Kary za brak OC

Przekonaj się, że nie warto poruszać się pojazdem bez aktualnej polisy OC.
Jakie są kary za brak OC i konsekwencje, gdy spowodujemy wypadek?

kary za brak OC Obowiązujące w Polsce kary za brak OC nie pozostawiają wątpliwości, że warto przestrzegać przepisów i pamiętać o posiadaniu ważnej polisy. Odpowiadamy na pytanie, jak wysoka może być grzywna za brak ubezpieczenia, a także co zrobić, aby się przed nią uchronić lub ewentualnie zminimalizować jej wysokość.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Brak polisy OC to duże ryzyko

Utrzymujące się na wysokim poziomie ceny obowiązkowego dla kierowców ubezpieczenia komunikacyjnego nie stanowią dostatecznego argumentu, żeby uniknąć kary za brak OC. Nawet kilka dni bez ważnej polisy to okres dużego ryzyka dla każdego właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

Oprócz wykrycia przez policjantów drogówki podczas kontroli, może dojść do wirtualnej, zdalnej kontroli. Urzędnicy pracujący w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym posiadają bowiem nowoczesne systemy informatyczne, dzięki którym wykrywają zarejestrowane samochody bez przedłużonego OC. Szansa na uniknięcie konsekwencji drastycznie zmalała, od kiedy nie trzeba nawet łapać kierowcy „na gorącym uczynku”, czyli jeździe bez ważnej polisy.

Jakie są kary za brak OC 2020?

Na wysokość grzywny za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wpływają 3 podstawowe czynniki:

 • liczba dni bez ważnego OC,
 • rodzaj pojazdu,
 • aktualny poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce krajowej.

Mówiąc krótko, innej kary może się spodziewać właściciel motocykla, który spóźnił się z przedłużeniem OC o 2 dni, niż kierowca ciągnika rolniczego zalegający z obowiązkiem ponad 20 dni. Co więcej, różnicę dostrzeżemy, porównując hipotetyczne grzywny np. z 2018 i 2020 roku. Przejdźmy zatem do konkretnych danych, które obrazują, że kara za brak ubezpieczenia OC to coś, czego zdecydowanie warto unikać.

Aktualne przepisy zakładają, że najwyższy wymiar kary obowiązuje w przypadku właścicieli pojazdów, którzy nie posiadają ważnego OC ponad 14 dni. Jeśli opóźnienie wyniosło do 3 dni, kara wynosi jedynie 20% pełnej kwoty, a za okres od 4 do 14 dni – 50%.

Grzywna za brak OC w przypadku:

 • samochodu osobowego odpowiada dwukrotności minimalnego wynagrodzenia brutto,
 • ciągnika rolniczego, autobusu lub samochodu ciężarowego wynosi trzykrotność minimalnej pensji ,
 • pozostałych pojazdów (np. motocykla) osiąga jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia .

Płaca minimalna ustalona przez polski rząd w 2020 roku wynosi od 1 stycznia 2600 złotych brutto. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2019 roku była to kwota 2250 złotych, a więc kary za brak ważnego ubezpieczenia wzrosły wraz z początkiem bieżącego roku.

 • Samochód osobowy:
  • opóźnienie do 3 dni - 1040 złotych
  • opóźnienie 4 – 14 dni - 2600 złotych
  • opóźnienie ponad 14 dni - 5200 złotych
 • Samochód ciężarowy, ciągnik rolniczy, autobus:
  • opóźnienie do 3 dni - 1560 złotych
  • opóźnienie 4 – 14 dni - 3900 złotych
  • opóźnienie ponad 14 dni - 7800 złotych
 • Inne pojazdy:
  • opóźnienie do 3 dni - 170 złotych
  • opóźnienie 4 – 14 dni - 435 złotych
  • opóźnienie ponad 14 dni - 870 złotych

Jak uniknąć kary za brak OC?

Najprostszym sposobem na uniknięcie finansowych konsekwencji jest skrupulatne pilnowanie terminów i trzymanie się ich co do dnia. To o tyle łatwe, że jeśli posiada się OC u danego ubezpieczyciela i jest ono opłacone, automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Uchylanie się od obowiązku jest dużym ryzykiem, skoro właściciel auta osobowego musi się liczyć z karą na poziomie 1040-5200 złotych, a jeszcze więcej zapłaci np. posiadacz ciągnika.

Jak obniżyć kary za brak ubezpieczenia OC?

Jeśli w toku kontroli pojawiają się niejasności, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zwrócić się do Ciebie z obowiązkiem wykazania dokumentów, które potwierdzą, że we wskazanym okresie miałeś ważne OC lub nie podlegałeś obowiązkowi posiadania polisy. Brak reakcji, czyli nieokazanie dokumentów, a przede wszystkim nieuiszczenie kary skutkuje postępowaniem w trybie egzekucyjnym, do którego przeprowadzenia zobligowany jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce pobytu.

Masz prawo odwołać się od kary za brak OC, wnosząc zarzut do Zarządu Funduszu poprzez naczelnika urzędu skarbowego. Od postanowienia tego organu pozostaje możliwość zażalenia do Rady UFG, której decyzja jest ostateczna.

Jeżeli istnieją szczególne i uzasadnione okoliczności wynikające z trudnej sytuacji majątkowej i materialnej, możesz złożyć wniosek do UFG zawierający zarówno uzasadnienie, jak i dokumenty potwierdzające argumentację (na przykład zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej). Na podstawie tego wniosku Fundusz może:

 • umorzyć opłatę w całości,
 • umorzyć część opłaty,
 • udzielić ulgi w spłacie poprzez nieoprocentowane raty,
 • odroczyć termin spłaty.

Każde z tych rozwiązań jest w mniejszym lub większym stopniu wsparciem dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Najlepiej nie liczyć na życzliwość urzędników, tylko trzymać się terminów i unikać grzywny za brak ważnego OC.

Jakie są konsekwencje i koszty kolizji lub wypadku bez ważnego OC?

Załóżmy scenariusz, w którym brak ważnego OC wychodzi na jaw przy okazji wypadku lub innego zdarzenia drogowego, które następuje z Twojej winy. Efekt? Nie dość, że musisz liczyć się z koniecznością zapłacenia kary, to na dodatek pokrywasz koszty wyrządzonej szkody. W skrajnych przypadkach mowa o kwocie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Jeśli posiadasz OC, szkodę pokrywa ubezpieczyciel. Ale gdy nie masz polisy, odpowiedzialność spada na Ciebie i obciąża Twój portfel.

Grzywna za brak OC – należy jej unikać

Ze względu na karę nakładaną przez UFG (i ewentualne koszty pokrycia szkody w przypadku jej spowodowania) uważaj na terminy OC. Opłacaj składkę przed wygaśnięciem polisy, dzięki czemu nie narazisz się na poważne konsekwencje. Pamiętaj, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe w przypadku każdego zarejestrowanego pojazdu. Nawet takiego, który ciągle stoi w garażu lub jest zepsuty i nieużytkowany.

Podsumowanie:
 • Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Brak dopilnowania tego obowiązku podlega karze.
 • Najprostszym sposobem na uniknięcie finansowych konsekwencji jest skrupulatne pilnowanie terminów i trzymanie się ich co do dnia.
 • Masz prawo odwołać się od opłaty karnej, wnosząc zarzut do Zarządu Funduszu poprzez naczelnika urzędu skarbowego.
 • W przypadku spowodowania wypadku pojazdem bez aktualnej polisy OC pokrywasz wszelkie koszty i roszczenia poszkodowanego.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.