Odszkodowanie za zalane mieszkanie - najważniejsze informacje

Tutaj dowiesz się ile można otrzymać odszkodowania za zalane mieszkanie lub dom, kto je płaci i jak postępować, gdy Twoje mieszkanie lub dom zostało zalane. Podpowiadamy także, co robić w przypadku zaniżonej wyceny szkody na nieruchomości.

Odszkodowanie za zalane mieszkanieZalanie mieszkania to sytuacja, która niestety może przydarzyć się każdemu, choć oczywiście w znacznej większości przypadków będzie dotyczyła mieszkańców bloków. Taka sytuacja może przydarzyć się nam dwojako: albo to my nieumyślnie możemy spowodować zalanie mieszkania sąsiada „z dołu”, albo też sami możemy paść ofiarą zalania mieszkania przez sąsiada z wyższego piętra. W takiej sytuacji, aby nie dopuścić do niespodziewanych wysokich kosztów remontu oraz towarzyszącemu temu stresowi, warto mieć odpowiednie ubezpieczenie, dzięki któremu zyskujemy możliwość otrzymania odszkodowania za zalanie mieszkania.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem za zalane mieszkanie?

Zalanie mieszkania to spora dawka stresu zarówno dla nas, jak i dla sąsiada, jest to też ryzyko wysokich kosztów remontu i doprowadzenia mieszkań do stanu sprzed zalania. Aby czuć się bezpiecznie i komfortowo, warto wykupić dobrą polisę mieszkaniową, która zabezpieczy nas przed nagłymi wysokimi wydatkami, na które nie byliśmy przygotowani. Jak wygląda w praktyce sytuacja przy zalaniu mieszkania, w jaki sposób można zyskać odszkodowanie w przypadku zalania mieszkania i komu się ono należy...? Odpowiedzi na te oraz inne, związane z zalaniem mieszkania i odszkodowaniem pytania, znajdziecie w poniższym artykule.

Ustalenie winy w przypadku zalania mieszkania

W przypadku zalania mieszkania ustalenie winy wbrew pozorom nie jest proste. W istocie winę ponosić może sąsiad, który zalał mieszkanie, sąsiad, którego mieszkanie zostało zalane, zarządca nieruchomości bądź nawet producent awaryjnego sprzętu (pralka czy zmywarka). Innym powodem mogą być także warunki atmosferyczne. Jeśli nasze mieszkanie zostało zalane lub to my zalaliśmy mieszkanie znajdujące się piętro niżej, pierwszym i niezbędnym krokiem jest ustalenie winy. Nie jest ona zawsze tak prosta do określenia, jak może się to wydawać. Ustalenie winy to ważny krok, od którego zależeć będzie, w jaki sposób możemy ubiegać się o odszkodowanie oraz do kogo powinien być skierowany wniosek.

Odszkodowanie - z czyjej polisy OC?

Jak wspomnieliśmy powyżej, to, z czyjej polisy zostaną ściągnięte pieniądze, zależy głównie od ustalonej winy, a także od sytuacji, w której doszło do zalania. Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypłacić nam odszkodowanie z:

  • polisy sąsiada, jeśli posiada on ubezpieczenie OC na życie prywatne
  • naszej własnej polisy, jeśli w zakresie ochrony posiadamy ubezpieczenie od zalania mieszkania
  • OC zarządcy nieruchomości
  • producenta uszkodzonego sprzętu, który spowodował zalanie (np. pralka, zmywarka) – w tym przypadku jednak proces dochodzenia odszkodowania jest w większości przypadków żmudny i długotrwały

Kwotę odszkodowania, a więc wymiar szkody określa rzeczoznawca, sporządzając wycenę po zapoznaniu się z faktami oraz zeznaniami, w tym dokumentacją fotograficzną, oględzinami mieszkań, sprzętów itp. To jego wycena wpłynie na wysokość otrzymanego przez osobę poszkodowaną odszkodowania.

Ubezpieczenie nieruchomości – czy zawsze gwarantuje wypłatę odszkodowania za zalanie?

Coraz częściej decydujemy się na zakup polisy ubezpieczeniowej mieszkania. Takie ubezpieczenia już w wersji podstawowej bardzo często obejmują zalanie mieszkania. Podstawowy zakres polisy mieszkaniowej dotyczy zazwyczaj szeregu szkód, jak właśnie zalanie, a także pożar, wybuch, upadek drzewa, huragan itp. Szukając ubezpieczenia, warto zawsze rzetelnie sprawdzić objęty nim zakres. Zdarza się bowiem, że wykupiona polisa może posiadać zapis o braku odszkodowania w przypadku powodzi bądź tzw. „szkody własnej”.

zaniżone odszkodowanie za zalane mieszkanie

Warto dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia, polisa mieszkaniowa może, bowiem nie uwzględniać zalania na skutek powodzi lub tzw. „szkody własnej”, a zalanie mieszkania w takim przypadku nie byłoby traktowane jako szkoda kwalifikująca się do wypłaty odszkodowania. Niektóre polisy oferują ubezpieczenie od zalania mieszkania jedynie w przypadku wykupienia dodatkowego pakietu.

Jakie elementy wyposażenia mieszkania objęte są zazwyczaj ubezpieczeniem nieruchomości...? Podstawowy pakiet ubezpieczenia nieruchomości obejmuje w znacznej większości przypadków mury oraz stałe elementy mieszkania, nie obejmuje zaś wyposażenia i sprzętów. Jeśli chcesz, by ubezpieczenie obejmowało również tzw. „ruchomości domowe”, w tym dywany, lampy, sprzęt RTV i AGD, meble, przedmioty osobiste itp., konieczne jest zazwyczaj rozszerzenie polisy. Tylko w takim wypadku również straty tego typu będą pokryte ubezpieczeniem.

Jeśli zaś chodzi o odszkodowanie za zalanie mieszkania sąsiada przez nas, aby nie pokrywać strat z własnej kieszeni, niezbędne będzie tutaj ubezpieczenie nieruchomości rozszerzone o OC w życiu prywatnym.

Na jaką kwotę możemy liczyć w przypadku odszkodowania za zalanie mieszkania?

Po zalaniu mieszkania czasem straty mogą być różne, i w zależności od tego również wartość odszkodowania. Niewielkie zalania mogą czasem wymagać tylko odmalowania ścian czy samego sufitu, zaś większe szkody, które doprowadziły również do zniszczenia mebli, wykładzin, dywanów, sprzętów oraz innych przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu, mogą nawet opiewać na bardzo wysokie sumy.

W przypadku dużych strat po zalaniu mieszkania, czasem rekompensata od ubezpieczyciela może wynieść nawet 100% sumy ubezpieczenia. Taka suma to maksymalna kwota określona w warunkach ubezpieczenia, podana przez ubezpieczającą się osobę jako pełna wartość ubezpieczonej nieruchomości. Aby nie narazić się na późniejsze kłopoty w razie konieczności wypłaty ubezpieczenia, należy podać rzeczywistą wartość nieruchomości – ani zawyżanie, ani zaniżanie tej kwoty nie będzie bowiem dla nas korzystne.

Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela – kiedy może on odmówić rekompensaty?

Każdy ubezpieczyciel w warunkach polisy posiada tzw. „”wyłączenia odpowiedzialności”. Są to określone sytuacje oraz warunki, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze odpowiedzialności. Warunki te są zazwyczaj podobne u każdego ubezpieczyciela, zaś w przypadku zalania mieszkania, mogą dotyczyć m.in.:

  • zalania z własnej winy ubezpieczonego, gdy np. działał pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • zaniedbania z winy ubezpieczonego, np. nieodpowiednia konserwacja czy nienaprawiona instalacja

Również w przypadku, gdy inny podmiot odpowiedzialny jest za powstanie szkód, ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania z naszej polisy: gdy winę ponosi zarządca nieruchomości bądź też spółdzielnia, np. w wyniku powstania uszkodzenia w pionie wodnym bądź kanalizacyjnym, uszkodzenia dachu, nieszczelności itp. – w takich przypadkach o odszkodowanie powinniśmy ubiegać się u zarządcy nieruchomości lub spółdzielni,

Powyżej wymienione sytuacje to właśnie te, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, powołując się na wyłączenie odpowiedzialności. Jego odmowna decyzja musi być jednak oczywiście odpowiednio uargumentowana i pokrywać się z warunkami wyłączenia odpowiedzialności w polisie ubezpieczeniowej.

A co, gdy gdy uszkodzenia powstały przez warunki atmosferyczne, takie jak ulewny deszcz...? W takiej sytuacji powinniśmy otrzymać odszkodowanie z polisy mieszkaniowej.

Jak uzyskać odszkodowanie z polisy mieszkaniowej? Warunki wypłaty.

Jeśli posiadasz polisę mieszkaniową, z której warunków wynika, że należy Ci się odszkodowanie za zalanie mieszkania, to od jej uzyskania dzieli Cię jeszcze kilka prostych kroków, które jednak niezbędne są do wypłaty rekompensaty przez ubezpieczyciela. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma określone procedury, których należy przestrzegać, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Jakie to warunki...? Opisane są one zawsze w umowie na polisę. W większości przypadków powinniśmy przestrzegać poniższych reguł:

Jak uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania - warunki
  • Powstrzymanie szkody i dalszych zniszczeń: pierwszym, co powinieneś zrobić po zauważeniu zalanego mieszkania jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się zniszczeń i zatamowanie wycieku, jeśli jest to możliwe bez narażania siebie.
  • Udokumentowanie szkody: po zauważeniu zalanego mieszkania, konieczne jest udokumentowanie powstałych szkód i zniszczeń. Wszystko po to, by ułatwić sobie później otrzymanie odszkodowania, które musi być uargumentowane i odpowiednio udowodnione. Jeśli dołączysz do zgłoszenia zdjęcia zalanego mieszkania, uszkodzonych ścian, mebli, przedmiotów itp., mogą one stanowić istotny dowód, a procedura uzyskania rekompensaty będzie szybsza i łatwiejsza.
  • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w czasie określonym w polisie, który u większości ubezpieczycieli wynosi ok. 3 dni. Zgłoszenie szkody po tym terminie będzie skutkowało odrzuceniem roszczenia. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, emailem lub też wysyłając dokumenty pocztą, niektórzy ubezpieczyciele również umożliwiają wypełnienie formularza i załączenie dodatkowych dokumentów przez stronę internetową. W takim zgłoszeniu ważny jest szczegółowy opis zdarzenia oraz powstałych szkód, najlepiej również dołączyć dodatkową dokumentację taką jak zdjęcia.
  • Kontakt ze strony ubezpieczyciela – bardzo często, zwłaszcza gdy chodzi o wyższe kwotowo odszkodowania, towarzystwo ubezpieczeniowe chce przysłać na miejsce rzeczoznawcęw celu oceny wymiaru szkód i sporządzenia kosztorysu. Konieczne jest wtedy udostępnienie rzeczoznawcy mieszkania do oględzin.

Najlepiej zawsze zapoznać się z informacjami zawartymi w podpisanej umowie dotyczącej ubezpieczenia. Ważne warunki i zasady dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, procedury prawidłowego zgłoszenia szkody, sposobu wypłaty odszkodowania itp. znajdują się w OWU, które każdy ubezpieczyciel musi udostępnić jeszcze przed zawarciem umowy. Najlepiej, gdy z warunkami tymi zapoznamy się jeszcze przed zakupem polisy mieszkaniowej.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za zalane mieszkanie?

W zależności od tego, jak duża szkoda powstała, jaki wykupiony został zakres polisy ubezpieczeniowej, a także czy wykupiliśmy dodatkowe ubezpieczenie (np. na sprzęty), możemy uzyskać różne kwoty odszkodowania za zalane mieszkanie. Podstawowy wariant każdego ubezpieczenia dotyczy bowiem w większości, jak już wspomnieliśmy wcześniej, wyłącznie ścian oraz stałych elementów, a więc podłogi czy mebli w zabudowie. Jeśli zdecydowaliśmy się zaś na rozszerzony wariant polisy, objęty nią będzie także sprzęt, wyposażenie, meble, dywany, ubrania itp.

Wartość szkody, a co za tym idzie, kwoty odszkodowania do wypłaty, jest ustalana w większości przypadków przez rzeczoznawcę przysłanego przez ubezpieczyciela. Rzeczoznawca taki przeprowadza oględziny mieszkania, a także, kiedy to możliwe, bazuje na przedstawionych przez poszkodowanego dowodach zakupu i fakturach, oraz sporządzonej przez niego liście przedmiotów zniszczonych. Dodatkowo, w zależności m.in. od stanu i wieku wyposażenia mieszkania, szacuje wartość zniszczonych ruchomości.

Wysokość odszkodowania za zalane mieszkanie zależy też od sumy ubezpieczenia, jaką ustalimy jeszcze na etapie zakupu polisy mieszkaniowej. Powinna ona w pełni odpowiadać wartości mieszkania. Jeśli sumę ubezpieczenia zaniżymy, zapłacimy owszem niższą składkę za ubezpieczenie, ale w razie zalania lub innej szkody, otrzymamy rekompensatę, która nie wystarczy na pokrycie wszystkich strat. Z kolei, gdy podamy zawyżoną sumę ubezpieczenia, licząc na wyższe odszkodowanie, TU i tak wypłaci nam odszkodowanie za zalanie, które będzie odpowiadało rzeczywistym stratom.

Kolejnym czynnikiem jest oczywiście określona jeszcze przed zakupem polisy suma ubezpieczenia, która powinna być równoważna pełnej wartości mieszkania. Warto tutaj podać realną wartość, ponieważ w przypadku zaniżenia, co prawda zapłacimy niższą składkę, ale otrzymana rekompensata nie starczy na pokrycie wszystkich szkód, z kolei w przypadku zawyżenia odszkodowania, zapłacimy wyższą składkę, a ubezpieczyciel i tak wypłaci kwotę odpowiadającą rzeczywistym powstałym szkodom.

Zalanie mieszkania, jeśli nie posiadamy ubezpieczenia – koszty

Po zalaniu mieszkania w wielu przypadkach zachodzi konieczność większego lub mniejszego remontu, aby doprowadzić je do stanu sprzed powstania szkody. Choć czasem, przy niewielkich zalaniach, wystarczy tylko malowanie ścian czy wymiana wykładziny, może być też konieczne przeprowadzenie gruntownego, bardzo kosztownego remontu, w tym wymiany mebli i sprzętów RTV oraz AGD, a czasem nawet konieczność naprawy lub poprowadzenia nowej instalacji elektrycznej. Jeśli zaś to z naszego mieszkania nastąpił przeciek, w wyniku którego zalaliśmy mieszkanie sąsiada z niższego piętra, konieczne będzie pokrycie kosztów szkód, które powstały w jego mieszkaniu. Taki remont może wynieść nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, np. gdy uszkodzeniem objęta została instalacja, kosztowny sprzęt RTV i AGD, meble czy parkiet.

Zaniżone odszkodowanie za zalane mieszkanie - co zrobić?

Niejednokrotnie zdarza się, że przyznane przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie jest zbyt niskie na pokrycie strat. W takiej sytuacji należy złożyć pisemne odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń i oczekiwać od odpowiedzi TU.

Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, kolejnym etapem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Tutaj z pomocą może przyjść wyspecjalizowana kancelaria odszkodowacza.

Jeśli otrzymali Państwo zaniżone odszkodowanie za szkody na mieniu zapraszamy do kontaktu i niezobowiązującej analizy sprawy.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.