciela z propozycją zawarcia ugody.
Co to oznacza, proceder ten ma na celu kompromisowe zakończenie sporu. Czy to rozwiązanie jest korzystne dla Ciebie?


Warto podkreślić, że podpisanie ugody w momencie kiedy osoba nie zdaje sobie konsekwencji z podjętej decyzji, może okazać się dla niej bardzo niekorzystna. Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji w takiej sytuacji jest utrata prawa do wyższego świadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela, jako poszkodowany musisz wiedzie jaka realna kwota odszkodowania przysługuje Ci za zgłoszoną szkodę.
Tylko wtedy będziesz mógł podjąć właściwe negocjacje z ubezpieczycielem !

Podpisanie ugody kończy wszelkie roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń, kwota w niej zawarta jest ostateczna i nie można się od niej w jakikolwiek sposób odwołać.

Jeśli już podpisujemy ugodę z zakładem ubezpieczeń dotyczącą naszej szkody to najlepiej:

- zawrzeć ją po wykonaniu kosztrysu niezależnego rzeczoznawcy, tak abyśmy wiedzieli jaka jest faktyczna wartość odszkodowania
- dać sobie kilka dni do namysłu po poznaniu jej warunków