Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC - pdf, doc

Kiedy i jak wypowiedzieć umowę OC u dotychczasowego ubezpieczyciela?
Gdzie i w jakiej formie wysłać wypowiedzenie umowy?

wypowiedzenie ubezpieczenia OCWielu kierowców ze zdziwieniem otwiera korespondencję od zakładu ubezpieczeń ( w którym kiedyś posiadali obowiązkową polisę OC ) z wezwaniem do zapłaty zaległej składki, choć już od dawna nie są w posiadaniu pojazdu będącego przedmiotem owej umowy lub zmienili zakład ubezpieczeń.

Zwykle powodem otrzymania takiej korespondencji jest fakt, że zapomnieli powiadomić oraz złożyć wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC w poprzednim zakładzie ubezpieczeń.

Każdy właściciel pojazdu podlegającemu obowiązkowemu ubezpieczeniu OC powinien wiedzieć, w jakich sytuacjach i w jaki sposób wypowiedzieć umowę ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. Ta wiedza z pewnością niejednokrotnie okaże się użyteczna. Sytuacji takich jest co najmniej kilka, a my omówimy najczęstsze z nich.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Zmiana ubezpieczyciela - wypowiedzenie polisy OC


Umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC zawierane są zazwyczaj na okres jednego roku. Po tym czasie większość kierowców sprawdza, czy inny zakład ubezpieczeń oferuje lepsze warunki.
Jak pokazują statystyki, wiele osób zmienia dotychczasową firmę ubezpieczeniową i podpisuje umowę ubezpieczenia z nową firmą.
Jednak nie każdy sposób zmiany zakładu ubezpieczeń zawiera "w pakiecie" wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Część tzw. multiubezpieczeń wraz z zawarciem nowej umowy za ich pośrednictwem, wysyła w naszym imieniu wypowiedzenie starej umowy OC.

Należy mieć na uwadze, że nie zawsze tak jest ( podmiot będący pośrednikiem podczas zmiany ubezpieczyciela nie ma obowiązku informowania poprzedniego towarzystwa o tym fakcie, jest to tylko jego dobra wola ).

Dotychczasową umowę OC należy wypowiedzieć w przeddzień daty jej obowiązywania . W innym wypadku zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok.

Warto to sprawdzić, aby nie wpaść w pułapkę podwójnego ubezpieczenia. Jest to sytuacja, w której zawarłeś umowę z nową firmą ubezpieczeniową, ale nie wypowiedziałeś starej polisy ( która w międzyczasie została automatycznie przedłużona ).

W powyższym przypadku masz obowiązek opłacenia składek na poczet obu umów.
Jeśli jesteś "ofiarą" podwójnego ubezpieczenia, należy jak najszybciej złożyć wypowiedzenie OC w poprzedniej firmie.

Dobra wiadomość jest taka, że automatycznie przedłużoną polisę możesz wypowiedzieć w każdej chwili.
Zła, że za okres od automatycznego przedłużenia do daty wypowiedzenia jesteś zobowiązany zapłacić poprzedniemu ubezpieczycielowi. Najważniejsze, aby niezwłocznie złożyć wypowiedzenie umowy OC i nie narażać się na rosnące a dnia na dzień koszty "utrzymywania" obu polis.

Jak złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC po zmianie ubezpieczyciela?


Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi został złożone na piśmie. Niezbędne dane jakie muszą się w nim znaleźć to imie i nazwisko właściciela pojazdu ( można dopisać numer PESEL ) oraz jego adres.
Należy podać numer rejestracyjny auta, markę oraz numer polisy, która chcemy wypowiedzieć oraz powód rezygnacji ( w tym przypadku zawarcie umowy z innym zakładem ubezpieczeń ).

Sposobów złożenia rezygnacji z polisy jest kilka w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Możesz go wysłać pocztą ( koniecznie z potwierdzeniem nadania ), mailowo ( skan podpisanej rezygnacji ), osobiście u agenta lub poprzez formularz na stronie internetowej towarzystwa.

Każdy zakład ubezpieczeń udostępnia swój wzór wypowiedzenia ubezpieczenia OC , u nas znajdziesz uniwersalny wzór do pobrania.Sprzedaż pojazdu - zgłoś to ubezpieczycielowi


Formalności związane ze sprzedażą samochodu nie kończą się na podpisaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

Po przeniesieniu własności musisz powiadomić o tym obecnego ubezpieczyciela. W innym wypadku dotychczasowy zakład ubezpieczeń może zażądać od Ciebie opłacenia kolejnej raty ( jeśli płatność jest ratalna ) lub otrzymasz wezwanie do opłacenia polisy na kolejny rok.
Należy mieć świadomość, że umowa ubezpieczenia OC po zakończeniu okresu ochrony przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Nawet, jeśli sprzedasz pojazd to ona nadal obowiązuje, aż do zgłoszenia u ubezpieczyciela faktu zbycia pojazdu.
Co prawda zgłoszenia tego może dokonać nabywca auta, ale przede wszystkim należy liczyć na siebie.

Termin na powiadomienie firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży samochodu to 14 dni od daty podpisania umowy.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za poinformowaniem o zbyciu pojazdu jest możliwość zwrotu części niewykorzystanej składki ( pod warunkiem, że nowy właściciel wypowie umowę ) za okres, w którym nie byłeś już właścicielem auta.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w zakładzie ubezpieczeń?


Podobnie jak w przypadku zmiany zakłady ubezpieczeń powiadomienie o sprzedaży pojazdu należy złożyć na piśmie z naszymi danymi ( imię, nazwisko, PESEL, adres ) oraz danymi pojazdu ( marka, numer rejestracyjny, numer polisy ).
W przypadku sprzedaży samochodu dodatkowo należy wskazać nabywcę ( jego imię, nazwisko, adres, PESEL lub REGON - w zależności czy nabyła go osoba prywatna czy firma ).

Warto umieścić informację o przekazaniu dokumentów ubezpieczeniowych nowemu właścicielowi.

Niewielu kierowców wie, że jeśli nabywca wypowie dotychczasową polisę OC, to oczekujemy zwrotu niewykorzystanej składki. Taką informację także należy umieścić w druku zgłoszenia sprzedaży pojazdu wraz z numerem konta bankowego do zwrotu należnych nam środków. Jeśli nie dodamy takiego zapisu w zawiadomieniu, to zapewne nie otrzymamy zwrotu.

Poniżej znajdziesz wzór zgłoszenia o sprzedaży pojazdu na potrzeby wypowiedzenia umowy OC.Zakup pojazdu - wypowiedzenie umowy OC


Nabywając pojazd przechodzi na nas aktualne ubezpieczenie OC ( wynika to z zasady ciągłości ubezpieczenia ). Jako kupujący możemy wypowiedzieć tą umowę OC i zawrzeć nową w tym samym lub innym zakładzie ubezpieczeń. Możemy także korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia samochodu ( zazwyczaj ubezpieczyciel dokonuje rekalkulacji naszej składki ) do ostatniego dnia jej obowiązywania.

Pamiętaj, że polisa zawarta przez poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu jej okresu. W przypadku, gdy zdecydujesz się kontynuować polisę poprzedniego właściciela, musisz zadbać o podpisanie nowej umowy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej.

Gdy zbywca zgłosi sprzedaż pojazdu, a posiadał polisę ratalną, to Ty jako kupujący pokrywasz kolejne raty.Śmierć właściciela - co z polisą ubezpieczenia OC?


W przypadku śmierci właściciela pojazdu umowa obowiązkowego OC trwa do końca jej okresu obowiązywania, a za jej kontynuację po tym okresie odpowiedzialni są wszyscy potencjalni spadkobiercy.

Nie ma potrzeby zawierania nowej polisy od razu po śmierci właściciela auta, ale musisz pamiętać, że w takim przypadku nie obowiązuje zasada automatycznego przedłużania polisy OC ( o ile spadkobiercy powiadomią o tym firmę ubezpieczeniową ).
Kiedy jej się okres ochronny dobiega końca, spadkobiercy muszą zawrzeć nową umowę ubezpieczenia, aby nie narazić się na kary za brak OC.

Jeśli spadkobierców jest wielu wystarczy, że jeden z nich podpisze nową umowę OC.

Bezwzględnie należy powiadomić zakład ubezpieczeń o zgonie właściciela samochodu, aby polisa ubezpieczeniowa nie przedłużyła się automatycznie.
Zawieranie umowy na osobę zmarłą jest niedopuszczalne i w razie wypadku podczas likwidacji szkody komunikacyjnej nasza polisa OC może zostanie uznana za zawartą nieskutecznie.

Odszkodowanie co prawda pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale możemy zostać potraktowani jak sprawca bez ważnej polisy OC, czyli instytucja ta zwróci się do nas o zwrot kosztów wypłaty odszkodowania.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na próby odwołania?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?
Jeśli 3 razy odpowiedziałeś TAK to skorzystaj z dopłaty do odszkodowania !

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.