Szkoda całkowita OC / AC

SZKODA CAŁKOWITA NA POJEŹDZIE - PORADY I SUGESTIE

szkoda całkowita Zagadnienie szkody całkowitej staje się coraz bardziej popularne w odniesieniu do odszkodowań komunikacyjnych. Niniejszy artykuł w sposób jasny i czytelny przedstawi całą problematykę związaną z tym określeniem.

Co to jest szkoda całkowita i kiedy ubezpieczyciel może ją stwierdzić?

Na początku warto zaznaczyć, że określenie "szkoda całkowita" oficjalnie nie występuję w słowniku polskiego prawa, zostało ono wprowadzone do naszego potocznego sloganu przez firmy ubezpieczeniowe. Wieloletnia praktyka likwidacji szkód zarówno z polisy OC, sprawcy jak i Autocasco przez firmy ubezpieczeniowe jest odpowiedzialna za stworzenie tego tworu.

Rozróżniamy dwa rodzaje szkód : całkowitą i częściową. Najlepiej różnice pomiędzy nimi obrazuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 roku. Interpretując niniejszy wyrok możemy określić dwie definicje:

  • szkoda częściowa: występuje wtedy, kiedy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a cały koszt naprawy pojazdu nie przekroczy wartości pojazdu na dzień wypłaty przyznanego odszkodowania.
  • szkoda całkowita: występuję w momencie, kiedy samochód uległ zniszczeniu w takim stopniu, że wartość naprawy przekracza ogólną wartość pojazdu na dzień wypłaty odszkodowania tj. likwidacji szkody

W przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy szkoda całkowita może zostać orzeczona, jeśli koszt naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza 100% wartości auta .

Jeśli jest to szkoda z polisy AutoCasco, próg ten wynosi 70% wartości pojazdu sprzed wypadku i jest zapisany w warunkach polisy AC.

Podsumowując, szkoda całkowita to sytuacja kiedy pojazd na tyle uległ uszkodzeniu, że naprawa jest niemożliwa, a ewentualny koszt naprawy jest tak duży, że przekracza wartość pojazdu w dniu wyceny likwidacji szkody.

Jak przebiega likwidacja szkody całkowitej?

Kiedy towarzystwo ubezpieczeń stwierdzi szkodę całkowitą, warto znać swoje prawa i wiedzieć jak przebiega likwidacja szkody całkowitej. Od strony prawnej warto zwrócić uwagę na przepis art. 363 § 1 k.c. Mówi nam on, że poszkodowany powinien wybrać dla siebie dogodny sposób likwidacji swojej szkody.
Mamy tutaj dwa warianty, pierwszy przywrócenie stanu poprzedniego lub forma gotówkowa. Trzeba jednak pamiętać,że w przypadku kiedy przywrócenie do stanu poprzedniego wiązałoby się z dużymi trudnościami i kosztami wówczas możemy liczyć tylko na formę gotówkową.

Proces szacowania szkody całkowitej polega na oszacowaniu wartości pojazdu przed i po szkodzie.
Naszym odszkodowaniem jest różnica między tymi dwoma wartościami.
Zakład ubezpieczeń może także wskazać nabywcę, który zakupi od Ciebie uszkodzony pojazd za oszacowaną cenę ( w praktyce kierowca zwykle zostaje z uszkodzonym pojazdem, poniżej dowiesz się dlaczego ).

Szkoda całkowita - na co uważać?

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zauważyć szereg problemów i nieprawidłowości w trakcie likwidacji szkody całkowitej:

1. Zawyżanie kosztów naprawy auta

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdzie firma ubezpieczeniowa, orzeka szkodę całkowitą na uszkodzonym pojeździe, a w rzeczywistości mamy do czynienie ze szkodą częściowa ( koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu sprzed szkody ).
Ubezpieczyciel podczas szacowania kosztów naprawy pojazdu korzysta z najwyższych możliwych stawek robocizny oraz części zamiennych, decyduje o wymianie każdego możliwego elementu, nawet gdy ten nadaje się do lakierowania lub naprawy.
W ten sposób "wywindowany" koszt naprawy pojazdu może przekroczyć jego wartość, szczególnie w przypadku kilkuletnich pojazdów lub szkody z polisy AC, gdzie próg orzeczenia szkody całkowitej to 70%.

2. Próba obniżenia progu opłacalności naprawy

Polityka firm ubezpieczeniowych w procesie likwidacji szkód w trakcie ustalania maksymalnych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, według ich analizy mieszczą się w przedziale od 70 do 80% w stosunku do wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody. Stanowisko swoje tłumaczą tym, że podana kwota jest wartością w ich przekonaniu szacunkową, co należy rozumieć ostateczną. W trakcie demontażu mogą pojawić się dodatkowe niezauważone wcześniej usterki, które spowodują automatycznie wzrost kosztów naprawy pojazdu, lakonicznie tłumacząc, że taki stan rzeczy jest po prostu nieekonomiczny.

3. Zaniżanie wartości pojazdu przed szkodą

W toku naszej pracy niejednokrotnie spotykaliśmy się z praktyką stosowaną przez firmy ubezpieczeniowe, gdzie rażąco jest zaniżana wycena wartości rynkowej samochodu sprzed szkody. Oczywiście ma to na celu pomniejszenie kwoty należnego odszkodowania dla poszkodowanego (metoda dyferencyjna).
Najczęściej niższa wycena wartości pojazdu spowodowana jest zastosowaniem korekt za przebieg auta, ogumienie, stan pojazdu ( zaniedbany ), za auta sprowadzone z zagranicy. Wycena ta zwykle nie uwzględnia dodatkowego wyposażenia pojazdu i wprowadzonych modyfikacji / ulepszeń.

4. Zawyżanie wartości pojazdu po szkodzie

Z uwagi na sposób rozliczenia szkody całkowitej ( różnica między wartością przed i po szkodzie ) ubezpieczyciel dąży także do oszacowania jak najwyższej wartości uszkodzonego pojazdu. Wielu kierowców ma duże problemy związane ze sprzedażą pozostałości pojazdu, po cenie zasugerowanej przez ubezpieczyciela. Dlatego właśnie zakłady ubezpieczeń niechętnie proponują wskazanie nabywcy za oszacowaną przez nich cenę.

Najważniejszą kwestią przemawiająca na korzyść poszkodowanych jest fakt, że likwidacja szkody w firmie ubezpieczeniowej nie ma charakteru ostatecznej decyzji i istnieją sposoby na odwołanie się od decyzji zakładu ubezpieczeń oraz dochodzenia wyższego odszkodowania na drodze polubownej lub w ostateczności sądowej.

Na każdym etapie sprawy możemy zakwestionować słuszność postępowania ubezpieczyciela w naszej sprawie. Na przykład jeśli wartość pojazdu wyceniona przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest w naszym odczuciu zaniżona warto skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy, który w takim przypadku potwierdzi naszą wersję. W takim przypadku towarzystwo do którego zgłaszamy szkodę będzie musiało przyjąć wycenę oraz pokryć koszty ekspertyzy.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie z OC lub AC,
zakład ubezpieczeń nie zmienił swojego stanowiska mimo Twojego odwołania,
a Ty nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń...

Sprawdź na czym polega dopłata do odszkodowania

Jedyne co musisz zrobić, aby przekonać się czy możesz otrzymać dopłatę do odszkodowania to wysłać nam kosztorys swojej szkody!

Na jego podstawie dokonamy bezpłatnej analizy i wycenimy, ile możemy dopłacić do Twojego odszkodowania.
Odkupujemy odszkodowania do 3 lat wstecz!

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY