Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Jak zgłosić się po zadośćuczynienie z OC sprawcy? Jaką kwotę zadośćuczynienia może uzyskać poszkodowany?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy Zadośćuczynienie z OC sprawcy to jedno z roszczeń, które przysługuje poszkodowanemu w wypadku i jest wypłacane z polisy sprawcy wypadku. Już na wstępie warto zaznaczyć, że zadośćuczynienie to nie to samo co odszkodowanie powypadkowe. O jego wypłatę poszkodowany może się ubiegać w sytuacji, gdy uczestnicy wypadku doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu, który negatywnie wpłynął na ich sytuację życiową. Czym dokładnie jest zadośćuczynienie i kiedy można się o nie ubiegać?

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Jaka jest różnica między zadośćuczynieniem a odszkodowaniem?

Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy we wcześniejszych artykułach, odszkodowanie to świadczenie wypłacane za szkody o charakterze majątkowym. Należy się ono poszkodowanemu w wypadku i jest ono wypłacane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy. Co ważne — wartość poniesionej szkody można oszacować. Wycenę można wykonać samodzielnie bądź też skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, specjalizującego się w wycenie ruchomości. Co równie istotne, odszkodowanie może być przekazane w dwóch formach: finansowej tj. rekompensaty pieniężnej bądź też wiązać się z przywróceniem pojazdu do stanu sprzed wypadku.

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, jest to wyrównanie szkody niemajątkowej, które ma zrekompensować doznane krzywdy np. ból. Zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany może domagać się jego wypłaty w sytuacji, gdy doznał m.in. uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też zostały naruszone jego dobra osobiste. Zadośćuczynienie, tak samo, jak odszkodowanie jest wypłacane z OC sprawcy.

Warto jeszcze dodać, że poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem pokrzywdzony może dochodzić też zwrotu kosztów leczenia, ale też tych poniesionych na zakup leków czy rehabilitację. W przypadku uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy może on też ubiegać się o rentę.

Jak zgłosić się po zadośćuczynienie?

Osoby biorące udział w wypadku, zainteresowane otrzymaniem zadośćuczynienia, w pierwszej kolejności powinny zgłosić szkodę osobową. Z uwagi na fakt, iż jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC, musi być ono zgłoszone w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zdarzają się jednak sytuacje, w których sprawca nie ma wykupionego OC bądź też zbiegł z miejsca zdarzenia. W takim przypadku roszczenie należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zaznaczamy, że nie ma konieczności planowania bezpośredniej wizyty w UFG – roszczenie można zgłosić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, zajmującym się sprzedażą OC.

Warto też zadbać o prawidłową formę zgłoszenia. Ze względów dowodowych powinno być ono złożone w wersji pisemnej. Wysyłając je pocztą, warto nadać list polecony, a w przypadku osobistego składania uzyskać potwierdzenie złożenia dokumentu. Treść pisma powinna zawierać:

  • miejsce i opis okoliczności, w których doszło do wypadku,
  • opis doznanych obrażeń,
  • wyszczególnienie dolegliwości powypadkowych.

Jaką kwotę zadośćuczynienia może uzyskać poszkodowany z OC sprawcy? Od czego zależy jego wysokość?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wysokość zadośćuczynienia powinna być adekwatna do poniesionej szkody niemajątkowej. W rzeczywistości niezwykle trudno wycenić doznane krzywdy w postaci np. bólu i cierpienia. Niestety, obowiązujące przepisy nie określają kryteriów, jakimi należy się kierować przy szacowaniu wysokości zadośćuczynienia. Stąd też specjaliści wykorzystują do tego celu orzecznictwo Sądu Najwyższego. Nie należy zapominać, że każda sprawa jest inna, ale też w innym stopniu negatywnie wpływa na życie poszkodowanego. Stąd też warto brać pod uwagę:

  • rozmiar doznanych cierpień — czas leczenia, rehabilitacji czy długość odczuwania negatywnych skutków wypadku,
  • cierpienia psychiczne — w zależności od skali zdarzenia, doznane urazy i niepełnosprawność mogą negatywnie wpłynąć na poczucie wartości pokrzywdzonego, który do przywrócenia równowagi psychicznej będzie potrzebował wsparcia osób trzecich,
  • skutki doznanych urazów, które uniemożliwią poszkodowanemu prowadzenie dotychczasowego trybu życia, czy też dalsze zatrudnienie na dotychczasowych stanowisku.

Na wysokość wypłaconych środków wpływa także postawa sprawcy wypadku – powinny one wzrosnąć w sytuacji, gdy nie udzielił on pierwszej pomocy poszkodowanemu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie szkody.

Samodzielne ustalenie kwoty zadośćuczynienia jest trudne — w takiej sytuacji warto zgłosić się do specjalisty, którego wiedza i doświadczenie są nieocenione. Należy pamiętać, że ustalona i uzyskana kwota powinna uwzględniać wszystkie konsekwencje wypadku, również te, które mogą wystąpić dopiero w przyszłości. Zdarzają się jednak sytuacje, że po czasie ujawnia się krzywda, która nie była możliwa do przewidzenia w momencie zasądzania wysokości zadośćuczynienia - wówczas poszkodowany może wnioskować o wypłatę dodatkowej kwoty.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zadośćuczynienie?

Roszczenie o zadośćuczynienie przedawnia się po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym pokrzywdzony dowiedział się o szkodzie lub też o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Gdy szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, poszkodowany ma 20 lat na zgłoszenie szkody osobowej.

Przestrzegamy jednak, by ze zgłoszeniem roszczenia nie zwlekać zbyt długo. Wraz z upływem czasu zaciera się pamięć o zdarzeniu. Może to sprawić, że ubezpieczyciel nie zgodzi się ze stanowiskiem poszkodowanego. Wynikiem wspomnianego może być nie tylko długotrwałe dochodzenie racji, ale też niższa kwota zadośćuczynienia.

Co zrobić, gdy zakład ubezpieczeń zaniża wysokość zadośćuczynienia?

Zdarzają się sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca poszkodowanemu niższe zadośćuczynienie. Należy wiedzieć, że nie zamyka to sprawy i w przypadku braku zgodności z decyzją ubezpieczyciela, poszkodowany może skorzystać z innych środków, które pozwolą mu udowodnić swoją rację i uzyskać większą wartość zadośćuczynienia.

W pierwszej kolejności poszkodowany może odwołać się od otrzymanej decyzji ubezpieczyciela. Konieczne jest nie tylko właściwe napisanie odwołania, ale też konkretne uzasadnienie racji, które przekona towarzystwo do zmiany stanowiska. Drugim sposobem polubownego rozstrzygnięcia sprawy jest możliwość wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego. Ostatnim krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową - wówczas wysokość zadośćuczynienia ustali sąd.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zadośćuczynieniu z OC sprawcy — skorzystaj z pomocy naszego doradcy.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.