Kumulacja świadczeń odszkodowawczych

Ile można otrzymać odszkodowania za szkodę. Czy za jedną szkodę można otrzymać kilka świadczeń?

Zadośćuczynienie z OC sprawcyPolacy coraz częściej decydują się na wykupienie dodatkowych polis, które są sposobem na ochronę majątku, życia i zdrowia. Pomimo iż świadomość na ten temat, stale wzrasta, to wiele osób zastanawia się, czy jest możliwość wykupienia ubezpieczeń od tego samego ryzyka w kilku towarzystwach i otrzymania odszkodowania za jedno zdarzenie w ramach każdej z wykupionych ochron. Odpowiedzi udzielimy już teraz – wszystko jest uzależnione od tego, jakiego ubezpieczenia polisa dotyczy.

Kiedy warto wykupić więcej niż jedno ubezpieczenie?

Jak już wspomnieliśmy, możliwość otrzymania kilku świadczeń za jedną szkodę, przy posiadanych wykupionych kilku polisach, jest uzależnione od tego, czy ubezpieczenie dotyczy ochrony majątku (np. polisa mieszkaniowa, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej), czy też jest to ubezpieczenie osobowe (np. ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków).

Jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, nie jest zalecane wykupowanie kilku polis, gdyż w tym przypadku nie można się wzbogacić, a więc wartość otrzymanego świadczenia nie może przekroczyć faktycznej wartości szkody.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczeń osobowych – tu istnieje możliwość kumulacji świadczeń. Mając wykupione kilka niezależnych od siebie polis, jest możliwość otrzymania środków z różnych źródeł. I tak np. w przypadku wypadków komunikacyjnych jest możliwość zgłoszenia roszczenia zarówno z polisy OC sprawcy zdarzenia, z NNW kierowcy, z indywidualnego ubezpieczenia na życie, jak i grupowego ubezpieczenia na życie.

Stąd też posiadanie dwóch lub więcej ubezpieczeń NNW czy na życie jest opłacalne, natomiast ubezpieczanie domu, samochodu czy innego rodzaju majątku w kilku zakładach nie jest zalecane.

Kumulacja świadczeń - szkody majątkowe

Jak już wspomnieliśmy, wykup kilku polis mieszkaniowych czy też z OC z tytułu prowadzonej działalności nie ma sensu, gdyż nie będzie skutkował wypłatą kilku świadczeń. Wynika to z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, poszkodowany może otrzymać jedynie środki w wysokości odpowiadającej poniesionej szkody, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową. Jest to nic innego, jak rekompensata szkody, stąd też nie może być ona wyższa. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczony zawarł kilka umów ubezpieczeniowych w różnych towarzystwach. W takiej sytuacji może oczywiście uzyskać środki wynikające z zawartej umowy, jednak ich łączna wysokość nie może przekroczyć wartości poniesionej szkody.

Istnieją przypadki, że umowa ubezpieczenia zawiera zapis o tym, że suma wypłacona przez towarzystwo może być wyższa niż wartość poniesionej szkody. Jest to oczywiście dobre rozwiązanie dla poszkodowanego, jednak należy pamiętać, że zapłaty świadczenia w kwocie przewyższającej wartość strat może on żądać jedynie od ubezpieczyciela, który zamieścił w umowie taką możliwość.

Warto również wspomnieć o szkodach komunikacyjnych i mieszkaniowych, które są objęte polisą majątkową, a w których sprawca szkody ma wykupioną polisę OC (komunikacyjną bądź na życie). W takim przypadku poszkodowany nie może rościć odszkodowania z obu polis, ale ma możliwość wybrania ubezpieczyciela, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody. Równie istotny jest fakt, że żaden z nich nie może odmówić likwidacji szkody poprzez powołanie się na drugie ubezpieczenie.

Kumulacja świadczeń - szkody osobowe, zdrowotne

Całkowicie inaczej sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczeń osobowych – tu istnieje możliwość kumulacji świadczeń. Poszkodowany, który ma kilka ubezpieczeń NNW (grupowe, indywidualne, dla kierowcy czy dla pasażera) może zgłaszać roszczenie w ramach każdej z polis.

Co istotne, w takiej sytuacji nie ma maksymalnej kwoty, jaką może uzyskać, jak w przypadku ubezpieczeń majątku. Tu świadczenie jest wypłacane w kwocie mieszczącej się w granicach zawartych w umowie, a dokładniej Ogólnych Warunkach Umowy.

Warto również wiedzieć, że nie ma zakazu skorzystania zarówno z wszystkich możliwych świadczeń w ramach posiadanych polis, jak i z polisy OC sprawcy (o ile ma ją wykupioną) i żądanie rekompensaty za doznane szkody.

Nie wiedziałeś, że możesz uzyskać świadczenie z kilku polis ubezpieczeniowych? Pamiętaj, że na złożenie wniosku masz 3 lata. A może uzyskałeś zaniżone odszkodowanie? Tu również możesz odzyskać niedoszacowaną kwotę świadczenia. Wystarczy, że skorzystasz z pomocy specjalistów specjalizujących się w walce z zaniżonymi odszkodowaniami.

Podsumowanie:
  • Kumulacja świadczeń jest zależna od rodzaju szkody: majątkowej lub osobowej.
  • W przypadku szkody majątkowej poszkodowany nie może rościć odszkodowania z wielu polis, ale ma możliwość wybrania ubezpieczyciela, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody.
  • W przypadku szkód osobowych, zdrowotnych istnieje możliwość kumulacji świadczeń. Poszkodowany, który ma kilka ubezpieczeń NNW (grupowe, indywidualne, dla kierowcy czy dla pasażera) może zgłaszać roszczenie w ramach każdej z polis.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.