Dopłaty do odszkodowań - wady i zalety

Dopłaty do odszkodowań - dla kogo i jak to wygląda w praktyce

dopłaty do odszkodowań Kiedy już wykorzystałeś wszystkie pozasądowe sposoby negocjacji z zakładem ubezpieczeń i mimo tego ubezpieczyciel podtrzymuje swoją pierwotną decyzje, zwykle niekorzystną dla Ciebie pozostaje już tylko skierowanie sprawy do sądu.

Kierowcy mają wtedy dylemat czy rzeczywiście kierować sprawę do sądu, czy przysłowiowo "machnąć ręką" i pokryć część kosztów naprawy pojazdu z własnych środków.

Część z Was zapewne zwróci się o pomoc do rzeczoznawcy i kancelarii prawnej lub odszkodowawczej, która podejmie się reprezentowania Was za określoną część wartości sporu.
Ta ścieżka ma niewątpliwie tą zaletę, że klient do samego końca procesu sądowego ma do niego wgląd i być może finalnie otrzyma większą kwotę niż zaoferowana dopłata do odszkodowania.
Warto jednak mieć świadomość, że kwota wywalczona w sądzie zwykle nie jest równa wycenie ASO, a przynajmniej taki wynik nie jest łatwy do osiągnięcia.

Należy jednak mieć świadomość, że zakłady ubezpieczeń dysponują swoimi działami prawnymi i wykorzystają każdą sposobność, aby wynik postępowania był dla nich jak najkorzystniejszy.
Prawdopodobieństwo uzyskania pełnej kwoty roszczenia nie jest zatem takie oczywiste.
Nie jest jednak naszym zamiarem zniechęcanie Państwa do samodzielnego dochodzenia należych Wam środków, a pokazanie innego sposobu, będącego alternatywą dla osób, które jednak nie mają ochoty nadzorować procesu odszkodowawczego.

Dopłaty do odszkodowań są własnie tą alternatywą, zapewniają niemalże natychmiastowe zakończenie sprawy z ustaloną kwotą dodatkowego odszkodowania.
Nie jest to pełna kwota, jaka jest możliwa do wywalczenia w sądzie, jednak pewna, z góry określona i co ważne dostępna już po podpisaniu umowy cesji szkody.
Dopłata do odszkodowania jest bezzwrotna , niezależnie od wyniku naszych poźniejszych działań.

Dopłaty do odszkodowań - na czym polegają?

Dopłata do odszkodowania to nic innego jak cesja wierzytelności, gdzie "dłużnikiem" jest zakład ubezpieczeń. Podpisując umowę cesji odszkodowania, zrzekasz się praw tej "zaniżonej" części odszkodowania, tej której jeszcze nie zdołałeś wywalczyć. Kwoty jakie już klient otrzymał od ubezpieczyciela przed podpisaniem umowy odkupu szkody, są własnością klienta i umowa ich nie dotyczy.
Po podpisaniu umowy klient otrzymuje uzgodnione wynagrodzenie będące własnie dopłatą do szkody , zaś firma odszkodowawcza ma mozliwość dochodzenia tej zaniżonej części odszkodowania.

Jak przebiega proces odkupu odszkodowania?

Jeśli nie chcą Państwo samodzielnie dochodzić zaniżonego odszkodowania i zdecydują o skorzystaniu z dopłaty do odszkodowania, pokrótce opiszemy cały proces:

  1. Klient przysyła nam niezbędne dokumenty, ich lista dostępna jest tutaj poniżej danych kontaktowych.
  2. Szacujemy kwotę o jaką zaniżona jest wartość Państwa odszkodowania i w zależności od stopnia skomplikowania oraz ryzyka jakie podejmujemy odkupując Państwa szkodę proponujemy kwotę jaką możemy dopłacić.
  3. Jeśli zaproponowana przez nas kwota jest dla Państwa satysfakcjonująca sporządzamy umowę i wysyłamy ją do podpisania.
  4. Zapłaty dokonujemy na wskazane w umowie konto bankowe.

Dla kierowcy sprawa jest już zamknięta, zaś my rozpoczynamy proces odzyskiwania należnego odszkodowania.

Dla kogo jest dopłata do szkody?

Z całą pewnością dla każdego, kto nie zdecyduje się na samodzielną próbę dochodzenia zaniżonego odszkodowania.

Jeśli zatem podejrzewasz, że zaproponowana przez towarzystwo ubezpieczeń wartość Twojego odszkodowania jest zaniżona ( jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie ) warto przysłać do nas kosztorys szkody i przekonać się o słuszności swoich podejrzeń.

Analiza i wycena dopłaty do kosztorysu jest zupełnie darmowa i niezobowiązująca, zatem klient nic nie ryzykuje. Jeżeli kwota dopłaty do odszkodowania będzie dla Państwa zadowalająca, wtedy podpiszemy umowę.