Wycena wartości rynkowej samochodu a odszkodowanie

Ubezpieczyciel zaniżył wartość rynkową Twojego pojazdu?
Sprawdź jak szacowana jest wartość auta przez ubezpieczycieli.

wycena wartości pojazdu Wycena wartości rynkowej samochodu ma bardzo często miejsce podczas likwidacji szkód komunikacyjnych, szczególnie kiedy pojazd uległ znacznym uszkodzeniom.
Ma ona na celu określenie, czy naprawa auta jest ekonomicznie uzasadniona ( czy zostanie orzeczona szkoda częściowa, czy też całkowita ).
Jeśli oszacowana wartość pojazdu jest niższa niż koszty naprawy uszkodzonego auta, wtedy orzekana jest szkoda całkowita i wycena wartości służy do określenia wysokości naszego odszkodowania ( wartość przed kolizją - wartość po wypadku = nasze odszkodowanie ).

Masz problem z odszkodowaniem przez zaniżoną wycenę wartości rynkowej samochodu?

Dlaczego wycena wartości rynkowej samochodu jest tak istotna?

Od wyceny wartości naszego pojazdu zależy przede wszystkim sposób likwidacji naszej szkody.
Szczególnie istotne podczas szkody z polisy AutoCasco, gdzie zwykle szkoda całkowita orzekana jest już od 70% wartości rynkowej pojazdu.
Ubezpieczyciele dążą wtedy do tego, aby wartość naprawy przekraczała rynkową cenę ( według ich opinii ) naszego pojazdu i stosują wszystkie możliwe korekty, aby ta wartość była jak najniższa.

Dlatego też tak niezmiernie istotne jest to, żebyśmy zawsze przykładali szczególną wagę do wyceny wartości samochodu. Musimy również pamiętać o tym, że powinna ona być dokładna. Zarówno zbyt niska jak i zbyt wysoka wycena, to sytuacja niekorzystna dla Państwa. W pierwszym przypadku, wprawdzie zapłacimy niższe składki ubezpieczenia, ale stracimy pieniądze, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia. W drugim zaś, ubezpieczyciel przy kradzieży pojazdu czy podczas zdarzenia ( takiego jak szkoda całkowita ) i tak dokona korekty i to pomimo faktu, że przez podanie wyżego oszacownia wartości samochodu, będziemy płacić wyższe składki za ubezpieczenie OC oraz AC.

Czym tak właściwie jest wartość rynkowa pojazdu?

Samo opisanie wyceny wartości rynkowej samochodu nie będzie zabiegiem wystarczającym, jeżeli nie zwrócimy uwagi na to, czym tak właściwie jest wartość rynkowa danego pojazdu i co ma na nią wpływ.

Zasadniczo pod pojęciem wartość rynkowa pojazdu rozumiemy jak najbardziej zbliżoną cenę, którą możemy uzyskać za określony pojazd w ramach podpisanej umowy kupna-sprzedaży. Ustalenie rzeczywistej wartości pojazdu jest możliwe poprzez proces tak zwanej wyceny, która z kolei jest możliwa do sporządzenia pełnej identyfikacji samego pojazdu jak i również po dokonaniu oceny jego stanu technicznego. Na stan techniczny pojazdu składają się takie elementy jak:

 • Standardowe wyposażenie pojazdu
 • Dodatkowe wyposażenie pojazdu
 • Oznaczenie fabryczne pojazdu to jest jego marka, model i kompletacja pojazdu
 • Rok produkcji
 • Rodzaj nadwozia pojazdu (czyli sedan, kombi, hatchback) i liczba drzwi, które posiada
 • Rodzaj, marka oraz stopień zużycia opon w pojeździe
 • Data pierwszej rejestracji pojazdu
 • Przebieg samochodu
 • Rodzaj napędu i liczba napędzanych osi
 • Ewentualne naprawy
 • Stan techniczny
 • Liczba właścicielu (tak ona również wpływa na wycenę)
 • Rodzaj oraz stan lakieru
 • Skąd pochodzi pojazd ( czy jest on z kraju czy importowany z terenów UE czy może zwożony z zza oceanu )
 • Sposób eksploatacji

Jak sporządzana jest wycena wartości rynkowej pojazdu?

Na początku warto wyjaśnić, czym jest dokładnie wspomniane wyżej zagadnienie. Wycena ceny rynkowej pojazdu polega na założeniu które zakłada, że pojazd jest tyle wart ile jest w stanie za niego zapłacić nabywca.

Na pewno podczas rozliczania szkody całkowitej, czy też zakład podczas wyboru ubezpieczenia spotkałeś się wyliczeniem wartości rynkowej swojego pojazdu przez ubezpieczyciela. Zastanawiałeś się w jaki sposób zakłady ubezpieczeń wyliczają wartość rynkową Twojego samochodu?

Podmioty te posługują się specjalnie do tego celu stworzonymi programami, takimi jak na przykład Audatex oraz uaktualnianymi co miesiąc bazami danych.
Podstawą grupowania tutaj pojazdów jest: marka, model oraz rok produkcji. Dodatkowo w dalszej analizie brany jest pod uwagę między innymi : rodzaj nadwozia, moc i pojemność silnika, rodzaj zastosowanego paliwa, przewidywany nominalny przebieg pojazdu.

Podczas wyceny pojazdu za pomocą metody rynkowej opieramy się na następującym schemacie: wartość bazowa, a następnie zastosowanie odpowiednich korekt tej wartości odpowiednio do różnic pomiędzy wycenianym pojazdem, a samochodem bazowym.

Wszystkie zastosowane kolejno korekty mają znaczący wpływ na ostateczną cenę konkretnego pojazdu. Dlaczego? Współczynniki korekcyjne mogą obniżyć lub podwyższyć wartość pojazdu w stosunku do wartości bazowej. Wszystkie zastosowane korekty znajdziemy w dokumentacji naszej szkody w sekcji "KOREKTY"

Rozróżniamy następujące korekty:

wartość bazowa WARTOŚĆ BAZOWA - to kwota wyjściowa do wyceny ( od niej odejmujemy lub dodajemy korekty )

wycena wartości samochodu - wartość bazowa korekta za wyposażenie KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE - tutaj określana jest wartość dodatkowego ponadprzeciętnego wyposażenia naszego auta lub stosowana jest korekta obniżająca wartość samochodu w przypadku "ubogiej" wersji danego modelu

wartość rynkowa pojazdu - korekta wyposażenie korekta za wyposażenie KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ - korekta dotyczy miesiąca pierwszej rejestracji pojazdu. Jeśli zarejestrowany przed 15 maja danego roku to korekta ma wartość ujemną, jeśli po tej dacie to wartość jest dodatnia ( zwiększa wartość pojazdu )

wycena wartości pojazdu - pierwsza rejestracja korekta za przebieg KOREKTA ZA PRZEBIEG - dotyczy przebiegu, ujemna jeśli przebieg jest wyższy od normatywnego dla danego rocznika pojazdu, a dodatnia jeśli jest on wyższy

wartość rynkowa samochodu - przebieg korekta za ogumienie KOREKTA ZA OGUMIENIE - dotyczy stanu ogumienia pojazdu

wartość rynkowa samochodu - ogumienie korekty różne KOREKTY RÓŻNE - korekty dotycząca cech pojazdu: stan i dbałość o pojazd (czystość, zarysowania), charakter eksploatacji, wcześniejsze naprawy powypadkowe, korekta za niefabryczny montaż pojazdu, brak aktualnych badań technicznych, niewłaściwe z zaleceniami serwisowanie pojazdu, liczbę właścicieli.
Warto tutaj podkreślić, że w ostatnich latach obserwujemy tendencję rynku motoryzacyjnego, która wpływa na wartość rynkową pojazdu. Mowa tutaj o jego pochodzeniu, samochód sprowadzany z zagranicy może być tańszy nawet o 8% w stosunku do pojazdów, które od zawsze poruszały się na polskich drogach.

wartość rynkowa samochodu - korety różne
Jak widać na powyższych przykładach nałożenie się kilku korekt może znacząco obniżyć wartość rynkową samochodu. Co oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci Ci niższe odszkodowanie.
Warto zweryfikować, czy zastosowanie korekt i ich wysokość w Państwa wycenie wartości pojazdu ma faktyczne podstawy.

Oczywiście już na pierwszy rzut oka może się to wydawać mocno skomplikowane. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego też jeżeli mają Państwo problem z oszacowaniem wartości samochodu bądź zastanawiają się czy określenie wartości przez ubezpieczyciela jest zgodna ze stanem faktycznym, to serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą. Specjalizujemy się w wycenie samochodów używanych i pomożemy Państwu w tego typu sprawach. Zapraszamy więc serdecznie do kontaktu.

Czym grozi zawyżenie bądź zaniżenie wyceny?

Jak już pisaliśmy wcześniej, podanie niższej wartości pojazdu jest złą opcją mimo, iż obniży składkę za ubezpieczenie. Tak zwanie niedoubezpieczenie to działanie, które kończy się źle zarówno w przypadku kolizji jak i kradzieży pojazdu.

Odszkodowanie nie może być bowiem wyższe niż rzeczywista wartość całkowita danego pojazdu.

Posłużmy się przykładami:

zaniżenie wartości pojazdu

Zaniżenie wyceny wartości pojazdu

Jeżeli auto jest warte 110 000 zł, ale w ubezpieczeniu zadeklarowali Państwo wartość 80 000 zł chcąc w ten sposób zaoszczędzić przy płatności polisy, to muszą Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że w razie jakiegokolwiek zdarzenia otrzymacie nie więcej niż zadeklarowane 80 000 zł.

Kiedy wściekli kierowcy mówią o tym, jak zostali oszukani przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jednocześnie jednak zapominają wspomnieć o tym, że to oni próbowali oszukać ubezpieczyciela, zaniżając wartość pojazdu.

zawyżenie wartości pojazdu

Zawyżenie wartości pojazdu

Odrębną sytuacją jest deklarowanie wartości wyższej niż realna cena pojazdu. Kierowca posiada auto o wartości 100 000 zł, ale ubezpiecza je na 120 000 zł.

Należy jednak pamiętać, że pod uwagę brana jest realna wartość auta więc, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe ustali, że auto było warte 100 000 zł, to wtedy do takiej kwoty wypłaci odszkodowanie.


Wniosek jest więc bardzo prosty. Wprowadzanie w błąd towarzystwa ubezpieczeniowego to postępowanie, który za każdym razem skończy się dla nas bardzo źle. Lepiej więc tego nie robić.

Co zrobić w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe zaniżyło wartość rynkową samochodu?

Nagminnie spotykamy się z nieuczciwą wyceną wartości pojazdów zarówno przez jej zawyżanie jak i zaniżanie. Ta sytuacja dotyczy odszkodowań komunikacyjnych rozliczanych zarówno z polisy OC jak i AC. Nietrudno się domyślić, że niestety najbardziej cierpi na tym poszkodowany. Dlaczego?

Takie działanie skutkuje wypłatą niższego odszkodowania. Jeśli likwidator, który analizuje naszą szkodę zakwalifikuje ją jako całkowitą ( różnica pomiędzy wartością wraku, a wartością pojazdu na dzień szkody ), musimy mieć na uwadze to, iż oba te parametry wylicza ubezpieczyciel. Nie trudno zatem się domyślić, że wyliczenia i założenia brane pod uwagę nie są ukierunkowane do wyliczenia najwyższego należnego Ci odszkodowania.

Analiza i weryfikacja dokumentacji szkodowej przez niezależnego rzeczoznawcę oraz doświadczonych doradców naszej firmy na pewno pozwoli Ci uzyskać pełną kwotę należnej Ci rekompensaty.

Mamy nadzieję, że powyższe informację pomogły Ci w jakiś sposób zrozumieć na czym polega wycena wartości rynkowej samochodu oraz co składa się na jej wartość końcową.

Jeśli jednak masz pytania, nie wiesz czy wartość Twojego pojazdu została właściwie wyceniona przez ubezpieczyciela, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści zajmujący się skupem odszkodowań przeanalizują bezpłatnie Twoją sprawę, a nasi dorady odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Wycena wartości rynkowej samochodu a odszkodowanie – najczęściej zadawane pytania

Jak mogę samemu sprawdzić wartość rynkową samochodu?

Możemy do tego wykorzystać informacje z takich baz danych jak Audatex, Eurotax czy infoExpert. Wymienione bazy danych nie są jednak darmowe, ale korzystają z nich również firmy ubezpieczeniowe.

Jak mogę samemu sprawdzić wartość rynkową samochodu?

Możemy do tego wykorzystać informacje z takich baz danych jak Audatex, Eurotax czy InfoExpert. Wymienione bazy danych nie są jednak darmowe, ale korzystają z nich również firmy ubezpieczeniowe.

Czy zaniżanie wartości samochodu po to aby zmniejszyć składki na ubezpieczenie to dobry pomysł?

W momencie kiedy dojdzie do kradzieży auta bądź do szkody całkowitej, to ubezpieczalnia będzie odnosić się nie do wartości rynkowej pojazdu lecz do sumy, którą zadeklarowaliśmy podczas podpisywania polisy ubezpieczeniowej. Niestety dla nas, ubezpieczalnia ma do tego prawo. W końcu to my, jako pierwsi próbowaliśmy dokonać oszustwa. Dlatego też, zaniżanie wartości samochodu po to, aby zmniejszyć składki na ubezpieczenia to naprawdę zły pomysł.

Czy istnieje możliwość zakwestionowania wyceny ubezpieczyciela?

Oczywiście że tak, jeżeli nie zgadzają się Państwo z wyceną samochodu zaoferowaną przez firmę ubezpieczeniową, to zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie przed tym aby skorzystać z usług profesjonalnego rzeczoznawcy, bądź w przeprowadzeniu wyceny na własną rękę. Należy taką wycenę dołączyć do odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń.

Czy zawyżenie wartości pojazdu się opłaca?

Nie podobnie jak w przypadku zaniżenia wartości pojazdu jest to nieopłacalne. Nie dość, że zapłacą Państwo wyższe składki, to ubezpieczyciel i tak nie pozwoli się oszukać i ponownie wyceni pojazd w momencie wystąpienia szkody. Zasadniczo ubezpieczalnie nie zawsze są uczciwe, ale próby wprowadzania ich w błąd zwykle kończy się źle dla klienta.

Czy muszę sam podać wartość pojazdu podczas zawierania umowy AC?

Oczywiście, że nie. Wyceną powinien zająć się ubezpieczyciel. Dobrym pomysłem będzie jednak poznać wartość swojego pojazdu, aby w razie potrzeby zakwestionować wycenę zaoferowaną przez ubezpieczyciela.

Czy muszę sam podać wartość pojazdu podczas zawierania umowy AC?

Oczywiście, że nie. Wyceną powinien zająć się ubezpieczyciel. Dobrym pomysłem będzie jednak poznać wartość swojego pojazdu, aby w razie potrzeby zakwestionować wycenę zaoferowaną przez ubezpieczyciela.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.