Wniosek o udostępnienie akt szkody

Jak uzyskać dostęp do pełnych akt szkody? Pobierz wzór wniosku ( doc, pdf )

wniosek o udostępnienie akt szkody Wniosek o udostępnienie akt szkody będzie Ci niezbędny, abyś mógł uzyskać wgląd w dokumentację swojej sprawy. Zwykle poszkodowany otrzymuje tylko niewielką część informacji ( kosztorys i decyzję wypłaty odszkodowania ), jakie gromadzi zakład ubezpieczeń. Warto mieć świadomość, że ubezpieczyciel posiada znacznie więcej materiałów o Twojej szkodzie.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?


Jakie informacje o szkodzie gromadzi ubezpieczyciel?

Najczęstszymi materiałami, które posiada firma ubezpieczeniowa to:

 • kosztorysy naprawy pojazdu
 • orzeczenia lekarskie
 • materiał zdjęciowy
 • wyceny, protokoły
 • zeznania świadków
 • cała korespondencję z poszkodowanym
 • wszelkie pełnomocnictwa, jakich udzielił poszkodowany

Kto może mieć wgląd w akta szkody?

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić pełne akta szkody osobie poszkodowanej lub podmiotowi, który zawarł umowę ubezpieczenia na rzecz innej osoby ( pracodawca, rodzic ). Prawo do wglądu w dokumentację szkodową ma także podmiot, któremu poszkodowany udzielił pełnomocnictwa do tej czynności. Wystarczy, że którakolwiek z wyżej wymienionych osób złoży wniosek o udostępnienie akt szkodowych.

W jakich sytuacjach poszkodowany wnioskuje o wgląd w akta szkody?

Najczęstszymi powodami, dla których zwracamy się z prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji dotyczącej odszkodowania są:

 • chcemy sprawdzić, czy odszkodowanie został rzetelnie oszacowane
 • otrzymaliśmy odmowę wypłaty odszkodowania
 • nasze odszkodowanie zostało zaniżone i przygotowujemy się do dochodzenia wyższego odszkodowania

Co powinien zawierać wniosek?

Aby sprawnie uzyskać dostęp do akt szkodowych, należy poprawnie przygotować wniosek o ich udostępnienie.

Prawidłowo wypełnione pismo powinno zawierać:

 • dane poszkodowanego lub upoważnionego
 • dane zakładu ubezpieczeń, który likwiduje szkodę
 • numer szkody
 • czego dotyczą akta szkody, np. szkoda z OC sprawcy ( nr polisy i nr rejestracyjny sprawcy )

Ile czasu ma ubezpieczyciel na udostępnienie akt szkody?

Zakład ubezpieczeń ma do 7 dni na umożliwienie nam wglądu w dokumentację sprawy. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany, należy ponowić wniosek z zastrzeżeniem, że sprawa zostanie do Rzecznika Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Zwykle przynosi to oczekiwany efekt.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na próby odwołania?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?
Dowiedź się na czym polega i skorzystaj z odkupu odszkodowania!

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.