Kolizja drogowa z obcokrajowcem, pojazdem z zagranicy

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące kolizji z obywatelem innego kraju. Dowiedź się jak postępować, gdy uczestnikiem wypadku jest pojazd z zagranicy.

kolizja drogowa z obcokrajowcem Kolizja to zawsze stres i nerwy. Jeśli sytuacja nie jest „typowa”, dochodzą do tego dodatkowe problemy – tak, jak w przypadku zdarzenia drogowego z kierowcą z zagranicy. Dochodzenie odszkodowania od sprawcy, gdy jego samochód nie jest zarejestrowany w naszym kraju, może być kłopotliwe. Pierwszą barierą może być komunikacja, jeśli kierowca nie mówi po polsku. Nawet, jeśli sprawca oraz poszkodowany mówią biegle po angielsku, spisanie wymaganego oświadczenia może być problematyczne, ponieważ obcojęzyczny kierowca nie zrozumie rubryk do wypełnienia i może nie chcieć go podpisać – nic w tym zresztą dziwnego. Co zrobić w takim przypadku, gdzie zgłosić szkodę? Co, jeśli pojazd obcokrajowca nie być ubezpieczony – czy jest wtedy szansa otrzymania odszkodowania?

Jeśli zagraniczny kierowca, który jest sprawcą zdarzenia, był ubezpieczony...

Jeśli kierowca z zagranicy był ubezpieczony, sytuacja może łatwo zostać rozwiązana. Cała procedura likwidacji szkody na miejscu zdarzenia jest identyczna jak w przypadku kolizji z kierowcą z Polski.

Przede wszystkim, konieczne jest spisanie oświadczenia, a zgłoszenie szkody należy przekazać do towarzystwa, w którym ubezpieczony jest samochód sprawcy. Jeśli zatem bariery językowe nie przeszkodziły w porozumieniu się, i oświadczenie o sprawcy kolizji zostało wypełnione i podpisane przez obydwie strony, dokumenty (oraz, jeśli to możliwe, numer polisy sprawcy) należy przesłać do zakładu ubezpieczeń podanego przez sprawcę.

Jeśli zdarzenie miało miejsce za granicą, a pojazd sprawcy zarejestrowany jest w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sytuacja również nie jest bardzo skomplikowana, ponieważ masz możliwość dochodzenia roszczeń w Polsce. Pomocne będzie również Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które zbiera, ustala i udostępnia informacje dotyczące zagranicznych ubezpieczycieli. Możesz tam również uzyskać informację o reprezentantach spraw roszczeń, którzy zostali powołani w Polsce. Jeśli skontaktujesz się z takim reprezentantem, ma on obowiązek udzielenia Tobie uzasadnionej odpowiedzi w ciągu 90 dni od daty Twojego zgłoszenia i zapytania.

Co zrobić jednak w sytuacji kiedy sprawca kierujący pojazdem zarejestrowanym zagranicą był nieubezpieczony?

Z pewnością dużo trudniejsza sytuacja czeka kierowców, którzy zostali poszkodowani w wyniku zdarzenia drogowego z kierowcą z zagranicy, którego pojazd nie jest ubezpieczony. Na szczęście, i na to prawo ma rozwiązanie!

Jeśli zagraniczny kierowca, który jest sprawcą zdarzenia, nie był ubezpieczony... a zdarzenie miało miejsce w Polsce

Jeśli doszło do kolizji lub wypadku w Polsce z kierowcą, którego samochód zarejestrowany jest za granicą, i nie jest ubezpieczony, również otrzymasz pomoc. Udzieli jej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednostka ta odpowiada za wypadki spowodowane w naszym kraju przez kierujących nieubezpieczonymi pojazdami z zagranicy. Dotyczy to zarówno braku ubezpieczenia, lub też bez koniecznych znaków rejestracyjnych, jak i w przypadku znaków rejestracyjnych, które nie zostały przydzielone prawomocnie przez właściwe władze. Fundusz ten wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie za poniesione straty, w przypadku gdy pojazd sprawcy zarejestrowany jest w krajach, które są sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego. Do sygnatariuszy tych należą państwa Unii Europejskiej, Andora, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria.

Jeśli zagraniczny kierowca, który jest sprawcą zdarzenia, nie był ubezpieczony... a zdarzenie miało miejsce poza granicami naszego kraju

W takim przypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ różne kraje w różnoraki sposób regulują prawnie takie sytuacje. Możesz jednak wyszukać informacje, jak postępować w przypadku każdego kraju. Zasady postępowania po kolizji ze sprawcą bez ważnego ubezpieczenia OC są zróżnicowane w różnych krajach, i zostały one zebrane w pomocnym serwisie internetowym wypadekbezoc.eu. Jest to strona wiarygodna, która powstała z myślą o polskich obywatelach w trudnych sytuacjach dotyczących kolizji za granicą ze sprawcą, którego pojazd nie jest ubezpieczony, lub też którego pojazd nie jest możliwy do zidentyfikowania. Strona ta powstała przy współpracy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Po wybraniu państwa, w którym doszło do zdarzenia, a także kraju pochodzenia sprawy (np. na podstawie tablic rejestracyjnych), strona zwróci informacje na temat jednostek oraz instytucji, które mogą pomóc Ci w sprawie i uzyskać odszkodowanie.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.