k Przegląd rejestracyjny - jaka jest jego cena i terminy wykonywania badanie technicznego samochodu

Przegląd rejestracyjny - techniczny samochodu

Co to jest przegląd rejestracyjny samochodu? Gdzie można go wykonać?
Jakie są ceny badania technicznego pojazdu? Jak często należy wykonywać przegląd? Jakie są kary za brak przeglądu?

Przegląd rejestracyjny samochodu Każdy właściciel pojazdu, bez względu czy jest to samochód, motorower czy przyczepa, jest zobowiązany do regularnego wykonywania badań technicznych, tzw. przeglądów rejestracyjnych. Czynności te wykonuje się w stacji kontroli pojazdów. Przed wizytą warto poznać podstawowe informacje na temat jego przebiegu tj. ile kosztuje, jakie formalności należy dopełnić czy też co zrobić w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Jakie są kary za brak przeglądu i problemy, które mogą się pojawić podczas wypłaty odszkodowania za wypadek. W poniższym wpisie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje, które sprawią, że nic nie zaskoczy Cię podczas przeglądu.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Co to jest przegląd rejestracyjny samochodu i w jakim celu się go wykonuje?

Raz w roku każdy kierowca wybiera się na stację kontroli pojazdów – wszystko po to, by uzyskać kolejną pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym, która potwierdza sprawność pojazdu. W takiej sytuacji właściciel auta często mówi, że jedzie na przegląd rejestracyjny, badanie okresowe czy też przegląd techniczny. Wydawać by się mogło, że wszystkie te pojęcia są prawidłowe i oznaczają to samo, jednak okazuje się, że niezupełnie.

Badanie techniczne, czyli przegląd rejestracyjny pojazdu to szereg czynności mających na celu dopuszczenie pojazdu do ruchu publicznego. Jest ono wykonywane na specjalnie przystosowanych do tego celu stacjach diagnostycznych i wydawane na określony czas – najczęściej 12 miesięcy.

Z kolei przegląd techniczny, okresowy czy też badanie okresowe to czynności, które mają na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, zalecanych przez producenta auta. Co istotne – nie są one obowiązkowe, jednak ich wykonanie jest ważne, gdyż pozwala zachować gwarancję producenta lub inne korzyści. Termin ich wykonania jest ustalany przez producenta i zależy od marki oraz modelu pojazdu.

Gdzie można wykonać przegląd rejestracyjny samochodu?

Przegląd rejestracyjny pojazdu jest wykonywany wyłącznie w stacjach kontroli pojazdu. Można wyróżnić stacje podstawowe i okręgowe. W pierwszych są przeprowadzane badania pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, zaś w stacjach okręgowych są sprawdzane wszystkie typy pojazdów.

Warto wiedzieć, że w kwestii przeglądów nie obowiązuje rejonizacja, tj. samochód zarejestrowany w Warszawie może uzyskać pozytywny wynik badania zarówno we Wrocławiu, jak i Krakowie.

Należy jedynie pamiętać, że istnieją wyjątki od wskazanych reguł i obejmują one pojazdy o wadze poniżej 3,5 tony, które muszą przejść przegląd w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Dotyczy to samochodów:

 • po wypadku,
 • tych, w których wykonano zmiany konstrukcyjne,
 • przeznaczonych do przewozu elementów (materiałów) niebezpiecznych,
 • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą.

Chcąc mieć pewność, że wybrana stacja może wykonać przegląd danego modelu auta, warto sprawdzić szyld i znajdujące się na nim kody, które jasno oznaczają, które pojazdy mogą być badane.

Jaka jest cena przeglądu technicznego?

Ceny przeglądu technicznego auta obowiązują na tym samym poziomie od kilku lat. Co ważne – na wszystkich stacjach ich wysokość jest taka sama – wynika to z faktu, że jest regulowana przez przepisy prawa. Poniżej prezentujemy cennik przeglądów rejestracyjnych obowiązujący w 2020 roku.

Ceny przeglądu rejestracyjnego w zależności od rodzaju pojazdu:
 • samochód osobowy - 99,00 zł
 • samochód ciężarowy i specjalny do 3.5T - 99,00 zł
 • autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób z kierowcą - 99,00 zł
 • motocykl - 63,00 zł
 • motorower - 51,00 zł
 • ciągnik rolniczy - 63,00 zł
 • badanie specjalistyczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (kwota dodawana do podstawowej opłaty za dany pojazd - 64,00 zł


Wskazane ceny obejmują również opłatę na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wysokości 1 zł.

Zdarzają się sytuację, że pierwsze badanie techniczne wykryje usterki, które uniemożliwiają wydanie pozytywnego wyniku. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów, w których stwierdzono usterki w trakcie badań. Wskazane czynności wymagają poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z poniższym.

Cennik ponownego sprawdzenia wykrytej usterki:
 • ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania - 14,00 zł
 • sprawdzenie toksyczności spalin - 14,00 zł
 • działanie amortyzatorów jednej osi - 14,00 zł
 • skuteczność i równomierność działania hamulców - 20,00 zł
 • połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu - 20,00 zł
 • poziom hałasu - 20,00 zł
 • geometria kół jednej osi - 36,00 zł
 • wszystkie inne usterki łącznie - 20,00 zł


Poniżej prezentujemy również cennik dodatkowych badań technicznych wykonywanych na podstawie skierowania od starosty lub organów kontroli ruchu drogowego.

Skierowanie od starosty:
 • gdy zachodzi podejrzenie, że pojazd nie spełnia określonych warunków technicznych - 20,00 zł
 • badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji - 94, 00zł
 • ustalenie danych pojazdu na potrzeby rejestracji - 64,00 zł
 • badanie po montażu instalacji do zasilania gazem - 114,00 zł
 • po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - 82,00 zł
 • badanie samochodu, który ma być używany jako taksówka - 42,00 zł
Skierowanie od organów kontroli ruchu drogowego:
 • usterki lub warunki techniczne – za każdą usterkę lub badany układ osobno - 20,00 zł
 • badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji - 94,00 zł
 • dane techniczne niezgodne ze stanem rzeczywistym - 51,00 zł


Należy również pamiętać, że za badanie techniczne płaci się z góry, jeszcze przed jego wykonaniem. W sytuacji, gdy auto nie przejdzie przeglądu opłata nie jest zwracana. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zastosowania płatności odroczonej na podstawie faktury VAT i indywidualnej umowy między stacją, a właścicielem pojazdu.

Jak często należy wykonywać przegląd?

W większości sytuacji okresowe badanie techniczne należy wykonywać regularnie, co roku. Obowiązek ten nie dotyczy nowych pojazdów – w tym przypadku, w pierwszych latach przegląd wykonuje się rzadziej, zgodnie z poniższymi zasadami:

 • samochody osobowe i ciężarowe o masie do 3,5 t, motocykle i przyczepy o masie do 3,5 t po raz pierwszy bada się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, drugie badanie wykonuje się przed upływem kolejnych 2 lat (czyli do 5 lat od pierwszej rejestracji), a na następne należy się zgłaszać już co roku;
 • ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze i motorowery pierwsze badanie muszą przejść przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a drugie i każde kolejne przed upływem 2 lat od dnia ostatniego badania;
 • samochody zabytkowe oraz przyczepy lekkie – w ich przypadku badanie wykonuje się tylko raz. Kolejne badania są wykonywane tylko i wyłącznie w sytuacji na podstawie skierowania od organów kontroli ruchu drogowego czy też w przypadku, gdy mają służyć jako środek transportu.

Część pojazdów musi przechodzić obowiązkowy coroczny przegląd od nowości. Zaliczane są do nich:

 • taksówki osobowe,
 • samochody konstrukcyjnie, które są przystosowane do transportowania od 5 do 9 osób i wykorzystywane w celu zarobkowego przewozu pasażerów,
 • pojazdy “SAM” (samodzielnie zbudowane),
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów na prawo jazdy,
 • pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Można wyróżnić również kategorie pojazdów, które badanie musza wykonywać częściej. Zalicza się do nich autobusy, które pierwszy przegląd przechodzą przed upływem roku od pierwszej rejestracji, a kolejne co 6 miesięcy.

Jakie są inne powody wykonania przeglądu?

W zależności od sytuacji konieczne może okazać się częstsze wykonanie przeglądu, nawet jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest przybita aktualna pieczątka. Skierowanie na nie mogą wydać:

 • organy kontroli ruchu drogowego – w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że pojazd może zagrażać bezpieczeństwu ruchu, narusza wymagania ochrony środowiska czy też uczestniczył w wypadku, w trakcie którego uszkodzeniu uległy ważne elementy jego konstrukcji,
 • starości powiatowi – w sytuacji, gdy konieczne jest ustalenie danych potrzebnych do rejestracji pojazdu bądź z dokumentów wynika, że auto uczestniczyło w wypadku lub narusza wymogi ochrony środowiska.

Należy go także wykonać w przypadku każdej zmiany konstrukcji pojazdu bądź też zmiany jego przeznaczenia, tj. w sytuacji, gdy z tradycyjnego środka transportu ma być wykorzystywany jako taksówka, pojazd do nauki jazdy, pojazd uprzywilejowany czy też środek przewożenia materiałów niebezpiecznych.

Jak przebiega okresowy przegląd techniczny pojazdu?

Każdy okresowy przegląd techniczny pojazdu składa się z trzech etapów, mianowicie:

 • identyfikacji pojazdu – sprawdzenia czy numer VIN wybity na blachach jest zgodny z dowodem rejestracyjnym,
 • kontroli dodatkowego wyposażenia pojazdu obejmującej m.in. instalację LPG lub CNG – obydwie wymagają przeprowadzenia dodatkowych procedur sprawdzających,
 • sprawdzenia poszczególnych układów i podzespołów pojazdu pod kątem bezpieczeństwa jazdy i ich wpływu na środowisko.

Podczas kontroli podzespołów są sprawdzane następujące elementy:

 • układ kierowniczy – stan połączeń, stopień zużycia, wielkość ruchu jałowego;
 • hamulce – skuteczność i równomierność działania;
 • zawieszenie – czy w elementach metalowo – gumowych pojawiły się luzy;
 • ogumienie – dobór obciążenia, dopasowanie do typu pojazdu, głębokość bieżnika, zużycie;
 • oświetlenie – prawidłowość działania, czy na reflektorach nie znajdują się pęknięcia;
 • nadwozie – stan szyb, ram i progów;
 • pasy bezpieczeństwa;
 • obowiązkowe wyposażenie – trójkąt ostrzegawczy, gaśnica;
 • układ wydechowy – stan techniczny, pomiar poziomu hałasu,
 • emisja zanieczyszczeń gazowych, a także zadymienia spalin w przypadku, gdy silnik ma spalanie wewnętrzne.

Przegląd techniczny po terminie

Przegląd rejestracyjny po terminie nie jest największą tragedią, jaka może spotkać kierowcę, aczkolwiek naraża na niebezpieczeństwo i niepotrzebne koszty. Po stwierdzeniu jego braku należy jak najszybciej wykonać przegląd.

Nieco gorzej wygląda sytuacja, gdy pojazd nie ma ważnego badania, a brał udział w wypadku. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa ma podstawę do odmówienia wypłaty lub zmniejszenia wysokości odszkodowania z OC sprawcy lub AC.

Jakie są kary za brak przeglądu?

W sytuacji, gdy policja lub inny organ kontroli drogowej podczas przeprowadzania kontroli stwierdzi brak ważnego badania technicznego, kierowca może otrzymać mandat w wysokości 500 zł, o ile termin badania upłynął stosunkowo niedawno. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy badanie powinno być wykonane już dawno – wówczas funkcjonariusz może uznać, że auto stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego i zleci odholowanie pojazdu na koszt właściciela i zatrzyma dowód rejestracyjny. W takim wypadku w celu odzyskania dokumentu należy wykonać przegląd w ciągu 7 dni.

Jak sprawdzić, czy samochód ma aktualny przegląd?

Jeśli nie jesteś pewny czy Twoje auto ma ważne badanie techniczne wystarczy zajrzeć do dowodu rejestracyjnego lub skorzystać z aplikacji „Mój Pojazd”. W drugim wariancie należy posiadać profil zaufany. Już po zalogowaniu można uzyskać informacje o terminie ważności przeglądu, ale też wszelkich usterkach wykrytych podczas poprzednich badań.

Podsumowanie:
 • Przegląd rejestracyjny jest wykonywany na specjalnie przystosowanych do tego celu stacjach diagnostycznych i wydawane na określony czas – najczęściej 12 miesięcy.
 • Ceny przeglądu technicznego auta na wszystkich stacjach są tej samej wysokości. Cena badania jest regulowana przez przepisy prawa.
 • Każdy okresowy przegląd techniczny pojazdu składa się z trzech etapów:
  • identyfikacji pojazdu,
  • kontroli dodatkowego wyposażenia pojazdu,
  • sprawdzenia poszczególnych układów i podzespołów pojazdu.
 • W sytuacji, gdy policja lub inny organ kontroli drogowej podczas przeprowadzania kontroli stwierdzi brak ważnego badania technicznego, kierowca może otrzymać mandat w wysokości 500 zł. Ponadto funkcjonariusz może zlecić odholowanie pojazdu na koszt właściciela i zatrzymać dowód rejestracyjny.
 • Jeśli nie jesteś pewny czy Twoje auto ma ważne badanie techniczne wystarczy zajrzeć do dowodu rejestracyjnego lub skorzystać z aplikacji „Mój Pojazd”.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.