Zniżki OC - jak są wyliczane, ile traci się po kolizji?

Od czego zależy wysokość zniżki na ubezpieczenie samochodu?

zniżki na ubezpieczenie OC Zniżki OC pozwalają na zmniejszenie wysokości składki ubezpieczeniowej, która jest obowiązkowa dla właścicieli aut zarejestrowanych w Polsce. Co prawda nie mają umocowania w prawie, ale stosują je wszystkie towarzystwa oferujące polisy komunikacyjne. Za co można je otrzymać? W jaki sposób się je oblicza? Kto może na nie liczyć? Ile zniżek OC traci się po kolizji? Na te oraz inne pytania dotyczące zniżek OC znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Jakie są zniżki OC za bezszkodową jazdę?

Cena obowiązkowego dla właścicieli pojazdów mechanicznych ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zależy od wielu czynników. Jednym z nich są zniżki OC, których maksymalna wysokość wynosi z reguły 60%, choć niektóre towarzystwa stosują limit 70%.

Zniżki ubezpieczeniowe otrzymuje każdy właściciel auta, który przez 12 miesięcy bezszkodowo kontynuuje polisę. Są to zniżki za bezszkodową jazdę. Po roku otrzymuje się najczęściej 10% upustu. Oznacza to, że w ciągu kilka lat da się osiągnąć pułap 60% lub 70% w zależności od limitu stosowanego przez daną firmę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania maksymalnych zniżek OC jest brak szkód komunikacyjnych wyrządzonych przez kierowcę podczas poruszania się po drogach publicznych. Za każde spowodowane zdarzenie drogowe, które zostało zgłoszone do ubezpieczyciela i z tytułu którego wypłacono odszkodowanie z polisy właściciela, towarzystwa odbierają bowiem zniżki ubezpieczeniowe. Co ważne, nie jest istotna skala szkody – niezależnie od tego, czy spowoduje się poważny wypadek, w którym są ranni, czy niewielką stłuczkę parkingową, utrata zniżek OC po kolizji zawsze następuje w takim samym stopniu.

Jak kolizja wpływa na utratę zniżek ubezpieczeniowych?

Ponieważ zniżki OC możesz utracić wyłącznie za szkody zgłoszone do towarzystwa ubezpieczeniowego, z tytułu których wypłacono odszkodowanie komunikacyjne osobie lub osobom poszkodowanym, w razie stłuczki, kolizji lub wypadku warto przemyśleć, czy nie opłaca się uregulować powstałych zniszczeń z własnej kieszeni.

Przykładowo, jeżeli dojdzie do niewielkiej stłuczki w postaci lekkiego przetarcia karoserii drugiego auta, często lepiej jest zapłacić poszkodowanemu kilkaset złotych ze swojego portfela niż zgłaszać szkodę do ubezpieczyciela. Utrata zniżek może być w takiej sytuacji znacznie dotkliwsza niż koszt finansowego zadośćuczynienia we własnym zakresie.

Ile zniżek OC traci się po kolizji?

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy kontynuowania polisy spowoduje się jedną szkodę, towarzystwa z reguły odbierają 10% zniżek, jednak w przypadku większej liczby kolizji, stłuczek czy wypadków w krótkim czasie wymiar „kary” może być znacznie wyższy (np. 30% odebranych zniżek za każdą kolejną szkodę powyżej dwóch w ciągu roku).

Mimo że opisane powyżej schematy są często spotykane, to należy pamiętać, że nie istnieją żadne przepisy regulujące przyznawanie i utratę zniżek OC za bezszkodową jazdę. Każde towarzystwo we własnym zakresie opracowuje zasady regulujące tę kwestię.

Najważniejsze kwestie dotyczące zniżek OC:
  • 10% – poziom zniżek przyznawanych za rok bezszkodowego kontynuowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • 60% lub 70% – maksymalny limit zniżek możliwych do uzyskania,
  • 10% – poziom zniżek odbieranych za pierwszą szkodę w ciągu roku.

Po jakim czasie przepadają zniżki OC?

W odróżnieniu od samej polisy zniżki ubezpieczeniowe OC są imiennie przypisane do właściciela lub właścicieli, a nie do pojazdu. Oznacza to, że wraz ze sprzedażą samochodu nie traci się ich i da się z nich korzystać po kupnie nowego auta. Warto tutaj wspomnieć, aby po sprzedaży auta złożyć wypowiedzenie umowy OC. Daje to dwie korzyści: nie wpadniemy w pułapke podwójnego OC i uzyskujemy szansę na zwrot niewykorzystanej składki OC.

Należy jednak pamiętać, że można je stracić nie tylko za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego, ale również za brak kontynuacji polisy. Krótko mówiąc,zniżki OC przepadają po kilku latach braku polisy. Żeby ich nie stracić, należy więc zachować ciągłość ubezpieczenia, tak aby nie było przerwy pomiędzy wykupieniem kolejnych polis lub była ona możliwie jak najkrótsza.

Zniżki ubezpieczeniowe za bezpieczną jazdę można stracić już po dwóch latach przerwy w ciągłości polisy. Uwzględniając, że ich ponowne uzyskanie w maksymalnej wysokości zajmuje nawet 5-6 lat ( albo i więcej w przypadku częstych szkód ), po sprzedaży auta warto rozważyć „podłączenie się” jako właściciel do innego pojazdu, np. należącego do kogoś z najbliższej rodziny. Wymaga to dopisania drugiego kierowcy w dowodzie rejestracyjnym.

Trzeba przy tym pamiętać, że współwłasność ma duży wpływ na sposób wyliczania składki, gdyż jest ona obliczana z uwzględnieniem historii ubezpieczeniowej oraz innych parametrów dotyczących wszystkich właścicieli jednocześnie. Jeżeli zatem np. jeden z nich nie ma żadnych zniżek i jest młodym kierowcą, a drugi posiada maksymalne zniżki, cena OC zostanie uśredniona.

Współwłaściciel jako sposób na zniżki OC

Ponieważ zniżki wszystkich właścicieli są brane pod uwagę przy obliczaniu składki OC, młodzi kierowcy często korzystają ze współwłasności w celu obniżenia ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC , która jest dla nich szczególnie wysoka. Włączając do niego starszego kierowcę, który dysponuje wysokimi zniżkami, finalna cena OC staje się znacznie atrakcyjniejsza.

Nie można jednak zapominać, że w razie ewentualnej szkody każdy współwłaściciel traci zniżki przy kolizji w takim samym stopniu, mimo że stłuczkę, kolizję lub wypadek spowodował tylko jeden z nich. Z tego względu współwłasność powstaje najczęściej pomiędzy osobami bliskimi, np. pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców.

Jak sprawdzić zniżki OC?

Jak sprawdzić warunki, zgodnie z którymi przyznawane i odbierane są zniżki za bezszkodową jazdę? W tym celu należy przejrzeć tabelę bonus-malus stosowaną przez każde towarzystwo działające na rynku. Bazując na historii ubezpieczeniowej, pozwala ona na przyporządkowanie kierowcy do danej grupy, a tym samym określenie wysokości posiadanych przez niego zniżek OC. Tabele bonus-malus są często publikowane na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych, można się z nimi zapoznać także w placówkach poszczególnych firm.

Wielu kierowców nie potrafi jednak nie tylko znaleźć tabeli bonus-malus stosowanej przez towarzystwo, w którym mają wykupione ubezpieczenie – problemem może być także interpretacja zawartych w niej informacji. Jak w takim razie sprawdzić wysokość posiadanych zniżek OC? Pozwala na to wysłanie wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – w odpowiedzi w ciągu 15 dni otrzymuje się pismo umożliwiające przejrzenie przebiegu historii ubezpieczeniowej z ostatnich 5 lat. Na tej podstawie można zweryfikować wartość uzyskanych zniżek za bezszkodową jazdę.

Jak wiek kierowcy wpływa na zniżki OC?

Choć przebieg historii ubezpieczeniowej ma zasadniczy wpływ na wysokość uzyskanych zniżek OC, to jednak zależą one również od innych czynników, a jednym z nich jest wiek kierowcy. Towarzystwa przyznają upusty kierowcom, którzy przekroczyli określony pułap – jego maksymalną wysokość firmy określają we własnym zakresie. Podczas gdy w jednym towarzystwie zniżki można otrzymać po osiągnięciu 25. czy 26. roku życia, w innym limit ten wynosi 27 albo 28 lat.

Z czego wynika fakt, że osoby, które nie osiągnęły określonego limitu wieku, nie mogą liczyć na zniżki? Powodem jest wysokie ryzyko ubezpieczeniowe, ponieważ – jak pokazują raporty policyjne – młodzi kierowcy są potencjalnie najbardziej szkodowymi uczestnikami ruchu drogowego. Statystycznie to właśnie oni powodują najwięcej stłuczek, kolizji i wypadków, w związku z czym w celu zrekompensowania sobie wysokiego ryzyka ubezpieczeniowego towarzystwa narzucają im wysokie składki i pozbawiają zniżek, które należą się po osiągnięciu określonego limitu wieku.

Jakie inne czynniki kształtują zniżki ubezpieczeniowe OC?

Mimo że zniżki OC są ważnym czynnikiem wpływającym na ostateczną cenę obowiązkowej polisy, to należy mieć świadomość, że nie decydującym ani tym bardziej nie jedynym. Może się bowiem zdarzyć tak, że składka w towarzystwie, w którym kierowcy przyznano 70% zniżek, będzie wyższa niż w firmie, w której udało się uzyskać 50% zniżek OC. Mając to na uwadze, zawsze przed wykupieniem ubezpieczenia należy wyliczyć składkę w wielu towarzystwach, tak aby wiedzieć, gdzie można kupić ją najtaniej. W tym celu można skorzystać z usług agentów lub multiagencji ubezpieczeniowych bądź użyć specjalnych porównywarek internetowych. Oba rozwiązania są równie skuteczne, całkowicie darmowe i nie wiążą się z żadną dodatkową opłatą po wykupieniu najtańszego znalezionego OC.

Osoby pozostające w związku małżeńskim mają możliwość przenoszenia zniżek – o ile nie ustanowiono rozdzielności majątkowej, mąż jest uprawniony do przekazania ich żonie lub odwrotnie. To korzystne rozwiązanie dla kierowców, którzy nie dysponują historią ubezpieczeniową lub jest ona krótka. Należy jednak uwzględnić fakt, że podobnie jak w przypadku współwłasności, po przeniesieniu zniżek z jednego małżonka na drugiego ewentualna szkoda będzie oznaczała ich odebranie obu stronom. Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stawiać różne warunki, które trzeba spełnić, aby przenosić zniżki, jak np. brak historii ubezpieczeniowej czy brak szkód na koncie.

W kontekście wypracowywania zniżek pojawia się zasadne pytanie, czy osoby, które są właścicielami dwóch lub większej liczby pojazdów, mogą liczyć na szybsze albo większe zniżki OC. Odpowiedź brzmi: nie – niezależnie od tego, ile aut się posiada, zniżki ubezpieczeniowe są zawsze naliczane w identyczny sposób i na jednakowych warunkach. Tańsza polisa jest natomiast możliwa dla klientów, którzy chcą ubezpieczyć drugie auto w tym samym towarzystwie – w takim przypadku niektóre firmy proponują rabaty.

Pamiętaj:
  • młodzi kierowcy są pozbawieni zniżek za wiek, dlatego płacą najwięcej za OC,
  • zniżki ubezpieczeniowe można utracić z powodu szkód wyrządzonych w ruchu drogowym, młodego wieku lub z uwagi na przerwy w ciągłości polisy,
  • współwłasność z osobą posiadającą wysokie zniżki jest dobrym sposobem na obniżenie ceny OC w przypadku młodych i niedoświadczonych kierowców,
  • nie zawsze towarzystwo, które oferuje najwyższe zniżki, gwarantuje najniższą cenę OC,
  • poza zniżkami za bezszkodową jazdę na wysokość składki wpływa wiele innych czynników, jak np. miejsce zamieszkania, stan cywilny, liczba dzieci, parametry ubezpieczanego pojazd.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Zajmujemy się dopłatami do odszkodowań i odzyskiwaniem odszkodowań OC

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.